Klomipramin "Mylan"

filmovertrukne tabletter 10 mg og 25 mg

Mylan AB

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Klomipramin Mylan 10 mg og 25 mg filmovertrukne tabletter

clomipraminhydrochlorid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Klomipramin Mylan til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Klomipramin Mylan
3. Sådan skal De tage Klomipramin Mylan
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Klomipramin Mylan tabletter tilhører gruppen af medicin, der kaldes tricykliske antidepressiva. Klomipramin Mylan øger aktiviteten i et bestemt område af hjernen, som har betydning for symptomerne ved depression.
Klomipramin Mylan anvendes til behandling af depression.
 

Lægen kan have givet Dem Klomipramin Mylan for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage KLOMIPRAMIN MYLAN

Tag ikke Klomipramin Mylan hvis:

 • De er overfølsom over for clomipraminhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i tabletterne.
 • De tidligere har fået allergi ved brug af tricykliske antidepressiva.
 • De tager eller for nylig har taget monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere) mod depression eller Parkinsons sygdom (rasagilin, selegilin).
 • De for nyligt har haft et hjertetilfælde, eller hvis De har et dårligt fungerende hjerte.

Vær ekstra forsigtig med at tage Klomipramin Mylan

Tal med lægen, inden De tager Klomipramin Mylan hvis: 

 • De lider af skizofreni.
 • De oplever episoder med unaturlig opstemthed (mani) under behandling med Klomipramin Mylan. Lægen vil muligvis nedsætte dosis eller helt afbryde behandlingen.
 • Hos nogle patienter, især ældre, kan Klomipramin Mylan udløse en tilstand med uklarhed (delirium) om natten. Dette aftager efter ophør med behandlingen med Klomipramin Mylan.
 • De lider af panikangst. De kan opleve mere udtalt angst i starten af behandlingen, hvilket normalt forsvinder i løbet af 14 dage.
 • De har nedsat hjertefunktion.
 • De tager anden medicin mod depression (f.eks. lithium, selektive serotonin- genoptagelseshæmmere (SSRI) eller selektive noradrenalingenoptagelseshæmmere (SNRI).
 • De har nedsat koncentration af kalium i blodet (hypokaliæmi).
 • De har epilepsi, da Klomipramin Mylan nedsætter krampetærsklen.
 • De har en hjerneskade.
 • De tager medicin, der virker på nervesystemet.
 • De har alkoholabstinenser.
 • De tidligere har taget medicin mod krampeanfald (f.eks. benzodiazepiner).
 • De har eller tidligere har haft forhøjet tryk i øjet (grøn stær).
 • De har for lavt blodtryk.
 • De har eller tidligere har haft problemer med vandladningen (prostataproblemer).
 • De bruger kontaktlinser, da øjentørhed kan øge risikoen for beskadigelse af hornhinden.
 • De har en alvorlig leversygdom eller svulst/kræft i binyremarven.
 • De er i behandling med skjoldbruskkirtelhormon eller har forhøjet hormonproduktion i skjoldbruskkirtlen.
 • De lider af kronisk forstoppelse.
 • De har tendens til kramper.

Vær opmærksom på følgende: 

 

Selvmordstanker og forværring af Deres depression eller angst 

Hvis De er deprimeret og/eller lider af angst, kan De sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på Dem selv. Disse tanker kan forstærkes, når De starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.
De kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • Hvis De tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på Dem selv.
 • Hvis De er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis De på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på Dem selv, bør De straks kontakte Deres læge eller hospitalet. 

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at De er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. De kan eventuelt bede dem om at fortælle Dem, hvis de synes, at Deres depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i Deres opførsel.
 

Kontakt lægen: 

 • hvis De får feber og ondt i halsen i de første måneder af behandlingen.
 • hvis Deres humør bliver markant anderledes med unaturlig opstemthed eller irritabilitet og Deres søvnbehov ændrer sig. Det kan være tegn på at, De udvikler mani.

De bør fortælle tandlægen, at De tager Klomipramin Mylan, da der er øget risiko for at få huller i tænderne under behandling med Klomipramin Mylan.
 

Deres læge vil jævnligt tage en blodprøve for at kontrollere Deres leverfunktion og antallet af hvide blodlegemer.
 

Hvis De skal bedøves, er det vigtigt, at De fortæller lægen, at De tager Klomipramin Mylan. De må ikke stoppe pludseligt med behandlingen. Tal med lægen. 

 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Tal med lægen, inden De tager Klomipramin Mylan, hvis De tager: 

 • medicin mod forhøjet blodtryk (f.eks. clonidin og alfa-methyldopa)
 • antikolinerge stoffer (f.eks. medicin mod Parkinsons sygdom, allergi eller forgiftning)
 • sløvende medicin og sovemedicin (f.eks. barbiturater og benzodiazepiner)
 • generelle bedøvelsesmidler (ved anæstesi)
 • vanddrivende midler
 • visse typer lægemidler mod depression (MAO-hæmmere, SSRI, SNRI eller lithium)
 • visse typer lægemidler, der stimulerer hjertet (f.eks. adrenalin, noradrenalin, isoprenalin og efedrin)
 • medicin mod ændringer i hjerterytmen (f.eks. quinidin og propafenon)
 • stimulerende midler (methylphenidat som f.eks Ritalin)
 • midler som nedsætter blodets størkningsevne (f.eks. warfarin)
 • midler mod infektion (f.eks. rifampicin)
 • nikotin. Fortæl det til lægen, hvis De er ryger eller tager nikotinpræparater
 • medicin mod psykiske lidelser (f.eks. phenothiazin)
 • mavesårsmedicin (f.eks. cimetidin)
 • kvindelige kønshormoner (østrogen)
 • medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, phenotoin, primidon)
 • medicin mod skizofreni og andre sindslidelser (phenothiaziner)

Brug af Klomipramin Mylan sammen med mad og drikke

De kan tage Klomipramin Mylan i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. De skal tage Klomipramin Mylan med et glas vand.
De skal undgå at drikke alkohol, når De tager Klomipramin Mylan, da Klomipramin Mylan kan forstærke den sløvende effekt af alkohol. 

 

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

De må ikke tage Klomipramin Mylan tabletter under graviditet medmindre det er strengt nødvendigt og kun efter lægens anvisning. 

 

Amning 

De skal stoppe med at amme, hvis behandling med Klomipramin Mylan er nødvendig. Tal med lægen. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Klomipramin Mylan kan give bivirkninger som sløret syn og sløvhed i større eller mindre grad. Det skal De tage hensyn til, hvis De skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. Alkohol og anden medicin kan forstærke disse bivirkninger. 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Klomipramin Mylan

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De tage KLOMIPRAMIN MYLAN

Tag altid Klomipramin Mylan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket. Den sædvanlige dosis er:  

 

Voksne 

Den sædvanlige startdosis er 25-50 mg 2 gange dagligt. Dosis kan øges op til 75-150 mg dagligt i løbet af den første uge af behandlingen. 

 

Ældre 

Det er her nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. 

 

Hvis De har taget for mange Klomipramin Mylan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Klomipramin Mylan tabletter, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.
 

De skal være opmærksom på, at det kan være livsfarligt for børn at indtage Klomipramin Mylan, uanset mængde.
 

Symptomerne på overdosering er søvnighed, sløvhed, koma, koordinationsbesvær, rastløshed, uro, øgede reflekser, muskelstivhed, kramper, ekstrem høj feber, muskelsammentrækninger, bevidsthedsuklarhed, blodtryksfald, hjerteproblemer, shock, hjertesvigt og i meget sjældne tilfælde hjertestop. Åndedrætsbesvær, blåfarvning af hud og slimhinder, opkastning, forstørrede pupiller, øget svedproduktion, nedsat eller manglende urinproduktion. 

 

Hvis De har glemt at tage Klomipramin Mylan

Hvis De har glemt at tage en dosis, skal De tage den, så snart De kommer i tanke om det medmindre det snart er tid til den næste dosis. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

 

Hvis De holder op med at tage Klomipramin Mylan

Kontakt lægen, hvis De ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Klomipramin Mylan.
 

De skal stoppe behandlingen gradvist for at undgå bivirkninger som kvalme, opkastning, mavesmerter, diaré, søvnløshed, hovedpine, nervøsitet eller angst.
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på. 

4. Bivirkninger

Klomipramin Mylan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne medicin. 

 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Uklarhed, forvirring, desorientering, vrangforestillinger, opstemthed (mani), aggressivitet, ændret personlighed og forværret depression. Kontakt lægen. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Aktivering af psykotiske symptomer, uregelmæssig puls og kramper. Kontakt læge. Ring evt. 112. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Blodig opkastning eller afføring pga. blødning fra mave eller tarm. Kontakt læge. Ring evt. 112. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Pludselige overfølsomhedsreaktioner (indenfor minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse. Kan være livsfarligt. Ring 112. Forandringer i hjernens elektriske aktivitet, forstyrrelser af hjertets elektriske impulser. Hovedpine, kvalme, nedsat syn og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær), allergisk lungebetændelse, meget høj feber over 40°C, almen sløjhed, tendens til 

betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet, leverbetændelse med gulsot. Blødning fra hud og slimhinder. Kontakt lægen, hvis De får en af disse bivirkninger. 

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): Vægtøgning, svimmelhed, rysten, hovedpine, muskelsammentrækninger, døsighed, synsforstyrrelser, sløret syn, kvalme, mundtørhed, forstoppelse, besværet vandladning, svedtendens, øget appetit, træthed, potensforstyrrelser, rastløshed, forstyrrelser af sexlysten. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Hjertebanken, ændret hjerterytme, taleforstyrrelser, unormale følefornemmelser fra huden, f.eks. i form af myrekryben, brændende, kløende, sovende og prikkende følelse i huden, muskelsvaghed, øget muskelspænding, svækket hukommelse, nedsat koncentration, forstørret pupil, susen for ørerne (tinnitus), gabetendens, opkastning, maveproblemer, diare, misfarvning af huden og tungen, udslæt, nældefeber, overfølsomhed over for lys, kløe, appetitmangel, svimmelhed når De rejser Dem fra siddende eller liggende stilling, hedeture, smagsforstyrrelser, forhøjede levertal, udskillelse af mælk fra brystkirtlerne, brystforstørrelse, angsttilstande, rastløs uro, søvnforstyrrelser, søvnløshed, mareridt. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Koordinationsbesvær og forhøjet blodtryk. Tal med lægen. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Blødning fra skeden. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Hårtab, hævelser i hænder, ankler og fødder pga. vand i kroppen. Tal med lægen. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Sundhedsstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. De finder skema og vejledning på Sundhedsstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke Klomipramin Mylan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Klomipramin Mylan må kun anvendes 6 måneder efter anbrud.
 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Klomipramin Mylan 10 og 25 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: clomipraminhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactose, majsstivelse, povidon, natriumstivelsesglycolat, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 400, titandioxid (E171), talcum og opadry white y-1-7000 (E 171).

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB Ynglingagatan 14
S-113 47 Stockholm
Sverige
Tel: +46 (0) 8 555 227 50
Fax: +46 (0) 8 555 227 51
E-mail: inform@mylan.se 

 

Fremstiller

Gerard Laboratories
Baldoyle Industrial Estate 

Dublin 13
Irland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2012  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...