Budesonid "2care4"

næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Budesonid 2care4 64 mikrogram/dosis næsespray, suspension

Budesonid  

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Budesonid 2care4 

 3. Sådan skal du bruge Budesonid 2care4 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Budesonid 2care4 næsespray indeholder budesonid, der er et syntetisk kortikosteroid.  

Kortikosteroider tilhører en gruppe lægemidler, der virker mod inflammation (kroppens reaktion på cellebeskadigelse). 

Budesonid2care4næsesprayanvendestil: 

 • Behandling og forebyggelse af allergisymptomer, såsom høfeber (f.eks. forårsaget af græspollen). 

 • Behandling og forebyggelse af helårlige allergisymptomer fra næsen, for eksempel forårsaget af husstøv (kronisk rhinitis). 

 • Behandling af symptomer på næsepolypper (opsvulmet, betændt slimhinde i næsen).

 

Kontakt lægen, hvis du får det det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Budesonid 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  

Brug IKKE Budesonid 2care4

 • hvis du er allergisk over for budesonid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Budesonid 2care4 (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

kontakt lægen eller apotekspersonalet, inden du bruger Budesonid 2care4, hvis 

 • du er et barn og bruger høje doser af dette lægemiddel over en lang periode, vil din læge regelmæssigt tjekke din højde. 

 • du har brugt dette lægemiddel i længere tid, vil din læge undersøge din næse indvendigt mindst hver 6. måned. 

 • du har taget doser, der er større end de anbefalede doser: Lægen vil eventuelt ordinere steroidtabletter i belastede perioder (f.eks. hvis du har en infektion) eller før en operation. 

 • du har sår i næsen. 

 • du har betændte sår på læben (forkølelsessår), i næsen eller omkring øjnene. 

 • du ofte har næseblod. 

 • du har fået en næseoperation eller har anden skade på næsen, der endnu ikke er helet. 

 • du har en bakterie- eller svampeinfektion i næsen: Du kan bruge Budesonid 2care4, hvis du samtidig får behandling for infektionen. 

 • du har problemer med leveren, da det kan medføre, at budesonid ophobes i kroppen. Lægen vil eventuelt undersøge din lever og kan derefter være nødt til at nedsætte dosis. 

 • lægen har fortalt dig, at du har en luftvejsinfektion eller lungetuberkulose. Det er en infektion, der kan påvirke lungefunktionen.

Brug af anden medicin sammen med Budesonid 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Vær særligt opmærksom på at fortælle det til lægen, hvis du tager ketoconazol-tabletter, der anvendes til behandling mod svampeinfektioner, såsom trøske. Det kan øge mængden af budesonid i kroppen.
 

Du skal også fortælle det til lægen, hvis du bruger andre lægemidler såsom: 

 • Troleandomycin, et lægemiddel til behandling af bakterieinfektioner. 

 • Itraconazol, et lægemiddel mod svampeinfektioner. 

 • Ciclosporin, et middel til undertrykkelse af immunsystemet, der bl.a. anvendes i forbindelse med transplationer. 

 • Ethinylestradiol, der anvendes til svangerskabsforebyggelse.

 

Disse lægemidler kan eventuelt også øge mængden af budesonid i kroppen.
 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet
Du må ikke bruge Budesonid 2care4, hvis du er gravid, uden at tale med lægen om det først.
 

Amning
Hvis du ammer, må du kun bruge Budesonid 2care4 efter aftale med lægen.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Budesonid 2care4 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
 

Budesonid 2care4 indeholder kaliumsorbat

Budesonid 2care4 indeholder kaliumsorbat, der kan forårsage hud- eller slimhindeirritation (f.eks. kontaktallergi). 

3. Sådan skal du bruge Budesonid 2care4

Brug altid Budesonid 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

  

Budesonid 2care4 er beregnet til anvendelse i næsen. Det skal sprayes ind i næseborene, som beskrevet nedenfor. 

  

Dosering:

Brug altid Budesonid 2care4 næsespray nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. 

Dosis skal tilpasses dine behov. Brug altid den laveste dosis, der kan lindre dine symptomer. 

  

Allergisk rhinitis 

Startdosis 

Voksne, unge (12 år eller derover) og børn 6 år eller derover: 

Den anbefalede startdosis Budesonid 2care4 er i alt 4 pust (256 mikrogram) Budesonid 2care4, 64 mikrogram/dosis, hver dag. 

  

Du kan enten anvende dette lægemiddel: 

 • En gang dagligt med 2 pust i hvert næsebor om morgenen.

eller 

 • To gange dagligt med 1 pust i hvert næsebor om morgenen og 1 pust i hvert næsebor om aftenen.

  

Børn skal behandles under vejledning af en voksen. 

  

Du skal helst starte med at tage dette lægemiddel 14dage før, du forventer at få dine første symptomer.
Hvis du for eksempel har høfeber, skal du starte med at anvende dette lægemiddel cirka to uger inden, dine symptomer på høfeber plejer at volde dig problemer og stoppe med at anvende det, når allergisæsonen er slut.
 

Vedligeholdelsesdosis:
Det tager 7 til 14 dage, inden lægemidlet virker. Derefter vil lægen måske sænke dosis.
 

Næsepolypper
Voksne, unge (12 år eller derover) og børn 6 år eller derover:
Den anbefalede startdosis Budesonid 2care4 er i alt 4 pust (256 mikrogram) Budesonid 2care4, 64 mikrogram/dosis, hver dag.
Du kan enten anvende dette lægemiddel: 

 • En gang dagligt med 2 pust i hvert næsebor om morgenen.

eller 

 • To gange dagligt med 1 pust i hvert næsebor om morgenen og 1 pust i hvert næsebor om aftenen.

  

Børn skal behandles under vejledning af en voksen. 

  

Når virkningen er opnået, skal du anvende denlaveste dosis, der kan lindre dine symptomer.
Du får ikke bedre virkning af lægemidlet ved at anvende mere end de anbefalede 4 pust af Budesonid 2care4 næsespray, 64 mikrogram/dosis..
 

Behandlingsvarighed


Lægen vil fortælle dig, hvor længe du skal fortsætte behandlingen med Budesonid 2care4. Du skal anvende dette lægemiddel regelmæssigt for at få den rigtige virkning.
Du må ikke stoppe behandlingen uden at tale med din læge først, heller ikke selvom du har det bedre. Hvis dine symptomer ikke lindres med det samme, skal du alligevel forsætte behandlingen, da det kan tage nogle dage, inden det begynder at virke.
 

Anvendelse

 1. Puds om nødvendigt næsen for at rengøre næseborene. 

 2. Ryst flasken (tegning 1). Tag hætten af. 

  Budesonid "2care4" 2care4 ApS, næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis
 3. Hold flasken som vist på tegning 2. Inden Budesonid 2care4 anvendes første gang skal pumpen (næsespidsen) klargøres (dvs. fyldes med medicin). Pump flere gange (5-10 gange) og spray ud i luften, indtil der ses et jævnt væskestøv. 

  Pumpen vil være fyldt i ca. 24 timer. Hvis der går længere tid, inden næste dosis tages, skal pumpen (næsespidsen) igen klargøres (fyldes med medicin). Hvis Budesonid 2care4 anvendes ved kortere intervaller, er det tilstrækkeligt at spraye en enkelt gang ud i luften.
  Budesonid "2care4" 2care4 ApS, næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis
 4. Indfør pumpens spids i næseboret som vist på tegning 3 og spray en gang (eller mere, hvis din læge har anvist det). Gentag fremgangsmåden i det andet næsebor. Bemærk, at det ikke er nødvendigt at trække vejret indad, samtidig med at du sprayer. 

  Budesonid "2care4" 2care4 ApS, næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis
 5. Rengør pumpen (næsespidsen) med en ren klud og sæt hætten på. 

 6. Opbevar flasken stående. 

  

Rengøring af Budesonid 2care4
Plastiknæsespidsen på Budesonid 2care4 bør rengøres regelmæssigt og hver gang, lægemidlet ikke kommer ud, som det skal. I sådanne tilfælde undersøges det først, om næsespidsen er klargjort med medicin (se ovenfor). Hvis pumpen stadig ikke virker efter klargøring, skal næsespidsen rengøres på følgende vis: 

 • Afmonter plastiknæsespidsen med en ren klud og vask den i lunkent – ikke varmt vand. 

 • Næsespidsen skylles med rigeligt vand og aftørres og sættes igen på flasken. 

 • Forsøg aldrig at rengøre næsespidsen med en nål eller andre skarpe genstande. 

 • Efter rengøring skal næsespidsen igen klargøres (fyldes med medicin) inden anvendelse.

  

Børn
Børn under 6 år må normalt ikke få Budesonid 2care4 64 mikrogram/dosis næsespray, suspension.
 

Hvis du har brugt for meget Budesonid 2care4 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Budesonid 2care4 end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, (og du føler dig utilpas).
 

Det er vigtigt, at du tager den dosis, der står på etiketten fra apoteket, eller som er aftalt med din læge.
Du bør kun tage så meget som din doktor har anbefalet;
bruger du mere eller mindre kan dine symptomer blive værre.
 

Hvis du har brugt mere Budesonid 2care4 næsespray, end du skulle, skal du fortsætte med din sædvanlige dosis. Det er usandsynligt, at det vil give dig bivirkninger.
Hvis du har brugt mere end 4 pust Budesonid 2care4 næsespray, 64 mikrogram/dosis om dagen i mere end en måned, skal du dog straks kontakte lægen.
 

Hvis du har glemt at bruge Budesonid 2care4 

Hvis du har glemt at bruge Budesonid 2care4 til tiden, så skal du bruge den så snart du kommer i tanke om det, og derefter følge doseringen
som sædvanligt. Du må ikke bruge flere pust end sædvanligt på en enkelt dag som erstatning for den glemte dosis.
 

Hvis du holder op med at bruge Budesonid 2care4 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Dette lægemiddel behandler kun symptomer i næsen (f.eks. tilstoppet eller ”løbenæse”). Hvis du hidtil har været behandlet med steroidtabletter eller 

steroidinjektioner og din læge nu har ordineret dette lægemiddel i stedet, kan du opleve, at nogle af dine andre symptomer vil forværres (f.eks. røde og kløende øjne). Hvis du oplever dette, må lægen behandle disse særskilt. 

Der er større sandsynlighed for at få bivirkninger af næsekortikosteroider, hvis du har brugt dem i høje doser over nogle måneder. 

  

Følgende bivirkninger kan opstå under behandling med Budesonid 2care4: 

  

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede) 

Disse kan opstå umiddelbart efter du har brugt lægemidlet: 

 • Lejlighedsvis nysen, tør eller sviende næse. 

 • Let blodigt næsepuds. 

 • Næseblod.

  

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede) 

 • Hævelse af ansigtet, tungen og/eller svælget og/eller synkebesvær eller nældefeber med åndedrætsbesvær (angioødem); i meget sjældne tilfælde kan der også forekomme alvorlige allergiske reaktioner: Hvis du får sådanne bivirkninger, skal du straks kontakte lægen. 

 • Kløende hududslæt, der ligner nældefeber. 

 • Udslæt. 

 • Kløe. 

 • Hudirritation.

  

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000)
Følgende bivirkninger kan opstå efter langvarig brug af dette lægemiddel: 

 • Skøre knogler. 

 • Øget tryk i øjet. 

 • Sløret syn. 

 • Nedsat vækst hos børn og unge, særligt efter lang tids brug af høje doser. 

 • Nedsat binyrebarkfunktion. Dette kan forårsage symptomer såsom madlede, mavesmerter, vægttab, kvalme, hovedpine, opkastning, nedsat bevidsthedsniveau, lavt blodsukker og krampeanfald. Visse situationer kan udløse akut binyrebarksvigt. Dette kan f.eks. være traume (kvæstelse), infektion, operation eller enhver hurtig dosisnedsættelse. Hvis du får sådanne symptomer, skal du straks kontakte lægen.

  

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede) eller hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fraforhåndværende data): 

 • Hul i næseskillevæggen. 

 • Følelsesudsving med utilfredshed og irritation. 

 • Sårdannelse i næseslimhinden. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for få minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. 

  

Dette lægemiddel kan forårsage bivirkninger på hele kroppen – især efter længere tids brug af høje doser. Disse bivirkninger er generelt sjældne. 

  

Kaliumsorbat, som er et af indholdsstofferne i dette lægemiddel, kan forårsage irritation i huden eller slimhinderne, for eksempel i næsen. 

  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Budesonid 2care4 utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares over 30 °C.  

Må ikke fryses. 

 

Brug ikke Budesonid 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Efter åbning er Budesonid 2care4 holdbar i 3 måneder og derefter skal den kasseres. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Paknigsstørrelser og yderligere oplysninger

Budesonid 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: Budesonid. 

  Hver 0,05 ml dosis (et spray) af denne næsespray indeholder 64 mikrogram budesonid.
 • Øvrige indholdsstoffer: 

  Dispergibel cellulose (mikrokrystallinsk cellulose og carboxymethylcellulosenatrium, (89:11, v/w)), polysorbat 80, kaliumsorbat (E 202), vandfri glucose, dinatriumedetat, koncentreret saltsyre, ascorbinsyre (E 300) og renset vand.

Udseende og yderligere oplysninger

Udseende 

Budesonid 2care4 er en hvid, ensartet suspension. 

 

Pakningsstørrelser 

Budesonid 2care4 fås i pakningsstørrelser á 120 doser og 3 x 120 doser. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4  

Tømrervej 9  

6710 Esbjerg V 

 

Ompakket og frigivet af

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Budesonid 2care4 svarer til Budesonid Sandoz. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...