Methotrexat "Copharma"

tabletter 2,5 mg

COPHARMA

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Methotrexat Copharma 2,5 mg tabletter

Methotrexat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den inde- holder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Methotrexat Copharma til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Methotrexat Copharma 

 3. Sådan skal du tage Methotrexat Copharma 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Methotrexat Copharma blokerer celledelinger og hæmmer immunforsvaret. Det virker især på celler, der vokser hurtigere end normalt.  

Du kan tage Methotrexat Copharma til behandling af 

 • Leddegigt hos voksne. 

 • Svær psoriasis. 

 • Vedligeholdelsesbehandling ved akut lymfatisk leukæmi. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Methotrexat Copharma

Tag ikke Methotrexat Copharma:

 • Hvis du er allergisk over for methotrexat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6). 

 • Hvis du er gravid. 

 • Hvis du ammer. 

 • Hvis du har svært nedsat leverfunktion. 

 • Hvis du har et alkoholmisbrug. 

 • Hvis du har svært nedsat nyrefunktion. 

 • Hvis du lider af en blodsygdom, såsom knoglemarvshypoplasi, for få røde eller hvide blodlegemer eller blodplader. 

 • Hvis du har en betændelsessygdom. 

 • Hvis du har tegn på nedsat immunforsvar, fx har gentagne eller kroniske betændelsessygdomme. 

 • Hvis du har dårlige lunger på grund af behandling med methotrexat. 

 • Hvis du har mavesår, som gør ondt og/eller bløder. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Methotrexat Copharma: 

 • Hvis du har nedsat funktion af knoglemarven med forandringer i blodet. 

 • Hvis du har nedsat nyrefunktion. 

 • Hvis du har mavesår. 

 • Hvis du har kronisk blødende tyktarmsbetændelse. 

 • Hvis du har betændelse med sår i munden. 

 • Hvis du er svækket pga. diarré. 

 • Hvis du har væske i bughulen eller i lungesækken. 

 • Hvis du har eller har haft en alvorlig leversygdom, eller nogen i din familie har en arvelig leversygdom. 

 • Hvis du har sukkersyge (diabetes). 

 • Hvis du er overvægtig. 

Kontakt straks lægen: 

 • Hvis du får hævede lymfeknuder. Det kan være nødvendigt at afbryde behandlingen. 

 • Hvis du får hoste eller åndenød. Det kan være tegn på alvorlig påvirkning af lungerne. 

 • Hvis du får betændelse i munden, mavesmerter eller diarré. 

 • Hvis du begynder at lide af almen sløjhed, bleghed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber. 

 • Hvis du får blødninger fra hud og slimhinder og blå mærker. 

 • Hvis du får ringe appetit, kvalme, vægttab, evt. gulsot og bliver særligt træt og svag. Det kan være tegn på leverskade. 

Vær opmærksom på følgende:

 • Hvis du samtidigt med Methotrexat Copharma får røntgenbehandling, er der øget risiko for celledød i væv og knogler. Tal med lægen. 

 • Methotrexat Copharma kan påvirke menstruationscyklus hos kvinder og sædkvaliteten hos mænd samt nedsætte evnen til at få børn. Disse virkninger forsvinder som regel efter endt behandling. Methotrexat Copharma kan give fosterskader. Både kvinder og mænd skal bruge sikker prævention, så længe de får Methotrexat Copharma og i mindst 3 mdr. derefter. Tal med lægen. 

 • Hvis du skal vaccineres, skal du fortælle lægen, at du er i behandling med Methotrexat Copharma. 

 • Din hud kan blive særlig følsom over for lys. Du skal derfor undgå sollys og solarium. 

 • Børn skal normalt ikke skal have Methotrexat Copharma, og ældre patienter skal normalt have en lavere dosis. Tal med lægen. 

 • Så længe du er i behandling med Methotrexat Copharma, skal du have undersøgt blod, lever og nyrer regelmæssigt. Du vil også få taget røntgenbillede af lungerne. 

 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Methotrexat Coharma. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Methotrexat Copharma

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod infektion (antibiotika som chloramphenicol, sulfonamider, tetracycliner, trimethoprim, sulfamethoxazol, penicillin). 

 • medicin mod smerter eller betændelsestilstande (NSAID f.eks. acetylsalicylsyre, ibuprofen) 

 • medicin mod urinsur gigt (probenecid). 

 • medicin mod epilepsi (phenytoin, barbiturater). 

 • medicin mod kræft (doxorubicin, cisplatin og cyclophosphamid). 

 • anden medicin mod gigt, psoriasis eller betændelse i tyktarmen (leflunomid, sulfasalazin).
 • medicin til at hæmme immunforsvaret f.eks. ved transplantation (azathioprin).
 • medicin mod akne (bumser) eller psoriasis (retinoider som isotretinoin eller acitretin). 

 • vitamin- eller jernpræparater, der indtages gennem munden, og som indeholder folinsyre. 

 • medicin mod astma eller lungesygdom (theophyllin). 

Vær opmærksom på: 

 • Hvis du skal vaccineres, skal du fortælle lægen, at du tager Methotrexat Copharma. 

 • Hvis du skal have røntgenbehandling, skal du fortælle lægen, at du tager Methotrexat Copharma. 

Brug af Methotrexat Copharma sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal tage tabletterne 1 time før eller 1½ til 2 timer efter et måltid. Du skal tage tabletterne med et glas vand.
Du skal undgå at drikke alkohol, så længe du tager Methotrexat Copharma.
 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet 

Du må ikke tage Methotrexat Copharma, hvis du er gravid, da det kan skade fostret.
Både kvinder og mænd skal bruge sikker prævention, så længe de tager Methotrexat Copharma og i mindst 3 måneder derefter. Tal med lægen.
Hvis du bliver gravid, mens du tager Methotrexat Copharma , skal du straks kontakte lægen.
 

Amning 

Methotrexat Copharma går over i modermælken. Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Methotrexat Copharma er nødvendig. Tal med lægen.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Methotrexat Copharma kan give bivirkninger, f.eks. svimmelhed og døsighed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan lægemidlet påvirker dig.
 

Methotrexat Copharma indeholder laktose:

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Methotrexat Copharma

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Du bør synke tabletterne hele. Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel. Du skal tage dem 1 time før eller 1½ til 2 timer efter et måltid. Tabletterne skal tages med et glas vand. Tag Methotrexat Copharma én gang ugentligt. 

 

Den sædvanlige dosis er:

Kronisk leddegigt: 

Tag Methotrexat Copharma én gang ugentligt. Du skal normalt tage 6 tabletter på 2,5 mg (i alt 15 mg) 1 gang om ugen på samme ugedag hver uge. 

Hvis du ikke har fået det bedre efter 6-8 uger vil lægen evt. øge din dosis. Følg lægens anvisning. 

Dosis bør ikke overstige 30 mg/uge. 

 

Psoriasis: 

Du skal normalt tage 1 tablet på 2,5 mg 3 gange om ugen med 12 timers mellemrum eller 3 tabletter på 2,5 mg (i alt 7,5 mg) 1 gang om ugen. 

Hvis du ikke har fået det bedre efter 6-8 uger vil lægen evt. øge din dosis. Følg lægens anvisning. 

Dosis bør ikke overstige 30 mg/uge. 

 

Lymfatisk leukæmi: 

Lægen vil bestemme dosis så den passer til din sygdom, højde og vægt. Følg lægens anvisning. 

 

Ældre 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Børn 

Børn skal normalt ikke have Methotrexat Copharma. Tal med lægen. 

 

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Hvis du har taget for meget Methotrexat Copharma

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Methotrexat Copharma end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

De mest almindelige symptomer på en overdosis er kvalme, opkastning, betændelse i slimhinder, betændelse og sår i munden, sår i og blødning fra mave-tarmkanalen, almen sløjhed, bleghed, blød- ninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader), blodforgiftning, besvimelse og nyresvigt. 

 

Hvis du har glemt at tage Methotrexat Copharma

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tal med lægen. 

Hvis du holder op med at tage Methotrexat Copharma 

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hyppigheden og sværhedsgraden af bivirkningerne afhænger af dosisniveaet og hyppigheden af indgiften. Da svære bivirkninger kan forekomme selv ved lave doser, er det vigtigt, at du undersøges regelmæssigt af lægen. 

  

Alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede. 

 • Tør hoste uden slim pga. betændelse i lungernes bindevæv (interstitiel pneumonitis). Kontakt læge eller skadestue. 

 • Tiltagende åndenød pga. dannelse af bindevæv i lungerne. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Træthed, almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer samt blodplader). Kontakt læge eller skadestue. 

 • Diarré, blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede. 

 • Pludseligt allergiske reaktioner (inden for minutter til timer) f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse, som kan føre til anafylaktisk chok. Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Åndenød, hurtig rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Betændelsessygdomme pga. nedsat immunforsvar. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112 

 • Svære toksiske hudreaktioner: Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue 

  Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Fosterskade. Du må ikke tage Methotrexat Copharma, hvis du er gravid. Tal med lægen. 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud 1.000 behandlede. 

 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme og hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodpropper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Feber, smerter i brystet, åndenød, hoste og hævede ben pga. væske eller betændelse i hjertesækken. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Halvsidig eller delvis lammelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Smerter i brystet, åndenød, hoste og feber pga. væske i lungehinden. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Høj feber, kulderystelser, almen sløjhed, evt. kolde arme og ben pga. blodforgiftning (sepsis). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Infektion der påvirker enten lungerne eller hele kroppen (nokardiose). 

 • Infektioner som kan opstå, når immunsystemet er svækket. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen 

 • Tab af evne til at tale eller opfatte tale. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Synsforstyrrelser. 

 • Træthed og svaghed, ringe appetit, kvalme, vægttab, gulsot pga. skadelig påvirkning af leveren. Kan være livsfarligt. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Hoste, opspyt, åndenød og feber pga. lungebetændelse. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Skadelig påvirkning af nyrerne evt. med kvalme, opkastning, almen sløjhed, aftagende urindannelse pga. nyresygdom eller nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Feber, træthed, sløjhed, blødning i huden pga. betændelse i blodkar. Kontakt lægen. 

 • Smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Knoglebrud, oftest i ryggen, ved belastning. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Hos gravide: smerter i underlivet og blødning pga. abort. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Smerter og hævelse i ben eller arme pga. blodprop evt. pga. årebetændelse med dannelse af blodprop. Kontakt lægen. 

 • Smerter, forstoppelse, opkastninger og almen utilpashed pga. tyktarmslidelse med alvorlig tarmslyng. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede. 

 • Hævede kirtler, træthed, vægttab og feber pga. ondartede knuder eller sygdomme i lymfesystemet. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, almen sløjhed og evt. feber pga. meningitislignende sygdom. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112. 

 • Tumorlysesyndrom. Hvis du oplever smerter i siden, blod i urinen eller nedsat urinering skal du straks kontakte din læge. 

 • Opkastning af blod. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Smerter i lungerne og åndenød (efter høje doser). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Astma og KOL symptomer pga. ændringer i lungevævet. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Akut leversvigt. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Leverbetændelse forårsaget af herpes simplex samt leverinsufficiens. Kontakt læge eller skadestue.
 • Opblussen af kronisk leverbetændelse. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Forbigående blindhed. Kontakt lægen. 

 • Alvorlig knoglemarvssvigt, hvilket medfører en sænkning af antallet af blodlegemer og blodplader i blodet og derved virker svækkende. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Undertrykkelse af immunforsvaret, hvilket svækker kroppens forsvar mod sygdomme. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Betændelse i huden som følge af en allergisk reaktion. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Pludselig død. 

Ikke-alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end l ud af 10 behandlede. 

 • Anoreksi/appetitløshed, kvalme, opkastning, betændelse og sårdannelse i mund og svælg især i de første 24-48 timer efter indtagelse af Methotrexat Copharma 

 • mavesmerter. 

 • Karbetændelse 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede. 

 • Infektion. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen 

 • Hovedpine, svimmelhed, døsighed. 

 • Træthed, diarré især i de første 24-48 timer efter indtagelse af Methotrexat Copharma. 

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen. 

 • Hårtab, udslæt, kløe. 

 • Henfald af væv. 

 • Næseblod 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede. 

 • Blod i urinen. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Smerter i én side af kroppen og udslæt med små blærer pga. helvedesild. Kan være eller blive alvor ligt. Tal med lægen. 

 • Påvirkning af blod- og knoglemarvsdannelse. 

 • Forstørrede lymfeknuder (forsvinder i nogle tilfælde efter du er stoppet med behandlingen). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 

 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i bindevæv og blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. 

 • Depression og forvirring. 

 • Tørst, træthed, øget vandladning pga. sukkersyge. Øget sukker (glukose) i blodet (både hos diabetikere og ikke-diabetikere). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 

 • Hals og tarmkatar / irritation i svælget. 

 • Blærebetændelse. 

 • Problemer med vandladningen. 

 • Nældefeber, lysfølsomhed, ændringer i hudens pigment (farvestof). 

 • Smerter i led og muskler, forværring af gigtknuder. 

 • Betændelse og sårdannelse i skeden. 

 • Sår i mave-tarm-kanalen. 

 • Smertefulde sår i huden hos psoriasispatienter (kan forværres af sollys/UV). 

 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen. 

 • Leverpåvirkninger (fedt lever, skrumpelever og dannelse af bindevæv i leveren). 

 • Forkølelsessårs lignende udbrud på huden. 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud 1.000 behandlede. 

 • Bleghed, vægttab, dårlig fordøjelse og øget antal afføringer om dagen pga. nedsat optagelse af næringsstoffer fra tarmen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 

 • Forbigående besvær med at opfatte eller reagere på, hvad der foregår. 

 • Usædvanlige fornemmelser i kraniet. 

 • Humørsvingninger. 

 • Nedsat sexlyst. 

 • Talebesvær 

 • Sløret syn, øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • Betændelse i tarmen, blod i afføringen (sort afføring), tandkødsbetændelse.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben. 

 • Opblussen af hudforandringer efter tidligere strålebehandling eller solskade. 

 • Svimmelhed evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

 • Menstruationsforstyrrelser. 

 • Farveændringer i neglene. 

 • Blødninger i huden/punktformede blødninger i huden, bumser. 

 • Nedsat eller ophørt vandladning (mindre urin). 

 • Impotens (rejsningsbesvær). 

 • Dårlig sædkvalitet. 

 • Feber. 

 • Svampe og/eller stafylokok infektion i huden. 

 • hæmmet heling af sår. 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede. 

 • Smerter, muskelsvaghed eller prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden i arme og ben. 

 • Ændringer i smagssansen (metalsmag). 

 • Tydelige små blodkar i huden. 

 • Nedsat syn pga af lidelse i nethinden. 

 • Dårlig sårheling. 

 • Nedsat sæd- og ægdannelse. 

 • Ufrugtbarhed (sterilitet). Tal med lægen. 

 • Udflåd fra skeden.
 • Skummende urin, pga. æggehvidestof i urinen.
 • Betændelse i hårsække/talgkirtler. 

 • Søvnløshed. 

 • Akut betændelse i neglene. 

 • Udvikling af bryster hos mænd. 

Methotrexat Copharma kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i laboratorieprøver pga. påvirkning af lever, nyrer og blodet. Laboratorieprøverne blivernormale, når behandlingen ophører.
 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Løgnepletter: hel eller pletvis hvidfarvning af neglene. 

 • blødninger. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

Sundhedsstyrelsen, 

Axel Heides Gade 1, 

2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk.
E-mail: sst@sst.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Opbevar ikke Methotrexat Copharma ved temperaturer over 30 °C. 

Opbevar Methotrexat Copharma i original emballage, for at beskytte mod lys. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Methotrexat Copharma 2,5 mg tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Methotrexat som methotrexatdinatrium. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, majsstivelse, magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende:  

Runde, gule tabletter med delekærv på den ene side.  

 

Pakningsstørrelser: 

Blisterpakning med 10, 30, 60, 100 og 250 tabletter. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af:

Copharma ApS  

Kanalholmen 14-18  

DK-2650 Hvidovre 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel er senest revideret august 2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...