Technology Board

Revisionsdato: 18.01.2022

Medicin.dk etablerede i efteråret 2020 to advisory boards. De to advisory boards opgave er at fungere som sparringspartnere, idegeneratorer og netværk i forbindelse med den videre udvikling af Medicin.dk. 

 

Læs generelt om Medicin.dk. 

 

De to boards er: 

 

  • Et Advisory Board, der primært har fokus på videreudviklingen af den borgerrettede information om medicin. Se, hvem der sidder i Advisory Boardet her.
  • Et Technology Board, der primært har fokus på at drøfte og sparre med Medicin.dk omkring den teknologiske videreudvikling.

 

I Technology Boardet sidder (alfabetisk): 

 

Claus Duedah

Hvem? Claus er chef for Sentinel enheden i Sundhed.dk hvor fokus et er på datadreven kvalitet i sundhedsvæsenet
Hvorfor er du med i Medicin.dks Technology board? Fordi udvikling af IT til forbedring af kvaliteten i sundhedsvæsnet har mange facetter og det er vigtigt at følge med på de centrale områder som f.eks. medicin. 

 

Claus Nielsen 

Hvem? Claus er sundhedsteknologisk ekspert, bosiddende i Bangkok  

 

Christine Elisabeth Øgaard 

Hvem? Christine er sygeplejerske og kandidat i Sundhedsinnovation fra CBS 

Hvorfor er du med i Medicin.dks Technology board? Fordi jeg synes, at sundhedsteknologi er et spændende emne. Og jeg vil gerne bidrage til at udbrede brugen af sundhedsteknologi for alle de sundhedsfaglige grupper, så de altid har et sted, hvor de bliver præsenteret for opdateret og relevant viden.  

 

Joakim Bo Kunkel
Hvem? Joakim er læge og ph.d. studerende på Rigshospitalet og forsker i akutte hjertesygdomme. 

Hvorfor er du med i Medicin.dks Technology board? Fordi softwares rolle i sundhedsteknologi interesserer mig enormt. Og jeg er her for at være med i samtalen om, hvordan man bygger de rigtige løsninger på data, der er komplekse. 

 

Jonas Abdel-Khalik  

Hvem? Jonas er farmaceut, har en PhD i analytisk kemi og er Senior Digital Health Associate hos Lundbeck. Jonas deler formandsskabet for technology boardet sammen med Mandeep.
Hvorfor er du med i Medicin.dks Technology board? Jeg har længe været bruger af platformen (Medicin.dk red.), og har ofte tænkt over, hvordan data yderligere kan udnyttes til at løse aktuelle og fremtidige udfordringer på lægemiddelområdet. Technology boardets tværfaglige konstruktion har givet anledning til mange relevante og interessante perspektiver på det.  

 

 

Mandeep Singh Rathour 

Hvem? Mandeep er IT-advokat og pårørende til en kronisk syg og kommer fra København og deler formandsskabet for technology boardet sammen med Jonas.  

 

Nicholas Syhler 

Hvem? Nicholas er partner & co-founder XYZ Health, København  

 

Sara Kindberg  

Hvem? Sara er jordmor og CEO og Founder af GynZone, der producerer og sælger e-læring globalt 

Hvorfor er du med i Medicin.dks Technology board? Fordi vi på tværs af faggrupper skal sikre, at sundhedsprofessionelle har adgang til aktuel og opdateret viden om brug af medicinske præparater.  

 

Søren Møller Parmar-Sielemann 

Hvem? Søren er Deputy Managing Director, Danish Life Science Cluster, Fyn