Latanoprost "Pfizer"

øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Latanoprost Pfizer 50 mikrogram/ml, øjendråber, opløsning  

latanoprost 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller den læge, der behandler dit barn, eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig eller dit barn. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du eller dit barn har.
 • Kontakt lægen eller den læge, der behandler dit barn eller apotekspersonalet, hvis du eller dit barn får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Latanoprost Pfizer
 3. Sådan skal du bruge Latanoprost Pfizer
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Latanoprost Pfizer hører til en gruppe medicin, der kaldes prostaglandinanaloger. Latanoprost Pfizer virker ved at øge den naturlige udstrømning af væske fra øjet til blodet. 

 

Latanoprost Pfizer bruges til at behandle grøn stær og forhøjet tryk i øjet hos voksne. Disse tilstande er begge forbundet med et forhøjet tryk i øjet, der eventuelt kan påvirke dit syn. 

 

Latanoprost Pfizer kan også anvendes til behandling af forhøjet tryk i øjet eller glaukom hos børn i alle aldre og spædbørn. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Latanoprost Pfizer

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Latanoprost Pfizer kan bruges af voksne (og ældre) og af børn (fra nyfødte op til 18 år). Latanoprost Pfizer er ikke undersøgt hos tidligt fødte børn (svangerskabsvarighed mindre end 36 uger). 

Brug ikke Latanoprost Pfizer:

 • hvis du er allergisk over for latanoprost eller et af de øvrige indholdsstoffer i Latanoprost Pfizer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Latanoprost Pfizer eller før du behandler dit barn, hvis nogle af disse gælder for dig eller dit barn: 

 • hvis du eller dit barn skal have foretaget eller har fået foretaget øjenoperation (herunder operation for grå stær)
 • hvis du eller dit barn har problemer med øjnene (f.eks. øjensmerter, øjenirritation, øjenbetændelse eller uklart syn)
 • hvis du eller dit barn lider af tørre øjne
 • hvis du eller dit barn har svær astma, eller astma som ikke er velbehandlet
 • hvis du eller dit barn bruger kontaktlinser. Du eller dit barn kan stadig bruge Latanoprost Pfizer, men du skal følge vejledningen for kontaktlinsebrugere i punkt 3
 • hvis du eller dit barn har eller har haft virusinfektion i øjet forårsaget af herpes simplex-virus (HSV).

Brug af anden medicin sammen med Latanoprost Pfizer

Latanoprost Pfizer kan påvirke virkningen af anden medicin og anden medicin kan påvirke virkningen af Latanoprost Pfizer. Fortæl det altid til din læge, den læge som behandler dit barn eller apotekspersonalet, hvis du eller dit barn bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin (eller øjendråber), som ikke er købt på recept. Fortæl det især til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager lægemidler, der indeholder såkaldte prostaglandiner, prostaglandin-analoger eller derivater. 

Graviditet og amning

Du må ikke bruge Latanoprost Pfizer, hvis du er gravid eller ammer, medmindre din læge finder det nødvendigt. Hvis du er gravid eller ammer, tror du er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid så tal med din læge inden du begynder, at bruge Latanoprost Pfizer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan få uklart syn i en kort periode, når du bruger Latanoprost Pfizer. Hvis det sker for dig, må du ikke køre bil, motorcykel eller cykle og du må ikke arbejde med værktøj eller maskiner, før dit syn er klart igen. 

Latanoprost Pfizer indeholder benzalkoniumchlorid og fosfatbuffere

Dette lægemiddel indeholder 0,2 mg/ml af konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid.
Benzalkoniumchlorid kan optages af bløde kontaktlinser og misfarve dem. Undgå derfor kontakt med bløde kontaktlinser.
Hvis du eller dit barn bruger kontaktlinser, skal disse tages ud, inden medicinen bruges, vent mindst 15 minutter, før kontaktlinserne sættes i igen. 

 

Benzalkoniumchlorid kan også forårsage øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller lidelser i hornhinden.
Hvis du mærker noget unormalt i øjet eller mærker en stikkende smerte i øjet efter du har brugt dette lægemiddel, så tal med lægen. 

 

Dette lægemiddel indeholder 6,3 ml/ml fosfater svarende til 0,2 mg/dråbe. 

 

Hvis du har voldsomme skader på hornhinden kan fosfater i meget sjældne tilfælde forårsage tågede pletter på hornhinden pga. kalkdannelse. 

3. Sådan skal du bruge Latanoprost Pfizer

Brug altid Latanoprost Pfizer nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 


Den sædvanlige dosis til voksne, ældre og børn er 1 dråbe daglig i det/de angrebne øje/øjne.
Det er bedst, at dryppe øjnene om aftenen. 


Brug ikke Latanoprost Pfizer mere end 1 gang daglig, da hyppigere drypning kan nedsætte virkningen af behandlingen. 


Brug Latanoprost Pfizer, som din læge eller dit barns læge har anvist, indtil du får besked på at stoppe behandlingen. 

Kontaktlinsebrugere

Hvis du eller dit barn bruger kontaktlinser, skal disse tages ud, inden du drypper øjnene med Latanoprost Pfizer. Efter drypning skal du vente 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. 

Brugsanvisning

 1. Vask hænderne og sid ned eller stå behageligt.
 2. Skru den yderste sikkerhedshætte af (denne kan smides væk).
  Latanoprost "Pfizer" Pfizer ApS øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml
 3. Skru det inderste låg af. Dette låg skal gemmes.
  Latanoprost "Pfizer" Pfizer ApS øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml
 4. Træk forsigtigt ned i det nederste øjenlåg med en finger.
 5. Før spidsen af flasken tæt til øjet uden at røre øjet.
 6. Tryk let på flasken, så der dryppes én dråbe i øjet. Slip øjenlåget.
  Latanoprost "Pfizer" Pfizer ApS øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml
 7. Efter at have brugt Latanoprost Pfizer skal du trykke en finger ind i hjørnet af øjet ved næsen (figur 4) i 1 minut mens øjet holdes lukket.
  Latanoprost "Pfizer" Pfizer ApS øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml
 8. Gentag for det andet øje, hvis din læge har sagt, at du skal dryppe begge øjne.
 9. Skru det inderste låg på igen.

Hvis du bruger Latanoprost Pfizer sammen med andre øjendråber

Vent mindst 5 minutter efter du har brugt Latanoprost Pfizer, inden du bruger andre øjendråber. 

Hvis du har brugt for meget Latanoprost Pfizer

Hvis du drypper for mange dråber i øjet, kan der opstå let irritation i øjet, og øjnene kan løbe i vand og blive røde. Dette forsvinder igen, men hvis du er bekymret, skal du kontakte lægen, eller den læge, som behandler dit barn. 


Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis du eller dit barn ved et uheld har drukket øjendråberne. 

Hvis du har glemt at bruge Latanoprost Pfizer

Fortsæt med den sædvanlige dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at bruge Latanoprost Pfizer

Kontakt lægen, eller den læge, som behandler dit barn, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Latanoprost Pfizer.Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 


Hvis du har yderligere spørgsmål til hvordan denne medicin anvendes så tal med lægen eller apotekspersonalet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Kendte bivirkninger ved brug af Latanoprost Pfizer 

 

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • En gradvis ændring af øjenfarven på grund af øget mængde brunt pigment i den farvede del af øjet, også kaldet iris. Det er mere sandsynligt, at denne farveændring forekommer, hvis du eller dit barn har blandet øjenfarve (blå-brun, grå-brun, gul-brun eller grøn-brun), end hvis du eller dit barn har enkelt-farvede øjne (blå, grå, grønne eller brune). Det kan tage flere år, inden der sker ændringer i øjenfarven, men det ses typisk inden for de første 8 måneder af behandlingen. Farveændringen kan være permanent og kan være mere tydeligt, hvis du eller dit barn kun anvender Latanoprost Pfizer i det ene øje. Der er intet, der tyder på, at den ændrede øjenfarve giver problemer. Når behandling med Latanoprost Pfizer er stoppet, stopper ændringen i øjenfarve også.
 • Røde øjne.
 • Øjenirritation (brændende fornemmelse, følelse af sandkorn i øjet, kløe, sviende fornemmelse eller følelse af at have noget i øjet). Hvis du oplever, at dine øjne er så irriterede, at du generes af meget tåreflåd, eller hvis du overvejer at stoppe behandlingen, skal du straks (inden for en uge) tale med lægen eller apotekspersonalet. Lægen vil undersøge, om du får den opitmale behandling.
 • Gradvis ændring af øjenvipper i det behandlede øje og de fine hår omkring øjet, hvilket oftest ses hos personer af japansk oprindelse. Disse ændringer omfatter mørkere, længere, tykkere og flere øjenvippehår.

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • Irritation eller ødelæggelse af øjets overflade, betændelse i øjenlågsranden, øjensmerter, lysfølsomhed, øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • Hævede af øjenlåg, tørre øjne, betændelse eller irritation i øjets overflade, uklart syn, betændelse i den farvede del af øjet (regnbuehinden), hævelse af nethinden.
 • Hududslæt.
 • Smerter i brystet (angina) og hurtig puls.
 • Astma, åndenød.
 • Brystmerter.
 • Hovedpine, svimmelhed.
 • Smerter i muskler og led.

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • Betændelse i iris, hævelse eller kradsning/skade i øjets overflade, hævelse omkring øjet, øjenvippehår der vender i forkert retning eller en ekstra række af øjenvipper, ardannelse på øjets overflade, sortfarvet prik i øjet (iriscyste).
 • Hudreaktioner på øjenlågene, mørkfarvning af huden på øjenlågene.
 • Forværring af astma.
 • Kradsende udslæt på huden.
 • Virusinfektion i øjet forårsaget af herpes simplex-virus (HSV).

 

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Forværring af angina pectoris hos patienter med hjertesygdom. Symptomerne er smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Indsunkne øjne.

 

Bivirkninger som løbenæse, kløende næse og feber ses oftere hos børn end hos voksne. 

 

I meget sjældne tilfælde har nogle patienter udviklet alvorlige skader på den klare hinde forrest på øjet (hornhinden). Det ses som uklare pletter på hornhinden og skyldes, at der ved behandlingen sker en gradvis samling af kalk i øjet. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Uåbnet øjendråbeflaske skal opbevares i køleskab (2 °C-8 ºC) beskyttet mod lys. 

 

Efter åbning af øjendråbeflasken er det ikke nødvendigt, at opbevare den i køleskab, men den må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC. 

Bruges senest 4 uger efter åbning. 

Opbevares i den ydre karton, for at beskytte mod lys. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Latanoprost Pfizer indeholder:

 • Aktivt stof: Latanoprost

1 ml øjendråber indeholder 50 mikrogram latanoprost.
2,5 ml øjendråber (indholdet i en øjendråbeflaske) indeholder 125 mikrogram latanoprost.  

En dråbe indeholder ca. 1,5 mikrogram latanoprost. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, natriumchlorid, natriumdihydrogenphosphat monohydrat (E339i) og dinatriumphosphat, vandfri (E339ii) opløst i vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Latanoprost Pfizer øjendråber, opløsning er en klar farveløs væske. 

 

Latanoprost Pfizer fås i pakker med 1, 3 eller 6 flasker.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

 

Hver karton indeholder 1 øjendråbeflaske med Latanoprost Pfizer. Hver øjendråbeflaske indeholder 2,5 ml Latanoprost Pfizer øjendråber, opløsning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, Danmark. 

Fremstiller

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, BE-2870 Puurs, Belgien. 

Dette lægemiddel er godkendt i EU/EØSs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Finland, Frankrig, Nederlandene, Østrig: Latanoprost Pfizer  

 

Belgien, Grækenland, Luxembourg, Portugal: Latanoprost Upjohn 

 

Tyskland: Latanoprost Pfizer 50 Mikrogramm/mL Augentropfen, Lösung  

 

Storbritannien: Latanoprost 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2021.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...