Cardiostad

tabletter 5 mg, 10 mg og 20 mg

Stada

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Cardiostad 2,5 mg tabletter 

Cardiostad 5 mg tabletter

Cardiostad 10 mg tabletter 

Cardiostad 20 mg tabletter

Lisinopril (som dihydrat) 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Cardiostad til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her (se pkt. 4).

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cardiostad
3. Sådan skal du tage Cardiostad
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Cardiostad tabletter indeholder den aktive ingrediens lisinopril. Lisinopril tilhører gruppen af lægemidler kaldet ACE (angiotensin converting enzyme) hæmmere. Det virker ved at udvide blodkarrene, så hjertet nemmere kan pumpe blodet rundt til alle dele af kroppen. Dette resulterer i en blodtrykssænkende effekt. 

 

Cardiostad bruges hvis:

 • Dit blodtryk er for højt
 • Du lider af hjertesvigt. Det betyder, at dit hjerte ikke pumper blodet rundt i kroppen så godt som det plejer, hvilket fører til sygdomsrelaterede symptomer, såsom træthed, stakåndethed eller hævelse af ankler og fødder
 • Du har haft et hjertestop (i sådanne tilfælde anvendes Cardiostad som kortvarig behandling (6 uger) indenfor 24 timer).
 • Du har nyreproblemer relateret til diabetes og forhøjet blodtryk.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne indlægsseddel. Føg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cardiostad

Tag ikke Cardiostad 

 • hvis du er allergisk over for lisinopril, overfor lignende lægemidler (ACE-hæmmere) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cardiostad (se pkt. 6.1).
 • hvis du tidligere har lidt af en allergisk reaktion overfor lisinopril eller lignende lægemidler (ACE-hæmmere) omhandlende symptomer som kløe, nældefeber, hvæsen eller hævelse af hænder, hals, mund eller øjenlåg.
 • hvis du eller andre familiemedlemmer har en fortid med allergiske reaktioner, som har givet synkebesvær eller vejrtrækningsbesvær, hævelse af hænder, fødder eller ankler, ansigt, læber, tunge eller hals (angioødem) eller hvis du har haft angioødem under andre omstændigheder.
 • hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten. (Det er bedst at undgå Cardiostad tidligt i graviditeten, se afsnit om graviditet).
 • hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før du tager Cardiostad 

 • hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:
  • en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner – f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge 
  • aliskiren

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks kalium) i dit blod med jævne mellemrum.
 

Se også information under overskriften "Tag ikke Cardiostad"
 

Fortæl det til lægen eller apoteket hvis du har eller har haft nogen helbredstilstand eller lidelse, især følgende nævnte: 

 

Graviditet

Du bør fortælle din læge hvis du er (eller muligvis bliver) gravid. Cardiostad anbefales ikke tidligt i graviditeten og må ikke tages, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten. Det kan skade barnet, hvis Cardiostad tages på dette tidspunkt (se afsnit om graviditet). 

 

For lavt blodtryk (symptomatisk hypotension)

Cardiostad kan i sjældne tilfælde give for lavt blodtryk (symptomatisk hypotension), især i starten af behandlingen.
Det sker oftere hos patienter, der: 

 • er dehydreret eller lider af saltmangel, f.eks. ved behandling med vanddrivende medicin, salt begrænsende diæt, dialyse, diarré eller opkast (se også pkt. 2 ”Brug af anden medicin sammen med Cardiostad” og pkt. 4 ”Bivirkninger”)
 • lider af kraftigt forhøjet blodtryk pga. nyresygdom (renin-afhængig hypertension) (se også pkt. 2 ”Brug af anden medicin sammen med Cardiostad”og pkt. 4 ”Bivirkninger”)
 • lider af alvorlig hjertesvigt (grundet brugen af høje doser vanddrivende medicin, med eller uden forringelse af nyrefunktionen)
 • har hjertesygdomme forårsaget af utilstrækkelig blodforsyning af hjertemusklen (iskæmisk hjertesygdom) eller kredsløbslidelse. Cardiostad kan være skyld i hjertestop (myokardie infarkt) eller slagtilfælde (stroke). Derfor kræver disse patienter tæt medicinsk monitorering.

Hvis du har øget risiko for blodtryksfald vil lægen monitorere dig tæt især ved behandlingsstart eller dosisændring. 

  

Hvis dit blodtryk falder for meget

Hvis dit blodtryk falder for meget skal du lægge dig ned. Hvis det vedbliver, kan det kræve lægehjælp. Et midlertidig fald i blodtrykket kræver ikke nødvendigvis behandlingen med Cardiostad stoppet. Når dit blodtryk igen er normalt, kan du tage Cardiostad, som du plejer. Dog sker det i nogle tilfælde, at dosisreduktion eller behandlingsstop er nødvendigt. Tal med lægen hvis du får større blodtryksfald eller hvis blodtryksfaldene sker ofte. 

  

Lidelser i hjerteklapperne og hjertemuskulaturen

Vær ekstra forsigtig med Cardiostad hvis du lider af: 

 • forsnævring af hjerteklapperne (mitral eller aorta hjerteklap stenose) som forhindrer blodudstrømning fra hjertet
 • Fortykkelse af hjertemusklen (hypertrofisk kardiomyopati) Informer lægen om din tilstand og spørg om råd.

Overfølsomhedreaktioner (allergiske reaktioner) eller angioødem

I enkelte tilfælde har ACE-hæmmere (inklusiv lisinopril) været skyld i livstruende allergiske reaktioner, kaldet angioødem. Meget sjældent er fatale tilfælde af angioødem blevet indberettet i forbindelse med hævelse af stemmebåndet eller tungen, som gav blokering af luftvejene.
 

Stop med at tage Cardiostad og kontakt straks lægen, hvis du oplever symptomer på angioødem, såsom: 

 • hævelse af ansigt, arme og ben, læber, tunge og/eller hals
 • synkebesvær
 • vejrtrækningsbesvær
 • kløende udslæt

Du er mere tilbøjelig til at få angioødem hvis: 

 • du er mørk i huden
 • du tidligere har haft angioødem, også selvom det ikke skyldes ACE-hæmmere (se afsnit ”Tag ikke Cardiostad” ovenover).

Livstruende anafylaktiske reaktioner (allergiske reaktioner) er set hos patienter, der har modtaget følgende behandling sammen med ACE-hæmmere:
Fortæl lægen, at du har taget Cardiostad, hvis du får: 

 • hæmodialyse (rensning af blodet med høj-fluks-membraner, eks. AN 69)
 • Lav-densitet- lipoproteiner (LDL) aferese (en speciel teknik til at fjerne fedt fra blodet)
 • Overfølsomhedsbehandling f.eks. mod bi- og hvepse stik.

Etniske forskelle

Ligesom andre ACE-hæmmere kan Cardiostad være mindre effektiv hos patienter med mørk hud. Angioødem er også mere almindelig hos mørkhudede patienter end hos lys-hudede patienter. 

  

Nyresygdomme

Hvis du har en nyresygdom eller lider af nedsat nyrefunktion kan det være nødvendigt, at lægen monitorerer dit kalium og kreatinin i blodet nøje og muligvis justerer dosis (se også ”Sådan skal du tage Cardiostad”). 


Du bør ikke tage Cardiostad, hvis du for nylig har fået en nyretransplantation. Følgende omstændigheder kan påvirke nyrerne: 

 • Hos patienter med hjertesvigt, kan lavt blodtryk forårsaget af ACE-hæmmere forværre nyrefunktionen. I sådanne tilfælde er akut nyresvigt blevet rapporteret, men er under normale omstændigheder ikke vedvarende.
 • Hos patienter med forsnævringer i blodkarrene i nyrene (mono- eller bilateral renal arteriel stenose) som har været behandlet med ACE-hæmmere er der set øget urinstof og kreatinin i blodet. Det sker oftere hos patienter med nedsat nyrefunktion. Disse stigninger er oftest reversible ved behandlingsstop.
 • Patienter, der lider af forhøjet blodtryk på grund af sygdom i nyrearterierne (renovaskulær hypertension) er mere eksponeret for at få lavt blodtryk og nedsat nyrefunktion. Disse patienter bør begynde behandling under nøje monitorering med lave doser og omhyggelig dosisjustering. Behandling med vanddrivende medicin bør stoppes og nyrefunktionen bør monitoreres under de første uger af behandlingen med Cardiostad.
 • Nogle patienter med forhøjet blodtryk, uden nogen forhistorie med sygdomme i blodkarrene i nyrerne (renal vaskulær sygdom) har udviklet stigning i urinstoffer og kreatinin i blodet. Disse stigninger har været mindre og forbigående og ses oftest hos patienter der tidligere har haft nedsat nyrefunktion. Hvis det sker, vil lægen muligvis reducere dosis eller udskrive anden medicin.

Hvis din nyrefunktion forværres bør lægen evaluere behandlingen nøje og kan muligvis stoppe behandlingen med Cardiostad. 

  

Leversygdomme

ACE-hæmmere er meget sjældent sat i forbindelse med en lidelse, som starter med gulfarvning af huden og det hvide i øjnene pga. blokering af galdeudstrømning fra leveren til tarmen (kolestatisk gulsot) og udvikler sig hurtigt til levercelledød (lever nekrose) og nogle gange til død.
 

Hvis du udvikler gulsot bør du stoppe med at tage Cardiostad og straks kontakte lægen. Hvis din læge ser ændringer i leverenzymerne kan det være at lægen stopper behandlingen. 

 

Ændring i antallet af blodlegemer

Ændringer i antallet af blodlegemer er blevet rapporteret under behandling med ACE-hæmmere (se pkt. 4 ”Bivirkninger”).
 

Disse ændringer kan gøre dig mere disponeret for at få infektioner, blødninger eller blå mærker. Fortæl lægen, hvis du får nogle af de tegn. Lægen vil da tjekke antallet af blodlegemer og eventuelt stoppe behandlingen, hvis det er nødvendigt. Nogle af disse ændringer er ikke vedvarende efter behandlingsstop med ACE-hæmmere.

Du bør være meget forsigtig og spørge lægen til råds, hvis: 

 • Du lider af sygdomme i bindevæv, såsom blod, knogler eller brusk (kollagen vaskulær lidelse)
 • Du tager nogle af følgende lægemidler:
  • Immunosuppressiva (medicin der reducerer immunsystemets aktivitet, f.eks. efter en organtransplantation)
  • Allopurinol (til behandling af urinsyregigt og høje koncentrationer af urinsyre i blodet)
  • Procainamid (til behandling af uregelmæssig hjerterytme) 

Det er specielt vigtigt hvis dine nyrer ikke fungerer godt. 

  

Stigning af kalium i blodet (hyperkaliæmi) 

Du har øget risiko for hyperkaliæmi, hvis: 

 • nyrerne ikke fungerer godt
 • Du lider af diabetes mellitus (sukkersyge)
 • Du tager andet medicin, der kan øge serum kalium

Hvis ovennævnte passer på dig bør lægen monitorere dit kalium i blodet løbende (se afsnit ”Brug af anden medicin sammen med Cardiostad” nedenfor). 

 

Diabetes (sukkersyge)

Hvis du tager tabletter eller insulin mod sukkersyge, bør blodsukkeret nøje måles i løbet af den første måned (se afsnit ”Brug af anden medicin sammen med Cardiostad” nedenfor). Dosis på sukkersyge behandlingen skal muligvis justeres. 

 

Operation og bedøvelse

Hvis du skal opereres eller skal have foretaget tandoperation skal lægen eller tandlægen vide, at du tager Cardiostad, før du modtager bedøvelse. 

 

Lithium

Du skal fortælle lægen, hvis du tager lithium eller lithiumholdige lægemidler (bruges til behandling af mani eller depression). Kombinationen af lithium og Cardiostad anbefales ikke (se pkt. 2 ”Brug af anden medicin sammen med Cardiostad”). 

 

Brug af anden medicin sammen med Cardiostad

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Effekten af dette lægemiddel kan ændres hvis visse andre lægemidler indtages samtidig. Tal derfor med lægen før du tager nogen af følgende lægemidler:
 

Følgende lægemidler kan forstærke effekten af Cardiostad, hvilket kan øge risikoen for lavt blodtryk: 

 • vanddrivende medicin. Hvis du allerede tager vanddrivende medicin bør du informere lægen herom, da det skal stoppes 2-3 dage inden Cardiostad tages.
 • Andre blodtrykssænkende lægemidler
 • Glyceryltrinitrat (til behandling af angina og hjertesvigt) og andre nitrater
 • Andre karudvidende lægemidler
 • Tricykliske antidepressiva (midler mod depression)
 • Antipsykotika (midler til at behandle psykiatriske lidelser/psykoser)
 • Bedøvelsesmidler

Følgende lægemidler kan reducere effekten af Cardiostad: 

 • NSAID (smertestillende lægemidler), inklusiv acetylsalicylsyre i doser større end 3 gram om dagen. Kronisk brug af disse smertestillende midler kan reducere den blodtrykssænkende effekt af Cardiostad. Derudover er der en øget risiko for stigninger af kalium i blodet og forværring af nyrefunktionen, inklusiv nyresvigt.
 • Lægemidler der stimulerer blodtryksstigning (sympatomimetika)

Cardiostad kan ændre effekten af følgende lægemidler: 

 • lægemidler til at sænke blodsukkeret (insulin, tabletter mod sukkersyge). Der er risiko for for lavt blodsukker især i starten af behandlingen og for patienter med forringet nyrefunktion.
 • Lithium (bruges til behandling af manier og depression). Du bør ikke tage Cardiostad sammen med lithium. Hvis kombinationen er nødvendig vil det være nødvendigt nøje at monitorere niveauet af litium i blodet.
 • Samtidig behandling med Cardiostad og thiazider (vanddrivende medicin) kan øge risikoen for interaktioner.

Brugen af følgende medicin sammen med Cardiostad kan øge risikoen for bivirkninger. Disse omhandler nyresvigt, ændring i antallet af blodlegemer, høje koncentrationer af kalium i blodet: 

 • kaliumbesparende vanddrivende medicin (eks. spironolacton, triamteren og amilorid)
 • kaliumsupplementer og kaliumindeholdende saltsubstitutioner
 • andre lægemidler forbundet med stigning af kalium i blodet (eks. heparin, blodfortyndende lægemidddel)
 • guldinjektion (f.eks. til behandling af gigt eller ledlidelser) taget samtidig med Cardiostad kan øge risikoen for karudvidelse (nitrioide reaktioner) med kraftige symptomer som rødmen, utilpashed, svimmelhed og blodtryksfald.

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:  

Hvis du samtidig tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se også information under underskrifterne ”Tag ikke Cardiostad” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”. 

 

Brug af Cardiostad sammen med mad og drikke og alkohol

Indtagelse af føde påvirker ikke optagelsen af lisinopril. Du kan derfor tage Cardiostad med eller uden mad, men forsøg at tage det på samme tidspunkt hver dag. 

 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

  

Graviditet 

Du bør informere lægen, hvis du er (eller muligvis bliver) gravid. Lægen vil oftest råde dig til at stoppe med Cardiostad inden du bliver gravid eller så snart, at det bliver konstateret og vil give et andet blodtrykssænkende lægemiddel. Cardiostad anbefales ikke i den tidlige graviditet og må ikke tages efter de første 3 måneder af graviditeten, da det kan skade barnet ved brug efter 3. måned.
 

Amning 

Fortæl lægen hvis du ammer eller skal til at amme. Cardiostad anbefales ikke til mødre der ammer. Lægen kan vælge en anden behandling, hvis du ønsker at amme dit barn. Det gælder især, hvis barnet er nyfødt eller for tidlig født. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt at tabletterne har nogen indvirkning på kørsel eller arbejdet med maskiner. I sjældne tilfælde kan man føle sig svimmel eller træt især i starten af behandlingen med Cardiostad. Kør ikke bil/motorcykel eller arbejd ikke med maskiner før du er sikker på, at det ikke påvirker dig. 

3. Sådan skal du tage Cardiostad

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. 


Du kan tage Cardiostad med eller uden mad. Synk tabletten med et glas vand en gang dagligt og forsøg at tage den på samme tidspunkt på dagen hver dag. Du bør tage Cardiostad så længe lægen siger det. 

  

For Cardiostad 2,5 mg og 5 mg tabletter 

Hvis du har fået at vide af lægen, at du skal tage ½ tablet, skal du dele tabletten langs delekærven ved at placere den på et hårdt underlag med delekærven opad. Påfør et tryk på toppen med tommelfingeren og tabletten vil blive delt (se billede).
Cardiostad Stada Arzneimittel AG, tabletter 5 mg 

 

For Cardiostad 10 mg og 20 mg tabletter 

Hvis du har fået at vide af lægen, at du skal tage ½ eller ¼ tablet, skal du dele tabletten langs delekærven ved at placere den på et hårdt underlag med krydskærven opad. Påfør tryk med tommelfingeren og tabletten vil blive delt i 4 lige store stykker (se billede). 

  

Cardiostad Stada Arzneimittel AG, tabletter 5 mg 


 

Den anbefalede dosis afhænger af sværhedsgraden af lidelsen og din individuelle patientprofil. 

Følgende anbefalede doser er givet: 

 

Forhøjet blodtryk 

Cardiostad kan bruges alene eller sammen med andre blodtryksnedsættende lægemidler.
Den normale startdosis er 10 mg om dagen. Dosis kan øges gradvist i intervaller af mindst 2-4 uger indtil blodtrykket er effektivt under kontrol.

Den normale langtidsdosis er 20 mg daglig. Afhængig af effekten af behandlingen kan dosis gradvist øges til maksimal dosis 80 mg daglig.
 

Hvis du tager vanddrivende medicin vil lægen bede dig stoppe den behandling 2-3 dage inden behandlingen med Cardiostad begyndes. Hvis den vanddrivende medicin ikke kan stoppes bør behandlingen med lisinopril starte med 5 mg daglig. Din dosis vil efterfølgende blive justeret i forhold til blodtrykket. Den vanddrivende behandling kan genoptages.
Hvis du har nyreproblemer kan du startes på en lavere dosis. Lægen vil beslutte dosis ud fra sværhedsgraden af nyresygdommen. Lægen vil nøje monitorere dig i starten af behandlingen (se afsnit ”Advarsler og forsigtighedsregler; nyresygdomme”). 

 

Brug til børn og unge (6-16 år) 

Dosis fastsættes af lægen. Den anbefalede startdosis er 2,5 mg en gang daglig hvis barnets vægt er mellem 20 og 50 kg, og 5 mg en gang daglig hvis barnet vejer mere end 50 kg. Lægen kan justere den daglige dosis individuelt til højst 20 mg daglig til børn, der vejer mellem 20 og 50 kg, og til højst 40 mg til børn, der vejer mere end 50 kg. Doser over 40 mg anbefales ikke til børn.
Hvis barnet har nyreproblemer kan lægen give en lavere startdosis eller øge dosis gradvist over en længere periode. 

 

Hjertesvigt 

Cardiostad anvendes sammen med anden medicin til behandling af hjertesvigt (f.eks. vanddrivende medicin, digitalis, beta-blokkere).
 

Den normale startdosis er 2,5 mg daglig og bør være under lægelig tilsyn. Dosis vil da gradvist blive øget med højst 10 mg ad gangen i intervaller af mindst 2 uger for at kontrollere symptomer på hjertesvigt.
 

Den maksimale dosis på 35 mg bør ikke overskrides. 

  

Din dosis kan justeres af lægen afhængig af effekten. 

  

Efter hjertestop 

Efter at have modtaget den anbefalede standard behandling (f.eks. blodfortyndende, beta-blokkere) er den normale startdosis 

 • 5 mg indenfor 24 timer efter hjertestop
 • Derefter 5 mg igen efter 24 timer
 • Derefter tages 10 mg 48 timer efter første dosis med efterfølgende 10 mg daglig.

Den normale vedligeholdelsesdosis er 10 mg daglig.
 

Lægen kan reducere dosis, hvis du lider af lavt blodtryk eller nyresygdomme.  

  

Behandlingen bør fortsættes i 6 uger. 

  

Problemer relateret til diabetes (sukkersyge) 

Den normale startdosis er 10 mg daglig i patienter med forhøjet blodtryk.
 

Dosis kan øges til 20 mg daglig hvis nødvendigt.

Hvis du har nyreproblemer kan det være nødvendigt at justere dosis. 

 

Brug til børn 

Medicinen bør ikke bruges til børn under 6 år eller til børn med alvorlige nyreproblemer.
Spørg lægen til råds. 

 

Brug til Ældre 

Ældre patienter med normal nyrefunktion kan tage normal dosis. 

 

Nyretransplanterede 

Brug af Cardiostad anbefales ikke til nyretransplanterede patienter 

 

Hvis du har taget for mange Cardiostad tabletter

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Cardiostad end der står i denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Overdoseringssymptomer er lavt blodtryk, kredsløbsshock, forstyrrelser i elektrolytbalancen (lave niveauer af kalium, chlorid og natrium i blodet), nyresvigt, hyperventilering, hurtig hjerterytme, hjertebanken, lavere hjerterytme, svimmelhed, angst og hoste. 

 

Hvis du har glemt at tage Cardiostad

Hvis du glemmer en dosis Cardiostad, tag den da så hurtigt som muligt. Hvis det er tæt på tiden for næste dosis, spring da den glemte dosis over og gå tilbage til det normale doseringsskema. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du er usikker, kan du kontakte apoteket eller lægen. 

 

Hvis du holder op med at tage Cardiostad

Forstyr eller afbryd ikke behandlingen med Cardiostad uden at have snakket med lægen.
Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Cardiostad kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Du kan ved de første par doser føle dig lidt utilpas og svimmel grundet den blodtrykssænkende effekt. Det stopper oftest ved, at du lægger dig ned. 

 

Du bør straks stoppe med at tage Cardiostad og kontakte lægen, hvis du: 

 • får kløe eller udvikler kraftige hudreaktioner
 • oplever hvæsen eller vejrtræknings- og synkeproblemer
 • udvikler hævelse af hænder, fødder eller ankler, ansigt, læber, tunge eller hals eller
 • oplever gulfarvning af hud eller det hvide i øjnene.

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • svimmelhed
 • hovedpine
 • ortostatiske effekter (inklusiv lavt blodtryk; i denne situation hvor blodtryksfald sker i forbindelse med stående stilling, hvilket giver svimmelhed, utilpas eller besvimelse)
 • hoste
 • diarré
 • opkast
 • forstyrrelser af nyrefunktionen (renal dysfunktion)

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • hævelse af ansigt, arme/ben, læber, tunge, stemmelæberne og/eller hals. Disse symptomer skyldes overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner) angioødem (se afsnit ”Advarsler og forsigtighedsregler”; overfølsomhedsreaktioner eller angioødem”)
 • humørsvingninger
 • prikken eller følelsesløshed i hænder eller fødder (paræstesi)
 • svimmelhed (vertigo)
 • smagsforstyrrelser
 • søvnforstyrrelser
 • hjerteanfald (myokardiainfarkt) eller stroke (blodprop i hjernen), mulig sekundært til kraftigt blodtryksfald hos højrisiko patienter (se afsnit ”Advarsler og forsigtighedsregler; For lavt blodtryk (symptomatisk hypotension- ”)
 • hjertebanken
 • hurtig hjerterytme
 • dårlig blodcirkulation, som giver følelsesløse og blege fingre og tæer (Raynaud´s fænomen)
 • hævelse og irritation i næsen
 • kvalme
 • mavesmerter
 • fordøjelsesbesvær
 • udslæt
 • kløe
 • impotens
 • træthed
 • svaghed
 • øget urinstof i blodet
 • øget serum kreatinin
 • øget leverenzymer
 • højt kaliumniveau i blodet, som kan give unormal hjerterytme

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter): 

 • fald i hæmoglobin (røde blodlegemer)
 • fald i hæmatokrit (proportion af røde blodlegemer)
 • mental forvirring
 • mundtørhed
 • nældefeber
 • hårtab
 • psoriasis
 • giftig tilstand, som skyldes nyresvigt og er karakteriseret ved ophobning af urinstof i blodet
 • akut nyresvigt
 • brystvækst hos mænd
 • øget serum bilirubin
 • lavt natrium i blodet, som kan give muskelsvaghed, trækninger eller unormal hjerterytme
 • Øget mængde af et hormon der regulerer mængden af vand i blodet og derfor påvirker elektrolytbalancen, f. eks. fald i natrium niveau, en tilstand kaldet ”syndrom med uhensigtsmæssig sekretion af antidiuretisk hormon” (SIADH- symptomerne kan være forvirring, svaghed, træthed, hovedpine, kvalme, opkast og kramper)

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter): 

 • knoglemarvsdepression (når knoglemarven ikke danner nok røde blodlegemer)
 • blodmangel (kan forårsage bleghed, svaghed eller åndedrætsbesvær)
 • reduktion af blodplader (øger risikoen for blødninger eller blå mærker)
 • nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni, neutropeni, agranulocytose (se afsnit ”Advarsler og forsigtighedsregler; ændring af antallet af blodlegemer”)
 • forstørrelse af lymfeknuderne
 • autoimmun sygdom
 • lavt blodsukker
 • vejrtrækningsproblemer, hvæsen
 • bihulebetændelse
 • lungebetændelse (allergisk betinget)
 • ophobning af hvide blodlegemer i lungerne (eosinophili pheumonia)
 • betændelse i bugspytkirtlen (giver voldsomme mave- og rygsmerter)
 • hævelse af tarmslimhinden
 • leverbetændelse
 • gulfarvning af hud eller det hvide i øjnene forårsaget af problemer i leveren eller blodet og leversvigt (gulsot; se afsnit ”Advarsler og forsigtighedsregler; leversygdomme”)
 • øget svedtendens
 • autoimmun sygdom med blister og sår på huden (pemfigus)
 • alvorlig lidelse med blister af huden og eventuelt i munden, øjnene og på kønsorganerne (toksisk epidermal nekrose eller Stevens-Johnsons Syndrom)
 • hudlidelse med kløende røde plamager (erythema multiforme)
 • nedsat eller ingen urinproduktion
 • kutan pseudolymfoma (betændelsesreaktion)

Ukendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data): 

 • depressive symptomer
 • besvimelse (synkope).

Der er blevet rapporteret et symptomkompleks som inkluderer en eller flere af følgende: feber, betændelse i blodkar ofte med udslæt, muskelsmerter, ledsmerter, ledbetændelse, en positiv test for autoimmune antistoffer, øget sedimentation af røde blodlegemer (et tegn på betændelse i kroppen, ses i blodprøve), øget antal hvide blodlegemer, udslæt, lysfølsomhed eller andre hudlidelser kan forekomme. 

 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet.
Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

  

Cardiostad 2,5 mg tabletter:opbevares ikke over 25˚C 

Cardiostad 5 mg/10 mg/20 mg tabletter opbevares ikke over 30˚C 

  

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og på blisteren. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cardiostad indeholder:

Aktivt stof er lisinopril (som dihydrat) 


1 tablet indeholder 2,5 mg, 5 mg, 10 mg eller 20 mg lisinopril. 

 

Øvrige ingredienser: 

Calciumhydrogenfosfat dihydrat, silica kolloid anhydrat, magnesiumstearat, majsstivelse, mannitol, pregelatineret majsstivelse. 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Cardiostad 2,5 mg tabletter 

Hvide, runde, bikonvekse tabletter med delekærv på begge sider og print “2.5” på den ene side. Hver tablet indeholder 2,72 mg lisinoprildihydrat svarende til 2,5 mg lisinopril. 

  

Cardiostad 5 mg tabletter 

Hvide, runde, bikonvekse tabletter med delekærv på begge sider og print “5” på den ene side. Hver tablet indeholder 5,44 mg lisinoprildihydrat svarende til 5 mg lisinopril. 

  

Cardiostad 10 mg tabletter 

Hvide, runde, bikonvekse tabletter med krydskærv på begge sider og print “10” på den ene side. Hver tablet indeholder 10,89 mg lisinoprildihydrat svarende til 10 mg lisinopril. 

  

Cardiostad 20 mg tabletter 

Hvide, runde, bikonvekse tabletter med krydskærv på begge sider og print “20” på den ene side. Hver tablet indeholder 21,78 mg lisinoprildihydrat svarende til 20 mg lisinopril.
 

Tabletterne pakkes i blister i følgende pakningsstørrelser 

Cardiostad 2,5 mg tabletter: 14, 20, 28, 30, 50, 56 og 100 tabletter 

Cardiostad 5 mg/10 mg/20 mg tabletter: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 og 1000 tabletter 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Tyskland
 

Dansk repræsentant 

PharmaCoDane ApS Marielundvej 46 A 

2730 Herlev
Danmark 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: 

Østrig  Lisinostad 5mg/10mg/20mg
Belgien  Lisinopril EG 5mg/20mg
Danmark  Cardiostad 2.5mg/5mg/10mg/20mg
Finland Cardiostad 2.5mg/5mg/10mg/20mg tabletti
Tyskland Lisinopril STADA 2.5mg/5mg/10mg/20mg Tabletten
Irland Zestan 2.5mg/5mg/10mg/20mg
Italien  Lisinopril EG 5mg/20mg
Luxembourg  Lisinopril EG 5mg/20mg
Portugal  Lisinopril Ciclum 5mg/20mg
Sverige  Lisinopril Stada 2.5mg/5mg/10mg/20mg
Holland  Lisinopril CF 5mg/10mg/20mg
 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2014.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...