Ceftriaxon "Stragen"

pulver til infusionsvæske, opl. 2 g

Stragen Nordic

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ceftriaxon Stragen 1 g pulver til injektions- og infusionssvæske, opløsning 

Ceftriaxon Stragen 2 g pulver til infusionsvæske, opløsning 

Ceftriaxon 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen. 

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
- Tal med lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

  

Oversigt over indlægssedlen 

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide om Ceftriaxon Stragen
3. Sådan bliver De behandlet med Ceftriaxon Stragen
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Ceftriaxon, som er det aktive stof i Ceftriaxon Stragen, er et antibiotikum, der tilhører gruppen af lægemidler kaldet cephalosporiner.
Ceftriaxon dræber bakterier og kan anvendes mod forskellige slags infektioner.
Som alle andre antibiotika er ceftriaxon kun virksomt mod bestemte typer af bakterier. Derfor er det kun virksomt til behandling af nogle typer af infektioner. 


Ceftriaxon kan anvendes til at behandle: 

 • Blodforgiftning (sepsis)
 • Akutte hjernehindeinfektioner (meningitis)
 • Lungebetændelse

Lægen kan give Dem Ceftriaxon Stragen for noget andet. Spørg lægen. 

2. Det skal De vide om Ceftriaxon Stragen

De må ikke få Ceftriaxon Stragen

 • hvis De er overfølsom (allergisk) over for ceftriaxon eller over for andre cephalosporiner
 • hvis De er overfølsom (allergisk) over for penicillin eller andre beta-lactam antibiotika.

Ceftriaxon Stragen må ikke gives til spædbørn hvis:

 • spædbarnet er for tidligt født
 • spædbarnet er nyfødt (i alderen op til 28 dage) og har visse problemer med blodet eller gulsot (gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene) eller hvis barnet skal have en anden indsprøjtning, som indeholder calcium.

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle Dem med Ceftriaxon Stragen

 • hvis De har eller har haft problemer med nyre- og/eller leverfunktionen
 • hvis De haft en allergisk reaktion over for nogen form for antibiotika, skal De underrette Deres læge inden behandling med dette lægemiddel
 • hvis De har eller haft nogen form for allergisk reaktion eller astma. Overfølsomhedsreaktioner over for Ceftriaxon har vist sig at være mere hyppige hos personer, som har tendens til andre allergiske reaktioner og kan forekomme i alle sværhedsgrader op til anafylaktisk shock.
 • hvis De får intravenøs ernæring
 • hvis De fornylig har fået eller skal have calciumbehandling ved injektion i en vene eller calciumholdige infusionsvæsker. Fortæl det til lægen inden De får denne medicin.
 • hvis De har eller har haft en betændelsestilstand i tarmen, en såkaldt colitis, eller andre alvorlige lidelser, som påvirker tarmen
 • det er især vigtigt at underrette lægen, hvis De får kraftig eller blodig diaré under eller kort efter behandlingen med Ceftriaxon Stragen, da dette kan være en alvorlig, endog livstruende komplikation, som kræver at passende behandling straks påbegyndes. Der må ikke gives medicin, der hæmmer tarmbevægelserne.
 • dette lægemiddel kan ændre resultater ved undersøgelse for sukker i urinen og nogle blodprøver. Fortæl altid ved blod- og urinprøvetagning, at De er i behandling med dette lægemiddel.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

  

Andre antibiotika 

Andre antibiotika til behandling af infektion, som, chloramphenicol og tetracyclin, kan nedsætte virkningen af ceftriaxon. Fortæl lægen, hvis De får andre antibiotika. 

 

Hormonelle svangerskabsforebyggende midler 

Ceftriaxon kan modvirke effekten af hormonel antikonception (P-piller). Det er derfor tilrådeligt også at anvende andre former for prævention. 


Dette lægemiddel kan ændre resultatet af nogle blodprøver (f.eks. Coombs test eller måling af galactose i blodet). Det er vigtigt at underrette lægen om, at De er i behandling med dette lægemiddel, hvis De skal have foretaget disse undersøgelser. 


Dette lægemiddel kan også ændre resultatet af ikke-enzymatiske urinprøver for sukker. Hvis De har sukkersyge og regelmæssigt kontrollerer urinen, skal De underrette lægen, idet det kan være nødvendigt at anvende andre undersøgelser for at kontrolleres Deres sukkersyge, mens De er i behandling med dette lægemiddel. 

 

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De tager nogen form for medicin. 


Graviditet
Det er kendt, at ceftriaxon passerer moderkagen og når fostret. Deres læge skal altid afveje fordele og ulemper forbundet med behandlingen inden dette lægemiddel anvendes under graviditet, især inden for de første 12 uger af graviditeten.. 


Amning
Ceftriaxon kan genfindes i små mængder i modermælk og vil kunne videregives til Deres barn. Dette kan skade Deres barn. Hvis De ammer, så sørg for at informere Deres sygeplejerske eller læge herom, inden De får dette lægemiddel. 

 

Trafik og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel formodes ikke at påvirke evnen til at køre bil eller at betjene maskiner. Det kan dog medføre bivirkninger som f.eks. svimmelhed, som vil kunne påvirke Deres reaktionsevne. 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Ceftriaxon Stragen

Ceftriaxon Stragen 1 g indeholder 83 mg (svarende til ca. 3,6 mmol) natrium pr. dosis og Ceftriaxon Stragen 2 g indeholder 166 mg (svarende til ca. 7,2 mmol) natrium pr. dosis. Hvis De er på natriumfattig diæt, skal De tage hensyn hertil. 

3. Sådan bliver De behandlet med Ceftriaxon Stragen

Lægen kan fortælle Dem, hvilken dosis De får og hvor tit, De skal have den. Er De i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 


Dette er et lægemiddel, som professionelt sundhedspersonale vil give Dem. Det gives intravenøst (i en blodåre). 

  

Dosis

Lægen vil tilpasse dosis til Deres behov. 


Ceftriaxon bliver normalt givet af en læge eller sygeplejerske 

 • Det bliver givet som indsprøjtning eller en infusion.
 • Indsprøjtningen gives som en langsom indsprøjtning i en blodåre.

Den dosis, som lægen vil give Dem, er afhængig af infektionstypen og hvor alvorlig infektionen er. Den afhænger også af Deres vægt, og hvordan Deres nyrer fungerer. Deres læge vil forklare det for Dem. Den sædvanlige dosis er: 

  

Voksne, ældre og børn over 12 år og som vejer mere end 50 kg 

 • 1 til 2 g én gang daglig
 • Ved alvorlige infektioner kan dosis øges op til 4 g daglig, som indsprøjtning i en blodåre.

Nyfødte (indtil 14 dage gamle) samt børn mellem 15 dage og 12 år 

Dosis beregnes på basis af kropsvægten. 


Ceftriaxon gives sædvanligvis én gang daglig. 

 • Behandlingen varer normalt til mindst 2 dage efter at kropstemperaturen er normaliseret.

Hvis patienten er et barn under 2 år eller en gravid eller ammende kvinde, bør Ceftriaxon Stragen kun gives langsomt i en blodåre. 

  

Hvis De har fået for meget Ceftriaxon Stragen, pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis De tror, De har fået for meget Ceftriaxon Stragen, pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning, og De af den grund føler Dem utilpas. 

  

Hvis en dosis er glemt

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis De tror, De mangler at få en dosis Ceftriaxon Stragen. 

  

Hvis behandlingen bliver stoppet

Hvis De ikke føler Dem rask, når De har afsluttet behandlingen, eller måske føler en forværring under behandlingsforløbet, bør De kontakte Deres læge. 


Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Ceftriaxon Stragen kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Hvis nogle af de følgende alvorlige bivirkninger forekommer skal De ophøre med at tage lægemidlet og med det samme kontakte Deres læge eller henvende Dem på den nærmeste skadestue. 


Følgende alvorlige bivirkninger er sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer). 

 • allergiske reaktioner som pludselig indsættende åndedrætsbesvær, strammen for brystet, hævelse af øjenlåg, ansigt eller læber.

Følgende alvorlige bivirkninger er meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 personer). 

 • alvorligt hududslæt, evt. med blærer og som kan omfatte øjne, mund og svælg og kønsdele, bevidsthedstab (besvimelse).
 • diaré som er alvorlig, længere varende eller blodig, mavesmerter eller feber. Dette kan være symptom på en alvorlig betændelsestilstand i tarmen (ved navn ”pseudomembranøs colitis), som kan forekomme efter indtagelse af antibiotika.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer) 

 • galdesten hos børn

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer) 

 • kvalme, opkastning, løs afføring eller diaré
 • ømhed, betændelse i tungen
 • fald i antallet af hvide blodlegemer (af og til alvorligt med øget risiko for alvorlige infektioner)
 • en type blodmangel, der kan være alvorlig, som skyldes at de røde blodlegemer går i stykker. Hvis De skal have taget en blodprøve, så fortæl den, der tager prøven, at De anvender denne medicin. Det kan muligvis påvirke resultaterne.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer) 

 • tab af appetit
 • andre hudreaktioner (hududslæt, kløe, nældefeber, hævelse af hud og led)
 • infektioner: under behandling med ceftriaxon kan risikoen for at få en infektion med andre sygdomsfremkaldende mikroorganismer midlertidigt øges. F.eks. kan trøske forekomme
 • mavepine.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer) 

 • hovedpine, svimmelhed, en drejende fornemmelse
 • alvorlige mavekramper (på grund af betændelse i bugspytkirtlen)
 • galdesten hos voksne
 • nyreproblemer: ændring i nyrefunktionen og nedsat urinproduktion
 • ændringer i blodprøver, som undersøger din leverfunktion
 • feber, kulderystelser
 • smerter og rødme ved indsprøjtning i en blodåre.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 personer) 

 • reduceret antal eller ødelagte blodlegemer (øger risikoen for blødning, blå mærker eller infektioner)
 • nyresten hos børn.

Ceftriaxon Stragen kan medføre et fald i antallet af hvide blodlegemer, og Deres modstandsdygtighed over for infektioner kan være nedsat. Hvis De får en infektion med symptomer som f.eks. feber og alvorlig forværring af Deres almene tilstand, eller feber med lokale infektionssymptomer som f.eks. ondt i halsen/svælg/mund eller urinvejsproblemer, bør De konsultere Deres læge omgående. Der vil blive taget en blodprøve til kontrol af en mulig nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer (agranulocytose). Det er vigtigt at informere Deres læge om det lægemiddel, De får. 


Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Ceftriaxon Stragen efter udløbsdatoen, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.  

Blandet, fortyndet opløsning bør anvendes omgående.
Kun klare opløsninger bør anvendes. 


Kun til engangsbrug.
Kassér uanvendt opløsning. 

6. Yderligere oplysninger

Ceftriaxon Stragen, pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning indeholder:

 • Aktivt stof: Ceftriaxonnatrium svarende til 1 g eller 2 g ceftriaxon.
 • Lægemidlet indeholder ingen øvrige indholdsstoffer.

Udseende og pakningstørrelse

Ceftriaxon Stragen fås som pulver til injektionsvæske/infusionsvæske, opløsning. Pulveret er hvidt til gulligt. Pulveret fås som enkeltdoser i hætteglas pakket i æsker. Hver æske indeholder 10 hætteglas. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Stragen Nordic A/S  

Helsingørsgade 8C
3400 Hillerød 

 

Fremstiller 

Mitim Srl
Via Cacciamali 34-38,
25125 Brescia
Italien 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

 Følgende oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale:  

 

Ceftriaxon Stragen skal opløses umiddelbart inden indgiften af injektionen/infusionen. Rekonstituerede opløsninger skal inspiceres visuelt. Kun klare opløsninger uden synlige partikler må anvendes.
Rekonstituerede opløsnigner er kun beregnet til éngangsbrug. Resterende opløsning skal kasséres. 


Ceftriaxon Stragen skal opløses umiddelbart inden administration af injektionen/infusionen. Rekonstituerede opløsninger skal inspiceres visuelt. Kun klare opløsninger uden synlige partikler må anvendes.  

Rekonstituerede opløsninger er beregnet til éngangsbrug. Resterende opløsning skal kasseres. 


Ceftriaxon bør ikke blandes med andre fortyndingsmidler end de nedenfor nævnte.
Især er ceftriaxon ikke forligeligt med calciumholdige opløsninger som Hartmanns opløsning og Ringers opløsning.
Ceftriaxonholdige opløsninger bør ikke blandes med eller tilsættes andre stoffer. Især bør calciumholdige opløsninger (f.eks. Ringers opløsning eller Hartmanns opløsning) ikke anvendes til at rekonstituere ceftriaxon i hætteglas eller til yderligere fortynding af rekonstitueret ceftriaxon til i.v. administration, da der kan dannes udfældninger. Ceftriaxon og calciumholdige opløsninger må ikke blandes eller administreres samtidigt. Baseret på publicerede rapporter er ceftriaxon ikke forligeligt med amsacrin, vancomycin, fluconazol, aminoglycosider og labetalol. 

  

Intravenøs injektion: Ceftriaxon Stragen 1 g opløses i 10 ml vand til injektionsvæsker. Injektionen gives intravenøst over en periode på mindst 2-4 minutter. 

  

Intravenøs infusion: Til intravenøs infusion opløses 1-2 g ceftriaxon i 20 ml (20 ml hætteglas) eller 20-40 ml (50 ml), i en af af følgende infusionsvæsker (som ikke indeholder calcium): natriumchlorid 9 mg/ml, natriumchlorid 4,5 mg/ml + glucose 2,5%, glucose 5% eller 10%, og vand til injektionsvæsker. Infusionstiden bør være mindst 30 minutter. På grund af mulig uforligelighed må produktet ikke opløses i andre injektionsvæsker end de, der er nævnt ovenfor. Ej heller må det administreres i blanding med andre flydende antimikrobielle stoffer. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 10/2013  

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...