Ziprasidone "Sandoz"

hårde kapsler 20 mg, 40 mg, 60 mg og 80 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ziprasidone Sandoz 20 mg kapsler, hårde 

Ziprasidone Sandoz 40 mg kapsler, hårde 

Ziprasidone Sandoz 60 mg kapsler, hårde 

Ziprasidone Sandoz 80 mg kapsler, hårde

ziprasidon 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ziprasidone Sandoz 

 3. Sådan skal du tage Ziprasidone Sandoz 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Ziprasidone Sandoz indeholder det aktive stof ziprasidon og tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antipsykotika.  

  

Ziprasidone Sandoz anvendes til at behandle følgende psykiske sygdomme: 

 • skizofreni hos voksne 

  Skizofreni er kendetegnet ved følgende symptomer: at høre, se og føle ting, som ikke findes, at tro på noget, som ikke er sandt, at være usædvanligt mistroisk, at være fraværende og at have besvær med at skabe sociale relationer, nervøsitet, depression eller angst.
 • maniske eller blandede episoder af moderat sværhedsgrad i forbindelse med bipolar affektiv sindslidelse hos voksne og børn og unge fra 10-17 år. 

  Denne psykiske sygdom er kendetegnet ved vekslen mellem faser med eufori (mani) og faser med nedtrykt stemningsleje. I maniske perioder er de mest karakteristiske symptomer: Opstemt adfærd, overdrevet selvværd, øget energi, nedsat søvnbehov, manglende koncentration eller hyperaktivitet og gentagen højrisikofyldt adfærd.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ziprasidone Sandoz

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Tag ikke Ziprasidone Sandoz:

 • hvis du er allergisk over for ziprasidon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ziprasidone Sandoz (angivet i pkt. 6

  Tegnene på en allergisk reaktion omfatter udslæt, kløe, hævelse af ansigt eller læber, åndedrætsbesvær.
 • Hvis du har eller har haft problemer med hjertet, eller for nylig har haft et hjertetilfælde. 

 • hvis du bruger lægemidler mod hjerterytmeproblemer eller lægemidler, som kan påvirke hjerterytmen ved at forlænge det såkaldte QT-interval, såsom: 

 • klasse IA- og III-antiarytmika, som er lægemidler til behandling af uregelmæssigt hjerteslag
  Spørg din læge til råds, hvis du tager lægemidler til behandling af uregelmæssigt hjerteslag.
 • arseniktrioxid: et lægemiddel til behandling af kræft 

 • halofantrin: et lægemiddel til behandling af malaria 

 • mefloquin: et lægemiddel til forebyggelse og behandling af malaria 

 • levacetylmethadol: et lægemiddel, der afhjælper afhængighed af f.eks. morfin 

 • mesoridazin, thioridazin, pimozid, sertindol: lægemidler til behandling af psykiske sygdomme 

 • sparfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin: lægemidler til behandling af bakterieinfektioner 

 • dolasetron: et lægemiddel til forebyggelse og behandling af kvalme og opkastning 

 • cisaprid: et lægemiddel til behandling af mave- og/eller tarmproblemer 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Ziprasidone Sandoz, hvis noget af følgende gør sig gældende for dig: 

 • lav hvilepuls 

 • hurtigt eller uregelmæssigt hjerteslag eller unormal hjertefrekvens, hvilket kan vise sig ved besvimelse, kollaps eller svimmelhed, når du rejser dig op. 

  Det anbefales at måle hjerteaktiviteten, inden behandlingen startes.
 • saltmangel som følge af langvarig og svær diarré og opkastning eller brug af vanddrivende tabletter 

 • ældre (over 65 år) og lider af demens, eller har risiko for at få et slagtilfælde 

 • lider af eller har lidt af krampeanfald eller epilepsi 

 • leverproblemer 

 • du eller en anden i din familie har haft blodpropper, idet lægemidler som dette har været forbundet med dannelse af blodpropper 

Fortæl lægen, at du tager Ziprasidone Sandoz, inden du skal have taget en laboratorieprøve (f.eks. blod, urin, leverfunktion, hjertefrekvens osv.), da det kan ændre på prøveresultaterne

Børn under 10 år

Ziprasidone Sandoz anbefales ikke til denne aldersgruppe.
 

Brug af anden medicin sammen med Ziprasidone Sandoz

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.
 

  

Lægemidler mod hjerterytmeproblemer eller lægemidler, som påvirker hjerterytmen, må ikke tages sammen med Ziprasidone Sandoz. Se venligst ovenstående oversigt under pkt. 2, "Tag ikke Ziprasidone Sandoz". 

Fortæl det til lægen, hvis du tager eller for nylig har taget medicin til behandling af: 

 • betændelse; medicinen er kendt som antibiotika 

 • humørsvingninger (hvis du er enten depressiv eller euforisk), uro eller irritation. Denne medicin er kendt som humørstabiliserende medicin f.eks. lithium, carbazepin, valproat. 

 • depression, herunder serotonerg medicin f.eks. SSRI så som fluoxetin, paroxetin, sertralin. 

 • epilepsi, f.eks. phenytoin, phenobarbital, carbamazepin, ethosuximid. 

 • Parkinsons sygdom f.eks. levodopa, bromocriptin, ropinirol, pramipexol. 

Brug af Ziprasidone Sandoz sammen med mad, drikke og alkohol

Du frarådes at drikke alkohol, mens du tager Ziprasidone Sandoz, da det kan øge risikoen for bivirkninger. 

Graviditet og amning

 • Graviditet 

  Du må ikke tage Ziprasidone Sandoz under graviditeten, medmindre lægen har anvist det, da der er en risiko for, at dette lægemiddel kan skade din baby. De følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte spædbørn, hvis mødre har taget Ziprasidone Sandoz i sidste trimester (de tre sidste måneder af graviditeten): Rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis din baby får nogen af disse symptomer, skal du kontakte din læge.
  Brug altid effektiv prævention. Fortæl det straks til lægen, hvis du bliver gravid eller planlægger at blive gravid, mens du tager Ziprasidone Sandoz.
 • Amning 

  Du må ikke amme, hvis du tager Ziprasidone Sandoz. Der kan nemlig udskilles små mængder af Ziprasidone Sandoz i modermælken. Hvis du planlægger at amme, skal du kontakte lægen, inden du tager dette lægemiddel.
  Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du bør ikke køre, før din læge har vurderet, hvordan du reagerer på Ziprasidone Sandoz. Du kan opleve døsighed, når du tager Ziprasidone Sandoz. Hvis du oplever dette symptom, må du ikke føre motorkøretøj eller anvende værktøj eller maskiner, før døsigheden forsvinder.
 

Ziprasidone Sandoz indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Ziprasidone Sandoz

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den sædvanlige dosis er:

Ziprasidone Sandoz 20 mg kapsler 

  

Voksne 

 • startdosis i akutte tilfælde: 40 mg ziprasidon (2 kapsler) to gange dagligt 

 • maksimal dosis: 80 mg ziprasidon (4 kapsler) to gange dagligt 

Din læge kan justere startdosen individuelt op til den maksimale dosis. Denne dosis kan tidligst opnås på behandlingens 3. dag.  

  

Vedligeholdelsesdosen til behandling af skizofreni skal være den laveste effektive dosis. Det er ofte tilstrækkeligt med en dosis på 20 mg ziprasidon (1 kapsel) to gange om dagen.
 

Ældre 

Lægen kan vælge en lavere startdosis til patienter over 65 år.
 

Patienter med leverproblemer 

Din læge vil ordinere en lavere dosis.
 

Patienter med nyreproblemer 

Nyreproblemer nødvendiggør ikke dosisjustering.
 

Børn og unge i alderen 10 til 17 år med bipolar mani 

 • startdosis: 20 mg ziprasidon (1 kapsel) som en enkelt dosis på den første dag 
  Lægen vil øge startdosen over 1 til 2 uger til to daglige doser.
   

 • maksimal dosis: 

  • 80 mg ziprasidon (4 kapsler) to gange dagligt hos børn, der vejer 45 kg eller derover 

  • 40 mg ziprasidon (2 kapsler) to gange dagligt hos børn, der vejer under 45 kg 

Sikkerheden og virkningen af ziprasidon til behandling af skizofreni hos børn og unge er ikke klarlagt.  

  

Dette lægemiddel findes i andre styrker, der kan anvendes til doser, der ikke kan opnås/er mulige med denne styrke.
 

Ziprasidone Sandoz 40 mg kapsler
 

Voksne 

 • startdosis i akutte tilfælde: 40 mg ziprasidon (1 kapsel) to gange dagligt 

 • maksimal dosis: 80 mg ziprasidon (2 kapsler) to gange dagligt 

Din læge kan justere startdosen individuelt op til den maksimale dosis. Denne dosis kan tidligst opnås på behandlingens 3. dag.  

  

Vedligeholdelsesdosen til behandling af skizofreni skal være den laveste effektive dosis. Det er ofte tilstrækkeligt med en dosis på 20 mg ziprasidon to gange om dagen.
 

Ældre 

Lægen kan vælge en lavere startdosis til patienter over 65 år.
 

Patienter med leverproblemer 

Din læge vil ordinere en lavere dosis.
 

Patienter med nyreproblemer 

Nyreproblemer nødvendiggør ikke dosisjustering.
 

Børn og unge i alderen 10 til 17 år med bipolar mani 

 • startdosis: 20 mg ziprasidon som en enkelt dosis på den første dag 
  Lægen vil øge startdosen over 1 til 2 uger til to daglige doser.
   

 • maksimal dosis: 

  • 80 mg ziprasidon (2 kapsler) to gange dagligt hos børn, der vejer 45 kg eller derover 

  • 40 mg ziprasidon (1 kapsel) to gange dagligt hos børn, der vejer under 45 kg 

Sikkerheden og virkningen af ziprasidon til behandling af skizofreni hos børn og unge er ikke klarlagt.  

  

Dette lægemiddel findes i andre styrker, der kan anvendes til doser, der ikke kan opnås/er mulige med denne styrke.
 

Ziprasidone Sandoz 60 mg kapsler
 

Voksne 

 • startdosis i akutte tilfælde: 40 mg ziprasidon to gange dagligt 

 • maksimal dosis: 80 mg ziprasidon to gange dagligt 

Din læge kan justere startdosen individuelt op til den maksimale dosis. Denne dosis kan tidligst opnås på behandlingens 3. dag.  

  

Vedligeholdelsesdosen til behandling af skizofreni skal være den laveste effektive dosis. Det er ofte tilstrækkeligt med en dosis på 20 mg ziprasidon to gange om dagen.
 

Ældre 

Lægen kan vælge en lavere startdosis til patienter over 65 år.
 

Patienter med leverproblemer 

Din læge vil ordinere en lavere dosis.
 

Patienter med nyreproblemer 

Nyreproblemer nødvendiggør ikke dosisjustering.
 

Børn og unge i alderen 10 til 17 år med bipolar mani 

 • startdosis: 20 mg ziprasidon som en enkelt dosis på den første dag 
  Lægen vil øge startdosen over 1 til 2 uger til to daglige doser.
   

 • maksimal dosis: 

  • 80 mg ziprasidon to gange dagligt hos børn, der vejer 45 kg eller derover 

  • 40 mg ziprasidon to gange dagligt hos børn, der vejer under 45 kg 

Sikkerheden og virkningen af ziprasidon til behandling af skizofreni hos børn og unge er ikke klarlagt.  

  

Dette lægemiddel findes i andre styrker, der kan anvendes til doser, der ikke kan opnås/er mulige med denne styrke.
 

Ziprasidone Sandoz 80 mg kapsler
 

Voksne 

 • startdosis i akutte tilfælde: 40 mg ziprasidon to gange dagligt 

 • maksimal dosis: 80 mg ziprasidon (1 kapsel) to gange dagligt 

Din læge kan justere startdosen individuelt op til den maksimale dosis. Denne dosis kan tidligst opnås på behandlingens 3. dag.  

  

Vedligeholdelsesdosen til behandling af skizofreni skal være den laveste effektive dosis. Det er ofte tilstrækkeligt med en dosis på 20 mg ziprasidon to gange om dagen.
 

Ældre 

Lægen kan vælge en lavere startdosis til patienter over 65 år.
 

Patienter med leverproblemer 

Din læge vil ordinere en lavere dosis.
 

Patienter med nyreproblemer 

Nyreproblemer nødvendiggør ikke dosisjustering.
 

Børn og unge i alderen 10 til 17 år med bipolar mani 

 • startdosis: 20 mg ziprasidon som en enkelt dosis på den første dag 
  Lægen vil øge startdosen over 1 til 2 uger til to daglige doser.
   

 • maksimal dosis: 

  • 80 mg ziprasidon (1 kapsel) to gange dagligt hos børn, der vejer 45 kg eller derover 

  • 40 mg ziprasidon to gange dagligt hos børn, der vejer under 45 kg 

Sikkerheden og virkningen af ziprasidon til behandling af skizofreni hos børn og unge er ikke klarlagt. 

  

Dette lægemiddel findes i andre styrker, der kan anvendes til doser, der ikke kan opnås/er mulige med denne styrke. 

 

Sådan tager du Ziprasidone Sandoz

Oral anvendelse. 

Kapslerne skal tages hele sammen med et glas vand under eller umiddelbart efter et måltid om morgenen og om aftenen. Du bør tage dette lægemiddel på samme tid hver dag. Det er vigtigt, at du ikke tygger kapslerne, da det kan påvirke mængden af lægemiddel, der optages i tarmen. 

 

Behandlingens varighed

Lægen afgør, hvor længe du skal behandles. 

 

Hvis du har taget for mange Ziprasidone Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ziprasidone Sandoz, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Medbring pakningen og eventuelt overskydende kapsler. 

Hvis du har taget for mange kapsler, kan du opleve døsighed, rysten, kramper og ufrivillige bevægelser af hovedet og nakken. 

 

Hvis du har glemt at tage Ziprasidone Sandoz

Det er vigtigt, at du tager kapslerne regelmæssigt og på samme tidspunkt hver dag. Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det, medmindre det snart er tid til den næste dosis. I så tilfælde skal du bare tage den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Hvis du holder op med at tage Ziprasidone Sandoz

Du må ikke stoppe med at tage Ziprasidone Sandoz uden lægens tilladelse, heller ikke selvom du har det bedre. Det kan nemlig nedsætte virkningen af behandlingen, og dine symptomer kan vende tilbage. 

  

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

  

De fleste bivirkninger er dog forbigående. Det kan ofte være svært at skelne mellem symptomerne på din sygdom og bivirkninger. 

 

STOP med at tage Ziprasidone Sandoz og kontakt straks lægen, hvis du oplever en eller flere af følgende alvorlige bivirkninger:

  

Ikke almindelige bivirkninger - kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede: 

 • Hurtigt eller uregelmæssigt hjerteslag, svimmelhed når du rejser dig op, hvilket kan tyde på unormal hjertefunktion. Det kan være symptomer på en tilstand, der kaldes postural hypotension. 

 • Ufrivillige/usædvanlige bevægelser, især af ansigtet eller tungen. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke kan vurderes ud fra de foreliggende data: 

 • Hævelse af ansigtet, læberne, tungen eller svælget, synke- eller åndedrætsbesvær, nældefeber. Det kan være symptomer på en alvorlig overfølsomhedsreaktion, såsom angioødem. 

 • Feber, hurtigt åndedræt, øget svedtendens, muskelstivhed, rysten, synkebesvær og bevidsthedssvækkelse. Det kan være symptomer på en tilstand, der kaldes malignt neuroleptikasyndrom. 

 • Forvirring, ophidselse, feber, svedtendens, manglende muskelkoordination, muskeltrækninger. Det kan være symptomer på en tilstand, der kaldes serotoninsyndrom. 

 • Hurtigt, uregelmæssigt hjerteslag eller besvimelse, hvilket kan være symptomer på en livstruende tilstand, der kaldes torsades de pointes. 

 • Blodpropper i venerne, særlig i benene (med symptomer som hævelse, smerte og rødmen på benene), som kan løsrives og føres med blodet til lungerne, hvor de kan forårsage brystsmerter og åndedrætsbesvær. 

Du kan opleve en eller flere af nedennævnte bivirkninger. Disse mulige bivirkninger er som regel milde til moderate og kan forsvinde med tiden. Hvis bivirkningen optræder i svær grad eller er vedvarende, skal du dog kontakte lægen.

  

Almindelige bivirkninger – kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede: 

 • rastløshed 

 • unormale bevægelser, herunder ufrivillige bevægelser, muskelstivhed, langsomme bevægelser, rysten, general svaghed og træthed, svimmelhed, søvnighed, hovedpine 

 • forstoppelse, kvalme, opkastning og fordøjelsesbesvær, mundtørhed, øget spyttendens 

 • sløret syn 

Ikke almindelige bivirkninger - kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede: 

 • øget appetit 

 • svært ved at kontrollere bevægelser 

 • følelse af ophidselse eller angst, fornemmelse af at halsen snører sig sammen, mareridt 

 • kramper, ufrivillige øjenbevægelser til låst stilling, klodsethed, talebesvær, følelsesløshed, prikkende/snurrende fornemmelser i huden, nedsat koncentrationsevne, savlen, stort søvnbehov i dagtimerne, udmattelse 

 • hjertebanken, følelse af at være ved at besvime når du rejser dig, åndenød 

 • lysfølsomhed, susen for ørerne 

 • ondt i halsen, synkebesvær, hævet tunge, diarré, luft i maven, mavesmerter 

 • kløende hududslet, bumser 

 • muskelkramper, stive eller hævede led 

 • tørst, smerte, ubehag i brystet, unormal gang 

Sjældne bivirkninger – kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede: 

 • snue 

 • nedsat calciumindhold i blodet 

 • panikanfald, depressive symptomer, langsom tankegang, ligegyldighed 

 • krampagtig, skæv holdning af hovedet (hold i nakken), lammelser, uro i benene 

 • delvist eller fuldstændigt tab af syn på det ene øje, øjenkløe, tørre øjne, synsforstyrrelser 

 • ørepine 

 • hikke 

 • sure opstød 

 • løs afføring 

 • hårtab, hævelse af ansigtet, hudirritation 

 • manglende evne til at åbne munden 

 • urininkontinens, smerter og svien ved vandladning 

 • reduceret eller forlænget erektion, manglende orgasme, unormal produktion af modermælk 

 • brystforstørrelse hos både mænd og kvinder 

 • varmefølelse, feber 

 • unormale blodværdier (øget eller nedsat antal af hvide blodlegemer), som ses i blodprøve 

 • unormale levertal 

 • for højt blodtryk 

 • unormale testresultater ved blodprøvekontrol eller kontrol af hjerterytme 

 • hævede røde hudområder med betændelse dækket med hvidt lag, kendt som psoriasis 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke kan vurderes ud fra de foreliggende data: 

 • alvorlig allergisk reaktion 

 • hos ældre personer med demens, som er i behandling med antipsykotika, er der set en lille stigning i antallet af dødsfald sammenlignet med personer, der ikke har været i behandling med antipsykotika 

 • søvnproblemer, ufrivillig vandladning 

 • usædvanlig meget energi, anderledes tankegang og hyperaktivitet 

 • svimmelhed, besvimelse 

 • store blærer (nældefeber) med kraftig kløe 

 • unormal vedvarende og smertefuld rejsning af penis 

 • hængende ansigt 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. 

  

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Sundhedsstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. 

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Sundhedsstyrelsens netsted. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på blisteren, beholderen og kartonen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30º C. 

  

Kun beholdere 

Opbevaringstid efter første åbning: 6 måneder. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ziprasidone Sandoz indeholder:

 • Aktivt stof: ziprasidon. 

  Hver kapsel, hård indeholder 20 mg ziprasidon (som ziprasidonhydrochloridmonohydrat) 
  Hver kapsel, hård indeholder 40 mg ziprasidon (som ziprasidonhydrochloridmonohydrat) 
  Hver kapsel, hård indeholder 60 mg ziprasidon (som ziprasidonhydrochloridmonohydrat) 
  Hver kapsel, hård indeholder 80 mg ziprasidon (som ziprasidonhydrochloridmonohydrat)
 • Øvrige indholdsstoffer: 

  Kapslens indhold: lactosemonohydrat, prægelatineret majsstivelse, magnesiumstearat 20, 40, 80 mg kapsler
  Kapselskal: indigocarmin (E132), titandioxid (E 171) og gelatine. 60 mg kapsler
  Kapselskal: titandioxid (E 171) og gelatine

Udseende og pakningsstørrelser

Ziprasidone Sandoz er gelatinekapsler, hårde 

20 mg kapsler, hårde størrelse 4 (længde: 14,3 mm): uigennemsigtig blå/uigennemsigtig lyseblå kapsler 

40 mg kapsler, hårde størrelse 3 (længde: 15,7 mm): uigennemsigtig blå/uigennemsigtig blå kapsler 

60 mg kapsler, hårde størrelse 2 (længde: 17,6 mm): uigennemsigtig hvide/uigennemsigtig hvide kapsler 

80 mg kapsler, hårde størrelse 1 (længde: 19,4 mm): uigennemsigtig blå/uigennemsigtig lyseblå kapsler 

Pakningsstørrelser:

Ziprasidone Sandoz fås i blisterpakninger i kartoner, der indeholder 10, 14, 20, 30, 50, 56, 60, 98 eller 100 kapsler. 

  

Ziprasidone Sandoz fås i beholdere, der er lukket med låg, og som indeholder 200 kapsler.  

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

 

Fremstiller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien  

eller 

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland  

eller 

S.C. Sandoz, S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures, Rumænien 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

DE: Ziprasidon – 1 A Pharma 20 mg/40 mg/60 mg/80 mg Hartkapseln 

CY: Ziprasidone Sandoz 

DK, FI, SE: Ziprasidone Sandoz  

EL: Ziprasidone /Sandoz 

IT: ZIPRASIDONE SANDOZ 

PT: Ziprasidona Sandoz 

ES: Ziprasidona Sandoz 20 mg/40 mg/60 mg/80 mg cápsulas duras EFG 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 24. september 2012
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...