Pancillin®

filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pancillin® 1.000.000 IE, filmovertrukne tabletter 

Pancillin® 1.500.000 IE, filmovertrukne tabletter 

Phenoxymethylpenicillinkalium 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pancillin®
 3. Sådan skal du tage Pancillin®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pancillin® er et antibiotikum af penicillintypen. Pancillin® virker på bakterier, ved at hindre opbygningen af bakteriens væg, så bakterien ødelægges. Pancillin® virker mod øvre- og nedre luftvejsinfektioner, hud- og bindevævsinfektioner. 

  

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2 . Det skal du vide, før du begynder at tage Pancillin®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  

Tag ikke Pancillin®

 • hvis du er allergisk over for phenoxymethylpenicillinkalium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pancillin® (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er allergisk over for penicillin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Pancillin®, hvis du 

 • lider af allergi eller har astma.
 • tager p-piller.
 • er allergisk over for anden medicin mod betændelse (cefalosporiner og andre beta-lactamantibiotika).
 • har nedsat nyrefunktion.
 • tidligere har fået forebyggende behandling mod infektioner med Streptococcus pyogenes.

Kontakt straks lægen, hvis du får 

 • pludselige overfølsomhedsreaktioner f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals og besvimelse. Hvis disse symptomer opstår inden for minutter til timer, skal du straks ringe 112, da dette kan være livsfarligt.
 • langvarig eller blodig diarré, når du bruger eller har brugt Pancillin®. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis).
 • vedvarende diarré eller opkastning.

Vær opmærksom på følgende

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Pancillin®. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
 

Så længe du får Pancillin®, skal du have undersøgt blod og lever- og nyrefunktion regelmæssigt.
Langvarig brug kan resultere i vækst af ikke-følsomme mikroorganismer inklusiv svampe. 

  

Brug af anden medicin sammen med Pancillin®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

  

Tal med din læge, hvis du tager medicin 

 • mod urinsyregigt (probenecid, sulfinpyrazon).
 • mod psoriasis, leddegigt og visse kræftsygdomme (methotrexat).
 • mod infektioner (tetracykliner, sulfonamider eller chloramphenicol).
 • mod tyfus (oral vaccine).

Brug af Pancillin® sammen med mad og drikke

Du kan tage Pancillin® sammen med mad og drikke. Fødevarer indeholdende tilsætningsstoffet guargummi kan nedsætte absorbtionen af phenoxymethylpenicillin. 

  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

  

Graviditet 

Du kan tage Pancillin® under graviditet. 

  

Amning 

Du kan tage Pancillin®, selvom du ammer.
Pancillin® går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pancillin® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

  

Pancillin® indeholder kalium

Denne medicin indeholder 1,7 mmol (66 mg) kalium pr. tablet. Hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 

3. Sådan skal du tage Pancillin®

Tag altid Pancillin® nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den sædvanlige dosis er 

Voksne 

500.000-1 mill. IE (330-660 mg) daglig 2-4 gange daglig. 

  

Brug til børn og unge under 18 år 

Ca. 75.000 IE/kg/døgn (Ca. 50 mg/kg/døgn) fordelt på 2-4 doser.
 

Behandlingen varer i 5-10 dage efter aftale med lægen.
 

Tabletterne har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletterne, så de er nemme at sluge. Tabletterne kan ikke deles i to lige store dele.
 

Pancillin® fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine filmovertrukne tabletter til alle de anførte doseringer. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Hvis du har taget for mange Pancillin®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Pancillin®, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, forstyrrelser i saltbalancen, sløret bevidsthed, ufrivillige muskelsammentrækninger, kramper, dyb bevidstløshed (koma), nyresvigt og ændringer i blodets sammensætning og surhedsgrad. Hvis der opstår andre symptomer bør risikoen for en allergisk reaktion overvejes. 

  

Hvis du har glemt at tage Pancillin®

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

  

Hvis du holder op med at tage Pancillin®

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

 

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/ shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især hals- betændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og åndedrætsbesvær. Hvis der kommer svær hævelse i svælget, er der alvorlig risiko for kvælning. Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blodtryksfald inkl. alarmerende shock. Ring 112.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue. Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. udslæt, kløe, nældefeber.
 • Kvalme, opkastning, spisevægring.
 • Fordøjelsesbesvær, mavesmerter, luft i maven og diarré.
 • Slimhindebetændelse, specielt i mundhulen (betændelse i tungen, mundbetændelse).

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Smerter i leddene.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Sortfarvning af tungen.
 • Midlertidig mundtørhed som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Pancillin® i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Smagsforstyrrelser.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslæt og smerter. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer. Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.
 • Kuldegysninger.
 • Vand i kroppen. Kontakt lægen.
 • Smerter i leddene.
 • Høj grad af eller total udmattelse.

Pancillin® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Pancillin® utilgængeligt for børn.
Opbevar ikke Pancillin® ved temperaturer over 25 °C.
Opbevar Pancillin® i original emballage, da det er følsomt for fugt.
Tag ikke Pancillin® efter den udløbsdato, der står på pakningen.  

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pancillin® indeholder:

Aktivt stof: Phenoxymethylpenicillinkalium.
Øvrige indholdsstoffer: Talcum, povidon, macrogol 6000, maltodextrin, hypromellose, magnesiumstearat, titandioxid (E 171), saccharinnatrium, pebermynteolie. 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Pancillin® 1.000.000 IE er hvide/cremefarvede, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på begge sider.  

Pancillin® 1.500.000 IE er hvide/cremefarvede, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på begge sider. 

 

Pakningsstørrelser 

Pancillin® 1.000.000 fås i pakningsstørrelser á 12, 24, 36 og 108 stk.  

Pancillin® 1.500.000 fås i pakningsstørrelser á 24 og 36 stk.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V 

 

Ompakket og frigivet af

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
 

Pancillin® er et registreret varemærke, der tilhører Sandoz A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...