Salbutamol "Arrow"

inhalationsvæske til nebulisator 1 mg/ml

Teva

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

Salbutamol Arrow 1 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning 

(Salbutamol) 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Salbutamol Arrow
 3. Sådan skal du tage Salbutamol Arrow
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Salbutamol tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes for bronkodilatatorer, som hjælper til at åbne for passagen af luft i lungerne, så du får lettere ved at trække vejret.  

 

Salbutamol Arrow gør det nemmere at trække vejret for patienter, som har haft åndedrætsbesvær gennem længere tid. Det bruges desuden til behandling af kraftige astmaanfald. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage SALBUTAMOL ARROW

Brug ikke Salbutamol Arrow 

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for salbutamol 
 • hvis du er overfølsom over for et af de øvrige indholdsstoffer (se pkt. 6, Yderligere oplysninger) 

Nogle former for salbutamol bruges til at kontrollere for tidlig fødsel. Salbutamol Arrow må ikke bruges til dette formål.  

  

Vær ekstra forsigtig med at tage Salbutamol Arrow

Fortæl det til din læge, hvis nedenstående gør sig gældende for dig:  

 • Hvis du har diabetes.
 • Hvis du har et problem med hjertet eller for nylig har haft et hjerteanfald. 
 • Hvis du har forhøjet blodtryk. 
 • Hvis du har en overaktiv skjoldbruskkirtel. 
 • Hvis du tidligere har haft hjertesygdom, uregelmæssig hjerterytme (herunder en meget hurtig puls) eller angina. 
 • Hvis du har en aneurisme (en udvidelse i væggen i et blodkar). 
 • Hvis du lider af glaukoma (forhøjet tryk inde i øjet). 
 • Hvis du har fået at vide, at du lider af fæokromocytom. Dette er en sjælden form for tumor, der producerer kemiske stoffer, som kan medføre hvileløshed, forhøjet blodtryk og for hurtig hjerterytme. 

Brug af anden medicin

 Fortæl det til lægen, hvis du tager et eller flere af nedenstående lægemidler, da de kan have betydning for virkningen af Salbutamol Arrow :  

 • steroider, herunder prednisolon 
 • lægemidler, der kaldes for xanthiner (for eksempel theophyllin) 
 • lægemidler, der kaldes for betablokkere, da de kan nedsætte virkningen af din medicin 
 • diuretiske midler (normalt kaldet for “vanddrivende tabletter”), herunder ikke-kaliumbevarende diuretiske midler såsom furosemid og indapamid
 • digoxin, der bruges til behandling af hjertesvigt 
 • tricykliske antidepressiva (mod depression) 
 • ipratropiumbromid (mod astma) 

  

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

   

Graviditet og amning 

Du bør ikke bruge Salbutamol Arrow hvis du er gravid, mener, at du kan være gravid, eller hvis du ammer, medmindre din læge har sagt, at du skal. Hvis du bliver gravid, mens du tager denne medicin, skal du fortælle det til din læge, så snart det er muligt.  

  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Salbutamol Arrow har ingen kendte virkninger på evnen til at køre bil eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage SALBUTAMOL ARROW

Brug altid Salbutamol Arrow nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Din læge vil muligvis fortælle dig, at du skal bruge din nebulisator på faste tidspunkter hver dag, eller når du har hvæsende eller besværet vejrtrækning. Der skal gå 3-6 timer mellem doserne. Du skal altid følge lægens anvisninger. 

  

Voksne og unge i alderen 12 år og derover 

 • den sædvanlige startdosis er 2,5 mg op til fire gange dagligt. Din læge kan forøge dette til 5 mg op til fire gange dagligt.

Børn i alderen 4 til 11 år 

 • den sædvanlige dosis er 2,5 mg til 5mg op til fire gange daglig.

  

Der kan være andre lægemiddelformer, som er bedre egnede til børn under 4 år. Virkningen af Salbutamol inhalationsvæske til nebulisator hos børn under 18 måneder er usikker. Tal med din læge om for at få yderligere information. 

  

Generelle instruktioner:

Din medicin skal bruges sammen en el-drevet nebulisator. Den “tåge”, der produceres, inhaleres gennem en ansigtsmaske eller et mundstykke. Sørg for, at opløsningen eller den tåge, der produceres af nebulisatoren, ikke kommer i øjnene. 

  

Brugsanvisning:

1. Klargør nebulisatoren i overensstemmelse med producentens instruktioner og/eller de doseringsanvisninger, du har fået af lægen. 

2. Tag en stribe med ampuller fra foliebrevet. Tag en eller to ampuller ud (afhængigt af din dosis) [Figur 1]. Læg resten tilbage i foliebrevet og læg brevet tilbage i pakningen. Brug aldrig en ampul, som allerede er åbnet, eller hvis opløsningen er misfarvet. 

3. Hold ampullen lodret og åbn den ved at dreje toppen af [Figur 2]. 

  

Salbutamol "Arrow" Arrow Generics Limited, inhal.væ. t. nebulisator, opl. 1 mg/ml 

  

4. Medmindre lægen har givet andre anvisninger, skal du presse al væsken fra plastampullen ind i nebulisatorkammeret. 

5. Smid den tomme plastampul ud. 

6. Hvis lægen har sagt, at du skal fortynde opløsningen, må du KUN gøre dette med anvendelse af en steril 0,9 % natriumchloridopløsning. Brug den mængde, som lægen har angivet. 

7. Tænd for nebulisatoren og ånd “tågen” roligt og dybt ind ved hjælp af en ansigtsmaske eller et mundstykke. Hvis du bruger ansigtsmaske, skal du sikre dig, at den passer korrekt. Beskyt dine øjne mod den producerede tåge, da den kan give smerter eller ubehag, hvis den kommer i øjnene. Dette er især vigtigt, hvis du lider af glaukoma. 

8. Den tid, det tager for nebulisatoren at omdanne din medicin til en tåge, afhænger af den type udstyr, som du anvender. Du vil kunne se, hvornår behandlingen er færdig. Det er, når den fine tåge ikke længere kommer ud af masken eller mundstykket. 

9. Efter brug hver gang skal du vaske din nebulisator, ansigtsmasken og/eller mundstykket i varmt sæbevand og skylle det grundigt. 

  

For de fleste personer begynder Salbutamol Arrow at give lindring fra en hvæsende vejrtrækning og brystspænding inden for cirka 5 minutter, og virkningerne varer normalt 4-6 timer. Når du har brugt nebulisatoren nogle få gange, vil du vide, hvor længe virkningerne normalt varer for dig. 

  

Kontakt straks lægen, hvis:  

 • du ikke opnår lindring med din aktuelle dosis, eller du er nødt til at tage flere inhalationer 
 • dit åndedræt ikke bliver bedre, eller det forværres 
 • du føler en tranghed i brystet 

Dette er tegn på, at din tilstand ikke kontrolleres tilstrækkeligt, og du kan have brug for en anden behandling eller mere behandling. 

  

Din læge vil muligvis også ordinere en anden slags inhalationsvæske til din nebulisator, som skal bruges samtidig med denne medicin. Følg din læges vejledning til korrekt anvendelse af nebulisatoren. Spørg lægen, hvis du er i tvivl. 

  

Hvis du har brugt for meget Salbutamol Arrow, vil du muligvis få det dårligt og føle dig overtræt, usikker på benene og svimmel og føle, at dit hjerte banker hurtigere end normalt. Kontakt straks din læge eller den nærmeste skadestue. Du bør ikke køre bil, hvis du føler dig usikker på benene. Tag denne indlægsseddel eller en ampul med, så de på skadestuen kan se, hvad du har taget. 

  

Hvis du har glemt at bruge Salbutamol Arrow, skal du tage den næste dosis på det normale tidspunkt, eller inden du får hvæsende vejrtrækning. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

  

Hvis du holder op med at bruge Salbutamol Arrow, kan din tilstand blive forværret. Du må ikke holde op med at tage din medicin, medmindre din læge har sagt, at du skal. 

  

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Salbutamol Arrow kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Al medicin kan forårsage allergiske reaktioner, selvom alvorlige allergiske reaktioner er meget sjældne. Fortæl det straks til lægen, hvis du oplever pludselig hvæsende vejrtrækning, åndedrætsbesvær, hævelse i øjenlåg, ansigt, læber eller hals, udslæt eller kløe (især, hvis det er på hele kroppen). 

  

Inhalerede lægemidler, såsom salbutamol, kan i sjældne tilfælde forårsage akut hvæsende vejrtrækning og/eller stakåndethed. Hold straks op med at bruge din medicin og søg læge, hvis det sker for dig. 

  

Følgende bivirkninger er også blevet indberettet: 

  

Almindelige bivirkninger (rammer sandsynligvis færre end 1 ud af 10 personer):  

hvileløshed, rysten (tremor), kvalme, ændret smagssans (dårlig, ubehagelig eller unormal smag), øget svedtendens, svimmelhed, udslæt, nældefeber, kløe, rødmen i huden, hovedpine, irritation i mund og hals, brændende følelse på tungen. 

  

Sjældne bivirkninger (rammer sandsynligvis færre end 1 ud af 1.000 personer):  

hyperaktiv adfærd, bevidsthed om hjertets slag, øget hjertefrekvens, uregelmæssig hjerterytme eller brystsmerter, muskelkrampe, øget blodgennemstrømning eller smerter i arme og ben. 

  

Denne medicin kan sommetider forårsage et fald i kaliumniveauerne i blodet, og det kan medføre, at du føler dig alment dårligt tilpas og overtræt. Du vil muligvis også opleve hyppig vandladning. Fortæl det til din læge, hvis du oplever nogen af disse virkninger, så lægen kan sørge for, at du får taget en blodprøve. 

  

Meget sjældne bivirkninger (rammer sandsynligvis færre end 1 ud af 10.000 personer):  

usædvanlig pirrelighed (hyperexcitabilitet), søvnforstyrrelser, hallucinationer, udslæt i huden, hævelse i ansigt, læber, øjne og hals, en følelse af at skulle besvime, kollaps. 

  

Nogle personer kan lejlighedsvis opleve brystsmerter (som følge af hjerteproblemer, for eksempel angina), selvom man ikke ved nøjagtigt, hvor ofte det sker. Fortæl det til lægen/jordemoderen, hvis du udvikler disse symptomer, mens du er i behandling med salbutamol, men hold ikke op med at bruge medicinen, medmindre du har fået at vide, at du skal. 

  

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.  

Opbevar produktet ved under 25°C i den originale pakning. 

  

Brug ikke Salbutamol Arrow efter den udløbsdato, der står på kartonen og ampullen efter EXP. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 

  

Åbn kun én foliepakning ad gangen og brug alle 10 ampuller, inden du åbner den næste foliepakning. Læg altid foliepakningen tilbage i kartonen efter brug. Notér datoen for åbning af en ny foliepakning og læg 6 måneder til denne dato. Dette vil være datoen for “anvendes senest”. Ubrugte ampuller, der er tilbage i en åben foliepakning efter datoen for “anvendes senest”, må ikke bruges og skal leveres tilbage på apoteket. 

  

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Disse forholdsregler er med til at beskytte miljøet. 

6. Yderligere oplysninger

Salbutamol Arrow, indeholder:

 • Aktivt stof: salbutamol 1 mg/ml (som salbutamolsulfat).
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, vand til injektion og svovlsyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Salbutamol Arrow er gennemsigtige, farveløse/svagt gule opløsninger i gennemsigtige plastampuller.  

  

Salbutamol Arrow er pakket i kartoner med 20 eller 60 ampuller i folieindpakkede striber med 10 i hver. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Arrow Generics Limited
Whiddon Valley, Barnstaple, Devon,  

EX32 8NSStorbritannien 

  

Fremstiller 

Laboratoire Unither,  

Espace lndustriel Nord 

151 rue André Durouchez- CS 28028
80084 AMIENS CEDEX 2, Frankrig. 

  

Dansk repræsentant 

Actavis A/S 

Ørnegårdsvej 16 

2820 Gentofte 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest godkendt oktober 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...