Betnovate med chinoform

creme 1+30 mg/g

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Betnovate® med chinoform 1 mg/g / 30 mg/g, creme 

Betamethason og clioquinol 

  

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Betnovate® med chinoform
 3. Sådan skal du bruge Betnovate® med chinoforn
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Betnovate® med chinoform indeholder et stærktvirkende steorid (binyrebarkhormon), der dæmper hævelse og irritation ved betændelse. Chinoform virker desinficerende og hæmmer vækst af bakterier og svampe. 


Betnovate® med chinoform anvendes til behandling af udslæt, eksemer og psoriasis, når huden samtidig er betændt. 


Betnovate® med chinoform creme anvendes ved væskende hudforandringer. 


Lægen kan have givet dig Betnovate® med chinoform for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Betnovate® med chinoform

Brug ikke Betnovate® med chinoform:

 • Hvis du er allergisk over for det aktive stof, eller et af de øvrige indholdsstoffer. Se punkt 6.
 • Til børn under et år.
 • Ved virusinfektioner som f.eks. forkølelsessår, herpes og skoldkopper.
 • Hvis du har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.
 • Gærsvampeinfektioner f.eks. trøske (svamp i mundhulen)
 • Ved akne (bumser).
 • Ved betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne, i panden eller hele anhsigtet (rosacea).
 • Ved kløende hud, der ikke er betændt.
 • Ved kløe omkring endetarmsåbningen eller kønsdelene (penis eller skeden).
 • Ved åbne sår med betændelse.
 • Ved betændelse med røde knopper omkring munden (perioral dermatit).

 

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Tal med lægen inden du bruger Betnovate® med chinoform
 • Hvis der forekommer irritation eller anden hudreaktion skal behandlingen straks afbrydes.
 • Hos børn under 12 år, bør længerevarende behandling, så vidt muligt undgås.
 • Hvis du er disponeret for at øge dannelsen af hormonet kortisol (Cushings syndrom), som kan medføre rødme og fedtophobninger i ansigtet (måneansigt).
 • Behandlingen med Betnovate® med chinoforn kan medføre glucokortikosteroidmangel, da det kan hæmme det system (HPA-aksen) der er ansvarlig for dannelsen. Mangel på glucokortikosteroid øger risikoen for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller alvorlig betændelse (f.eks. lungebetændelse). Se punkt 4.
 • Betnovate® med chinoform bør anvendes med forsigtighed hos personer med psoriasis (arvelig hudsygdom), da det kan forværre tilstanden eller medføre udvikling af tolerans, som nedsætter effekten af behandlingen.
 • Betnovate® med chinoform må ikke fortyndes.
 • Brug kun betnovate® med chinoform så længe som lægen har anvist. Hvis din tilstand ikke forbedres i løbet af 2-4 ugers behandling, skal du kontakte lægen.
 • Behandling af sarte hudområder som ansigt, øjenregion samt hovedbund, skal ske med forsigtighed.
 • Undgå at få Betnovate® med chinoform i øjnene.
 • Betnovate® med chinoform bør ikke anvendes i øjenomgivelserne eller på øjenlågene.
 • Behandlingen af armhuler, lysken, ved endetarmsåbning og på kønsdelene, bør kun behandles i kort tid.
 • Betnovate® med chinoform kan sløre, aktivere og forværre en hudreaktion.
 • Tætsluttende forbinding eller plaster skal undgås ved eksem med infektion. Bruges kun hvis lægen har anvist dette.
 • Anvendes Betnovate® med chinoform ved infektion, infektionen spredes, da lægemidlet slører almindelige tegn på infektion såsom rødme, hævelse og ømhed, og samtidig nedsætter hudens forsvar mod ny infektion.
 • Hvis du har eksem omkring et sår på benene, kan brugen af steroider på huden øge risikoen for en allergisk reaktion eller betændelse omkring såret.
 • Betnovate® med chinoform bør ikke anvendes på revnet eller skadet hud.
 • Betnovate® med chinoform kan misfarve hud, hår og tøj. Det behandlede område bør derfor dækkes med en forbinding for at beskytte tøjet.

 

Brug af anden medicin sammen Betnovate®med chinoform

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Visse lægemidler kan påvirke, hvordan Betnovate® med chinoform virker eller gøre det mere sandsynligt, at du får bivirkninger. Eksempler på disse lægemidler kan være: ritonavir, itraconazol, vigabatrin. 

 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Betnovate® med chinoform efter aftale med lægen. 

Amning


Du kan bruge Betnovate® med chinoform efter lægens anvisning. Hvis du bruger Betnovate® med chinoform under amning, må du ikke bruge det på brystet så dit barn ved at uheld kan få Benovate® med chinoform i munden.
 

Trafik og arbejdssikkerhed

Betnovate® med chinoform påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Betnovate® med chinoform  

Betnovate® med chinoform indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) samt chlorcresol, som kan medføre allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Betnovate® med chinoform

Brug Betnovate® med chinoform nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket. 

 

Voksne 

Påsmøres i et tyndt lag på de angrebne hudområder 1-2 gange daglig i op til 4 uger. Påsmøres i et tyndt lag på de angrebne områder. Brug kun den mængde, der lige kan dække området.
Vask hænderne efter påsmøring, med mindre det er hænderne, som behandles.
Hvis du også bruger et blødgørende middel (fugtgivende), så vent med dette til Betnovate® med chinoform er absorberet. 

 

Hvis du har brugt for meget Betnovate® med chinoform 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Betnovate® med chinoform, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Overdosering er usandsynlig, men i tilfælde af langvarig overdreven brug ses øget behåring, blålige striber i huden, øget pigmentering og nedsat kalium i blodet. 

 

Hvis du har glemt at bruge Betnovate® med chinoform 

Smør et tynd lag Betnovate® med chinoform på, så snart du kommer i tanke om det, og fortsæt derefter som lægen har anvist. 

 

Hvis du holder op med at bruge Betnovate® med chinoform 

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med din læge.
Pludselig afbrydelse efter længere tids brug kan give rødme, svie og brænden i huden eller forværre psoriasis. Det forhindres ved langsom aftrapning af behandlingen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Grå stær (uklart syn/katarakt). Kontakt lægen.
 • Fald i mængden af hormonet kortisol i dit blod. Kontakt lægen.
 • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller alvorlig betændelse (f.eks. lungebetændelse). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Rødt, rundt ”måneansigt” (Cushings syndrom). Kontakt lægen.
 • Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
 • Brændende fornemmelse/smerte, kløende hud.

  

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Infektion pga. svækket immunforsvar (opportunistisk infektion).
 • Allergisk reaktion på stedet, der behandles.
 • Øges risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed (osteoporose). Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forøget tryk i øjet (grøn stær/glaukom). Kontakt straks lægen eller skadestuen.
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker. Tal med lægen, da det kan være tegn på sukkersyge.
 • For højt blodtryk (hypertension). Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Vægtøgning/overvægt.
 • Allergisk kontakteksem, rødmen af huden, udslæt, nældefeber.
 • Tynd hud, strækmærker, hudrynker, tør hud, tydelige små blodkar i huden, pigmentforandringer.
 • Øget behåring, evt. skægvækst/tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben, hårtab/manglende hårvækst, hår der ser skadet ud.
 • Misfarvning af håret.
 • Forværring af tilstanden.
 • Irritation og smerte på stedet, der behandles.

  

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via 


Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke Betnovate® med chinoform efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Må ikke opbevares over 25°C.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Betnovate® med chinoform, creme, indeholder:  

 • Aktivt stof: Betamethason som betamethasinvalerat 1 mg/g og clioquinol 30 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Hvid blød paraffin, cetostearylalkohol, paraffinolie, cetomacrogol 1000, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, chlorcresol, phosphorsyre, renset vand, natriumhydroxid.

 

Pakningsstørrelser 

Betnovate® med chinoform fås i en pakning med 30 g creme. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N. 

 

Ompakket og frigivet af  

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N. 

Revisionsdato

senest revideret august 2014 

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Betnovate® er et registreret varemærke, der tilhører Glaxo Group Limited. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...