Advisory Board

Revisionsdato: 09.02.2022

Medicin.dk etablerede i efteråret 2020 to advisory boards. De to advisory boards opgave er at fungere som sparringspartnere, idegeneratorer og netværk i forbindelse med den videre udvikling af Medicin.dk. 

 

Læs generelt om Medicin.dk

 

De to boards er: 

 

  • Et Technology Board, der primært har fokus på at drøfte og sparre med Medicin.dk omkring den teknologiske videreudvikling. Se, hvem der sidder i Technology Boardet her.
  • Et Advisory Board, der primært har fokus på videreudviklingen af den borgerrettede information om medicin.

 

I Advisory Boardet sidder (alfabetisk): 

 

Esad Toric (Formand) 

Hvem er du? Jeg er Country Manager i Karo Pharma, hvor jeg leder den danske organisation.  

Hvorfor sidder du med i Medicin.dks advisory board? Fordi jeg hele min karriere har interesseret mig for - og arbejdet med - at forbedre de metoder vi har til at dele relevant og personlig information omkring lægemidler 

 

Hanar Hamid 

Hvem er du? Hanar er farmaceut på apotek i Ejby på Fyn, formidler faglig viden til kunder. 

Hvorfor sidder du med i Medicin.dks advisory board? Fordi jeg er dén, borgerne går til, når de skal have medicin med hjem. Derfor interesserer jeg mig for formidling af viden om lægemidler og brug af dem. Og så får jeg lov til at dele mine hverdagserfaringer som sundhedsfaglig men også med borgernes perspektiv indover.  

 

Helen Smed
Hvem er du? Helen er farmaceutisk redaktør hos Apotekerforeningen i København, og er er ansvarlig for den borgerrettede digital kommunikation om medicin på apoteket.dk og apotekets app. 

Hvorfor er du med i Medicin.dk's advisory board? Jeg vil gerne dele min erfaring med kommunikation om medicin og lade mig inspirere af andre i et netværk, der arbejder med eller selv bruger medicin. 

 

Henrik Bulskov 

Hvem er du? Henrik er Country director i Medice Nordic Denmark 

 

Johan Christensen 

Hvem er du? Jeg er læge og arbejder på et forskningsprojekt i region sjælland med fokus på polyfarmaci.  

Hvorfor er du med i Medicin.dks advisory board? Fordi formidling om brugen af lægemidler optager mig meget og understøtter min faglige profil.  

 

Kirstine Jacobsen 

Hvem er du? Jeg er uddannet TV- og medietilrettelægger, arbejder primært med udvikling af vidensformidlende videoformater til blandt andet YouTube. 

Hvorfor er du med i Medicin.dks advisory board? Jeg er særligt optaget af formidling til den ikke-indviede, og det er en spændende faglig udfordring at arbejde med formidling af medicin, hvor det kan være særligt vigtigt at have alle nuancer med.  

 

Kristoffer Dahl Hansen 

Hvem er du? Kristoffer er software pilot hos Trifork i Århus og lever selv med en kronisk sygdom. 

 

Malene Kelstrup 

Hvem er du? Jeg er leder af medicinsk afdeling i Takeda DK 

Hvorfor sidder du med i Medicin.dks advisory board? Fordi det er så vigtigt, at patienter har adgang til valid og sober information om deres behandlinger, på en lettilgængelig måde.  

 

Marlene Willemann Würgler 

Hvem er du? Marlene er enhedschef hos KOPA, Center for Sundhed, Region H, København  

 

Tine Filges 

Hvem? Tine er formand for bestyrelsen i Type1-Tænketank for Diabetes og har dér fokus på analyser og den faglige formidling. 

Hvorfor sidder du med i Medicin.dks advisory board? Fordi jeg gerne vil bidrage til, at kommunikation om medicin til den “almindelige" borger er så god som mulig. Det er en meget væsentlig og spændende samfundsopgave.