Loceryl®

medicinsk neglelak 5 %

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Loceryl® 5% medicinsk neglelak

Amorolfin 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Loceryl® uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Loceryl®. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locereyl®
 3. Sådan skal du bruge Loceryl®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Loceryl® indeholder amorolfin som er et svampemiddel, der bekæmper en stor mængde svampearter, som kan forårsage negleinfektioner.
 

Loceryl® anvendes til behandling af neglesvamp. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Loceryl®

Brug ikke Loceryl®

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for amorolfin eller et af de øvrige indholdsstoffer. 

  

Særlige advarsler og sikkerheds regler

 • Kosmetisk neglelak eller kunstige negle bør ikke anvendes under behandling.
 • Uigennemtrængelige handsker bør anvendes, for at undgå at Loceryl® fjernes ved brug af organiske opløsningsmidler

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

  

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

  

Graviditet: 

Hvis du er gravid, må du kun bruge Loceryl® efter aftale med lægen.
Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Amning: 

Erfaringerne med Loceryl® er begrænsede. Du bør derfor ikke bruge Loceryl®, hvis du ammer. Spørg lægen. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Loceryl® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Locery®

Brug altid Locery® nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Dosering 

Voksne: 

Påfør Loceryl® neglelak på de angrebne negle 1-2 gange om ugen.
 

Du må kun bruge Loceryl® neglelak på neglene. Det kan tage lang tid at behandle neglesvamp. Du bør bruge neglelakken hver uge i flere måneder.
Fortsæt behandlingen til de syge negle er helt udvoksede og helbredte (normalt udseende af neglen). Det tager normalt op til 6 måneder for fingernegle og 9-12 måneder for tånegle.
 

Børn: 

Børn bør ikke behandles med Loceryl®, da erfaring savnes. 

  

Brugsanvisning

 1. Fil den angrebne negl grundigt (især neglens overflade og den yderste del) med en af de medfølgende file.
  Brug aldrig neglefilen på raske negle.

  Loceryl® EuroPharma.DK ApS, medicinsk neglelak 5 %
 2. Rens negleoverfladen med en af medfølgende renseservietter.

  Loceryl® EuroPharma.DK ApS, medicinsk neglelak 5 %
 3. Dyp en af spatlerne i flasken med lak. Du må ikke tørre lak af på kanten af flasken.

  Loceryl® EuroPharma.DK ApS, medicinsk neglelak 5 %
 4. Påfør lakken på hele den angrebne negl med en spatel. Udfør punkt 1-4 for hver angrebet negl.

  Loceryl® EuroPharma.DK ApS, medicinsk neglelak 5 %
 5. Husk at lukke flasken tæt lige efter brug.

  Loceryl® EuroPharma.DK ApS, medicinsk neglelak 5 %
 6. Lad lakken tørre i 3-5 minutter.

  Loceryl® EuroPharma.DK ApS, medicinsk neglelak 5 %
 7. Rens spatlen med den brugte renseserviet.

  Loceryl® EuroPharma.DK ApS, medicinsk neglelak 5 %

  Det er vigtigt, at du gentager alle ovenstående punkter, hver gang du behandler neglene.

Hvis du har brugt for meget Loceryl®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Loceryl®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

  

Hvis du har glemt at bruge Loceryl®

Hvis du glemmer at påføre neglelakken på den fastlagte ugedag, skal du blot påføre den straks du kommer i tanke herom, og derefter fortsætte som før.
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Loceryl® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Bivirkninger ses sjældent. Negleforandringer (f.eks. misfarvning af negle, skadede negle, skøre negle) kan forekommer. Det kan også skyldes selve svampeangrebet. 

  

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Negleforandringer.
 • Misfarvning af negle.
 • Skøre negle.
 • Brudte negle.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Brændende fornemmelse i huden, kontakteksem.

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data) 

 • Hududslæt dominerende af rødme, der føles varmt, brændende og ofte varmt.
 • Kløe (pruritus).
 • Kontakteksem (kontaktdermatitis), der forårsager kløe, inflammation, rødme og blære.
 • Nældefeber.
 • Vabler.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

  

Brug ikke Loceryl® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Locery® indeholder:

 • Aktivt stof: Amorolfin 5% (50 mg/ml) som amorolfinhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Ammoniummethacrylat copolymer (type A), butylacetat, ethylacetat, vandfri ethanol, triacetin.

Udseende og pakningsstørrelse

Loceryl® er en gennemsigtig neglelak.
 

Loceryl® markedsføres i en pakning med 5 ml neglelak.
Pakningen indeholder også 30 neglefile, 10 plastspartler og 30 renseservietter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK 

Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N. 

  

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK
Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N.
 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Loceryl® er et registreret varemærke, der tilhører Galderma S.A. 

Revisionsdato

Senest revideret januar 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...