Moxifloxacin "Actavis"

filmovertrukne tabletter 400 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Moxifloxacin Actavis 400mg filmovertrukne tabletter

moxifloxacin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest opdaterede indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk. 

 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Moxifloxacin Actavis
3. Sådan skal du bruge Moxifloxacin Actavis
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Moxifloxacin Actavis indeholder det aktive stof moxifloxacin, der tilhører en gruppe antibiotika kaldet fluoroquinoloner. Moxifloxacin Actavis virker ved at dræbe bakterier, der forårsager infektioner.
 

Moxifloxacin Actavis anvendes til behandling af voksne over 18 år med følgende bakterielle infektioner, der er forårsaget af bakterier, som moxifloxacin virker mod. Moxifloxacin Actavis bør kun anvendes til behandling af disse infektioner, hvis normale former for antibiotika ikke kan bruges eller ikke har virket: 

 • Bihulebetændelse
 • Pludselig forværring af kronisk bronkitis
 • Lungebetændelse, som man har fået uden for hospitalet (med undtagelse af alvorlige tilfælde.
 • Mild til moderat betændelse i de øvre dele af kvindens underliv (bækkenbetændelse), herunder betændelse i æggelederne og i livmoderens slimhinder.

Det er ikke tilstrækkeligt at behandle disse typer betændelsestilstande kun med Moxifloxacin Actavis -tabletter, og din læge skal ordinere yderligere et antibiotikum udover Moxifloxacin Actavis -tabletter til behandling af betændelsestilstande i de øvre dele af kvindens underliv (se pkt. 2: Det skal du vide, før du begynder at tage Moxifloxacin Actavis).
 

Hvis følgende infektioner, der skyldes bakterier, er blevet bedre under den indledende behandling med Moxifloxacin Actavis -infusionsvæske, kan du også få Moxifloxacin Actavis-tabletter af din læge for at fuldende behandlingen:
Lungeinfektion (lungebetændelse) erhvervet uden for hospitalet infektioner i hud og bløddele. 

Moxifloxacin Actavis -tabletter bør ikke anvendes som første behandling ved nogen type for infektion i hud og bløddele eller ved alvorlige infektioner i lungerne. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge MOXIFLOXACIN ACTAVIS

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Brug ikke Moxifloxacin Actavis :

 • hvis du er allergisk over for moxifloxacin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Moxifloxacin Actavis (angivet i punkt 6).
 • hvis du er gravid eller ammer.
 • hvis du er under 18 år.
 • hvis du tidligere har haft senesygdomme i senerne eller sygdomme, der var relateret til behandling med quinolonantibiotika (se afsnittet Advarsler og forsigtighedsregler og pkt. 4. Bivirkninger).
 • Hvis du har en alvorlig leversygdom eller stigning i leverenzymerne (transaminaserne), der er mere end 5 gange højere end den normale øvre grænse.
 • hvis du er født med eller har haft en sygdom, der giver unormal hjerterytme (set på et ekg, registrering af hjertets elektriske impulser).
 • Hvis du har ubalance i blodets saltindhold (specielt lavt kalium eller magnesium)
 • Hvis du har meget langsom hjerterytme (kaldet bradykardi)
 • Hvis du har et svagt hjerte (hjerteinsufficiens)
 • Hvis du tidligere har haft unormal hjerterytme
 • hvis du tager anden medicin, der kan give unormale ekg-ændringer (se afsnittet Brug af anden medicin sammen med Moxifloxacin Actavis).
  Dette skyldes, at Moxifloxacin Actavis kan give ændringer i ekg’et, der er en forlængelse af QT-intervallet, dvs. en forsinket overførsel af elektriske signaler.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Moxifloxacin Actavis. 

 • Moxifloxacin Actavis kan ændre hjertets ekg, særligt hvis du er en kvinde eller er ældre. Hvis du samtidig tager medicin der nedsætter blodets kaliumniveau, skal du kontakte lægen, før du tager Moxifloxacin Actavis.
 • Hvis du lider af epilepsi eller en tilstand, hvor du ofte får kramper, skal du kontakte lægen inden du begynder at tage Moxifloxacin Actavis.
 • Hvis du har eller har haft mentale helbredsproblemer, skal du kontakte lægen, før du tager Moxifloxacin Actavis.
 • Hvis du lider af myasthenia gravis (unormal muskeltræthed der fører til svaghed og i alvorlige tilfælde lammelse), kan behandling med Moxifloxacin Actavis forværre symptomerne for sygdommen. Hvis du tror, at du er ramt af sygdommen, kontakt dadin læge straks.
 • Hvis du eller nogen i din familie har glucose-6-phosphat-dehydrogenase-mangel (en sjælden arvelig sygdom), skal du informere lægen, der vil fortælle, om Moxifloxacin Actavis er velegnet til dig.
 • Moxifloxacin Actavis må ikke anvendes, hvis du har en kompliceret betændelse i den øvre del af underlivet (f.eks. i forbindelse med en byld i æggelederne og æggestokken eller i bækkenet), hvor din læge skønner, at behandling via indsprøjtning er nødvendig.
 • Din læge skal desuden ordinere anden antibiotisk medicin ud over Moxifloxacin Actavis til behandling af mild til moderat betændelse i den øvre del af underlivet. Hvis dine symptomer ikke bedres efter tre dages behandling, skal du kontakte din læge.

Når du tager Moxifloxacin Actavis

Vær opmærksom på dette vigtige informationer, mens du tager denne medicin: 

 • Hvis du får hjertebanken eller uregelmæssig hjerterytme under behandlingen, skal du straks fortælle det til din læge. Din læge kan have brug for at udføre et ekg for at måle din hjerterytme.
 • Risikoen for hjerteproblemer kan øges med øget dosis. Derfor bør den anbefalede dosis følges.
 • Der er en sjælden risiko for at du vil opleve en alvorlig, pludselig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/shock) selv ved den første dosis. Symptomerne er følgende: brystspænding, svimmelhed, følen sig syg eller nær ved at besvime, eller opleversvimmelhed, når man står op. Hvis du oplever ovenstående, skal du stoppe med at tage Moxifloxacin Actavis og kontakte lægen straks.
 • Moxifloxacin Actavis kan give hurtig og alvorlig betændelse i leveren, som kan udvikle sig til livstruende leversvigt (herunder tilfælde af dødsfald, se pkt 4. Bivirkninger). Kontakt din læge, før du fortsætter behandlingen, hvis du opdager tegn på hurtig tiltagende utilpashed og/eller føler dig syg i forbindelse med gulfarvning af det hvide i øjnene, mørk urin, kløe af huden, tendens til at bløde eller leverrelateret hjernesygdom (symptomer på nedsat leverfunktion eller en hurtigt indsættende og alvorlig betændelse i leveren).
 • Hvis du får hududslæt eller blistre og/eller afskalling af hud og/eller slimhindebetændelse (se pkt. 4. Bivirkninger), skal du omgående kontakte din læge, inden du fortsætter behandlingen.
 • Quinolon-antibiotika, herunder Moxifloxacin Actavis, kan forårsage kramper. Hvis du får kramper, skal du straks holde op med at tage Moxifloxacin Actavis og kontakte din læge.
 • Du kan opleve symptomer på neuropati (nervebetændelse med smerter og føleforstyrrelser) som f.eks. smerte, brændende og prikkende fornemmelse, følelsesløshed og/eller svaghed. Hvis dette sker, skal du omgående kontakte lægen, før du fortsætter behandlingen med Moxifloxacin Actavis.
 • Du kan få mentale helbredsproblemer, den første gang du tager quinolon-antibiotika, herunder Moxifloxacin Actavis. I meget sjældne tilfælde har depression eller mentale helbredsproblemer medført selvmordstanker og selvskadende adfærd som f.eks. selvmordsforsøg (se pkt. 4. Bivirkninger). Hvis du får sådanne reaktioner, skal du straks ophøre med at tage Moxifloxacin Actavis og kontakte lægen.
 • Du kan få diaré under behandlingen, eller efter behandlingen, med antibiotika, herunder Moxifloxacin Actavis. Hvis det bliver alvorligere eller er vedvarende, eller hvis du opdager blod eller slim i afførringen, skal du straks stoppe med at tage Moxifloxacin Actavis og kontakte lægen. I denne situation skal du ikke tage medicin, der stopper eller nedsætter tarmens bevægelighed.
 • Moxifloxacin Actavis kan give smerter eller betændelse i dine sener, selv inden for 48 timer efter behandlingsstart og op til flere måneder efter ophør med Moxifloxacin Actavis -behandlingen. Risikoen for betændelse og brud på senerne er øget, hvis du er ældre eller hvis du for tiden er i behandling med kortikosteroider. Ved det første tegn på smerte eller betændelse, skal du stoppe med at tage Moxifloxacin Actavis, hvileden angrebne kropsdel og kontakte lægen straks. Undgå unødig motion, da dette kan øge risikoen for brud på en sene (se Tag ikke Moxifloxacin Actavis, og 4. Bivirkninger).
 • Hvis du er ældre og har nyreproblemer, skal du sørge for at indtage tilstrækkelig væske, da dehydrering kan øge risikoen for nyresvigt.
 • Hvis din syn bliver forringet, eller hvis du oplever andre øjenforstyrrelser under behandlingen med Moxifloxacin Actavis, skal du straks kontakte lægen (se afsnittet Trafik- og arbejdssikkerhed og 4. Bivirkninger).
 • Quinolon-antibiotika kan gøre huden mere følsom over for sollys eller UV-lys. Du bør undgå langvarigt ophold i sollys eller stærkt sollys, og bør ikke anvende solarium eller andre UV-lamper mens du anvender Moxifloxacin Actavis.
 • Virkningen af Moxifloxacin Actavis kendes ikke ved behandling af alvorlige forbrændinger, infektioner dybt nede i vævet og ved fodinfektioner med knoglemarvsbetændelse hos sukkersygepatienter.

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke gives til børn og teenagere under 18 år, da virkningen og sikkerheden ikke er fastslået for denne aldersgruppe (se afsnittet Tag ikke Moxifloxacin Actavis) 

 

Brug af anden medicin sammen med Moxifloxacin Actavis

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Vær opmærksom på følgende for Moxifloxacin Actavis: 

 • Hvis du tager Moxifloxacin Actavis og anden medicin, som påvirker dit hjerte, er der en øget risiko for ændringer i hjerterytmen. Derfor bør du ikke tage Moxifloxacin Actavis sammen med følgende medicin: Medicin, der hører til gruppen af antiarytmika (f.eks. kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), antipsykotika (f.eks. phentiaziner, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. saquinavir, sparfloxacin, intravenøs erythromycin, pentamidin, malariamidler især halofantrin), visse antihistaminer (f.eks. terfenadin, astemizol, mizolastin), og anden medicin (f.eks. cisaprid, intravenøs vinkamin, bepridil og difemanil).
 • Fortæl det til lægen, hvis du tager andre former for medicin, der kan sænke indholdet af kalium i blodet (f.eks. visse diuretika, visse afføringsmidler og lavementer [høje doser] eller kortikosteroider [betændelseshæmmende midler], amphotericin B) eller medføre langsom hjerterytme, da det også kan øge risikoen for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, mens De tager Moxifloxacin Actavis.
 • Andre lægemidler, som indeholder magnesium eller aluminium (som f.eks. syreneutraliserende midler for dårlig mave), eller anden medicin der indeholder jern eller zink, lægemidler, der indeholder didanosin eller lægemidler der indeholder sucralfat (til behandling af mave-tarm-forstyrrelser) kan nedsætte virkningen af Moxifloxacin Actavis- tabletter. Tag derfor Moxifloxacin Actavis-tabletter 6 timer før eller efter indtagelsen af anden medicin.
 • Samtidig indtagelse af oralt medicinsk kul (indtaget via munden) og Moxifloxacin Actavis-tabletter nedsætter virkningen af Moxifloxacin Actavis. Det anbefales derfor, at denne medicin ikke anvendes samtidigt.
 • Hvis du for tiden indtager orale antikoagulantia (indtaget via munden) (f.eks. warfarin), kan det være nødvendigt, at lægen følger blodets størkningsevne.

Brug af Moxifloxacin Actavis sammen med mad og drikke

Moxifloxacin Actavis kan tages med eller uden mad (inklusive mejeriprodukter) 

  

Graviditet, amning og fertilitet

Du må ikke tage Moxifloxacin hvis du er gravid eller ammer. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Moxifloxacin Actavis.
Dyrestudier indikerer ikke, at din fertilitet vil blive nedsat ved at tage dette lægemiddel. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Moxifloxacin Actavis kan medføre svimmelhed eller uklarhed. Du kan opleve et pludseligt, forbigående synstab, eller du kan besvime i kortere perioder. Hvis du bliver påvirket på denne måde, må du ikke køre bil eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du bruge MOXIFLOXANCIN ACTAVIS

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Den sædvanlige dosis for voksne er én 400 mg tablet dagligt.
 

Moxifloxacin Actavis-tabletter er til anvendelse gennem munden. Tabletten synkes hel (for at forhindre en bitter smag) sammen med rigelig væske. De kan tage Moxifloxacin Actavis med eller uden føde. Det anbefales, at tabletten tages ca. på samme tidspunkt hver dag.
 

Det er ikke nødvendigt at justere doseringen hos ældre patienter, patienter med lav kropsvægt eller hos patienter med nedsat nyrefunktion.
 

Behandlingsvarigheden afhænger af infektionstypen. Hvis ikke andet er angivet af din læge, er den anbefalede behandlingsvarighed med filmovertrukne Moxifloxacin Actavis-tabletter: 

 • 5-10 dage ved pludselig forværring af kronisk bronkitis (akut forværring af kronisk bronkitis).
 • 10 dage ved lungebetændelse (pneumoni), som man har fået uden for hospitalet, undtagen i alvorlige tilfælde.
 • 7 dage ved akut betændelse i bihulerne (akut bakteriel sinusitis).
 • 14 dage ved mild til moderat betændelse i de øvre dele af kvindens underliv (bækkenbetændelse), herunder betændelse i æggelederne og betændelse i livmoderslimhinden.

Når filmovertrukne Moxifloxacin Actavis -tabletter bruges til at fuldføre et behandlingforløb, der starter med moxifloxacinopløsning til infusion, er den anbefalede behandlingsvarighed som følger: 

 • 7-14 dage ved lungebetændelse (pneumoni), som man har fået uden for hospitalet.

De fleste patienter med lungebetændelse skiftede til oral behandling med filmovertrukne Moxifloxacin Actavis -tabletter inden for 4 dage. 

 • 7-21 dage ved infektioner i hud og bløddele.

De fleste patienter med infektioner i hud og bløddele skiftede til oral behandling med filmovertrukne Moxifloxacin Actavis -tabletter inden for 6 dage.
 

Det er vigtigt, at du færdiggøre forløbet af behandlingen, selv om du begynder at føle dig bedre efter et par dage. Hvis du stopper behandlingen for tidligt, vil betændelsetilstanden måske ikke blive helt helbredt, betændelsen kan vende tilbage eller din tilstand kan forværres. De bakterier, der forårsager din infektion kan blive resistente over for moxifloxacin.
 

De anbefalede doser og behandlingsvarigheden bør ikke overskrides (se afsnitt Advarsler og forsigtighedsregler). 

 

Hvis du har taget for mange Moxifloxacin Actavis-tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Moxifloxacin Actavis , end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
 

Hvis du har taget mere end den ordinerede tablet om dagen, skal du øjeblikkeligt søke lægelig assisstance.
Hvis det er muligt, skal du tage de resterende tabletter, pakningen og denne indlægsseddel med til lægen eller apoteket for at vise, hvad du har indtaget 

 

Hvis du har glemt at tage Moxifloxacin Actavis

Hvis du glemmer at tage din tablet, skal du tage den så snart du husker det samme dag. Hvis du ikke tager din tablet én dag, skal du tage den normale dosis (én tablet) den efterfølgende dag. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.
Hvis du er usikker på, hvad du skal gøre, så kontakt lægen eller apoteket. 

 

Hvis du holder op med at tage Moxifloxacin Actavis

Hvis du stopper behandlingen for tidligt, helbredes betændelsetilstanden måske ikke helt. Kontakt lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Moxifloxacin Actavis før tid.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

De følgende bivirkninger er set under behandling med Moxifloxacin Actavis. Vurderingen af bivirkningerne er baseret på den følgende data frekvens:
 

Almindelige: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede.
Ikke almindelige: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede.  

Sjældne: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede.
Meget sjældne: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede
Ikke kendt: Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data 

  

Hjerte: (Se pkt. 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Moxifloxacin Actavis)  

Almindelige: 

Ændring i hjerterytmen (ekg) hos patienter med lavt kaliumindhold i blodet.  

Ikke almindelige:
Ændring i hjerterytmen (ekg), hjertebanken, uregelmæssig og hurtig puls, alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, hjertekramper (angina pectoris). 

Sjælden

Unormal hurtig hjerterytme, besvimmelse. 

Meget sjælden: 

Unormal hjerterytme, livstruende uregelmæssig puls, hjertestop. 

  

Almindelige bivirkninger 

 • Infektioner forårsaget af resistente bakterier eller svampe, f.eks. svamp (forårsaget af Candida) i mund eller skede
 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Mave- og underlivssmerter
 • Diaré
 • Øget antal specielle leverenzymer i blodet (transaminaser)

Ikke almindelige 

 • Allergisk reaktion
 • Lavt antal røde blodlegemer
 • Lavt antal hvide blodlegemer
 • Lavt antal af specielle hvide blodlegemer (neutrofiler)
 • Nedsat eller øget antal af specielle blodlegemer, der er nødvendige for blodets størkningsevne
 • Øget antal af specielle hvide blodlegemer (eosinofiler)
 • Nedsat størkningsevne
 • Forhøjet fedt i blodet
 • Angst, rastløshed eller uro
 • Prikkende fornemmelse (som at sidde på nåle) og/eller følelsesløshed
 • Smagsforstyrrelser (i meget sjældne tilfælde tab af smagsans)
 • Konfusion og desorientering
 • Søvnproblemer (f.eks søvnløshed eller træthed)
 • Rysten
 • Fornemmelse af svimmelhed (dreje eller falde ned)
 • Synsforstyrrelser inkl. dobbelt og sløret syn
 • Udvidelse af blodkarrene
 • Vejrtrækningsproblemer inklusiv astmatiske tilstande
 • Nedsat appetit og fødeindtag
 • Luft i maven og forstoppelse
 • Maveforstyrrelser (dålig fordøjelse/halsbrand)
 • Betændelse i maven
 • Forhøjet antal af et specielt fordøjelsesenzym i blodet (amylase)
 • Nedsat leverfunktion (inkl. øget antal af specielle leverenzymer i blodet (LDH)), forhøjet bilirubin i blodet, øget antal af specielle leverenzymer i blodet (gamma- glytamyl-transferase og/eller alkalisk phosphatase)
 • Kløe, udslæt, kløende hududslæt, tør hud
 • Led- og muskelsmerter.
 • Dehydrering
 • Føle ubehag (overvejende svaghed og træthed), ømhed og smerte i ryg, bryst, bækken, arme og ben
 • Svedtendens.

Sjældne 

 • Alvorlig, pludselig opstået allergisk reaktion inkl. meget sjælden livstruende shock (f.eks. åndedrætsbesvær, fald i blodtrykket, hurtig puls), hævelser (inkl. potentielle livstruende hævelser i luftvejene)
 • Alvorlig diaré indeholdende blod og slim (antibiotikarelateret tyktarmsbetændelse inklusive pseudomembranøs kolitis), der i meget sjældne tilfælde udvikler sig til livstruende komplikationer.
 • Gulsot (gulfarvning af det hvide i øjnene eller af huden), leverbetændelse
 • Smerter og hævelser af sener (tendonitis)
 • Forhøjet blodsukker
 • Forhøjet urinsyre i blodet
 • Følelsesmæssig ustabil
 • Depression (kan i meget sjældne tilfælde føre til, at man gør skade på sig selv, som f.eks. selvmordstanker eller selvmordsforsøg)
 • Hallucinationer
 • Problemer med hudfornemmelser
 • Lugtforstyrrelser (inkl. tab af lugtesansen)
 • Unormale drømme
 • Balance- og koordineringsforstyrrelser (som følge af svimmelhed)
 • Krampetrækninger
 • Koncentrationsforstyrrelser
 • Taleforstyrrelser
 • Delvis eller hel tab af hukommelse
 • Problemer i forbindelse med nervesystemet som f.eks. smerte, brændende eller prikkende fornemmelse, følelsesløshed og/eller svaghed i arme og ben
 • Ringen/støj for ørene, nedsat hørelse herunder døvhed (normalt reversibel)
 • Forhøjet blodtryk, for lavt blodtryk
 • Besvær med at synke
 • Betændelse i munden,
 • Muskelkramper eller muskeltrækninger
 • Muskelsvaghed
 • Nedsat nyrefunktion (inkl. forøgelse i specielle laboratorietest såsom urinstof og creatinin), nyresvigt
 • Hævelser (af hænder, fødder, ankler, læber, mund og hals).

Meget sjældne 

 • Voldsom leverbetændelse førende til livstruende leversvigt (herunder tilfælde af dødsfald)
 • Ændringer i huden og slimhinder (smertefulde blærer i munden/næsen eller ved penis/skeden), potentiel livstruende (Steven-Johnson-Syndrome, toksisk epidermisk nekrolyse)
 • Senefortrækning
 • Øget størkningsevne, betydeligt fald i en speciel type hvide blodlegemer (agranulocytose)
 • Forandret personlighed (ikke være sig selv)
 • Vanvid (kan potentielt føre til, at man gør skade på sig selv, som f.eks. selvmordstanker eller selvmordsforsøg)
 • Forbigående synstab
 • Øget følsomheden af huden
 • Betændelse i led
 • Muskelstivhed
 • Forværring af symptomer for myasthenia gravis (unormal muskeltræthed som fører til svaghed og i alvorlige tilfælde lammelse).

Der er desuden meget sjældent set følgende bivirkninger under behandling med andre quinolon antibiotika, som også må formodes at kunne forekomme under behandlingen med Moxifloxacin Actavis: 

 • Forhøjet natriumindhold i blodet
 • Forhøjet calciumindhold i blodet
 • En speciel form for nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi)
 • Muskelreaktioner med beskadigelse af muskelceller
 • Øget følsomhed af huden over for sollys og UV lys.

Hvis du oplever bivirkninger, især hvis nogen af bivirkningerne bliver alvorlige, eller du får bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel, bør du straks kontakte din læge eller apoteket , før du tager næste dosis. 

  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.
 

Brug ikke Moxifloxacin Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen og blister efter Udløbsdato. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Moxicloxacin Actavis indeholder:

 • Aktivt stof: moxifloxacin. Hver filmovertrukket tablet indeholder 400 mg moxifloxacin, svarende til 436,37 mg moxifloxacin hydrochlorid
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, Mannitol (E421), kolloid vandfri silica, natriumstivelsesglycolat (type A), hydroxypropylcellulose, talcum, magnesiumstearat
  Filmovertræk: Polyvinylalkohol delvist hydrolysert (E1203), titandioxid (E171), macrogol 3350/PEG (E1521), talcum (E553b), gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172) ,

Udseende og pakningsstørrelser

Hver tablet er en, rosa aflang bikonveks filmovertrukken tablet med dimensionerne 19,4 x 7,8 mm i diameter og 5,8 mm i tykkelse
 

Moxifloxacin Actavis-tabletterna er pakket i kartoner indeholdende PA/ALL/PVC- aluminiumblister.
 

De fås i pakninger med: 5, 6, 7, 10, 25, 50, 70, 80, 100 filmovertrukne tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegur 76-78
IS-220 Hafnarfjörður
Island 

 

Fremstiller

Pharmathen S.A
6, Dervenakion str.,153 51, Pallini, Attiki
Grækenland  

 

eller
 

Pharmathen International S.A
Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300
Grækenland 

 

Repræsentant

Actavis A/S,  

Ørnegårdsvej 16, 

2820 Gentofte 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Finland Moxifloxacin Actavis 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen 

Grækenland Moxifloxacin Actavis 

Holland Moxifloxacine Actavis 400 mg filmomhulde tabletten 

Rumænien Mofil 400 mg comprimate filmate 

Slovenien Moksifloksacin Actavis 400 mg filmsko obložene tablete 

Spanien Moxifloxacino Actavis 400 mg comprimidos recubiertos con película EFG  

Storbritannien Moxifloxacin 400mg Film-coated Tablets 

Tyskland Moxifloxacin-Actavis 400 mg Filmtabletten 

Ungarn Moxifloxacin Actavis 400 mg filmtabletta 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2014  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...