Kaleorid®

depottabletter 750 mg

Leo

Om indlægssedlen

Kaleorid®, depottabletter, 750 mg

Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen.

 • Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne i denne information.
 • Gem informationen. Du får måske brug for at læse den igen.
 • Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål til behandlingen.

I denne information er der oplysninger om:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Kaleorid®.
3. Sådan skal du tage Kaleorid®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information 

1. Virkning og anvendelse

Kaleorid® er en hvid oval tablet med filmovertræk.
 

Kaleorid® modvirker kaliummangel.
Du kan bruge Kaleorid® til at forebygge eller behandle mangel på kalium i blodet.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Kaleorid®

Tag ikke Kaleorid® hvis:

 • du har nedsat funktion af nyrerne.
 • du har for højt indhold af kalium i blodet.
 • du har alvorlige ændringer af kroppens indhold af vand eller salte.
 • du lider af Addisons sygdom og ikke bliver behandlet for den.
 • du har en forsnævring i spiserøret, maven eller tarmen.
 • maden passerer langsomt gennem mave og tarm.
 • du er overfølsom over for et eller flere af hjælpestofferne i Kaleorid®.

Særlige forholdsregler

Tal med din læge hvis: 

 • dine nyrer ikke fungerer som de skal.
 • du har en hjertesygdom.
 • du tager vanddrivende medicin, der virker kaliumbesparende.
 • du tager medicin mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere).

Får du kraftig kvalme, opkastninger eller smerter i maven, skal du stoppe med tage Kaleorid®. Kontakt lægen. 

Brug af Kaleorid® sammen med mad og drikke

Du skal synke Kaleorid® hele med et glas vand. 

Du kan tage Kaleorid® sammen med mad. 

Kaleorid® LEO Pharma A/S, depottabletter 750 mg 

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.
 

Graviditet: Du kan tage Kaleorid® under graviditet. 

Amning: Du kan amme, selv om du tager Kaleorid®.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kaleorid® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
 

Du har større risiko for højt kalium i blodet, hvis du samtidig med Kaleorid® tager: 

 • medicin mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere).
 • vanddrivende medicin, der virker kaliumbesparende eller
 • medicin som bruges efter en transplantation (tacrolimus). Tal med din læge.

3. Sådan skal du tage Kaleorid®

Dosering

Voksne:
Forebyggende: 1-2 depottabletter 2-3 gange daglig.
 

Behandling: Individuelt - følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.
 

Børn:
Du må kun give Kaleorid® til børn efter lægens anvisning.
 

Nedsat nyrefunktion:
Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.
 

Du skal synke Kaleorid® hele med et glas vand. Du kan tage Kaleorid® sammen med mad.
 

Kaleorid® indeholder en kerne, der kommer ud sammen med afføringen. 

Har du taget for mange Kaleorid®?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Kaleorid®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.
 

Hvis du tager for mange Kaleorid®, vil indholdet af kalium i blodet blive for højt. Dette kan give slaphed, sovende fornemmelse i hænder eller fødder, muskelsvaghed eller forvirring.
Det kan også påvirke hjertet, og medføre hjertebanken, svimmelhed, sortnen for øjnene og træthed, bevidstløshed. 

Har du glemt at tage Kaleorid®?

Hvis du har glemt at tage Kaleorid®, skal du vente med at tage næste dosis til sædvanlig tid. Du skal ikke tage dobbelt dosis. 

4. Bivirkninger

Kaleorid® kan som al anden medicin give bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

Alvorlig påvirkning af blodet, der kan vise sig ved træthed, blødning fra hud og slimhinder og infektioner. Hjertepåvirkning: hjertebanken, svimmelhed, sortnen for øjnene og træthed, bevidstløshed.
Sår eller blødning i spiserør, mave eller tarm kan forekomme, også hul i tarmen. Det kan især ske, hvis tabletten ikke er skyllet ned med nok vand, eller hvis man er sengeliggende eller gravid, og passagen gennem mave-tarmkanalen er forsinket. Kontakt straks læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): Forhøjet indhold af kalium i blodet: slaphed, sovende fornemmelse i hænder eller fødder, muskelsvaghed eller forvirring. 

Sjældne- meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede): Kløe, udslæt, nældefeber, kvalme, mavesmerter, mavekramper, luft i maven og diaré. 

  

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
 

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.
 

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
 

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/. 

5. Opbevaring

Opbevar Kaleorid® utilgængeligt for børn.
Ingen særlige opbevaringsbetingelser.
Brug ikke Kaleorid® efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket. 

Kaleorid®, depottabletter, 750 mg indeholder:

Det virksomme indholdsstof i Kaleorid® er: kaliumchlorid.  

Hjælpestofferne er: ethylcellulose; glycerol 85 %; magnesiumstearat; stearylalkohol; hypromellose; saccharinnatrium; talcum; titandioxid (E171). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

LEO Pharma A/S
Industriparken 55, DK-2750 Ballerup 

Fremstiller

Paramedical A/S
Vassingerødvej 3-7, DK-3540 Lynge 

 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Revisionsdato

Revideret: Oktober 2013 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...