Trisequens

filmovertrukne tabletter

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFOMRMATION TIL BRUGEREN

Trisequens® filmovertrukne tabletter

estradiol/norethisteronacetat 

  

Trisequens® er et registreret varemærke, som tilhører Novo Nordisk A/S. 

  

Trisequens® svarer til lægemidlet Trisekvens®

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Trisequens® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. 

Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på www.indlægsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse  

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Trisequens®  

3. Sådan skal De tage Trisequens®  

4. Bivirkninger  

5. Opbevaring  

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Trisequens® er hormonsubstitutionsbehandling. Trisequens® indeholder to forskellige kvindelige kønshormoner: estradiol og norethisteronacetat. Estradiol tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes østrogener. Norethisteronacetat tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes gestagener. Trisequens® anvendes til kvinder i overgangsalderen, hvor der er gået mindst 6 måneder siden deres sidste menstruation.  

 

Trisequens® anvendes:  

 • til lindring af symptomer der opstår efter menopausen. Under menopausen falder mængden af østrogen der dannes i kvindens krop. Dette kan give symptomer som varme i ansigtet, nakke og bryst (”hedetur”). Trisequens® lindrer disse symptomer efter menopausen. Deres læge vil kun give Dem Trisequens®, hvis Deres symptomer i høj grad hindrer Dem i Deres daglige gøremål.
 • Efter menopausen udvikler nogle kvinder knogleskørhed (osteoporose). De bør tale med Deres læge om hvilke behandlingsmuligheder der findes. Hvis De har øget risiko for knoglebrud på grund af osteoporose, og andre lægemidler ikke er velegnede til Dem, kan De anvende Trisequens® til forebyggelse af osteoporose efter menupausen.

Erfaring med behandling af kvinder over 65 år er begrænset.  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Trisequens®

Anvendelse af hormonsubstitutionsbehandling medfører risici, som skal overvejes, når det besluttes om behandling skal startes, eller fortsættes.  

  

Viden om hormonsubstitution til kvinder i tidlig overgangsalder (pga. stop af normal funktion eller operation i æggestokkene) er begrænset. Hvis De tidligt er i overgangsalderen er risici ved brug af hormonsubstitutionsbehandling anderledes for Dem. Tal med lægen.  

  

Inden De begynder eller genoptager behandling med Trisequens®, vil lægen spørge til Deres og Deres families sygehistorie. Lægen vil foretage en helbredsundersøgelse, herunder undersøgelse af Deres bryster og/eller en gynækologisk undersøgelse. De bør blive undersøgt regelmæssigt og især få foretaget regelmæssige undersøgelser af brysterne. Når De er startet behandling med hormonsubstitution, bør De få foretaget helbredsundersøgelse (mindst 1 gang om året) og især få foretaget regelmæssig undersøgelse af brysterne hos lægen. Ved disse helbredsundersøgelser bør De sammen med Deres læge afklare, om fordelene ved behandlingen opvejer risikoen.  

  

Tag ikke Trisequens® hvis De: 

 • er allergisk over for estradiol eller norethisteronacetat, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Trisequens® (angivet i punkt 6). 
 • har eller har haft brystkræft, eller hvis De har mistanke om, at De har brystkræft. 
 • ved, eller har mistanke om, at De har kræft, som er følsom for østrogen, f.eks. kræft i livmoderslimhinden. 
 • bløder fra skeden uden at vide hvorfor. 
 • har fortykkelse af livmoderslimhinden (endometrie hyperplasi) og ikke bliver behandlet for det. 
 • har, eller har haft, en blodprop i en vene f.eks. i benene eller lunger (venøs trombose). 
 • har, eller har haft, hjertekrampe (angina pectoris) eller blodprop i hjertet.
 • har, eller har haft, en leversygdom, og Deres lever ikke fungerer normalt. 
 • har en arvelig stofskiftesygdom (porfyri). 
 • har en blodsygdom, der gør at blodet klumper og danner blodprop (trombofil sygdom). 

Hvis De oplever noget af ovenstående for første gang mens De tager Trisequens®, skal De stoppe med at tage Trisequens® med det samme, og kontakte lægen.  

  

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Trisequens®, hvis De:  

 • har haft godartede knuder i livmoderen (uterusfibromer), vækst af livmoderslimhinden uden for livmoderen (endometriose) eller fortykkelse af livmoderslimhinden (endometrie hyperplasi). 
 • har haft en blodprop eller hvis De har en særlig risiko for at få blodpropper. De har større risiko for at få en blodprop, hvis De er i hormonbehandling. Risikoen er størst i det første år, De bliver behandlet. Risikoen kan også være større, hvis en i Deres nærmeste familie har haft en blodprop, hvis De har haft flere spontane aborter, eller hvis De er meget overvægtig. 
 • skal opereres eller er sengeliggende i længere tid, skal De måske stoppe med at tage Trisequens®. Tal med lægen. 
 • har øget risiko for at få østrogenfølsom kræft. Hvis De eller en i Deres nærmeste familie har brystkræft. 
 • har haft en behandling med hormoner, da det øger risikoen for brystkræft. Risikoen stiger, jo længere tid De er i behandling. Risikoen aftager når De stopper med at anvende Trisequens® og efter få år og højst 5 år efter De er stoppet med at tage Trisequens® er Deres risiko den samme som for andre. De skal snarest henvende Dem til lægen, hvis De opdager buler eller fordybninger i huden på brysterne, forandring i brystvorterne eller knuder, der kan ses eller føles. Det kan være hensigtsmæssigt at få foretaget mammografi regelmæssigt. Tal med lægen. 
 • har, eller har haft forhøjet blodtryk. 
 • har, eller har haft leversygdomme, f.eks. svulst i leveren. 
 • har, eller har haft sukkersyge. 
 • har, eller har haft galdesten. 
 • har, eller har haft migræne eller kraftig hovedpine. 
 • har, eller har haft en alvorlig bindevævssygdom (Systemisk lupus erythematosus).
 • har epilepsi. 
 • har, eller har haft astma. 
 • har, eller har haft tiltagende tab af hørelsen (otosklerose). 
 • har, eller har haft en arvelig sygdom med højt fedtindhold i blodet (arvelig hypertriglyceridæmi). 
 • har, eller har haft væskeophobning i kroppen pga. sygdom i hjertet eller nyrerne. 

De kan få uregelmæssige blødninger eller pletblødninger i de første måneder. Hvis De får blødninger efter nogen tids behandling, eller de fortsætter, efter at behandlingen er ophørt, skal De kontakte Deres læge.  

  

Hvis De skal opereres, bør De holde pause med Trisequens® fra 4-6 uger før operationen og til De igen er mobil. Tal med lægen.  

  

De skal stoppe behandlingen og opsøge lægen, hvis De: 

 • får nogle af sygdommene i afsnittet ”Tag ikke Trisequens®” 
 • får gulsot, gulfarvning af hud eller det hvide i øjnene. Det kan være tegn på en leversygdom. 
 • får kraftig stigning i blodtrykket. Det kan vise sig ved hovedpine, træthed, svimmelhed, krampeanfald, besvimelse eller næseblod. 
 • får migrænelignende hovedpine evt. med synsforstyrrelser, som De ikke har haft tidligere. 
 • bliver gravid.
 • får smertefuld hævelse og rødme af benene, pludselige brystsmerter eller åndenød. Det kan være tegn på en blodprop. 

Vær opmærksom på følgende:  

 • Trisequens® er ikke svangerskabsforebyggende. Hvis det er mindre end 12 måneder siden, De sidst havde menstruation, eller hvis De er yngre end 50 år, kan De stadig have brug for at anvende svangerskabsforebyggende midler, for at undgå graviditet. Tal med lægen. 

Hormonsubstitutionsbehandling og kræft 

Fortykkelse af livmoderslimhinden (endometrie hyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometrie cancer)  

Behandling med kun østrogen-holdig hormonsubstitution øger risiko for fortykkelse af livmoderslimhinden (endometrie hyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometrie cancer). Norethisteronacetat i Trisequens® beskytter Dem mod denne øgede risiko.  

  

Uventet blødning  

De vil ofte få en menstruationslignende blødning i den periode, hvor De tager de røde tabletter. Men hvis De har uventet blødning eller pletblødning udover Deres månedlige blødning, som:  

 • fortsætter i mere end de første 6 måneder. 
 • begynder efter De har taget Trisequens® i mere end 6 måneder. 
 • fortsætter efter De er stoppet med at tage Trisequens®, skal De straks kontakte lægen. 

Brystkræft  

Studier viser at anvendelse af hormonsubstitutionsbehandling med kombineret østrogenprogesteron, og muligvis også østrogen alene, øger risikoen for brystkræft. Den øgede risiko afhænger af hvor længe De tager hormonsubstitutionsbehandling. Den øgede risiko bliver markant inden for få år. Risikoen normaliseres dog igen inden for få år (maksimalt 5 år) efter at anvendelsen er stoppet.  

  

For kvinder i alderen 50-79 år, som ikke tager hormonsubstitutionsbehandling, vil i gennemsnit 9-17 ud af 1000 kvinder få diagnosen brystkræft, over en 5 års periode. For kvinder i alderen 50-79 år, som anvender østrogen-progesteron hormonsubstitution i 5 år, vil 13-23 ud af 1000 kvinder få diagnosen brystkræft (dvs. ekstra 4-6 tilfælde).  

  

Undersøg regelmæssigt Deres bryster. 

Kontakt lægen, hvis De finder ændringer som:  

 • små fordybninger i huden. 
 • forandringer i brystvorterne. 
 • knuder, De kan se eller føle. 

Kræft i æggestokkene  

Kræft i æggestokkene forekommer sjældent. Der er rapporteret en lidt øget risiko for kræft i æggestokkene hos kvinder der tager hormonsubstitutionsbehandling i mindst 5-10 år. For kvinder i alderen 50-69 år som ikke tager hormonsubstitutionsbehandling, vil i gennemsnit 2 ud af 1000 kvinder få diagnosen kræft i æggestokkene, inden for 5 år. For kvinder som har taget hormonsubstitutionsbehandling i 5 år, vil der være mellem 2 og 3 tilfælde per 1000 kvinder (dvs. op til 1 ekstra tilfælde).  

  

Virkning af hormonsubstitutionsbehandling på hjerte og kredsløb 

Blodprop i en vene (trombose)  

Risikoen for blodprop i en vene er cirka 1,3 til 3 gange højere hos kvinder der anvender hormonsubstitutionsterapi, især i løbet af det første år det tages. Blodpropper kan være alvorlige, og hvis en blodprop flytter sig til lungen, kan det forårsage smerter i brystet, åndenød, besvimelse og død.  

  

De er mere udsat for at få blodprop i en vene når De bliver ældre og hvis noget af følgende passer på Dem.  

Tal med lægen, hvis nogle af følgende situationer passer på Dem:  

 • De igennem længere tid ikke er i stand til at gå f.eks. pga. operation, tilskadekomst eller sygdom. (se også afsnit 3, ”Hvis De skal opereres”). 
 • De er svært overvægtig (BMI > 30). 
 • De er i langtidsbehandling, eller får forebyggende behandling for blodpropper. 
 • En i Deres nærmeste familie har haft blodprop i ben, lunge eller et andet organ. 
 • De har en alvorlig bindevævssygdom (systemisk lupus erythematosus). 
 • De har kræft. 

Symptomer på blodpropper, se ”De skal stoppe behandlingen og opsøge lægen, hvis De".  

  

For kvinder i 50 års alderen som ikke tager hormonsubstitutionsbehandling, vil der i gennemsnit over en 5 års periode være 4 til 7 ud af 1000 kvinder, som får en blodprop i en vene. For kvinder i 50- års alderen, som har taget østrogen-progesteron hormonsubstitutionsbehandling i mere end 5 år, vil der være 9 til 12 tilfælde af blodprop i en vene ud af 1000 kvinder (dvs. 5 ekstra tilfælde).  

  

Hjertesygdomme (blodprop i hjertet)  

Det er ikke vist, at hormonsubstitutionsbehandling kan forebygge blodprop i hjertet. Kvinder over 60 år, som anvender hormonsubstitutionsbehandling, har et lidt højere risiko for at udvikle hjertesygdomme, end de som ikke tager hormonsubstitutionsbehandling.  

  

Slagtilfælde (blodprop i hjernen)  

Risikoen for at få et slagtilfælde er cirka 1,5 gang højere hos kvinder der anvender hormonsubstitutionsbehandling, end hos kvinder, der ikke anvender hormonsubstitutionsbehandling. Antallet af ekstra tilfælde af slagtilfælde på grund af hormonsubstitutionsbehandling stiger med alderen. For kvinder i 50-års alderen, som ikke anvender hormonsubstitutionsbehandling, vil der i gennemsnit være 8 ud af 1000 kvinder, som får et slagtilfælde inden for 5 år. For kvinder i 50-års alderen, som anvender hormonsubstitutionsbehandling, vil der være 11 ud af 1000 kvinder, som får et slagtilfælde inden for 5 år (dvs. 3 ekstra tilfælde). 

  

Andre risikofaktorer 

Hormonsubstitutionsbehandling beskytter ikke mod hukommelsestab. Der kan være en højere risiko for hukommelsestab hos kvinder som starter med anvendelse af hormonsubstitutionsbehandling når de er ældre end 65 år. Tal med lægen.  

  

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Trisequens®. Det kan påvirke prøveresultaterne.  

  

Brug af anden medicin sammen med Trisequens® 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Tal med Deres læge, hvis De tager:  

 • medicin mod epilepsi (phenobarbital, primidon, phenytoin, carbamazepin). 
 • medicin mod tuberkulose (rifampicin, rifabutin). 
 • medicin mod HIV-infektion (nevirapin, efavirenz, ritonavir, nelfinavir). 
 • naturmedicin som indeholder perikum (Hypericum perforatum). 
 • medicin mod svampeinfektioner (ketoconazol). 

Brug af Trisequens® sammen med mad og drikke 

De kan tage Trisequens® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. De skal tage Trisequens® med et glas vand.  

  

Graviditet og amning 

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.  

  

Graviditet  

Hvis De er gravid, må De kun tage Trisequens® efter aftale med lægen.  

  

Amning  

Hvis De ammer, må De kun tage Trisequens® efter aftale med lægen.  

  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Trisequens® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

  

Trisequens® indeholder lactose 

Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De tage TRISEQUENS®

Tag altid Trisequens® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

 

Den sædvanlige dosis er  

1 tablet daglig fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag. Tag tabletten med et glas vand. Tag 1 tablet om dagen i følgende rækkefølge:  

 • Blå tablet (østrogenbehandling) i 12 dage.
 • Hvid tablet (østrogen-gestagenbehandling) i 10 dage.
 • Rød tablet (østrogenbehandling) i 6 dage.

De vil ofte få en menstruationslignende blødning i den periode, hvor De tager de røde tabletter.  

 

Når De har taget den sidste røde tablet, skal De fortsætte behandlingen næste dag med den første blå tablet fra en ny kalenderpakke. De skal ikke holde pause.  

 

Hvis De ikke længere har menstruation, eller hvis Deres menstruationer er uregelmæssige, kan De begynde behandlingen med Trisequens® når som helst. Det gælder også, hvis De skifter fra et hormonpræparat, hvor De ikke får menstruation.  

 

Hvis De skifter fra et hormonpræparat, hvor De får menstruationslignende blødninger, kan De starte behandling med Trisequens® den første dag den tidligere behandling er fuldendt. Deres læge vil ordinere så lav en dosis som muligt, i så kort tid som nødvendigt. Tal med lægen, hvis De mener at Deres dosis er for høj eller for lav. Tal med Deres læge, hvis Deres gener ikke er blevet mindre efter tre måneder. Nedsat nyre- og leverfunktion Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

BRUGSANVISNING

Kalenderpakningen er lavet sådan, at De først kan dreje den gennemsigtige skive, når tabletten under åbningen er taget ud. De kan kun dreje den gennemsigtige skive i retning med uret.  

 

Sådan sætter De ugedagsskiven:  

Ved hjælp af en mønt drejer De æskens midterskive, således at ugedagen står ud for den lille plasticspids.  

 

Sådan tager De den første tablet ud:  

Vip spidsen af og ryst tabletten ud.  

 

Hver dag:  

Drej den gennemsigtige skive med uret som vist med pilen. Derefter kan De ryste den næste tablet ud. De kan kun dreje skiven, når tabletten i åbningen er taget ud.  

 

Hvis De skal opereres

Oplys altid ved operation at De tager Trisequens®. De skal måske stoppe med at tage Trisequens® 4 til 6 uger før operationen, for at mindske risikoen for at få blodpropper. (Se afsnit 2 ”blodprop i en vene”). Spørg lægen hvornår De kan tage Trisequens® igen.  

 

Hvis De har taget for mange Trisequens®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere Trisequens®, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med. Symptomer på en overdosis kan være kvalme og opkastning.  

 

Hvis De har glemt at tage Trisequens®

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis De har glemt at tage en tablet på det sædvanlige tidspunkt, skal De tage den inden for de næste 12 timer. Hvis der er gået mere end 12 timer, skal De springe den glemte tablet over og fortsætte behandlingen som sædvanlig.  

Hvis De glemmer at tage en tablet, kan det øge risikoen for gennembrudsblødning og pletblødning.  

 

Hvis De holder op med at tage Trisequens®

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

De hyppigste bivirkninger er blødning fra skeden, smerter i brysterne eller brystspænding samt hovedpine. Blødninger og smerter i brysterne ophører som regel efter et par måneders behandling. 

 

Følgende sygdomme er rapporteret oftere hos kvinder der anvender hormonsubstitutionsterapi, i forhold til kvinder, der ikke anvender det: 

 • brystkræft. 

 • abnorm vækst eller kræft i livmoderslimhinden (endometrie hyperplasi eller -kræft). 

 • kræft i æggestokkene. 

 • blodpropper i vener, i ben eller lunge (venøs tromboembolisme). 

 • hjertesygdomme. 

 • slagtilfælde. 

 • mulig hukommelsestab hvis hormonsubstitutions- behandling startes i en alder over 65 år. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Årebetændelse, evt. med blodpropsdannelse. Kontakt straks læge, hvis De får smerter og hævelser i benene. 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Blodprop i vene eller lunger med stærke smerter i benene eller brystet og åndenød. Ring 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Blødningsforstyrrelser, usædvanlige kraftige blødninger. 

 • Smerter i brysterne eller brystspænding. Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Væskeophobning i brysterne, større bryster. 

 • Betændelse i skeden, svamp i skeden. 

 • Væske i kroppen med hævede ben og fødder. 

 • Vægtstigning. 

 • Migræne og evt. forværring af migræne, hovedpine. 

 • Kvalme, mavesmerter, udspilet mave. 

 • Rygsmerter, krampe i benene. 

 • Depression eller forværring af depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 

 • Smerter, tyngdefornemmelse eller blødning pga. godartede muskelknuder i livmoderen (fibromer). 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Øget følsomhed (allergi). 

 • Nervøsitet. 

 • Hårtab, øget mandlig behåring, bumser (akne). 

 • Nældefeber. 

 • Uregelmæssige og voldsomme blødninger pga. fortykkelse af livmoderslimhinden (endometrie hyperplasi). 

 • Oppustethed, luftafgang fra tarmen. 

 • Manglende virkning. 

Nedenstående bivirkninger er blevet rapporteret i forbindelse med hormonbehandling (østrogen- gestagen). Hyppigheden er ukendt, men sandsynligvis meget sjælden. 

  

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden): 

 • Kræft i livmoderen. 

 • Blodprop i hjernen (slagtilfælde) og blodprop i hjertet. Ring 112. 

 • Væskeophobning i ansigt, svælg og tunge; det kan medføre, at luftvejene blokeres. Ring 112. 

 • Galdesten, pludselige kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene på højre side pga. galdesten. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Kløe i skridtet. 

 • Synsforstyrrelser. 

 • Overfølsomhed. 

 • Svimmelhed. 

 • Søvnløshed. 

 • Angst. 

 • Ændret sexlyst. 

 • Forværring af forhøjet blodtryk. 

 • Opkastning, fordøjelsesbesvær fx halsbrand og sure opstød. 

 • Vægttab. 

 • Fedtet og gullig hud, oftest i ansigtet. 

Følgende bivirkninger er rapporteret i forbindelse med anvendelse af andre hormonsubstitutionsbehandlinger: 

 • svigtende eller nedsat hukommelse (demens). 

 • sygdom i galdeblæren. 

 • hudsygdomme: 

  • misfarvning af hud, især i ansigt og nakke, kendt som ”graviditetspletter”, 

  • udslæt med røde, ømme knopper, oftest på arme og ben, 

  • udslæt i ansigt og på arme og ben, feber 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen,Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Trisequens® utilgængeligt for børn. 

 • Må ikke opbevares i køleskab. Opbevares i ydre karton. 

 • Brug ikke Trisequens® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Trisequens® indeholder:

 • Aktive stoffer: Blå tabletter: 2 mg estradiol (som estradiolhemihydrat). Hvide tabletter: 2 mg estradiol (som estradiolhemihydrat) og 1 mg norethisteronacetat. Røde tabletter: 1 mg estradiol (som estradiolhemihydrat). 

 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, majsstivelse, hydroxypropylcellulose, magnesiumstearat, talcum. Filmovertræk blå tabletter: hypromellose, talcum, indigocarmin (E132), titandioxid (E171), macrogol 400. Filmovertræk hvide tabletter: hypromellose, talcum, triacetin. Filmovertræk røde tabletter: hypromellose, talcum, rød jernoxid (E172), propylenglycol, titandioxid (E171). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Hver kalenderpakning indeholder 12 blå filmovertrukne tabletter præget med NOVO 280, 10 hvide filmovertrukne tabletter præget med NOVO 281 og 6 røde filmovertrukne tabletter præget med NOVO 282. 

 

Trisequens® fås i pakningsstørrelsen 84 stk (3 x 28 stk.). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

 

Ompakket og frigivet af:

Paranova Pack A/S Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2015.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...