Betnovate C

creme 1+30 mg/g

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren BETNOVATE® C

1 mg/g + 30 mg/g creme

Betamethason/Clioquinol 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Betnovate C til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Betnovate C. 

 3. Sådan skal du bruge Betnovate C. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Betnovate C indeholder betamethason som er et stærktvirkende steroid (binyrebarkhormon), der dæmper hævelse og irritation ved betændelse. Clioquinol der virker desinficerende og hæmmer vækst af bakterier og svampe.
 • Du kan bruge Betnovate C til behandling af udslæt, eksem og pso- riasis, når huden samtidig er betændt. 

Betnovate C bruges til behandling af følgende hudproblemer der samtidig er betændt: 

 • Børneeksem (atopisk dermatit) 

 • Mønteksem (nummulat eksem) 

 • Kløende knuder på arme og ben (prurigo nodularis) 

 • Psoriasis med undtagelse af meget udbredt plaque psoriasis (afgrænsede røde hævede områder, dækket af skinnende skæl) 

 • Vedvarende kløe og læderagtigt fortykket hud (lichen simplex) 

 • Langvarig og stærkt kløende hududslæt med blåligt røde knopper oftest omkring håndled, ankler og med undertiden mere udbredt på kroppen (lichen planus) 

 • Rødt, skællende og kløende udslæt, der udvikles i ansigt, hoved- bund, bryst og ryg (seboroisk dermatitis) 

 • Hududslæt pga allergi eller noget der irriterer din hud (allergisk eller irritativ kontakteksem) 

 • Reaktioner på insektbid 

 • Varmeknopper (miliaria) 

 • Hudirritation omkring endetarm eller kønsdele, hvor hud gnider mod hud, tøj eller andet materiale (anal og genital intertrigo) 

 • Betændelse i det ydre øre og øregang (otitis externa) 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Betnovate C

Brug ikke Betnovate C

 • hvis du er overfølsom over for betamethason, clioquinol, iod eller et af de øvrige indholdsstoffer i Betnovate C (angivet i punkt 6). 

 • hvis du har rosacea (betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne, i panden og hagen). 

 • hvis du har akne (bumser). 

 • hvis du har kløende hud som ikke er betændt. 

 • hvis du har kløe omkring endetarmsåbningen og kønsorganerne når det ikke er pga vedvarende kløe og læderagtigt fortykket hud (lichen simplex) 

 • hvis du har virusinfektioner med f.eks. herpes og skoldkopper. 

 • hvis du har hudinfektioner forårsaget af svampe eller bakterier, uden at der samtidig er eksem eller psoriasis. 

 • hvis du har infektioner forårsaget af gærsvampe (svamp i hudfol- der, på kønsdele og fugtig hud). 

 • hvis du har kløende rødt udslæt omkring munden med knopper, pustler og skældannelse (periodal dermatit)

  

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Betnovate C 

 • Betnovate C ikke må fortyndes. 

 • Hvis du tidligere har haft lokal overfølsomhed overfor binyrebark- hormon. Lokale overfølsomhedsreaktioner kan ligne symptomer på den hudlidelse der behandles for. 

 • Hvis der forekommer irritation, anden hudreaktion eller infektio- nen spredes skal behandlingen straks afbrydes. 

 • Betnovate C kan sløre, aktivere og forværre infektioner. 

 • Hvis der er infektion bør det overvejes samtidig at bruge et svampe- eller bakteriedræbende middel. Hvis der ikke ses bedring bør behandling med Betnovate C afbrydes indtil infektionen er under kontrol. 

 • Tætsluttende forbinding eller plaster bør undgås ved eksem med infektion. Hvis forbinding anvendes, skal huden renses og tørres før en ny sættes på. 

 • Betnovate C kan plette hår, hud eller tøj og det behandlede område bør derfor dækkes med en forbinding for at beskytte tøjet mod misfarvning. 

 • Længerevarende behandling i ansigtet frarådes, da det er mere overfølsom for hudforandringer. 

 • Behandling i øjenomgivelserne eller øjenlåg frarådes. Det kan give hudforandringer, grøn stær og grå stær. 

 • Behandling af sarte hudområder som armhuler, lyske, ved ende- tarmsåbningen og på kønsdelene skal ske med forsigtighed og i kun kort tid. 

 • Efter langvarig brug kan der oftere komme hudforandringer i ansigtet, på kønsorganer samt indersiden af arme og ben end andre steder på kroppen. 

 • Hudens barrierefunktion bliver nedsat pga. behandlingen med Betnovate C og det kan give risiko for at udvikle psoriasis med pus- fyldte knopper samt forgiftning. 

 • Brug af Betnovate C kan føre til Cushing´s sygdom (rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken), nedsat vækst, nedsat øgning af kropsvægt og forhøjet tryk i kraniet (hævelse af fontaneller, hovedpine og hævelse af synsnerven) er set hos børn i steroidbehandling. 

 • Ved langvaring brug eller behandling af store hudområder er der øget risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller alvorlig betændelse (f.eks. lungebetændelse) pga. binyrebark- hæmning. Ved akut, alvorlig sygdom, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

  

Børn og unge

 • Børn under 1 år må ikke blive behandlet med Betnovate C. 

 • Hos børn under 12 år bør længerevarende behandling så vidt muligt undgås.

  

Brug af anden medicin sammen med Betnovate C

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

  • Hiv (ritonavir) 

  • Svamp (itraconazol) 

  • Epilepsi (vigabatrin) 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller
planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper- sonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Betnovate C efter aftale med lægen. 

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Betnovate C efter aftale med lægen. Det må ikke påføres brystområdet, da det skal undgås at spædbarnet kommer til at få det i munden. 

Fertilitet: 

Der er ikke udført studier i mennesker til at evaluere om det har indvirkning på fertiliteten. Tal med lægen. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Betnovate C påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Betnovate C

Betnovate C indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt ( feks. kontakteksem) samt chlorcresol, som kan medføre allergiske reaktioner.
 

3. Sådan skal du bruge Betnovate C

Brug altid Betnovate C nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

Betnovate C creme er specielt velegnet til fugtige og væskende overflader. 

  

Voksne: 

Påføres i et tyndt lag 1-2 gange dagligt i op til 4 uger indtil der sker en bedring. 

  

Cremen gnides forsigtigt ind på det angrebne område. Du må kun lige bruge den mængde der skal til for at dække hele området. 

Vask hænderne efter påsmøringen, med mindre at det er hænderne som behandles. 

Efter hver påføring bør der gå tilstrækkelig tid til at cremen er absor- beret, inden at der påføres et blødgørende (fugtgivende) middel. Efter bedring nedsættes hyppigheden af behandlingen eller der skif- tes til en mindre stærkt virkende creme. 

  

Hvis tilstanden forværres eller ikke bedres inden for 2-4 uger skal behandlingen og diagnosen revurderes. 

  

Ved astmaeksem eller børneeksem (Atopisk dermatit): 

Når den fulde effekt af behandligen er opnået, skal behandlingen gradvist aftrappes og der skal fortsættes med et blødgørende middel som vedligeholdelsesbehandling. 

  

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Der skal anvendes den mindst mulige dosis i den kortest tid, for at opnå den ønskede effekt. Følg lægens anvisninger. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis, hvis et stort område behandles over længere tid. Følg lægens anvisninger. 

  

Hvis du har brugt for meget Betnovate C

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere 

Betnovate C, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Overdosering er usandsynlig, men kan forekomme i tilfælde af langvarig overdreven brug. 

Symptomer: 

Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. 

Hvis du har glemt at bruge Betnovate C

Smør et tyndt lag Betnovate C på, så snart du kommer i tanke om det, og fortsæt derefter som lægen har anvist. Brug aldrig dobbelt mængde hvis du har glemt en dosis. 

  

Hvis du holder op med at bruge Betnovate C

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Pludselig afbrydelse efter længere tids brug kan give rødme, svie og brænden i huden eller forværre psoriasis. Det forhindres ved langsom aftrapning af behandlingen. Tal med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Bivirkninger forekommer især ved langvarig og overdreven brug, samt ved brug af lufttæt forbinding. 

 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Set ved langvarig brug eller behandling af store hudområ- der). Kontakt lægen. 

 • Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller alvorlig betændelse (f.eks. lungebetændelse) pga. binyrebarkhæm- ning. Set ved langvarig brug eller behandling af store hudområder). Ved akut, alvorlig sygdom, skal du straks kontakte læge eller skade- stue. Ring evt. 112. 

 • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue. 

 • Grå stær (uklart syn). 

 • Fald i mængden af hormonet kortisol i dit blod.

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Brændende fornemmelse eller smerte i huden. 

 • Kløe.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Infektioner pga. svækket immunsystem. 

 • Lokal overfølsomhed. 

 • Forsinket vægtøgning/væksthæmning hos børn. 

 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen hvis du får pludselige smerter i ryggen. 

 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga højt blodsukker (blodglu- kose). 

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. 

 • Vægtøgning/overvægt. 

 • Allergisk kontakteksem. 

 • Tydelige små blodkar i huden. 

 • Udslæt 

 • Nældefeber 

 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen. 

 • Tør hud og hudrynker. 

 • Strækmærker. 

 • Pigmentforandringer. 

 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben. 

 • Forværring af symptomer. 

 • Hårtab 

 • Hår der ser skadet ud. 

 • Misfarvning af hår. 

 • Irritation eller smerte på stedet der behandles.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Web- sted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

 • Opbevar Betnovate C utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke Betnovate C efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned. 

 • Opbevar ikke Betnovate C ved temperaturer over 30 °C. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen- syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Betnovate C, 1 mg/g + 30 mg/g, creme indeholder:  

Aktivt stof:  

Betamethasonvalerat svarende til betamethason 1 mg/g og clioquinol 30 mg/g. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Hvid blød paraffin, cetostearylalkohol, paraffinolie, cetomacrogol 1000, natriumdihydrogenfosfat, chlorcresol, koncentreret phosphor- syre eller natriumhydroxid (pH-regulerende), renset vand. 

 

Udseende og pakningsstørrelser:

Cremen er svagt gul. 

 

Betnovate C fås i: 

Betnovate C 1 mg/g + 30 mg/g i aluminiumstuber med 30 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Betnovate C også som Betnovat med chinoform. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...