Trodelvy

pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg

Gilead

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

 

Trodelvy 200 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning  

sacituzumab govitecan 

 

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at få Trodelvy
 3. Sådan får du Trodelvy
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Trodelvy er et kræftlægemiddel der indeholder det aktive stof sacituzumab govitecan. Den ene del af medicinen er et monoklonalt antistof, som binder specifikt til et protein på overfladen af brystkræftceller kaldet Trop2. Trodelvys anden aktive del er SN-38, et stof, der kan dræbe kræftceller. Når medicinen binder til kræftcellerne, bevæger SN-38 sig ind i kræftcellerne og dræber dem, og hjælper dermed med at bekæmpe din kræft. 

 

Trodelvy anvendes til at behandle en type brystkræft hos voksne kaldet triple-negativ brystkræft.  

 

Medicinen anvendes, når det ikke er muligt at fjerne kræften kirurgisk, fordi kræften har spredt sig til områder uden for brystet (lokalt fremskreden), eller har spredt sig til andre steder i kroppen (metastaseret). Trodelvy må kun anvendes, efter patienterne har prøvet mindst to andre behandlinger for deres kræft, herunder mindst én af dem for en lokalt fremskreden kræft eller metastaseret kræft. 

 

Tal med lægen eller sygeplejersken, hvis du har spørgsmål om, hvordan Trodelvy virker, eller hvorfor denne medicin er ordineret til dig. 

2. Det skal du vide, før du begynder at få Trodelvy

Du må ikke få Trodelvy, hvis du er allergisk over for sacituzumab govitecan eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6). Hvis du mener, at du er allergisk, skal du bede lægen om vejledning. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Infusionsrelaterede bivirkninger 

Trodelvy gives med drop i en blodåre (vene). Nogle personer kan udvikle infusionsrelaterede bivirkninger, som kan være alvorlige eller livstruende. Søg akut lægehjælp, hvis du bemærker nogen af følgende tegn og symptomer på infusionsrelaterede bivirkninger: 

 • kløe
 • pludselig udbrud af hævede, svagt røde knopper eller plaque (hævelser) på huden
 • feber
 • pludselig svær rysten ledsaget af en følelse af at være kold
 • voldsomme svedeture
 • åndedrætsbesvær og hvæsende vejrtrækning
 • brystsmerter, hjertebanken

Lægen kan give dig noget medicin inden Trodelvy for at lindre symptomerne. Du bliver overvåget nøje for disse tegn og symptomer på infusionsrelaterede bivirkninger under hver infusion og i 30 minutter efter. Lægen vil nedsætte infusionshastigheden eller stoppe den, hvis du udvikler en alvorlig infusionsrelateret bivirkning. 


Neutropeni 

Denne medicin kan forårsage neutropeni, en tilstand, hvor der er for få hvide blodlegemer i dit blod, hvilket øger risikoen for infektioner. Disse infektioner kan være alvorlige og livstruende. Søg akut lægehjælp, hvis du bemærker nogen af følgende tegn og symptomer på neutropeni eller infektioner:  

 • feber (temperatur på 38,5 °C eller højere)
 • kulderystelser eller svedeture
 • ondt i halsen, sår i munden eller tandpine
 • mavesmerter
 • smerter nær anus
 • smerter eller svien, når du lader vandet eller at du lader vandet oftere
 • diarré eller sår omkring anus
 • hoste eller stakåndethed

Lægen tager blodprøver for at holde øje med niveauet af hvide blodlegemer i dit blod. Du får ikke Trodelvy, hvis neutrofilerne (antallet af hvide blodlegemer) er under et vist niveau på dag 1 og dag 8 i et behandlingsforløb.
Lægen vil justere den mængde medicin, du skal have hvis du har svær neutropeni.  

 

Diarré 

Søg akut lægehjælp, hvis du lider af svær diarré, mens du får Trodelvy.  

Din behandling med Trodelvy vil blive udsat indtil din diarré er i bedring. Du vil få loperamid til at behandle din diarré, hvis du ikke har en infektion. Du får også væske, hvis relevant.
Lægen kan også give dig medicin, såsom atropin, til at hjælpe mod mavekramper, diarré og for meget mundvand, før din næste infusion. 


Kvalme og opkastning
Denne medicin kan give kvalme og opkastning. Søg akut lægehjælp, hvis du lider af alvorlig kvalme og opkastning, mens du får Trodelvy.
Lægen vil give dig noget medicin, før din kræftbehandling og imellem infusionerne, til at lindre kvalme og opkastning. Du vil ikke få Trodelvy, hvis du har alvorlig kvalme og opkastning, og vil kun få Trodelvy, når symptomerne er under kontrol. 


Patienter, som har UGT1A1*28-genet
Nogle patienter har større risiko for at få visse bivirkninger fra medicinen på grund af deres genetiske sammensætning. Hvis du har UGT1A1*28-genet, nedbryder din krop medicinen langsommere. Det betyder, at du har større risiko for at udvikle visse bivirkninger (såsom neutropeni, med eller uden feber og lavt niveau af røde blodlegemer (anæmi)), end dem, der ikke har genet. Disse patienter vil blive fulgt tæt af lægen. 

 

Kontakt lægen eller sygeplejersken inden du får Trodelvy, hvis du:  

 • har leverproblemer
 • har nyreproblemer
 • er en kvinde i den fødedygtige alder (se ‘Graviditet’, ’Prævention til mænd og kvinder’ og ’Amning’)
 • tager medicin til at behandle anden sygdom (se ‘Brug af anden medicin sammen med Trodelvy’)
 • tidligere har oplevet problemer efter at du har fået infusioner.

Lægen vil overvåge dig nøje for bivirkninger, mens du får Trodelvy. Hvis du får alvorlige bivirkninger, kan lægen give dig anden medicin til at behandle bivirkningerne, og kan ændre hvor meget Trodelvy du får, eller kan helt holde op med at give dig Trodelvy. 


Se punkt 4 for en liste over alle de mulige bivirkninger, der er relateret til Trodelvy. 

Børn og unge

Trodelvy må ikke gives til børn og unge under 18 år, da der ikke er nogen information om, hvordan det virker hos denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Trodelvy

Fortæl lægen, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Nogle lægemidler kan påvirke, hvordan Trodelvy virker og kan øge niveauet af Trodelvys aktive stof i dit blod, hvilket øger risikoen for bivirkninger. Disse er: 

 • propofol, givet som anæstesi ved operation
 • ketoconazol, anvendt til at behandle svampeinfektioner
 • tyrosinkinasehæmmere, anvendt til at behandle kræft (medicin, der slutter med nib)

 

Nogle lægemidler kan nedsætte niveauet af Trodelvys aktive stof i dit blod, hvilket reducerer dets virkning: 

 • carbamazapin eller phenytoin, anvendt til at behandle epilepsi
 • rifampicin, anvendt til at behandle tuberkulose
 • ritonavir eller tipranavir, anvendt til at behandle hiv.

Graviditet

Trodelvy bør ikke anvendes under graviditet, fordi det kan skade barnet. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Prævention til mænd og kvinder

Kvinder, som kan blive gravide, skal benytte sikker prævention under behandlingen med Trodelvy og i 6 måneder efter den sidste dosis Trodelvy. 

Mænd med kvindelige partnere, der kan blive gravide, skal benytte sikker prævention under behandlingen og i 3 måneder efter den sidste dosis Trodelvy. 

Amning

Du må ikke amme, mens du er i behandling med Trodelvy og i 1 måned efter den sidste dosis. Det er ikke kendt om medicinen udskilles i modermælk og kan påvirke barnet.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Trodelvy kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner f.eks. svimmelhed, træthed. Du skal derfor udvise forsigtighed, når du kører, benytter værktøj eller betjener maskiner, efter du har fået Trodelvy. 

3. Sådan får du Trodelvy

Trodelvy bliver kun givet til dig af en læge eller en sygeplejerske med erfaring i kræftbehandlinger. 

 

Det er vigtigt, at lægen eller sygeplejersken, der er specialiseret i din behandling, har bekræftet, at du kan tåle denne medicin ved at tage blodprøver inden behandlingen. 

 

Medicin givet før Trodelvy-behandling 

Du vil få noget medicin, inden du får Trodelvy, til at hjælpe med at stoppe infusionsrelaterede bivirkninger og eventuel kvalme og opkastning. Lægen beslutter, hvilken medicin du har brug for, og hvor meget du skal tage. 

 

Hvor meget Trodelvy får du 

Din kræftbehandling vil blive gentaget i cyklusser á 21 dage (3 uger). Den anbefalede dosis Trodelvy er 10 mg for hvert kg af din legemsvægt i starten af hvert cyklus (dag 1 i hvert cyklus) og en uge senere (dag 8 i hvert cyklus). 

 

Sådan får du din medicin 

En læge eller sygeplejerske giver medicinen gennem en intravenøs infusion (et drop i en vene). 

Første infusion: Du får din første infusion med medicin over 3 timer.  

Anden og efterfølgende infusioner: Du får de andre infusioner over 1 til 2 timer, hvis din første infusion var uden problemer.  

Lægen eller sygeplejersken vil overvåge dig under og i 30 minutter efter hver infusion, for tegn og symptomer på infusionsrelaterede bivirkninger. 

 

Infusionrelaterede bivirkninger 

Lægen vil sænke infusionshastigheden for din medicin eller stoppe den, hvis du udvikler en alvorlig infusionsrelateret bivirkning. Medicinen bliver stoppet, hvis den infusionsrelaterede bivirkning er livstruende. Se punkt 2

 

Medicindosis, når du oplever nogle bivirkninger 

Lægen kan ændre eller stoppe din dosis, hvis du oplever visse bivirkninger. Se punkt 4

Hvis du har fået for meget Trodelvy

Da infusionen gives af lægen eller andet relevant uddannet personale, er en overdosis usandsynlig. Hvis du utilsigtet får for meget medicin, vil lægen overvåge dig og give dig yderligere behandling efter behov. 

Hvis du har glemt at få Trodelvy

Hvis du glemmer eller ikke kommer til din aftale, skal du kontakte lægen eller dit hospital for at få en ny tid hurtigst muligt. Vent ikke til dit næste planlagte besøg. For at behandlingen virker bedst muligt, er det meget vigtigt ikke at springe en dosis over. 

Hvis du holder op med at få Trodelvy

Du bør ikke stoppe behandlingen før tid uden at tale med lægen først. 

 

Behandlingen mod brystkræft med Trodelvy kræver normalt et antal behandlinger. Antallet af infusioner, som du får, afhænger af, hvordan du reagerer på behandlingen. Derfor skal du fortsætte med at få Trodelvy, selvom du ser, at dine symptomer forbedres og indtil lægen beslutter, at Trodelvy skal stoppes. Hvis behandlingen stoppes før tid, kan dine symptomer komme tilbage. 

 

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Søg akut lægehjælp, hvis du får nogen af følgende meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):  

 • Lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni), som kan forårsage følgende tegn og symptomer:
  • feber, som er en kropstemperatur på 38,5 °C eller højere: Dette kaldes febril neutropeni
  • kulderystelser eller svedeture
  • ondt i halsen, sår i munden eller tandpine
  • mavesmerter
  • smerter nær anus eller sår omkring anus
  • smerter eller svien, når du lader vandet, eller at du lader vandet ofte
  • diarré
  • hoste eller stakåndethed
 • Diarré (selv uden andre tegn)
 • Overfølsomhedsreaktioner (herunder infusionsrelaterede reaktioner), som kan forårsage følgende tegn og symptomer:
  • opsvulmede læber, tunge, øjne, svælg eller ansigt
  • hævelse eller et hævet, kløende, rødt hududslæt
  • udbrud af hævede, svagt røde knopper eller plaque (hævelser) på huden, der opstår pludseligt
  • feber
  • et pludseligt anfald af svær rysten ledsaget af en følelse af at være kold
  • voldsomme svedeture
  • hvæsende vejrtrækning, sammensnørring af bryst eller hals, stakåndethed, svimmelhed, følelse af at besvime, åndenød
  • brystsmerter, hjertebanken
 • Kvalme, opkastning

Andre bivirkninger

Andre bivirkninger er angivet nedenfor. Hvis nogen af dem bliver kraftige eller alvorlige, skal du straks kontakte lægen. 

 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)  

 • sviende fornemmelse ved vandladning samt hyppig og presserende trang til at lade vandet
 • hoste, ondt i halsen, løbende næse, hovedpine og nysen
 • anæmi
 • lavt niveau af hvide blodlegemer (lymfocytter eller leukocytter)
 • manglende appetit
 • lavt niveau af kalium og magnesium i blodet
 • højt niveau af glucose i blodet
 • søvnproblemer
 • svimmelhed
 • forstoppelse, mavesmerter
 • hårtab, udslæt, generel kløe
 • rygsmerter, ledsmerter
 • træthed
 • vægttab

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)  

 • tilstoppet næse
 • smerter i ansigtet, hvæsende vejrtrækning
 • influenzalignende symptomer, herpesinfektion i munden
 • lavt niveau af fosfat og kalcium i blodet
 • angst
 • smagsforstyrrelser
 • næseblod, stakåndethed ved motion, hoste med slim
 • betændelse og ondt i munden, smerter i den øvre del af maveområdet, refluks, oppustet i maven
 • tør hud
 • muskelsmerter i brystet, muskelspasmer
 • blod i urinen
 • kulderystelser
 • forøgelse af et enzym kaldet alkalisk phosphatase og unormale blodprøver relateret til koagulation.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med lægen eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring af Trodelvy

Trodelvy opbevares af sundhedspersonalet på hospitalet eller klinikken, hvor du får behandlingen. Oplysninger om opbevaring er som følger: 

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på den ydre emballage og hætteglasset efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C) Må ikke nedfryses.
 • Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.
 • Efter rekonstitution og fortynding, hvis den ikke anvendes straks, kan infusionsposen med fortyndet opløsning opbevares i køleskab (2 °C-8 °C) i op til 4 timer.
 • Anvend ikke medicinen, hvis du bemærker, at den rekonstituerede opløsning er uklar eller misfarvet.

Trodelvy er et cytotoksisk lægemiddel. Gældende procedurer for håndtering og bortskaffelse skal følges. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Trodelvy indeholder:

 • Aktivt stof: Sacituzumab govitecan. Et hætteglas med pulver til koncentrat indeholder 200 mg sacituzumab govitecan. Efter rekonstitution indeholder en ml opløsning 10 mg sacituzumab govitecan.
 • Øvrige indholdsstoffer: 2-(N-Morpholin)ethansulfonsyre (MES), polysorbat 80, trehalosedihydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Medicinen er et råhvidt til gulligt pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning, der leveres i et hætteglas af glas. Hver pakning indeholder 1 hætteglas. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Gilead Sciences Ireland UC  

Carrigtohill 

County Cork, T45 DP77  

Irland 

Fremstiller

Gilead Sciences Ireland UC 

IDA Business and Technology Park  

Carrigtohill 

County Cork, T45 DP77  

Irland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien  

Gilead Sciences Ireland UC  

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50  

 

България  

Gilead Sciences Ireland UC 

Тел.: + 353 (0) 1 686 1888 

 

Česká republika  

Gilead Sciences s.r.o.  

Tel: + 420 910 871 986  

 

Danmark  

Gilead Sciences Sweden AB  

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 

 

Deutschland  

Gilead Sciences GmbH  

Tel: + 49 (0) 89 899890-0 

 

Eesti  

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.  

Tel: + 48 22 262 8702 

 

Ελλάδα  

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.  

Τηλ: + 30 210 8930 100 

 

España  

Gilead Sciences, S.L.  

Tel: + 34 91 378 98 30 

 

France  

Gilead Sciences 

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00 

 

Hrvatska  

Gilead Sciences Ireland UC  

Tel: + 353 (0) 1 686 1888 

 

Ireland  

Gilead Sciences Ireland UC  

Tel: + 353 (0) 214 825 999 

 

Ísland  

Gilead Sciences Sweden AB  

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849 

 

Italia  

Gilead Sciences S.r.l.  

Tel: + 39 02 439201 

 

Κύπρος  

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.  

Τηλ: + 30 210 8930 100 

 

Latvija  

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.  

Tel: + 48 22 262 8702 

 

Lietuva  

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 

Tel: + 48 22 262 8702 

 

Luxembourg/Luxemburg  

Gilead Sciences Ireland UC  

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50  

 

Magyarország  

Gilead Sciences Ireland UC 

Тел.: + 353 (0) 1 686 1888 

 

Malta  

Gilead Sciences Ireland UC  

Tel: + 353 (0) 1 686 1888 

 

Nederland  

Gilead Sciences Netherlands B.V. 

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98 

 

Norge  

Gilead Sciences Sweden AB  

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 

 

Österreich  

Gilead Sciences GesmbH  

Tel: + 43 1 260 830 

 

Polska  

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.  

Tel: + 48 22 262 8702 

 

Portugal  

Gilead Sciences, Lda.  

Tel: + 351 21 7928790 

 

România  

Gilead Sciences Ireland UC  

Tel: + 353 (0) 1 686 1888 

 

Slovenija  

Gilead Sciences Ireland UC  

Tel: + 353 (0) 1 686 1888 

 

Slovenská republika  

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.  

Tel: + 421 232 121 210 

 

Suomi/Finland  

Gilead Sciences Sweden AB  

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 

 

Sverige  

Gilead Sciences Sweden AB  

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 

 

United Kingdom (Northern Ireland)  

Gilead Sciences Ireland UC  

Tel: + 44 (0) 8 000 113700 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale: 

 

Trodelvy er et cytotoksisk lægemiddel. Gældende procedurer for håndtering og bortskaffelse skal følges. 

 

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført nedenfor.  

 

Rekonstitution 

 • Beregn den påkrævede dosis (mg) Trodelvy baseret på patientens legemsvægt i begyndelsen af hver behandlingscyklus (eller oftere, hvis patientens legemsvægt er ændret med mere end 10 % siden den seneste administration).
 • Lad det påkrævede antal hætteglas varme op til stuetemperatur (20 °C til 25 °C).
 • Injicer langsomt 20 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning, ind i hvert hætteglas med en steril sprøjte. Den færdige koncentration vil være 10 mg/ml.
 • Sving forsigtigt væsken rundt i hætteglassene og lad den opløse i op til 15 minutter. Må ikke rystes. Produktet skal inspiceres visuelt for partikler og misfarvning inden administration. Opløsningen skal være fri for synlige partikler, klar og gul. Anvend ikke den rekonstituerede opløsning, hvis den er uklar eller misfarvet.
 • Anvend straks til at klargøre en fortyndet infusionsvæske, opløsning.

 

Fortynding 

 • Beregn det påkrævede volumen af den rekonstituerede opløsning, der er nødvendigt for at opnå den passende dosis i henhold til patientens legemsvægt.
 • Fastsæt det endelige volumen infusionsvæske for at administrere den passende dosis i et koncentrationsinterval for sacituzumab govitecan på 1,1 mg/ml til 3,4 mg/ml.
 • Optræk og kassér et volumen natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning, fra den endelige infusionspose, svarende til den påkrævede volumen rekonstitueret opløsning.
 • Optræk den beregnede mængde rekonstitueret opløsning fra hætteglasset/hætteglassene med en sprøjte. Kassér eventuelle ubrugte rester, der er tilbage i hætteglasset/hætteglassene.
 • For at minimere skumdannelse skal det påkrævede volumen rekonstitueret opløsning langsomt injiceres ind i en infusionspose af polyvinylchlorid, polypropylen eller ethylen/propylen- copolymer. Indholdet må ikke rystes.
 • Juster om nødvendigt volumenet i infusionsposen efter behov med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning, for at opnå en koncentration på 1,1 mg/ml til 3,4 mg/ml (det samlede volumen må ikke overstige 500 ml). Kun natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning, må anvendes, da stabiliteten af det rekonstituerede produkt ikke er blevet bestemt med andre infusionsbaserede opløsninger.
 • For patienter, hvis legemsvægt overstiger 170 kg, skal den samlede dosis Trodelvy fordeles ligeligt mellem to 500 ml infusionsposer og administreres sekventielt over 3 timer for den første infusion og over 1-2 timer for efterfølgende infusioner.
 • Hvis den ikke anvendes straks, kan infusionsposen med opløsningen opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C) i op til 4 timer, beskyttet mod lys. Må ikke nedfryses. Efter afkøling skal den fortyndede opløsning administreres inden for 4 timer (inklusive infusionstid).

 

Administration 

 • Infusionsposen skal være dækket under administration til patienten indtil dosering er færdig. Det er ikke nødvendigt at dække infusionsslangen eller at anvende en lysbeskyttende slange under infusionen.
 • Administrer Trodelvy som en intravenøs infusion. Beskyt infusionsposen mod lys.
 • Der kan anvendes en infusionspumpe.
 • Trodelvy må ikke blandes eller administreres som infusion med andre lægemidler.
 • Ved afslutning på infusionen skal infusionsslangen skylles med 20 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning.

 

Bortskaffelse 

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...