Fucibet

creme 1 + 20 mg/g

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN  

Fucibet® creme 20 mg/g + 1 mg/g 

Fusidinsyre, betamethason 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen. 

· Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

· Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide. 

· Lægen har ordineret Fucibet® til Dem personligt. Lad derfor være med at give Fucibet® til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

· Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

  

Oversigt over indlægssedlen 

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du bruger Fucibet®
3. Sådan skal du bruge Fucibet®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Fucibet® er et kombinationspræparat, som forener antibiotikum (fusidinsyre) med et stærkt virkende binyrebarkhormon (betamethason).
Derved opnås en bakteriedræbende effekt (antibiotikum) samtidig med en kløestillende og betændelseshæmmende effekt (binyrebarkhormon).
Fucibet® anvendes ved behandling af hudsygdomme med infektion forårsaget af bakterier følsomme over for fusidinsyre.
Lægen kan have dig Fucibet® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du bruger Fucibet® creme

Brug ikke Fucibet® hvis

 • du er overfølsom over for fucidinsyre, betamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer
 • du har hudsygdommene rosacea eller perioral dermatitis (et eksem rundt om munden)
 • du samtidig har infektion i huden med andre mikroorganismer, der ikke er følsomme over for fusidinsyre, medmindre du også er i behandling for denne 
 • du har systematiske svampe infektioner. ·
 • du har hudsygdomme relateret til tuberkulose. ·
 • du lider af acne (uren hud/bumser)
 • du har hudsydomme der skyldes svamp, bakterier elle virus (f.eks. herpes, helvedesild eller skoldkopper)
 • til hudlidelser hos børn under et år

  

Advarsler og forsigtighedsregler

Behandling af børn og behandling af store hudområder, ansigt eller på hudfolder med rødme og væskende hudpartier, bør kun ske i nøje samråd med din læge. 

  

Brug ikke Fucibet® længere end højst nødvendig og ikke længere end lægen har sagt til dig. Undgå store mængder eller for tykt lag creme. 


Ved ophør efter længere tids behandling, skal du nedtrappe behandlingen gradvis for at forhindre opblussen af sygdommen med rødme, svien og brænden i huden. 


Overdreven og gentagen brug kan føre til resistens.  

  

Undgå at få Fucibet® i øjne, i åbne sår, på tynd og beskadiget hud, eller på slimhinder. 


Brug kun Fucibet® kortvarigt ved kløe omkring endetarm og kønsorganer. 


Fucibet® kan øget modtageligheden for infektion, forværre eksisterende infektion, sløre en betændelse og forsinke helingen af en betændelse. 

  

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin, eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Der er ikke kendskab til at anvendelse af andre lægemidler har indvirken på Fucibet®

  

Graviditet, amning og fertilitet

Spørg deres læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin. 

  

Graviditet: 

Hvis De er gravid må De kun bruge Fucibet® efter aftale med lægen. 

  

Amning: 

Hvis De ammer, må De kun bruge Fucibet® efter aftale med lægen.  

Bør ikke bruges til behandling på brystet hos ammende kvinder. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucibet® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Fucibet®

Fucibet® indeholder chlorcresol der kan medføre allergiske reaktioner, og cetostearylalkohol der kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Fucibet® creme

Brug altid Fucibet® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Dosering

Voksne og børn:
Påsmøres tyndt 2-3 gange dagligt.
Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

  

Brugsanvisning

Fucibet® anvendes kun på syg hud.
Medmindre det er hænderne du skal behandle, skal du vaske hænder, hver gang du har påsmurt cremen. 

  

  

Hvis De har brugt for meget Fucibet® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Fucibet®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler dem utilpas. Tag emballagen med. 

  

  

Har du glemt at bruge Fucibet® 

Brug aldrig dobbelt mængede, hvis De har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Fucibet® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Hyppighed ikke kendt: 

Behandling kan i sjældne til fælde medføre bivirkninger, det skyldes at binyrebarkhormon optages i kroppen. Dette kan forekomme ved lang tids overdreven brug eller ved brug under tætte bandager. 

Symptomerne kan være øget fedt på maven og i nakken, kuglerundt rødt ansigt, sukkersyge, for højt blodtryk og nedsat muskelmasse. Kontakt lægen. 

  

Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt end normalt. Børn kan få vedvarende hovedpine eller ondt i øjnene på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen. 

  

Psoriasis og betændte knopper på hænder, fødder eller hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue. 

  

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 ud af 1.000 patienter) 

 • Kontakteksem, forværring af eksem, kløe, tør hud, brændende og stikkende fornemmelse i huden. ·
 • Smerte og irritation på påføringsstedet

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter) 

 • Nældefeber, rødmen af huden ·
 • Hududslæt (herunder unormal rødme af huden og general udslæt) ·
 • Hævelse og blære på påsmøringsstedet.

  

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via 


Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S:
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares over 30 °C.
Fucibet® må ikke anvendes efter den udløbsdato der står på pakningen.
Holdbarhed efter åbning: 3 måneder.
Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere information

Fucibet indeholder:

 • Aktive stoffer: Fusidinsyre 20 mg/g og betamethasonvalerat svarende til betamethason 1 mg/g. 
 • Øvrige indholdsstoffer: Cetostearylalkohol; chlorcresol; macrogolcetostearylether; paraffinolie; paraffin, hvid blød; natriumhydroxid; natriumdihydrogenphosphatdihydrat; all-rac-alfatocoferol; vand, renset.

Udseende og pakningsstørrelse

Fucibet® er en hvid creme, som er blandbar med vand.  

  

Fucibet® findes i tuber med 30 g. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK,  

Oddesundvej 39,  

6715 Esbjerg N. 

  

Ompakket og frigivet af 

EuroPharmaDK,  

Oddesundvej 39,  

6715 Esbjerg N. 


Den seneste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

  

Fucibet® svarer til Fucicort®  

  

Fucibet® og Fucicort® er registrerede varemærker, der tilhører LEO Pharma A/S
 

Revisionsdato

Revideret juni 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...