Tolterodine "Sandoz"

hårde depotkapsler 2 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Tolterodine Sandoz 2 mg, depotkapsler, hårde

Tolterodine Sandoz 4 mg, depotkapsler, hårde

Tolterodintartrat 

 

Bemærk at Tolterodine Sandoz 2 mg depotkapsler svarer til andre tolterodin depotkapsler, hvor styrken er angivet som 1,4 mg. Det er to forskellige måder at angive den samme mængde af det virksomme stof (tolterodin) på. 

 

Bemærk at Tolterodine Sandoz 4 mg depotkapsler svarer til andre tolterodin depotkapsler, hvor styrken er angivet som 2,8 mg. Det er to forskellige måder at angive den samme mængde af det virksomme stof (tolterodin) på. 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Tolterodine Sandoz til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tolterodine Sandoz 

 3. Sådan skal du tage Tolterodine Sandoz 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Tolterodine Sandoz er tolterodin. Tolterodin tilhører en gruppe medicin, der kaldes antimuskariner.  

 

Tolterodine Sandoz anvendes til behandling af symptomerne på en overaktiv blære. Hvis din blære er overaktiv, oplever du måske, at: 

 • Du er ude af stand til at kontrollere din vandladning. 

 • Du skal skynde dig på toilettet uden forudgående varsel, og/eller at du skal på toilettet hyppigt. 

Lægen kan have givet dig Tolterodine Sandoz for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tolterodine Sandoz

Tag ikke Tolterodine Sandoz, hvis du:

 • Er overfølsom (allergisk) over for tolterodin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tolterodine Sandoz (angivet i pkt. 6). 

 • Er ude af stand til at lade vandet (urinretention). 

 • Har ukontrolleret snævervinklet glaukom (forhøjet tryk i øjnene med nedsat syn til følge, som ikke er blevet tilstrækkeligt behandlet). 

 • Lider af myastenia gravis (udtalt muskelsvaghed). 

 • Lider af svær ulcerøs kolitis (sårdannelse og betændelse i tarmen). 

 • Lider af toksisk megacolon (akut udvidelse af tyktarmen). 

Vær ekstra forsigtig med at tage Tolterodine Sandoz:

 • Hvis du har svært ved at lade vandet, og/eller urinstrålen er meget svag. 

 • Hvis du har en sygdom i mave-tarm-kanalen, som påvirker passagen og/eller fordøjelsen af mad. 

 • Hvis du lider af nyreproblemer (nedsat nyrefunktion). 

 • Hvis du har en leversygdom. 

 • Hvis du lider af neurologiske forstyrrelser, som påvirker dit blodtryk, din tarm eller seksuelle funktion (enhver nervesygdom i det autonome nervesystem). 

 • Hvis du har brok (fremtrængen af et organ i maven). 

 • Hvis du nogensinde oplever at have færre afføringer end sædvanligt, eller hvis du lider af svær forstoppelse (nedsat bevægelighed i mave-tarm-systemet). 

 • Hvis du har hjerteproblemer, såsom: 

  • Unormalt hjertekardiogram (EKG) 

  • Langsom puls (bradykardi) 

  • Allerede eksisterende relevante hjertesygdomme, såsom: kardiomyopati (svag hjertemuskel), myokardieiskæmi (nedsat blodtilførsel til hjertet), arytmier (uregelmæssigt hjerteslag) og hjertesvigt. 

 • Hvis du har unormalt lave niveauer af kalium (hypokaliæmi), kalcium (hypokalcæmi) eller magnesium (hypomagnesiæmi) i blodet. 

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler vise sukkerarter. 

 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Tolterodin, der er det aktive stof i Tolterodine Sandoz, kan påvirke eller påvirkes af andre lægemidler.
 

Det frarådes at bruge tolterodin i kombination med:
 

 • Visse antibiotika (der f.eks. indeholder erythromycin eller clarithromycin). 

 • Medicin, der anvendes til behandling af svampeinfektioner (f.eks. medicin, der indeholder ketokonazol eller itraconazol). 

 • Medicin, der anvendes til behandling af HIV. 

Tolterodine Sandoz skal anvendes med forsigtighed i kombination med: 

 • Medicin, der påvirker passagen af føde (for eksempel medicin, der indeholder metoclopramid eller cisaprid). 

 • Medicin til behandling af uregelmæssigt hjerteslag (for eksempel medicin, der indeholder amiodaron, sotalol, quinidin, procainamid). Anden medicin med samme virkningsmåde som Tolterodine Sandoz (antimuskarine egenskaber) eller medicin med modsat virkningsmåde end Tolterodine Sandoz (kolinerge egenskaber). Nedsat bevægelighed i mavesækken, der er forårsaget af antimuskarine lægemidler, kan påvirke optagelsen af anden medicin i kroppen. Spørg lægen, hvis du er i tvivl. 

Brug af Tolterodine Sandoz sammen med mad og drikke

Tolterodine Sandoz kan tages inden, efter eller under et måltid.
 

Graviditet og amning

Graviditet
Du må ikke tage Tolterodine Sandoz, hvis du er gravid. Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du straks fortælle det til din læge.
 

Amning
Det vides ikke, om tolterodin, der er det aktive stof i Tolterodine Sandoz, udskilles i modermælken. Det frarådes at amme under behandlingen med Tolterodine Sandoz.
 

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tolterodine Sandoz kan give bivirkninger (såsom svimmelhed, træthed eller synsforstyrrelser), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis du oplever, at en eller flere af disse bivirkninger påvirker dig, må du ikke køre bil eller betjene store maskiner.
 

3. Sådan skal du tage Tolterodine Sandoz

Dosering: 

Tag altid Tolterodine Sandoz nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Depotkapslerne skal indtages gennem munden og skal synkes hele. 

Kapslerne må ikke tygges. 

 

Voksne: 

Den sædvanlige dosis er én 4 mg hård depotkapsel dagligt. 

 

Personer med lever- eller nyreproblemer: 

Hvis du har lever- eller nyreproblemer, vil lægen eventuelt nedsætte din dosis til 2 mg Tolterodine Sandoz dagligt. 

 

Børn: 

Tolterodine Sandoz er ikke anbefalet til børn. 

 

Hvis du har taget for mange Tolterodine Sandoz depotkapsler

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere depotkapsler, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet. Symptomerne på overdosering omfatter hallucinationer, ophidselse, hurtigere hjerteslag end sædvanligt, udvidelse af pupillerne og manglende evne til at lade vandet eller trække vejret normalt. 

 

Hvis du har glemt at tage Tolterodine Sandoz

Hvis du har glemt en dosis på det sædvanlige tidspunkt, så tag den, så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over og følg dit normale doseringsskema. 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Hvis du holder op med at tage Tolterodine Sandoz

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal tage Tolterodine Sandoz. Du må ikke stoppe behandlingen før tid, selvom du ikke kan mærke nogen øjeblikkelig effekt. Din blære har brug for tid til at tilpasse sig. Afslut den kur med depotkapslerne, som din læge har ordineret. Kontakt lægen, hvis du ikke har mærket nogen effekt efter den periode. 

 

Den gavnlige effekt af behandlingen skal revurderes efter 2 til 3 måneder. Kontakt altid lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Tolterodine Sandoz. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Tolterodine Sandoz kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Kontakt straks din læge eller tag til nærmeste skadestue, hvis du udvikler symptomer på angioødem, såsom: 

 • Hævelse af ansigt, tunge eller svælg. 

 • Synkebesvær. 

 • Nældefeber og åndedrætsbesvær. 

Du skal også søge lægehjælp, hvis du får en overfølsomhedsreaktion (for eksempel kløe, hududslæt, nældefeber, åndedrætsbesvær). Denne bivirkning er ikke almindelig (forekommer hos færre end 1 ud af 100 behandlede).

  

Kontakt straks lægen eller tag til nærmeste skadestue, hvis du bemærker noget af følgende: 

 • Brystsmerter, åndedrætsbesvær eller tendens til træthed (selv i hvile), åndedrætsbesvær om natten, hævelse af benene. 

Det kan være symptomer på hjertesvigt. Denne bivirkning er ikke almindelig (forekommer hos færre end 1 ud af 100 behandlede). 

 

Der er set følgende bivirkninger under behandling med Tolterodine Sandoz med følgende hyppigheder: 

  

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Mundtørhed 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Bihulebetændelse
 • Svimmelhed
 • Søvnighed
 • Hovedpine
 • Tørre øjne
 • Sløret syn
 • Fordøjelsesbesvær (dyspepsi)
 • Forstoppelse
 • Mavesmerter
 • Luft eller gas i mave eller tarm
 • Smertefuld eller svær vandladning
 • Diarré
 • Væskeophobning i kroppen med hævelse til følge (f.eks. i anklerne)
 • Træthed

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 100 behandlede): 

 • Allergiske reaktioner
 • Hjertesvigt
 • Nervøsitet
 • Uregelmæssigt hjerteslag
 • Hjertebanken
 • Brystsmerter
 • Manglende evne til at tømme blæren
 • Fornemmelse af stikken og prikken i fingre og tæer
 • Vertigo (udtalt svimmelhed)
 • Hukommelsessvækkelse

Desuden er der rapporteret om svære overfølsomhedsreaktioner, forvirring, hallucinationer, øget hjertefrekvens, rødme i huden, halsbrand, opkastning, angioødem, tør hud og desorientering. Der er også rapporteret om forværring af symptomer på demens hos personer i behandling for demens. 

 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Sundhedsstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Sundhedsstyrelsens netsted http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/ 

5. Opbevaring

Opbevar Tolterodine Sandoz utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Tolterodine Sandoz efter den udløbsdato, der står på etiketten/pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25º C. 

 

HDPE-beholder: Holdbarhed efter første åbning: 200 dage. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Tolterodine Sandoz indeholder:

Det aktive stof i Tolterodine Sandoz 2 mg depotkapsler, hårde er 2 mg tolterodintartrat, svarende til 1,37 mg tolterodin. 

 

Det aktive stof i Tolterodine Sandoz 4 mg depotkapsler, hårde er 4 mg tolterodintartrat, svarende til 2,74 mg tolterodin. 

  

Øvrige indholdsstoffer: 

lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, poly(vinylacetat), povidon, docusatnatrium, magnesiumstearat, hydroxypropylmethylcellulose. 

Kapselsammensætning: indigocarmin (E132), quinolingult (kun i 2 mg kapslerne) (E104), titandioxid (E171), gelatine. 

Indre tabletovertræk: ethylcellulose, triethylcitrat, methacrylsyre-ethylacrylat-copolymer, 1,2-propylenglycol, silica, natriumlaurilsulfat. 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Tolterodine Sandoz er en hård depotkapsel, der er beregnet til dosering én gang dagligt. 

Tolterodine Sandoz 2 mg depotkapsler er uigennemsigtige grønne, indeholdende to hvide, runde, bikonvekse, overtrukne tabletter 

Tolterodine Sandoz 4 mg depotkapsler er uigennemsigtige lyseblå, indeholdende fire hvide, runde, bikonvekse, overtrukne tabletter 

 

Tolterodine Sandoz 2 mg og 4 mg depotkapsler fås i følgende pakningsstørrelser: 

Blisterpakninger indeholdende: 7, 14, 28, 30, 49, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 112, 160, 280, 320 hårde depotkapsler. 

 

HDPE-beholdere indeholdende: 30, 60, 100 og 200 hårde depotkapsler. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

 

Fremstiller:

Pharmathen International S.A., Sapes Industrial Park, Block 5, 69300 Rodopi, Grækenland  

eller 

Pharmathen S.A., Dervenakion Str. 6, 15351 Pallini, Attikis, Grækenland  

eller 

Portfarma ehf, Borgartúni 26, 105 Reykjavik, Island  

eller 

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta 

eller 

Pharmacare Premium Ltd., HHF 003, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia BBG3000, Malta  

eller 

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179, Barleben,Tyskland  

eller 

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 3. januar 2014
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...