Fucidin®

creme og salve 2%

Leo

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Fucidin® creme 2 % og salve 2 %

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen, eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Fucidin® til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse. 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidin®

 3. Sådan skal du bruge Fucidin®

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere information. 

1. Virkning og anvendelse

Fucidin® indeholder et antibiotikum, der virker på bakterier, der kan give betændelse i huden.  

  

Du kan bruge Fucidin® mod betændelse, der skyldes bakterier, som Fucidin® virker på.  

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.  

  

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidin®

Brug ikke Fucidin®

 • hvis du er overfølsom over for fusidinsyre/natriumfusidat eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Fucidin® (angivet i afsnit 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler 

 • Brug ikke Fucidin® salve/creme omkring øjnene, da det kan irritere øjet. 

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.  

  

Graviditet:  

Du må kun bruge Fucidin® efter lægens anvisning.  

  

Amning:  

Du kan amme, selv om du bruger Fucidin®, men du bør dog ikke smøre det på brystet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Fucidin® påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

Brug af anden medicin sammen med Fucidin® 

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Du kan bruge Fucidin® sammen med anden medicin. 

Fucidin® creme indeholder butylhydroxyanisol, cetylalkohol og kaliumsorbat 

Indeholdet af butylhydroxyanisol E320, cetylalkohol og kaliumsorbat E202 kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem). Butylhydroxyanisol E320 kan desuden give irritation af øjne og slimhinder.  

Fucidin® salve indeholder butylhydroxytoluen, cetylalkohol og lanolin 

Indeholdet af cetylalkohol og butylhydroxytoluen E321 kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem). Lanolin kan give lokalt hududslæt hos personer med allergi over for lanolin. Butylhydroxytoluen E321 kan desuden give irritation af øjne og slimhinder. 

3. Sådan skal du bruge Fucidin®

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

  

Dosering  

Børn og voksne:  

Påsmør Fucidin® 2-3 gange dagligt.  

Hvis du har brugt for meget Fucidin®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Fucidin®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet,og du føler dig utilpas.  

  

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Fucidin®.  

Hvis du har glemt at bruge Fucidin®

Glemmer du at bruge en dosis, skal du ikke bruge dobbelt dosis, men fortsætte med den sædvanlige dosering. 

4. Bivirkninger

Fucidin® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

  

Ikke almindelige bivirkninger, kan påvirke op til 1 ud af 100 personer  

 • Eksem 
 • Udslæt 
 • Kløe 
 • Rødmen af huden 
 • Smerter på påføringsstedet (herunder brændende eller stikkende fornemmelse på huden) 
 • Irritation på påføringsstedet 

Sjældne bivirkninger, kan påvirke op til 1 ud af 1000 personer  

 • Overfølsomhed 
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd 
 • Udslæt (nældefeber) og hævelse: Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 
 • Nældefeber 
 • Blærer

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsens kontaktoplysninger:  

  

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk.  

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Fucidin® utilgængeligt for børn.  

Brug ikke Fucidin® efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket. 

Fucidin® indeholder: 

Det virksomme stof i Fucidin® creme er:  

Fusidinsyre.  

De øvrige indholdsstoffer er:  

Butylhydroxyanisol E320, cetylalkohol, glycerol 85 %, kaliumsorbat E202, paraffinolie, polysorbat 60, renset vand, saltsyre, hvid blød paraffin og α-tocoferol.  

  

Det virksomme stof i Fucidin® salve er:  

Natriumfusidat.  

De øvrige indholdsstoffer er:  

Cetylalkohol, vandfrit lanolin, paraffinolie, hvid blød paraffin, butylhydroxytoluen E321 og α-tocoferol. 

Udseeende og pakningsstørrelser 

 • Fucidin® creme er en hvid creme uden særlig duft. 
 • Fucidin® salve er en hvid til gullig hvid, gennemskinnelig salve. 

Fucidin® creme: 15 g og 30 g  

Fucidin® salve: 15 g og 30 g 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføring i Danmark:

LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup 

Fremstiller

LEO Laboratories Ltd., 285 Cashel Road, Dublin 12, Irland 

 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret Juli 2014. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...