Clobex®

shampoo 500 mikrogram/g

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Clobex

 500 mikrogram/g shampoo 

clobetasolpropionat 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Clobex til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Clobex. 

 3. Sådan skal du bruge Clobex. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Clobex indeholder clobetasolpropionat som er et stærkt virkende kortikosteroid til udvortes brug. Clobetasolpropionat tilhører gruppen af topikale kortikosteroider (steroider).
 • Clobex virker ved at mindske rødme, kløe og betændelsestilstande i huden. Psoriasis i hovedbunden skyldes, at hovedbunden danner hudceller for hurtigt. 

 • Du kan bruge Clobex til behandling af middelsvær psoriasis i hovedbunden hos voksne. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Clobex

Brug ikke Clobex

 • Hvis du er allergisk (overfølsom) over for clobetasolpropionat eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Clobex (angivet i punkt 6). 

 • Hvis du har hudområder der er bakterielle eller virale f.eks. forkø- lelsessår, skoldkopper (varicella), helvedesild (herpes zoster), parasitiske hudinfektioner eller udslæt i ansigtet (impetigo). 

 • Hvis du har ringorm, fodsvamp eller trøske (fungale hudsygdomme). 

 • Hvis du har specifikke hudsygsomme (hudtuberkulose eller hudsygdomme forårsaget af syfilis). 

 • Hvis du har blødende sår i hovedbunden. 

 • Til børn under 2 år. 

 • I øjnene da det øger risikoen for grøn stær (glaukom). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Clobex 

 • Hvis præparatet er ordineret til børn eller unge under 18 år, skal du rådføre dig med lægen hver uge, når du behandles med Clobex. 

 • Brug kun Clobex i hovedbunden og ikke som almindelig shampoo eller andre steder på kroppen. 

 • Når du behandler hovedbunden med Clobex, må du ikke dække det behandlede område til, f.eks. med en badehætte, da det kan få det aktive stof til at passere gennem huden og påvirke andre dele af kroppen. 

 • Clobex må ikke komme i kontakt med ansigt, øjenlåg, armhuler, sprukken hudoverflader (erosive hud) eller kønsdele, da det øger risikoen for tynd hud, tydelige blodkar i huden eller eksem forårsaget af clobetasolpropionat. Skyl straks, hvis shampooen løber ned fra hovedbunden. 

 • Hvis du får Clobex i øjnene, skal du med det samme skylle det væk med rigeligt vand. Kontakt lægen, hvis irritationen bliver ved. 

 • Kontakt lægen, hvis du ikke mærker nogen forbedring af psoriasis i hovedbunden. 

Langvarig behandling, anvendelse af badehætte eller behandling af børn, kan give en øget risiko for bivirkninger, som følge af brugen af kortikosteoider. Patienten bør undersøges nøje regelmæssigt for tegn på binyrebarkhæmning. Symptomerne vil fortage sig når behandlingen stoppes. Ved pludseligt ophør i behandlingen hos børn, kan der dog opstå akut binyrebarkhæmning (adrenal insufficiens). Symptomerne er opkastning, diarré, mavesmerter, tab af appetit, lavt blod- tryk evt. risiko for alvorlig shocktilstand. Ved akut, alvorlig sygdom,  

skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 


Generelt skal langvarig behandlig og store doser med topikale kortikosteroider anvendes med forsigtighed, da der er en øget risiko for at symptomerne vender tilbage efter behandling, udvikling af tolerance overfor kortikosteroider og udvikling af enten lokal eller
systemisk reaktion. Ved langvarigt brug, kan kortikosteroider føre til psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen (pustuløs psoriasis).
 

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersoanlet til råds, før du bruger dette lægemiddel
 

Graviditet:

 • Hvis du er gravid må bruge Clobex efter aftale med lægen. 

Amning:

 • Du må ikke bruge Clobex hvis du ammer, da det kan skade barnet. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clobex påvirker ikke eller kun meget lidt arbejdssikkerheden ellerevnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Clobex

Brug altid Clobex nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er 

Voksne: 

Clobex appliceres en gang dagligt i tør hovedbund.Den normale dosis pr. dag svarer til cirka en halv spiseskefuld (cirka 7,5 ml) pr. applicering, som er nok til at dække hele hovedbunden. 

  

Lægen vil fortælle dig, hvor længe du skal bruge Clobex mod psoriasis i hovedbunden. Behandlingen bør sædvanligvis ikke vare længere end 4 uger. Kontakt lægen, hvis din psoriasis i hovedbunden bliver betydeligt bedre inden behandlingens ophør. Fortæl også lægen, hvis der ikke er sket nogen forbedring ved behandlingens ophør. Behandlingen skal overvåges omhyggeligt, så du skal regelmæssigt fortælle lægen, hvordan det går. Du må ikke bruge Clobex længere end lægen har fortalt for dig. 

 

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn og unge under 18 år: 

Clobex bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Hvis det er nødvendigt, skal lægen kontrollere behandlingen en gang om ugen. 

Brugsanvisning:

Medmindre du har fået andre anvisninger fra lægen, skal du vaske hænderne og massere Clobex grundigt ind i de berørte områder, direkte på den tørre hovedbund en gang daglig. Brug ikke for meget Clobex, cirka en halv spiskeskefuld (cirka 7,5 ml) pr. applicering, nok til at dække den tørre hovedbund. Vask hænder grundigt efter påføringen. Lad shampooen virke i 15 minutter utildækket, tilsæt vand og skyl og tør derefter håret som normalt. Du kan benytte din normale shampoo, hvis du har brug for mere shampoo til at vaske håret. Tilsæt dog ikke mere Clobex til håret. 

  

Fortæl lægen, hvis du har brugt Clobex længere, end du burde. Clo- bex må kun bruges på hovedbunden. Undgå at sluge præparatet. 

Hvis du kommer til at sluge det, er det ikke skadeligt i små mængder. Søg straks læge, hvis du er usikker. 

Hvis du har brugt for meget Clobex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Clobex, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at bruge Clobex

Brug aldrig dobbeltmængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. Fortæl lægen, hvis du kommer til at springe flere doser over. 

Hvis du holder op med at bruge Clobex

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt 

 • Rødt, rundt "måneansigt", tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken (Cushins syndrom). Kontakt lægen. 

 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken (binyrebarksuppression). Kontakt lægen. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
 

 • Hudgener. 

 • Uren hud / akne (bumser). 

 • Betændelse i hårsække. 

 • Sviende/brændende fornemmelse i øjnene 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
 

 • Irritation, kløe. 

 • Nældefeber. 

 • Synlige små kar (teleangiectasia). 

 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud (hudatrofi). Tal med lægen. 

 • Hvis du får en brændende fornemmelse eller huden på de behandlede områder bliver rød, må du ikke bruge Clobex shampoo, før symptomerne er væk. 

 • Stands behandlingen, og fortæl lægen hurtigst muligt, hvis din tilstand bliver værre under behandlingen (det er mest sandsynligt, hvis du har brugt Clobex i længere tid end ordineret), eller hvis du får hævelse af øjenlåg, ansigt eller læber, fordi du måske er overfølsom over for præparatet eller har en hudinfektion. 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Akne, udslæt med pusdannelse (store bumser). 

 • Pigmentforandringer i huden. 

 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst / tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben (hypertrikose).

Brug af store mængder Clobex eller ved brug i mere end 15 minutter:

 • Tynd hud, så den lettere går i stykker/skør (hudatrofi). Tal med lægen. 

 • Udposninger på små blodkar (telangiectasia). 

 • Striae (strækmærker), purpura (blå mærker), overfladevener, erytem (hudrødme) og kontaktdermatit (lokale allergiske reaktioner). 

Clobex bør aldrig anvendes i ansigtet eller på andre steder på huden end på hovedbunden da det kan:

 • Forværre rosacea Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, med rødme, især på hage, næse, kinder og pande. 

 • Give betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser (perioral dermatitis). 

 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud (hudatrofi).Tal med lægen. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

5. Opbevaring

 • Opbevar Clobex utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke Clobex efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Opbevar Clobexi den originale yderpakning. 

 • Kassér flasken 4 uger efter åbning. 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clobex 500 mikrogram/g shampoo indeholder:

Aktivt stof:  

Clobetasolpropionat 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Ethanol, coco alkyldimethylbetain, natriumlaurethsulfat, polyquaternium-10, natriumcitrat, citronsyremonohydrat og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelse:

Clobex er en tyktflydende, halvgennemsigtig, farveløs eller lys gul shampoo med en alkoholagtig lugt. 

 

Clobex fås i: 

Clobex 500 mikrogram/g i 125 ml hvide højdensitetspolyetylen (HDPE) plastflasker med låg af polypropylen. 

 

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 04/2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...