Medikinet CR

kapsler med modificeret udløsning 40 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Medikinet®Retard 10 mg, 30 mg og 40 mg hårde kapsler med modificeret udløsning,

Methylphenidathydrochlorid 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Medikinet® retard til dig/dit barn personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Medikinet® Retard.
 3. Sådan skal du tage Medikinet® Retard.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Medikinet® Retard anvendes til at behandle 'Attention Deficit Hyperactivity Disorder' (ADHD).
  • det anvendes til børn og unge i alderen 6 til 18 år,
  • det anvendes kun efter at anden form for behandling er forsøgt, som ikke involverer lægemidler, fx rådgivning og adfærdsterapi.
 • Medikinet® Retard bruges ikke til behandling af ADHD hos børn under 6 år eller hos voksne. Det vides ikke, om det er sikkert eller gavnligt for disse aldersgrupper.
 • Medikinet® Retard forøger aktiviteten i dele af hjernen, som ikke er aktive nok. Medicinen kan hjælpe med at skærpe opmærksomheden (opmærksomhedsspændvidde), øge koncentrationen og mindske impulsiv adfærd.
 • Medicinen er givet som en del af et behandlingsprogram, der normalt omfatter:
  • psykologisk,
  • uddannelsesmæssig og
  • social behandling.
 • Behandling med Medikinet® Retard må kun påbegyndes af og videreføres under tilsyn af en specialist i adfærdsforstyrrelser hos børn og unge. Selv om der ikke er nogen helbredelse for ADHD, kan det styres ved hjælp af behandlingsprogrammer.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Medikinet® Retard

Tag ikke Medikinet® Retard

 • hvis du er overfølsom over for methylphenidathydrochlorid, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Medikinet® Retard (angivet i punkt 6).
 • hvis du har forhøjet tryk i øjet (glaukom)
 • hvis du har en svulst i binyrerne (fæokromocytom)
 • hvis du er i behandling med antidepressiv medicin (MAO-hæmmere)
 • hvis du har en skjoldbruskkirtelsygdom
 • hvis du har problemer i forhold til spisning, når du ikke føler dig sulten eller ønsker at spise - såsom "anoreksi"
 • hvis du har meget højt blodtryk eller forsnævring af blodkar, som kan give smerter i arme og ben
 • hvis du på noget tidspunkt har haft hjerteproblemer - såsom et hjerteanfald, uregelmæssig hjerterytme, smerter og ubehag i brystet, hjertesvigt, en hjertesygdom eller har en medfødt hjertelidelse
 • hvis du har haft et problem med blodkarrene i hjernen - såsom et slagtilfælde, udposning og svækkelse af en del af et blodkar (aneurisme), snævre eller blokerede blodkar, eller betændelse i blodkar (vasculitis)
 • hvis du i øjeblikket tager eller inden for de sidste 14 dage har taget et antidepressivt middel (en monoamin oxidasehæmmer) - se afsnittet ’Brug af anden medicin’
 • hvis du har psykiske problemer såsom:
  • 'psykopatisk' eller 'borderline’ personlighedsstruktur
  • unormale tanker eller visioner eller en sygdom kaldet "skizofreni"
  • tegn på tungsind såsom:
   • tanker om at tage livet af sig
   • en svær depression, hvor du føler dig meget trist, værdiløs og uden håb
   • en mani, hvor du føler dig overgearet, overdrevent aktiv og uden hæmninger.
 • hvis du har lidt af en udtalt mangel på mavesyre (anaciditet) med en pH-værdi over 5,5
 • hvis du tager medicin for at nedsætte produktionen af mavesyre eller til behandling af overdreven surhedsgrad i mavesækken (H2-receptor-blokker eller syreneutraliserende behandling)
 • hvis du tager medicin mod sygdomme som skyldes dysfunktion af ionkanaler (kanalopatier).

 

Du må ikke tage methylphenidathydrochlorid, hvis noget af ovenstående passer på dig/dit barn. Hvis du ikke er sikker, så tal med din læge eller apoteket, før du tager methylphenidathydrochlorid. Dette skyldes, at methylphenidathydrochlorid kan gøre disse problemer værre. 

  

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Medikinet® Retard

 • hvis du har lever- eller nyreproblemer
 • hvis du har haft anfald (kramper, krampeanfald, epilepsi) eller unormale værdier ved hjernescanninger (EEG-målinger)
 • hvis du på noget tidspunkt har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller narkotika
 • hvis du er kvinde og er begyndt at menstruere (se afsnittet 'Graviditet og amning')
 • hvis du har ensartede (stereotype), gentagne, ufrivillige bevægelser i en del af kroppen eller frembringer ensartede (stereotype), gentagne lyde og ord
 • hvis du har forhøjet blodtryk
 • hvis du har en hjertelidelse, som ikke er nævnt i afsnittet ’Tag ikke Medikinet® Retard'
 • hvis du har psykiske problemer, som ikke er nævnt i afsnittet ’Tag ikke Medikinet® Retard'. Andre psykiske problemer omfatter:
  • humørsvingninger (fra manisk til depressiv tilstand - kaldet "bipolar lidelse")
  • begynder at blive aggressiv eller fjendtlig, eller aggressionen bliver værre
  • ser, hører eller føler ting, som ikke er der (hallucinationer)
  • tror ting, som ikke er virkelige (vrangforestillinger)
  • plages af usædvanlig mistænksomhed (paranoia)
  • føler uro, angst eller anspændthed
  • føler dig deprimeret eller skyldig.

Fortæl det til din læge eller på apoteket, hvis noget af ovenstående passer på dig/dit barn, før behandlingen påbegyndes. Dette skyldes, at methylphenidathydrochlorid kan gøre disse problemer værre. Din læge vil føre tilsyn med, hvordan medicinen påvirker dig/dit barn.
 

Kontakt straks lægen, hvis du under behandlingen med methylphenidathydrochlorid får alvorlig hovedpine, følelsesløshed, kraftesløshed, lammelser og svækkelse af koordination, syn, tale, sprog eller hukommelse, da det kan være symptomer på iltmangel i hjernen (cerebral iskæmi). 

  

Undersøgelser, som din læge vil udføre, før du/dit barn begynder at tage methylphenidathydrochlorid 

Disse undersøgelser vil afgøre, om methylphenidathydrochlorid er den rette medicin for dig. Din læge vil tale med dig om: 

 • anden medicin, som du/dit barn får
 • om der er fortilfælde af pludselig, uforklarlig død i familien
 • andre medicinske problemer (såsom hjerteproblemer), som du eller din familie eventuelt kunne have
 • hvordan du/dit barn har det, fx er du helt ovenpå eller helt nede, har du mærkelige tanker, eller har du/dit barn haft nogle af disse følelser før i tiden
 • hvorvidt der er en arvelig disposition for "tics", dvs. ensartede (stereotype), gentagne, ufrivillige bevægelser i en del af kroppen eller frembringelse ensartede lyde og ord
 • eventuelle psykiske eller adfærdsmæssige problemer, du/dit barn eller andre familiemedlemmer på et tidspunkt har haft.
 • måling af din/dit barns højde og vægt, hjerterytme og blodtryk og registrering i et skema.

 

Din læge vil diskutere, om du/dit barn har risiko for humørsvingninger (fra manisk til depressiv tilstand - kaldet "bipolar lidelse"). Lægen vil kontrollere din mentale sundhed og tjekke, om der i din familie har været fortilfælde af selvmord, bipolar sygdom eller depression. Det er vigtigt, at du/dit barn giver så mange informationer som muligt. Dette vil hjælpe din læge til at afgøre, om methylphenidathydrochlorid er den rette medicin for dig. Din/dit barns læge kan beslutte, at andre medicinske undersøgelser er nødvendige, før du/dit barn begynder at tage medicinen. 

 • Doping: Medikinet® Retard står på dopinglisten og kan medføre udelukkelse ved sportsstævner. Spørg lægen.

Brug af anden medicin sammen med Medikinet® Retard

 • Tag ikke methylphenidathydrochlorid, hvis du/dit barn:
  • tager et lægemiddel, som tilhører en gruppe, som kaldes 'monoaminoxidasehæmmere' (MAO-hæmmere), der anvendes til depression, eller har taget en MAO-hæmmer inden for de sidste 14 dage. Kombinationen af MAO-hæmmere og methylphenidathydrochlorid kan medføre en pludselig stigning i blodtrykket.
 • Tal med din læge, hvis du/dit barn tager:
  • anden medicin mod depression
  • medicin for alvorlige psykiske lidelser
  • medicin mod epilepsi( phenobarbital, phenytoin, primidon)
  • medicin, der anvendes til at sænke eller øge blodtrykket
  • nogle produkter mod hoste og forkølelse, der indeholder ingredienser, som kan påvirke blodtrykket. Det er vigtigt at forhøre sig på apoteket, før du køber et af disse produkter
  • medicin, som virker blodfortyndende for at forebygge blodpropper. (coumarin)
  • Medicin der forebygger migræne og hedestigninger (Clonidin)

Medikinet® Retard må ikke tages sammen med mavesårsmedicin (H2-antagonister eller antacida), der anvendes til at reducere mavesyresekretion eller modvirke overdrevent syreindhold i maven, da dette kunne føre til en hurtigere frigivelse af den samlede mængde af det aktive stof.
 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du/dit barn bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

  

Hvis du/dit barn skal have foretaget en operation

Fortæl din læge, hvis du/dit barn skal have foretaget en operation. Methylphenidathydrochlorid bør ikke tages den dag, operationen udføres, hvis der anvendes en bestemt type anæstesi. Dette skyldes, at der er risiko for en pludselig stigning i blodtrykket under operationen. 

  

Brug af Medikinet® Retard sammen med mad og drikke og alkohol

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager denne medicin. Alkohol kan forværre bivirkningerne af medicinen. Husk, at nogle fødevarer og medicin indeholder alkohol. 

  

Graviditet og amning og fertilitet

Hvis du/dit barn er gravid eller ammer, har mistanke om, at du/dit barn er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du/dit barn spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du/dit barn tager dette lægemiddel. 

  

Graviditet: 

Fortæl det til lægen eller på apoteket, før du/din datter bruger methylphenidathydrochlorid, hvis du/din datter 

 • har sex. Lægen vil rådgive dig/din datter om prævention.
 • er gravid eller tror du/din datter er gravid. Lægen vil afgøre, om du/din datter bør tage Medikinet® Retard.

  

Amning: 

 • Det er muligt, at methylphenidathydrochlorid udskilles i modermælk. Derfor vil lægen beslutte, om du/din datter bør amme og samtidig tage methylphenidathydrochlorid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Medikinet® Retard virker sløvende, og at det kan påvirke evnen til at færdes sikkert i trafikken. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. Det kan være farligt fx at køre bil, betjene maskiner, køre på cykel, ride eller klatre i træer. 

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Medikinet® Retard

Denne medicin indeholder saccharose. Hvis din læge har fortalt dig at du/dit barn ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du/dit barn tager Medikinet® Retard 

3. Sådan skal du tage Medikinet® Retard

Din læge vil tage nogle prøver

 • før du/dit barn starter behandlingen – for at sikre, at Medikinet® Retard er sikkert og effektivt.
 • efter du/dit barn er startet på behandlingen – de vil blive taget mindst hver 6. måned, men måske oftere. De vil også blive taget, hvis dosis ændres.
 • disse prøver vil omfatte:
  • kontrol af appetitten
  • måling af højde og vægt
  • måling af blodtryk og hjerterytme
  • kontrol af problemer med humøret, sindstilstanden eller andre usædvanlige følelser. Eller hvis disse er blevet værre, mens du/dit barn har taget Medikinet® Retard.

Den sædvanlige dosis er

Lægen vil som regel starte behandlingen med en lav dosis og gradvist øge den efter behov. 

 • Den anbefalede daglige startdosis er 5 mg én eller to gange dagligt (f.eks. til morgenmaden og til frokost). Ved behov kan dosis øges i trin med 5-10 mg om ugen.
 • Den maksimale, daglige dosis er 60 mg.
 • Medikinet® Retard har en "modificeret udløsning" af methylphenidathydrochlorid, som gør at medicinen virker over en periode, som svarer til en skoledag.
 • Hvis virkningen af kapslerne aftager for tidligt på eftermiddagen eller aftenen, kan lægen vurdere en lille ekstra dosis methylphenidathydrochlorid (det aktive stof i Medikinet® Retard), som kan tages om aftenen. Til dette formål er methylphenidathydrochlorid tabletter velegnede.

  

Brug til børn under 6 år 

Børn under 6 år må normalt ikke få Medikinet® Retard. 

  

Ældre 

Medikinet® Retard bør ikke anvendes af ældre. sikkerhed og virkning er ikke fastlagt. 

  

Voksne 

Hvis ikke nedtrapning af Medikinet® Retard er lykkes i 18- års alderen kan det være nødvendigt at fortsætte behandlingenind i voksenlivet. Sikkerhed og virkning er ikke fastlagt for brugen af Medikinet® Retard til voksne. 

  

Administrationsmåde

Dette lægemiddel er beregnet til oral brug/via munden.
Tag Medikinet® Retard om morgenen sammen med eller efter morgenmaden. Dette er meget vigtigt for at opnå en tilstrækkelig langvarig virkning. Kapslerne kan synkes hele med et glas vand. Alternativt kan du åbne kapslerne, drysse kapselindholdet ud på en lille portion (spiseskefuld) æblemos eller yoghurt og tage det straks. Må ikke opbevares til senere brug. Man bør drikke noget væske, f.eks. vand efter indtagelsen af æblemosen. Kapslerne og kapselindholdet må ikke knuses eller tygges. 

  

Hvis du/dit barn ikke får det bedre efter 1 måneds behandling

Hvis du/dit barn ikke får det bedre, så fortæl det til din læge. Lægen kan afgøre, om en anden behandling er nødvendig. 

  

Hvis du/dit barn ikke bruger Medikinet® Retard korrekt

Hvis Medikinet® Retard ikke anvendes korrekt, kan dette medføre unormal adfærd. Det kan også betyde, at du/dit barn udvikler en afhængighed af medicinen.
Fortæl det til din læge, hvis du/dit barn nogensinde har misbrugt eller været afhængige af alkohol, receptpligtig medicin eller narkotika.
 

Lægen har ordineret Medikinet® Retard til dig/dit barn personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du/dit barn har.
 

Tag altid Medikinet® Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Hvis du/dit barn har taget for mange Medikinet® Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har taget mere Medikinet® Retard, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

  

Symptomer: 

opkastning, rastløs uro, ryste, have en øget forekomst af ukontrollerede bevægelser, muskeltrækninger, kramper (eventuelt efterfulgt af koma), føle sig meget glad, være forvirret, se, føle eller høre ting, som ikke er virkelige (hallucinationer), svedtendens, rødmen, hovedpine, høj feber, ændringer i hjerterytmen (langsom, hurtig eller uregelmæssig), forhøjet blodtryk, udvidede pupiller og tørre slimhinder i næse og mund. 

  

Hvis du/dit barn har glemt at tage Medikinet® Retard

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du/dit barn har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

  

Hvis du holder op med at tage Medikinet® Retard

Hvis du/dit barn holder op med at tage Medikinet® Retard, kan ADHD symptomerne komme igen eller uønskede reaktioner, såsom depression, kan forekomme. Din læge vil måske gradvist reducere den daglige dosis af medicinen, før du/dit barn stopper helt. Tal med din læge, før du/dit barn stopper med at tage Medikinet® Retard.
 

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

  

Langtidsbehandling

Det er ikke nødvendigt at tage Medikinet® Retard for evigt. Hvis du/dit barn tager Medikinet® Retard i mere end et år, bør lægen stoppe behandling for en kort tid, fx i løbet af en skoleferie. Dette vil vise, om medicinen stadig er nødvendig.
Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af dette produkt, så spørg din læge eller på apoteket. 

4. Bivirkninger

Medikinet® Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112
 • At tænke på eller have lyst til at tage livet af sig. Kontakt læge.

  

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

  

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue
 • Selvmordsforsøg (herunder fuldbyrdet selvmord). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (malign neuroleptisk syndrom). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet, hjertestop. Ring 112.
 • Voldsom hovedpine og sløret bevidsthed pga. betændelse eller tillukning af blodårerne i hjernen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt lægen.
 • Unormal leverfunktion der i svære tilfælde kan føre til koma. Kontakt lægen.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludselig hjertedød.
 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.

  

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Et større krampeanfald (grand mal kramper). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Søvnløshed.
 • Nervøsitet.
 • Hovedpine.

  

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Forkølelse.
 • Appetitmangel/madlede, nedsat appetit.
 • Følelsesudbrud, rastløs uro, angst, irritabilitet, unormal opførsel.
 • Truende, evt. voldelig adfærd. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Svimmelhed, ufrivillige bevægelser, rastløshed i forbindelse med øget aktivitet, døsighed.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hjertebanken.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Hoste, hals- og svælgsmerter.
 • Mavesmerter, diarré, kvalme, mavegener og opkastning.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du/dit barn tager Medikinet® EM i mere end 2-3 uger, skal du/dit barn passe på din/dit barns mundhygiejne, så du/dit barn ikke får huller i tænderne. Tal med din/dit barns tandlæge.
 • Hårtab, kløe, udslæt, nældefeber.
 • Smerter i leddene.
 • Feber.
 • Vækshæmning (ved langvarig brug)
 • Ændringer i blodtryk eller hjertefrekvensen (sædvanligvis en stigning)
 • Vægttab

  

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Tegn på overfølsomhed, f.eks. hævelse, blæredannelse i huden, afskalning af hud, nældefeber, kløe, udslæt.
 • Pludselige udbrud af følelser.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
 • Psykotiske sygdomme, vrede, ændret humør, humørsvingninger, rastløshed, gråd, ufrivillige, lynhurtige muskeltrækninger, forværring af tics ved Tourettes syndrom, øget årvågenhed, søvnforstyrrelser. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Sløvhed.
 • Rysten.
 • Dobbeltsyn, sløret syn. Dobbeltsyn kan blive alvorligt. Kontakt lægen eller evt. skadestue.
 • Brystsmerter.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Forstoppelse.
 • Muskelsmerter, muskeltrækninger.
 • Blod i urinen. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
 • Træthed
 • Hjertemislyd

  

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Opstemthed (manisk). Kan være alvorligt. Tal med lægen.
 • Desorientering.
 • Nedsat/Ændret seksualdrift.
 • Nedsat evne til at se skarpt, store pupiller, synsforstyrrelser.
 • Kraftig sveden, plettet udslæt, rødmen af huden.
 • Udvikling af bryster hos mænd.
 • Menstruationsforstyrrelser.

  

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Forbigående nedtrykthed, unormale tanker, ligegyldighed, stereotyp gentagelse af bevægelser eller handlinger, overfokusering.
 • Langsomme ufrivillige, vridende/spjættende bevægelser, forbigående lammelser.
 • Kolde fingre og tæer.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Muskelkramper.

  

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Vrangforestillinger, tankeforstyrrelser, forvirring, afhængighed. Tal med lægen.
 • Karbetændelse
 • Migræne.
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Ekstra hjerteslag.
 • Tør hud.
 • Brystgener.
 • Høj feber.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Misbrug og afhængighed.

  

Virkninger på væksten 

Når methylphenidathydrochlorid bruges i mere end et år, kan det medføre lavere vækst hos nogle børn. Dette forekommer hos færre end 1 ud af 10 børn. 

 • stagnation i vægt eller højde kan forekomme.
 • lægen vil omhyggeligt følge din/dit barns højde og vægt, samt hvad du/dit barn spiser.
 • hvis du/dit barn ikke vokser som forventet, kan behandling med methylphenidathydrochlorid stoppes i en kort periode.

 

Medikinet® Retard kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver herunder leverfunktion, og blodplader, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. Oplys altid ved blodprøvekontrol, at du er i behandling med Medikinet® Retard. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

  

Indberetning af bivirkninger.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Medikinet® retard utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Medikinet® retard ved temperaturer over 30 °C.
 • Opbevar Medikinet® retard i original beholder, da det er følsomt for fugt.
 • Tag ikke Medikinet® retard efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

 

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Medikinet® retard 10 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde 

En kapsel med modificeret udløsning, hård indeholder 10 mg methylphenidathydrochlorid svarende til 8,65 mg methylphenidat. 

  

Medikinet® retard 30 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde 

En kapsel med modificeret udløsning, hård indeholder 30 mg methylphenidathydrochlorid svarende til 25,95 mg methylphenidat. 

  

Medikinet® retard 40 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde 

En kapsel med modificeret udløsning, hård indeholder 40 mg methylphenidathydrochlorid svarende til 34,60 mg methylphenidat. 

  

Øvrige indholdsstoffer: 

Kapselindhold:
Saccharose, majsstivelse, methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1), talcum, triethylcitrat, polyvinylalkohol, macrogol 3350, polysorbat 80, natriumhydroxid, natriumlaurilsulfat, simeticon, kolloid vandfri sillica, methylcellulose, sorbinsyre og indigo carmin, aluminium salt (E 132)
 

Kapsel:
Gelatine, erythrosin (E 127), titandioxid (E 171), natriumlaurilsulfat og renset vand
 

Yderligere i Medikinet® retard 30 og 40 mg:
Jernoxid, indigocarmin (132) 

  

Pakningsstørrelser:

Medikinet® retard fås i:
Medikinet® retard 10 mg i pakninger med 30 kapsler
Medikinet® retard 30 mg i pakninger med 30 kapsler
Medikinet® retard 40 mg i pakninger med 30 kapsler
 

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com
 

I Danmark markedsføres Medikinet® retard også som Medikinet® CR.
 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...