Timogel

øjengel, endosis 1 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Timogel® 1 mg/g, øjengel i enkeltdosisbeholdere

Timolol 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4. 

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan fi des på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Timogel® 

 3. Sådan skal du bruge Timogel® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Timogel® indeholder timolol, som er en betablokker der gives i øjet.  

Timogel® anvendes til behandling af visse typer øjensygdomme, hvor der er overtryk i øjet (glaukom og okulært overtryk). 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Timogel®

Brug ikke Timogel® hvis du

 • er allergisk over for timolol eller et af de øvrige indholdsstoffer. 
 • har astma eller har haft astma, alvorlig kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) eller andre former for vejrtrækningsproblemer. 
 • har problemer med hjertet, som f.eks. uregelmæssig eller langsom puls, hjertesvigt eller sygdomme, der påvirker hjerterytmen. 
 • lider af syg sinus-syndrom (en vedvarende langsom hjerterytme, der medfører svaghed og træthed). 
 • får anfald af højt blodtryk pga. en ubehandlet svulst i binyrerne (fæokromocytom). 
 • har en øjenlidelse i hornhinden ( corneadystrofi). 

Advarsler og forsigtighedsregler 

Tal med lægen, inden du bruger Timogel®, hvis du  

 • har en alvorlig hjertesygdom (f.eks. prinzmetals angina). 
 • har for surt blod (en lidelse der kaldes metabolisk acidose og som medfører hurtigt åndedræt, konfusion og træthed). 
 • har lavt blodtryk. 
 • har langsom puls. 
 • har risiko for sygdom i skjoldbruskkirtlen (hyperthyreoidisme). 
 • lider af sukkersyge (diabetes). Du bør kontrollere dit blodsukker oftere i starten af behandlingen. 
 • er i behandling med anden lokal betablokker. 
 • behandles for et bestemt slags glaukom (snævervinklet glaukom), da du så skal have myotiske øjendråber sammen med Timogel®. 
 • er opereret for glaukom. Der har været tilfælde af årehindeløsning (årehinden er et af lagene i øjet) efter anvendelse af timolol (det aktive stof i Timogel®). 
 • bruger kontaktlinser. 
 • tager betablokkere gennem munden (systemisk virkende betablokkere). 
 • lider af psoriasis. 
 • skal opereres (gradvis nedtrapning af Timogel® anbefales).
 • har mild til moderat kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
 • lider af allergi, (der kan der værre større risiko for, at du får en allergisk reaktion, mens du bruger Timogel®). 

 • er ældre og har nedsat nyre- og/eller leverfunktion. 

 • har behandlet fæokromocytom (sjældent forekommende hormonproducerende tumor (knude) i binyrens inderste del). 

 • hvis du har kredsløbsforstyrrelser i arme og ben eller du har hvide, ”døde” fingre og tæer (Raynauds syndrom). 

Du må ikke standse behandling med Timogel® pludseligt (især ikke hvis du lider af brystsmerter (angina)), Timogel® skal nedtrappes gradvist over en periode på 1-2 uger. Tal med lægen. 

  

Lægen vil med jævne mellemrum undersøge dine øjne samt trykket i øjnene. 

  

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Timogel®. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

  

Timogel® står på dopinglisten og kan medføre udelukkelse ved sportsstævner. Spørg lægen.  

  

Brug af anden medicin sammen med Timogel® 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.  

  

Tal med din læge, hvis du  

 • tager medicin mod smerter (phenylbutazon, ikkesteriodt antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID)). 
 • tager medicin mod psykisk sygdom (fluoxetin, paroxetin, parasymptomnimetika, imipramin, neuropleptika). 
 • tager medicin mod forhøjet blodtryk (guanethidin, centralt virkende antihypertensiva, alfablokkere, amifostin, nitroderivater) eller hjerterytmen (f.eks. betablokkere eller calciumkanalblokkere, klasse I-antiarytmika, andre bradykardielle lægemidler, dihydropyridiner). 
 • tager medicin til behandling af visse hjertelidelser (f.eks. amiodaron, digitalis glycosider, quinidin, bepridil, diltiazem, verapamil, fingolimod, propafenon, dipyridamol, pilocarpin). 
 • bruger øjendråber, der indeholder adrenalin. 
 • tager anden medicin, der påvirker trykket i øjet. 
 • tager medicin mod spastiske lidelser (baclofen). 
 • tager medicin mod diabetes (insulin, tabletbehandling med diabetes, glinider, gliptiner). 
 • får bedøvende medicin (lidocain gennem venerne i.v.). 
 • tager medicin der kan give forlænget hjerterytme (Torsades de pointes). 

Kontaktlinser 

Timogel® må ikke anvendes sammen med kontaktlinser.  

  

Graviditet, amning og fertilitet 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet 

  

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Timogel® efter aftale med lægen. 

  

Amning
Timogel® går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Timogel® kan give bivirkninger som synsforstyrrelser, dobbeltsyn, hængende øjenlåg, forbigående sløret syn og svimmelhed eller træthed, der i mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafi en.
 

3. Sådan skal du bruge Timogel®

Brug altid Timogel® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den sædvanlige dosis er  

Voksne 

1 dråbe i det syge øje eller de syge øjne 1 gang dagligt om morgenen. 

 

Undgå kontakt mellem spidsen af enkeltdosisbeholderen og øjet eller øjenlågene.  

 

Øjengelen skal anvendes omgående efter åbning af enkeltdosisbeholderen, og beholderen skal bortskaffes efter brug.  

 

Børn og unge  

Børn og unge under 18 år må normalt ikke bruge Timogel® øjengel.  

  

Ældre 

Det er ikke nødvendig at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.  

 

Hvis du bruger andre øjendråber, skal der gå mindst 15 minutter før drypning med Timogel®. Timogel® øjengel skal være det præparat, som du bruger til sidst.  

 

Brugsvejledning

En enkeltdosisbeholder indeholder nok til begge øjne.  

 

1. Vend enkeltdosisbeholderen på hovedet og ryst kraftigt, så øjengelen glider ned i spidsen.  

2. Åbn enkeltdosisbeholderen. Bøj hovedet bagover, eller læg dig på ryggen.  

3. Hold enkeltdosisbeholderen tæt på øjet, men spidsen af enkeltdosisbeholderen må ikke røre øjet eller øjenlågene.  

4. Træk det nederste øjenlåg forsigtigt ned og kig op i loftet.  

5. Tryk forsigtigt på flasken og lad 1 dråbe falde ned i den dannede “lomme” mellem det nederste øjenlåg og øjet. Hold enkeltdosisbeholderen lodret, når du drypper. På den måde får du den rigtige dosis.  

6. Luk øjet og tryk i det inderste hjørne af det behandlede øje (på tårekanalen) i 2 minutter for at mindske bivirkningerne.  

 

Timogel® øjengel skal anvendes omgående efter åbning og en eventuel rest smides ud. 

 

Hvis du har brugt for meget Timogel® øjengel

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Timogel® øjengel, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.  

Tag pakningen med.  

 

Hvis du har glemt at bruge Timogel®

Hvis du har glemt en dosis Timogel® øjengel, så brug den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal bruge den næste dosis øjengel, så spring den glemte dosis over. Brug aldrig dobbelt dosis.  

 

Hvis du holder op med at bruge Timogel®

Du må ikke standse behandling med Timogel® pludseligt (især ikke hvis du lider af brystsmerter (angina)), Timogel® skal nedtrappes gradvist over en periode på 1-2 uger. Tal med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed anafylaktisk reaktion. Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Hvide, ”døde” fi gre og tæer. Kontakt lægen. 

 • Kortåndethed / vejrtrækningsbesvær / astmalig- nende anfald / åndenød (hovedsaligt hos patienter med obstruktiv lungesygdom ). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen. Ring 112. 

 • Hjertesvigt/ hjertestop. Ring 112. 

 • Årehindeløsning efter øjenoperationer. Kontakt læge eller skadestue (årehinden er et af lagene i øjet). 

Ikke alvorlig bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

 • Nældefeber. 

 • Lokalt rødligt udslæt på huden, overfølsomheds- reaktioner. 

 • Kløe. 

 • Hukommelsestab. 

 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden. 

 • Psoriasislignende udslæt eller forværring af psoriasis. 

 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose). 

 • Hovedpine, svimmelhed. 

 • Stigende tegn og symptomer på myasthenia gravis (abnorm træthed og lammelser af muskler, især af øjenlåg, åndedrætsbesvær). Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen. 

 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Søvnløshed, mareridt. 

 • Træthed, kraftesløshed og svaghed. 

 • Nedsat sexlyst og sexuelle funktionsforstyrrelser. 

 • Impotens (rejsningsbesvær). 

 • Øjenirritation (f.eks. brænden, svien, kløe, tårefl og rødme). 

 • Øget blodgennemstrømning til øjets bindehinde, øjenbetændelse med røde øjne og tårefl , betændelse i øjenlåget, hornhindebetændelse. 

 • Nedsat følsomhed af øjets hornhinde samt tørre øjne og sløret syn. 

 • Synsforstyrrelser med sløret syn, brydnings- ændringer. 

 • Hængende øjenlåg. 

 • Dobbeltsyn. Kan blive alvorligt. Kontakt lægen eller evt. skadestue. 

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112. 

 • Hjertebanken. 

 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

 • Haltende gang, nedsat smertende funktion (pga. forsnævring af større blodkar). 

 • Kolde hænder og fødder. 

 • Åndenød / åndedrætsbesvær. 

 • Hoste. 

 • Sure opstød / halsbrand, smagsforstyrrelser. 

 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du bruger Timogel® i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge. 

 • Kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter. 

 • Hårtab. 

 • Brystsmerter. 

 • Vand i kroppen. Kontakt lægen. 

 • Muskelsmerter. 

 • Hududslæt. 

Timogel® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via 

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S. 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Timogel® utilgængeligt for børn. 

Du kan opbevare Timogel® ved almindelig temperatur. Opbevar enkeltdosisbeholderne i posen og den originale yderpakning, for at beskytte mod lys. 

 

Efter anbrud af enkeltdosisbeholder: Anvendes omgående og bortskaffes efter anvendelse. 

Efter åbning af posen: Enkeltdosisbeholderne anvendes i løbet af højst 1 måned. 

 

Brug ikke Timogel® efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afl toilettet eller skraldespan- den. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Timogel® indeholder:

Aktivt stof : Timolol som timololmaleat.  

Øvrige indholdsstoffer: Sorbitol, polyvinyl-alkohol, carbomer 974P, natriumacetattrihydrat, lysinmonohydrat, vand til injektionsvæsker. 

 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Opalagtig, farveløs til lysegul gel i enkeltdosis- beholdere. 

 

Pakningsstørrelse 

Timogel® fås i en pakningsstørrelse á 10 enkelt- dosisbeholdere med 0,4 g øjengel pakket i papir/ aluminiumsposer i æske med 3 poser. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4  

Tømrervej 9  

6710 Esbjerg V. 

 

Ompakket og frigivet af

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V. 

 

Timogel® er et registreret varemærke, der tilhører Laboratoires Thea. 

 

Timogel® svarer til Timosan Depot. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret oktober 2014
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...