Sparkal®

tabletter 50 + 5 mg

2care4

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Sparkal® 5 mg/50 mg, tabletter

Amiloridhydrochlorid / hydrochlorthiazid 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Sparkal® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sparkal® 

 3. Sådan skal du tage Sparkal® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Sparkal® virker vanddrivende. Det nedsætter udskillelsen af kalium i urinen. 

Du kan bruge Sparkal® som vanddrivende middel og til at nedsætte blodtrykket. 

  

Lægen kan have givet dig Sparkal® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sparkal®

Tag ikke Sparkal® hvis du

 • er overfølsom over for amiloridhydrochlorid, hydrochlorthiazid eller over for et eller flere af hjælpestofferne. 
 • er overfølsom over for medicin mod sukkersyge (sulfonylurinstoffer). 
 • har for meget kalium eller for lidt natrium i blodet. 
 • har næsten ophørt urinproduktion. 
 • har kronisk eller akut nyresvigt eller en nyrelidelse pga. sukkersyge. 
 • får kaliumtilskud. 
 • får anden behandling som modvirker udskillelsen af kalium i urinen.

Vær ekstra forsigtig med at tage Sparkal®

Tal med lægen, inden du tager Sparkal®, hvis du  

 • er ældre. har nedsat nyrefunktion. 
 • har diabetes. 
 • har leversygdom. 
 • tager hjertemedicin. 
 • lider af en bindevævssygdom (SLE, systemisk lupus erythematosus). 
 • har en sygelig tilstand med forhøjet indhold af syrer i organismen herunder blodet. 
 • har forhøjet indhold af kreatinin i blodet eller urinen. 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Sparkal®. Det kan have betydning for prøveresultaterne.  

  

Brug af anden medicin 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

  

Tal med din læge, hvis du tager 

 • medicin mod mani (lithium). 
 • medicin mod smerter (NSAID, diflunisal, kentoprofen, naproxen, indometacin, ibuprofen, flurbiprofen). 
 • hjertemedicin (digoxin). 
 • medicin mod mavesår (syreneutraliserende medicin med magnesium). 
 • medicin (tabletter) mod diabetes (glibenclamid, gliclazid, glimepirid, glipizid, tolbutamid). 
 • medicin for immunsystemet (ciclosporin, binyrebarkhormoner). 
 • medicin mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere, captopril, enalapril). 
 • medicin mod for højt kolesterol (colestipol og colestyramin).

Brug af Sparkal® sammen med mad og drikke 

Du kan tage Sparkal® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

  

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
 

Graviditet
Du skal fortælle din læge, hvis du er gravid eller hvis du tror, du er det. Din læge vil normalt råde dig til at tage en anden medicin i stedet for Sparkal®, da du ikke bør tage Sparkal® under graviditeten. Dette skyldes, at Sparkal® går over i moderkagen og kan forårsage alvorlig skade på dit barn, hvis du tager det efter tredje måned af graviditeten.
 

Amning
Du skal fortælle din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Du bør ikke tage Sparkal®, hvis du ammer. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sparkal® kan især i begyndelsen af behandlingen give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Sparkal® 

Sparkal® indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager tabletterne, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.  

Sparkal® indeholder hvedestivelse. Patienter med kronisk fedtdiarré (cøliaki) kan tage Sparkal®.  

Patienter med hvedeallergi (bortset fra cøliaki) bør ikke tage Sparkal®. 

3. Sådan skal du tage Sparkal®

Tag altid Sparkal® nøjagtigt efter lægens anvisning.  

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

  

Den sædvanlige dosis er 

1 tablet (2,5 mg+25 mg amiloridhydrochlorid+hydrochlorthiazid) op til 2 tabletter (5 mg+50 mg amiloridhydrochlorid+hydrochlorthiazid) daglig.  

Følg lægens anvisning.  

  

Tabletterne fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte doseringer.  

  

Du skal tage Sparkal® med et glas vand.  

  

Ældre  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.  

  

Børn og unge  

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få Sparkal® 5 mg/50 mg tabletter.  

  

Nedsat nyrefunktion  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.  

  

Hvis du har taget for mange Sparkal® tabletter 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Sparkal® tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.  

Tag pakningen med.  

Symptomer på overdosering er forandringer i væskeog elektrolytbalancen, tørst, væskemangel, ophørt urinproduktion, døsighed, blodtryksfald, meget stor vandladning, hovedpine, forvirring, svimmelhed, prikkende fornemmelse i huden, muskelsvaghed, kramper, bevidstløshed, svimmelhed ved skift fra liggende til stående stilling, besvimelse, forstyrrelser i hjerterytmen, opkastning, mavesmerter, kvalme, koma.  

  

Hvis du har glemt at tage Sparkal® 

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.  

  

Hvis du holder op med at tage Sparkal® 

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Sparkal® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til hals- betændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Mave-tarmblødning. 

 • Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen. 

 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue. 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Urinforgiftning af blodet pga. svigtende nyrefunktion, hvilket resulterer i opkoncentrering af kvælstofholdige nedbrydningsprodukter i blodet med deraf følgende kvalme, opkastninger, træthed, karakteristisk udåndingslugt og evt. kramper. Med dødelig udgang. Ring 112. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Lungebetændelse. Kontakt lægen. 

 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet (ved langvarig behandling). Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og for- styrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen. 

 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen. 

 • Appetitløshed. 

 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Træthed, svaghed, hovedpine, svimmelhed. 

 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Hoste. 

 • Kvalme, madlede, diarré, sure opstød / halsbrand. 

 • Udslæt/hududslæt,kløe. 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Synsforstyrrelser. 

 • Tørst, smagsforstyrrelser. 

 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Sparkal® i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge. 

 • Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring. Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen. 

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen. 

 • Gigt. 

 • Forvirring, mental forvirring. 

 • (Rejsningsbesvær) Impotens. 

 • Søvnløshed, nervøsitet. 

 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden. 

 • Sløvhed, følelsesløshed. 

 • Brystsmerter. 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk. 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Hjertebanken. 

 • Kronisk snue. 

 • Opkastning, forstoppelse, luftafgang fra tarmen, hikke. 

 • Smerter i leddene, bryst- og rygsmerter, muskelsvaghed. 

 • Smerter og svien ved vandladningen, ufrivillig vandladning. 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Søvnlignende sløvhedstilstand. 

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112. 

 • Øget følsomhed af huden for lys, rødme. 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen. 

 • Betændelse i en spytkirtel. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Feber. 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge. 

 • Mavesmerter. 

 • Betændelse i en spytkirtel. 

 • Nældefeber. 

 • Smerter i arme og ben. 

Sparkal® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, urinprøver og elektrolytter, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.  

  

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 Du kan opbevare Sparkal® ved almindelig temperatur.  

Tag ikke Sparkal® efter den udløbsdato, der står på pakningen.  

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sparkal® 5 mg/50 mg tabletter indeholder: 

Aktive stoffer: amiloridhydrochlorid og hydrochlorthiazid. 

Øvrige indholdsstoffer: Hvedestivelse, lactosemonohydrat, gelatine, talcum og magnesiumstearat. 

  

Udseende og pakningsstørrelse 

Udseende 

En svagt gul, rund, flad tablet med delekærv, mærket EV 7 på den ene side og GEA på den anden. 

  

Pakningsstørrelse 

Sparkal® fås i en pakningsstørrelse á 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V. 

  

Ompakket og frigivet af

2care4 

 Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V. 

  

Sparkal® er et registreret varemærke, der tilhører Sandoz A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2013 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...