Crinone®

vaginalgel 90 mg/dosis

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Crinone® 90 mg/dosis vaginalgel

progesteron 

 

Crinone® er et registreret varemærke, der tilhører Ares Trading S.A. 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Crinone® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

 

Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på www.indlægsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Crinone®
 3. Sådan skal De bruge Crinone®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Crinone® vaginalgel indeholder det kvindelige hormon progesteron. Crinone® kan derfor bruges, når man er i underskud af dette hormon. Crinone® vaginalgel anvendes som tillæg til anden behandling af infertilitet (nedsat frugtbarhed).  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Crinone®

Inden behandling påbegyndes med Crinone®, bør De fortælle Deres læge om sygdomme De eller Deres nærmeste familie har. Lægen vil foretage en helbredsundersøgelse og en gynækologisk undersøgelse. De bør blive undersøgt regelmæssigt og især få foretaget regelmæssige undersøgelser af brysterne.  

 

Brug ikke Crinone, hvis De:

 • er allergisk over for progesteron, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Crinone® (angivet i punkt 6).
 • har blødning fra skeden af ukendt årsag.
 • har brystkræft eller kræft i kønsorganerne.
 • har årebetændelse eller tidligere tilfælde af denne lidelse, tendens til blodpropper eller slagtilfælde.
 • har en stofskiftesygdom (porfyri).
 • har alvorlig leversygdom eller tidligere har haft en alvorlig leversygdom, hvor leveren endnu ikke fungerer normalt.
 • har en arvelig sygdom med perioder af gulsot.
 • har en sjælden sygdom, der er opstået eller blevet forværret under graviditet eller ved tidligere brug af kønshormoner, så som:
  • gulsot i forbindelse med graviditet.
  • arvelig døvhed (otosclerose).
  • svær kløe.
  • store blærer på huden under graviditeten (herpes gestationis).
  • har en tilgrundegået graviditet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De bruger Crinone®, hvis De:  

 • har dårligt hjerte, nyrer eller lever.
 • har epilepsi.
 • lider af migræne.
 • har astma.
 • har eller har haft en depression.
 • har sukkersyge. De kan få brug for mere insulin eller flere tabletter mod sukkersyge under behandling med Crinone®.
 • tendens til blodprop eller nogen i Deres nærmeste familie har haft en blodprop, da Crinone® kan øge risikoen for at få en blodprop.
 • har aborteret.
 • tager P-piller.

 

Kontakt lægen, hvis De:  

 • får gennembrudsblødning eller uregelmæssige blødninger.

 

Vær opmærksom på følgende:  

 • Crinone® kan ikke anvendes til forebyggelse af graviditet.
 • Crinone® kan give skjolder på huden (chloasma). Hvis De har tendens til det, må De ikke udsætte Dem selv for naturligt eller kunstigt sollys, da det kan forværre tilstanden.
 • Oplys altid før blod- og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Crinone®. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Crinone®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Tal med Deres læge, hvis De tager:  

 • Medicin mod epilepsi (phenytoin, carbamazepin og phenobarbital).
 • Medicin mod tuberkulose (rifampicin).
 • Medicin mod immunforsvaret (cyclosporin).
 • Medicin mod astma (theophyllin, troleandomycin).
 • Medicin mod svamp (ketoconazol).
 • Aktivt kul (mod forgiftninger).

 

Crinone® bør ikke gives samtidig med anden vaginal administration. 

 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel.  

 

Graviditet  

De kan bruge Crinone® de første 3 måneder af graviditeten.  

 

Amning  

Hvis De ammer, bør De ikke bruge Crinone®, da Crinone® går over i modermælken.  

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Crinone® kan hos enkelte give bivirkninger som søvnighed og svimmelhed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Vær derfor opmærksom på hvordan Crinone® påvirker Dem.  

 

Crinone® indeholder sorbinsyre

Crinone® indeholder sorbinsyre, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal De bruge Crinone®

Brug altid Crinone® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Crinone® er beregnet til indføring i skeden. 

 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Den sædvanlige dosering er 1 dosis Crinone® til indføring i skeden (90 mg progesteron) hver dag, fra dagen for ægløsning eller IVF (”kunstig befrugtning”). I nogle tilfælde kan dosis øges til 1 dosis (90 mg progesteron) 2 gange daglig. Hvis De bliver gravid, bør De fortsætte med behandlingen i op til 10-12 uger. 

 

Nedsat leverfunktion 

De må ikke bruge Crinone®, hvis De lider af alvorligt nedsat leverfunktion. 

 

BRUGSANVISNING

Sådan bruger De Crinone® korrekt: 

De skal indføre Crinone® direkte i skeden med den særlige og forseglede applikator. Tag applikatoren ud af den forseglede pakning. 

 

VENT MED AT VRIDE LÅGET AF. 

 

1. Tag fat i applikatorens tykke ende. Ryst gelen ned (som med et termometer) til De er sikker på, at indholdet er nede i den tynde ende. 

Crinone® Paranova Danmark A/S, vaginalgel 90 mg/dosis 

2. Vrid plastiktoppen af og smid den ud. 

Crinone® Paranova Danmark A/S, vaginalgel 90 mg/dosis 

3. De kan føre applikatoren ind, mens De sidder eller ligger på ryggen med bøjede knæ. Før forsigtigt den tynde ende af applikatoren et godt stykke op i skeden. 

Crinone® Paranova Danmark A/S, vaginalgel 90 mg/dosis 

4. Pres gelen ud af applikatoren ved at trykke fast på den tykke ende. Fjern derefter applikatoren og kassér den. 

Crinone® Paranova Danmark A/S, vaginalgel 90 mg/dosis 

5. Crinone® dækker slimhinden i skeden. Hormonet frigives langsomt fra gelen. 

Crinone® Paranova Danmark A/S, vaginalgel 90 mg/dosis 

Crinone® kan trænge gennem huden på penis. Den mandlige partner bør derfor bruge kondom ved samleje under behandling med Crinone®. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos den mandlige partner.  

 

Hvis De har brugt for meget Crinone®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Crinone®, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med.  

Symptomer på en overdosis er kvalme, opkastning, døsighed og svimmelhed.  

 

Hvis De har glemt at bruge Crinone®

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.  

 

Hvis De holder op med at bruge Crinone®

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Brystkræft. Kontakt lægen.
 • Gulsot. Kontakt lægen eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Ømme bryster, brystspændinger.
 • Hovedpine, døsighed, svimmelhed, udmattelse, træthed.
 • Tendens til væskeophobing (vand i kroppen).
 • Allergi.
 • Depression. Kan være alvorligt. Kontakt lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Pletblødning, irritation i skeden.

 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Nældefeber, kløe, udslæt.
 • Uren hud/akne (bumser).

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med lægen. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Urinvejsinfektioner, betændelse i skeden.
 • Bleghed og træthed på grund af blodmangel. Kan være alvorligt. Kontakt lægen.
 • Vægtændring.
 • Mavesmerter, oppustethed, forstoppelse, kvalme, opkastning, diaré.
 • Overfølsomhedsreaktion, der kan vise sig som hududslæt.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Muskelsmerter, rygsmerter, lægkramper.
 • Hyppig natlig vandladning.
 • Usædvanlig kraftig blødning, menstruationssmerter, sår i skeden, udflåd.
 • Nedsat tolerance over for glucose.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.  

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Crinone® utilgængeligt for børn. 

 • Må ikke opbevares over 25 °C. 

 • Må ikke fryses. 

 • Brug ikke Crinone® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Crinone® vaginalgel 90 mg/dosis indeholder:

Aktivt stof: Progesteron 90 mg. En applikator indeholder 90 mg progesteron, hvilket svarer til en styrke på 8%.  

Øvrige indholdsstoffer: Glycerol, tynd paraffinolie, carbomer 974P, polykarbophil, hydrogeneret palmeolieglycerid, sorbinsyre, natriumhydroxid og renset vand. 

 

Udseende og pakningsstørrelser:

Crinone® vaginalgel er en jævn hvid til råhvid gel. Hver applikator giver 1,125 g gel. 

 

Crinone® findes i pakningsstørrelsen 15 doser med engangsapplikatorer. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

 

Ompakket og frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...