Zok-Zid®

depottabletter 100+12,5 mg

Pfizer

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Zok-Zid® 100 mg/12,5 mg depottabletter

metoprololsuccinat og hydrochlorthiazid  

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Zok-Zid til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse  

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Zok-Zid  

3. Sådan skal De tage Zok-Zid  

4. Bivirkninger  

5. Opbevaring  

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Zok-Zid er hjerte- og blodtryksmedicin (betablokker).  

De kan tage Zok-Zid mod for højt blodtryk.  

 

Lægen kan have givet Dem Zok-Zid for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Zok-Zid

Tag ikke Zok-Zid, hvis De: 

 • er allergisk over for metoprololsuccinat eller hydrochlorthiazid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6). 
 • har en alvorlig hjertesygdom, 
 • har en sygdom i hjertets sinusknude (syg sinus-syndrom), medmindre De har pacemaker 
 • har alvorligt hjerteblok. 
 • lider af ubehandlet dårligt hjerte. 
 • har en alvorlig lever- og nyresygdom. 
 • har forhøjet kalk i blodet. 
 • har alvorlige kredsløbsforstyrrelser i ben og eller arme. 
 • har svær astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger). 
 • har højt blodtryk på grund af en svulst i binyrerne eller andre steder (fæokromocytom). 
 • har meget lav puls (mindre end 45 slag per minut). 
 • har meget lavt blodtryk. 
 • er overfølsom (allergisk) over for medicin mod diabetes (sulfonylurinstoffer).
 • har alvorlige forstyrrelser i væske og saltbalancen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen,  

 • hvis De har diabetes 
 • hvis De har astma. 
 • hvis De har psoriasis. 
 • hvis De har kolde, hvide og følelsesløse fingre (Raynauds syndrom 
 • hvis De har brystsmerter med natlige anfald (Prinzmetals angina). 
 • hvis De har smerter i benen ved gang på grund af åreforkalkning (Claudicatio intermittens).
 • hvis De har depression. 
 • hvis De har urinsyregigt (arthritis urica).
 • hvis De har hjertesygdom. 
 • hvis De har bindevævssygdom (systemisk lupus erythematosus (SLE)).
 • hvis De lider af mani.
 • hvis De har nyrelidelser.

De skal være opmærksom på:  

 • at Zok-Zid kan sløre symptomerne på for højt stofskifte (tyreotoksikose). 
 • at Zok-Zid kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker (hypoglykæmi).
 • at De kan få forværring af ikke kendt diabetes under behandling med Zok-Zid

Ældre patienter skal være opmærksomme på, at behandling med Zok-Zid kan nedsætte blodets indhold af kalium. Tal med lægen. 

 

Oplys altid ved operation eller bedøvelse, at De er i behandling med Zok-Zid.  

Brug af anden medicin sammen med Zok-Zid

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nyligt. Dette gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.  

 

Anden medicin kan ændre virkningen af Zok-Zid, og Zok-Zid kan påvirke virkningen af anden medicin.  

 

Fortæl lægen, hvis De tager:  

 • anden hjerte- og blodtryksmedicin (anden betablokker eller verapamil, diltiazem, lidocain, nifedipin eller ACE-hæmmere).
 • medicin mod hjertesygdomme (digoxin).
 • smertestillende medicin (NSAID, ibuprofen og indometacin).
 • medicin mod depression (MAO-hæmmere, SSRI-præparater eller tricykliske antidepressiva).
 • medicin mod migræne eller hedeture (clonidin).
 • medicin mod for meget fedt i blodet (cholestyramin og colestipol).
 • medicin mod mani (lithium).
 • medicin mod astma eller rygerlunger (kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)).
 • medicin mod tuberkulose (rifampicin).
 • medicin mod mavesår (cimetidin)
 • binyrebarkhormoner (kortikosteroider, kortikotropin).
 • insulin eller tabletter mod diabetes.
 • inhalationsmedicin (glukokortikoider (beclometason, budesonid)).

Brug af Zok-Zid sammen med mad og drikke

De slaæ tage Zok-Zid i forbindelse med morgenmåltidet.  

 

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De tager nogen form for medicin.  

 

Graviditet:  

De må kun tage Zok-Zid efter lægens anvisning. De skal fortælle Deres læge, hvis De er gravid, eller hvis De tror, De er det. Deres læge vil normalt råde Demtil at tage en anden medicin i stedet for Zok-Zid, da De ikke bør tage Zok-Zid under graviditeten. Dette skyldes at Zok-Zid går over i moderkagen og kan forårsage alvorlig ksade på Deres barn, hvis De tager det efter tredje måned af graviditeten.  

 

Amning: 

De skal fortælle Deres læge, hvis De ammer eller skal til at amme. De bør ikke tage Zok-Zid, hvis De ammer.  

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Zok-Zid kan især i starten af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger (svimmelhed og træthed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes i trafikken.  

3. Sådan skal De tage Zok-Zid

Tag altid Zok-Zid nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.
 

Den sædvanlige dosis er 

Voksne: 1-2 depottabletter 1 gang daglig. 

  

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Børn 

De må ikke give Zok-Zid til børn. 

  

Nedsat nyrefunktion 

De må ikke tage Zok-Zid, hvis De har en alvorlig nyresygdom. 

 

Nedsat leverfunktion 

De må ikke tage Zok-Zid, hvis De har en alvorlig leversygdom. 

 

De skal tage depottabletten sammen med mindst ½ glas vand og helst sammen med morgenmåltidet. De kan dele depottabletterne, men De må ikke tygge eller knuse dem. 

 

Hvis De har taget for mange Zok-Zid depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Zok-Zid depottabletter, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med. 

 

Har De taget for meget Zok-Zid kan De få: meget langsom puls, meget lavt blodtryk, uregelmæssig puls, hjertesvigt, kvalme, opkastning, svimmelhed, væsketab, muskelkramper, bevidsthedssløring/dyb bevidstløshed, blålig farvning af hud og slimhinder og hjertestop.
 

Hvis De samtidig har indtaget alkohol, anden medicin for blodtrykket, hjertemedicin (quinidin) eller medicin mod epilepsi, kan det forværre Deres tilstand. 

  

Hvis De har glemt at tage Zok-Zid

Hvis De har glemt en dosis, så tag den så snart De kommer i tanker om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. De skal ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.  

  

Hvis De holder op med at tage Zok-Zi

De må kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Hvis De skal stoppe behandlingen med Zok-Zid, skal det ske gradvist over mindst 14 dage. Hvis behandlingen pludseligt ophører, eller dosis bliver sat stærkt ned, kan De få hjertebanken og forværring af smerter i brystet (angina pectoris).  

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om, eller føler Dem usikker på.  

4. Bivirkninger

Zok-Zid kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

  

Alvorlige bivirkninger 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Forbigående forværring af nedsat hjertefunktion. Kontakt straks læge eller skadestue. 
 • Hjertesvigt hos patienter med akut blodprop i hjertet. Kontakt straks læge eller skadestue. 
 • Forstyrrelser i hjerterytmen med meget langsom eller hurtig, evt. uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 
 • Smerter omkring hjertet. Kontakt straks læge eller skadestue. 
 • Vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue. 
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt læge eller skadestue. 
 • Betændelse i øjets bindehinde. Kontakt læge eller skadestue. 
 • Alvorlig leverlidelse. Gulsot ofte med hudkløe. Kontakt læge eller skadestue. 
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue
 • Bindevævssygdom med betændelse i blodkarrene. 
 • Forværring af hvide, ”døde” fingre og tæer (Raynauds syndrom). Kontakt lægen.
 • Krumning af penis ved rejsning (forsvinder ikke, efter at De er stoppet med behandling). Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Koldbrand hos patienter med svære kredsløbssygdomme. Kontakt strakt læge eller skadestue. 
 • Forværring af psoriasis. Kontakt læge eller skadestue. 
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue

Hyppighed ikke kendt  

 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen. 
 • Akut grøn stær. Kontakt straks lægen eller skadestuen.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Meget almindelige bivirkninger (mere end 1 ud af 10 patienter risikerer at få bivirkninger): 

 • Træthed. Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hjertebanken.
 • Kolde hænder og fødder.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.
 • Svimmelhed, hovedpine. o Mavesmerter, kvalme, forstoppelse, diarré.
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).
 • Forøget urinsyre i blodet. Udskillelse af sukker (glukose) i urinen.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Balanceforstyrrelser (meget sjældent med besvimelse).

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Vand i kroppen. Kontakt lægen.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Nældefeber, udslæt (psoriasis-lignende udslæt).
 • Opkastning, vægtøgning, nedsat koncentrationsevne, søvnforstyrrelser, mareridt, irritation af maven, mavekrampe.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Øget svedtendens. Appetitmangel. Muskelkramper.
 • Øget følsomhed af huden for lys.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis De får feber, skal De straks kontakte lægen.
 • Tørst, træthed, øget vandladning pga. sukkersyge. Øget sukker (glucose) i blodet (både hos diabetikere og ikke-diabetikere).
 • Synsforstyrrelser, øjentørhed eller øjenirritation.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • Forværring af smerter i benene ved gang på grund af åreforkalkning (Claudicatio intermittens).
 • Nervøsitet, angst. Snue. Mundtørhed. Hårtab. Impotens. Overfølsomhed (allergi).
 • Ureglmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Hukommelsestab. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Forvirring, humørsvingninger.
 • Susen for ørerne, høreforstyrrelser.
 • Der kan opstå vævsdød hos patienter med problemer med blodkarrene inden behandling.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Smerter i leddene. Smerter, varme og hævelse i et eller flere led pga. betændelse
 • Muskelsvaghed

Hyppighed ikke kendt: 

 • Sløring af sygdom i skjoldbruskkirtlen, sløring af symptomer på for lavt blodsukker (insulintilfælde), forstyrrelser i fedtomsætning.
 • Nærsynethed

Zok Zid kan herudover give bivirkninger som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. afvigelser i levertal. 

  

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.  

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.  

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Zok-Zid efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

 

Aflever altid medi medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.  

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zok-Zid 100 mg/12,5 mg depottabletter indeholder:

Aktive stoffer: 100 mg metoprololsuccinat og 12,5 mg hydrochlorthiazid. 

Øvrige indholdsstoffer: Kolliod vandfri silica; ethylcellulose; hypromellose; majsstivelse; mikrokrystallinsk cellulose; povidon; hydroxypropylcellulose; natriumstearylfumarat; paraffin; macrogoler 

Farvestoffer: Titandioxid (E171) og gul jernoxid (E172). 

  

Udseende og pakningsstørrelser:

Zok-Zid er gule, runde depottabletter med delekærv på den ene side, og mærket "A/IL" på den anden side.  

 

Zok-Zid findes i blisterpakninger med 30 eller 100 depottabletter. 

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.  

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark

Pfizer ApS 

Lautrupvang 8 

2750 Ballerup 

  

Fremstiller:

EXCELLA GmbH 

Nürnberger Strasse 12 

90537 Feucht 

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst opdateret marts 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...