Arthrotec®

tabletter med modificeret udløsning 75+0,2 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Arthrotec® Forte 75+0,2 mg, tabletter med modificeret udløsning  

diclofenacnatrium/misoprostol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Arthrotec Forte.
 3. Sådan skal du tage Arthrotec Forte.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Arthrotec Forte indeholder diclofenac og misoprostol. Diclofenac tilhører gruppen af non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater). 

 

Arthrotec Forte bruges til behandling af smerte og hævelse ved gigtsygdomme (leddegigt og slidgigt) hos voksne patienter, og kan beskytte patienter, som har risiko for at få mavesår eller blødning i mave eller tarm. 

 

NSAID-præparater bruges mod smerter, men samtidig nedsætter de mængden af de naturligt beskyttende stoffer i mavens slimhinde, som kaldes prostaglandiner. 

 

Dette betyder, at NSAID-præparater kan give mavegener eller mavesår. Arthrotec Forte indeholder også misoprostol, som ligner disse prostaglandiner, og kan hjælpe med at beskytte maven. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Arthrotec Forte

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Tag ikke Arthrotec Forte, hvis du

 • tror, at du er allergisk over for diclofenacnatrium, acetylsalicylsyre, ibuprofen eller andre NSAID-præparater, misoprostol eller andre prostaglandiner, eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6). Tegn på en overfølsomhedsreaktion omfatter hududslæt, hævelse eller hudkløe, hævelse af ansigt eller mund (angioødem), svær tillukning af næsen, astma (vejrtrækningsproblemer), smerter i brystet, hvæsende vejrtrækning eller andre former for allergisk reaktion
 • for tiden har mavesår eller hul i mave eller tarm
 • for tiden har blødning i mave, tarm eller hjerne
 • skal have foretaget eller for nyligt har fået foretaget en bypass-operation i hjertet
 • har meget dårlige nyrer eller lever
 • har fået diagnosticeret hjertesygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom, f.eks. hvis du har haft et hjertetilfælde, slagtilfælde, forbigående svigt i blodtilførslen til hjernen (TCI = transitorisk cerebral iskæmi) eller blodprop i blodårerne til hjertet eller hjernen, eller hvis du har fået foretaget en ballonudvidelse eller en bypass-operation
 • har eller har haft problemer med blodcirkulationen (perifer arteriel sygdom)
 • er gravid eller planlægger at blive gravid, da behandlingen kan forårsage abort. Kvinder, som endnu ikke har nået overgangsalderen, skal anvende sikker prævention, mens de er i behandling med Arthrotec Forte
 • er en kvinde i den fødedygtige alder, og du ikke bruger en effektiv præventionsmetode for at undgå at blive gravid (se afsnittet "Graviditet" for yderligere oplysninger).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Arthrotec Forte, hvis du: 

 • har åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte
 • har andre helbredsproblemer, f.eks. sygdomme i lever eller nyrer. Tag ikke Arthrotec Forte, hvis du lider af alvorlig nyre- eller leversvigt
 • tidligere har haft blødning eller sår i mave eller tarm. Tag ikke Arthrotec Forte, hvis du for tiden har mavesår eller bløder fra mave eller tarm
 • let kommer til at bløde eller få blå mærker
 • har blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller betændelse i tarmene (Crohns sygdom)
 • har eller har haft astma eller en allergisk sygdom
 • har en infektion, da Arthrotec Forte kan maskere feber og tegn på en infektion
 • er i væskeunderskud (dehydreret)
 • er over 65 år. Lægen ønsker muligvis at kontrollere dig regelmæssigt
 • er gravid eller planlægger at blive gravid (se afsnittet om "Graviditet”). På grund af risikoen for fosteret skal behandlingen med Arthrotec Forte straks afbrydes
 • er en kvinde i den fødedygtige alder (se også afsnittet om "Graviditet”). Det er vigtigt at bruge effektiv prævention, mens du tager dette lægemiddel
 • for nylig har fået eller skal have foretaget en operation i mave eller tarme, før du tager Arthrotec Forte, da Arthrotec Forte nogle gange kan gøre det sværere for sår at hele i maven efter en operation.

 

NSAID-præparater som Arthrotec Forte kan give blødning og mavesår. Hvis dette opstår, skal behandlingen stoppes. Brug af Arthrotec Forte og andre NSAID-præparater ud over acetylsalicyl- syre (f.eks. ibuprofen) kan også øge hyppigheden af mavesår og blødning i mave og tarm. 


Arthrotec Forte kan give alvorlige bivirkninger, især mave- og tarmkomplikationer, hvis du tager kortikosteroider (f.eks. prednison), blodfortyndende midler (orale antikoagulantia), eller selektive genoptagshæmmere (SSRI-præparater (f.eks. sertralin)), eller hvis du drikker alkohol. 


Sørg for at fortælle det til lægen, før du tager Arthrotec Forte, hvis du: 

 • er ryger
 • har sukkersyge (diabetes mellitus)
 • har hjertekramper (angina), blodpropper, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol eller forhøjede triglycerider.

 

Medicin som Arthrotec Forte kan være forbundet med en let øget risiko for hjertetilfælde (myokardieinfarkt) eller slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids behandling. Den anbefalede dosis og behandlingstid må ikke overskrides. 


Bivirkningerne kan minimeres ved at bekæmpe symptomerne i så kort tid og med så lav dosis som muligt. 


Som andre NSAID-præparater (f.eks. ibuprofen) kan Arthrotec Forte give forhøjet blodtryk, og din læge vil muligvis kontrollere dit blodtryk med jævne mellemrum. 


Hvis du har problemer med hjerte, lever eller nyrer, vil lægen muligvis kontrollere dig regelmæssigt. 


Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Arthrotec Forte, kan det skyldes medicinen. Kontakt lægen. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Arthrotec. Forte Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Arthrotec Forte

Nogle typer medicin kan påvirke den måde, anden medicin virker på. Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin, herunder: 

 • anden smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, NSAID-præparater (f.eks. ibuprofen))
 • medicin til behandling af slidgigt eller leddegigt kendt som cyclo-oxygenase-2-hæmmere (COX-2-hæmmere)
 • vanddrivende medicin (diuretika)
 • medicin, der gives for at undertrykke immunsystemet f.eks. efter organtransplantationer (ciclosporin, tacrolimus)
 • medicin mod depression (lithium)
 • medicin mod uregelmæssig hjerterytme og/eller hjertesvigt (digoxin)
 • warfarin eller andre lignende lægemidler i tabletform, der tages for at hæmme dannelse af blodpropper (orale antikoagulantia f.eks. acetylsalicylsyre)
 • medicin mod angst og depression kendt som selektive genoptagshæmmere (SSRI-præparater)
 • medicin, der hjælper dig med at holde dit blodsukker under kontrol (orale antidiabetika mod diabetes)
 • medicin til behandling af leddegigt, psoriasis og kræft (methotrexat)
 • binyrebarkhormoner (f.eks. kortikosteroider, som ofte anvendes mod betændelse)
 • medicin mod for højt blodtryk (antihypertensiva)
 • medicin mod for meget mavesyre og fordøjelsesbesvær (syreneutraliserende medicin med magnesium)
 • medicin til behandling af betændelse med bakterier (quinoloner)
 • medicin til behandling af svampeinfektioner (ketoconazol, fluconazol, miconazol og voriconazol)
 • medicin til behandling af unormal hjeterytme (amiodaron)
 • medicin til behandling af gigt (sulfinpyrazon)
 • hvis du har taget medicin til fremkaldelse af abort (mifepriston) inden for de seneste 12 dage. Arthrotec Forte bør ikke tages, hvis du har taget mifeprison inden for 8-12 dage.

Brug af Arthrotec Forte sammen med mad og drikke

Du skal tage Arthrotec Forte lige efter et måltid for at nedsætte risikoen for bivirkninger i maven. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Graviditet
Du må ikke tage Arthrotec Forte, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid. Hvis du planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds.
På grund af den mulige risiko for fosterskader, skal du kontrollere, at du ikke er gravid, inden du påbegynder behandlingen. Kvinder, som ikke har nået overgangsalderen, skal bruge effektiv prævention, mens de tager dette lægemiddel.
Din læge vil informere dig om risikoen, hvis du bliver gravid, mens du tager Arthrotec Forte, da det kan forårsage spontan abort, for tidlig fødsel, misdannelse af fosteret (medfødte misdannel- ser). Du må ALDRIG tage dette lægemiddel, hvis du er gravid, da det kan have alvorlige konsekvenser for dit barn, især for hjertet, lungerne og/eller nyrerne, herunder død. Hvis du er blevet behandlet med dette lægemiddel under graviditeten, skal du kontakte lægen. Hvis du beslutter dig for at fortsætte med graviditeten, skal din graviditet overvåges omhyggeligt ved hjælp af ultralydsscanning med særlig fokus på lemmerne og hovedet. 


Amning
Hvis du ammer, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet, før du tager dette lægemiddel. Du må ikke tage Arthrotec Forte, mens du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Arthrotec Forte kan give svimmelhed og træthed. Du må ikke føre motorkøretøj eller betjene værktøj eller maskiner, før disse symptomer er fuldstændig forsvundet. 

Arthrotec Forte indeholder lactose og natrium

Dette lægemiddel indeholder lactose (en form for sukker). Kontakt lægen, før du tager Arthrotec Forte, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 


Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Arthrotec Forte

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Arthrotec Forte: 1 tablet 2 gange dagligt.  

 

Tabletten skal synkes hel med et glas vand. Du må ikke tygge, knuse, dele eller opløse tabletten i vand. Tabletten skal tages under eller lige efter et måltid. 

 

Brug til ældre og patienter med nedsat lever-, hjerte- eller nyrefunktion  

Lægen vil muligvis kontrollere dig oftere. Dosisændring er ikke nødvendig. 

 

Brug til børn  

Arthrotec Forte må kun gives til voksne. Må ikke gives til børn (under 18 år). 

Hvis du har taget for mange Arthrotec Forte

Du må ikke tage flere tabletter end lægen har ordineret. Hvis du har taget for mange tabletter, skal du kontakte lægen, apoteket eller skadestuen så hurtigt som muligt. Tag pakningen med. 

 

Hvis du har taget for mange Arthrotec Forte, kan du få mavesmerter, blive konfus, blive døsig, få hovedpine, blive svimmel, blive ophidset, gå i koma, få tinnitus, blive sløv, få rysten, få åndenød, få diarré, få feber, få hjertebanken, få for højt blodtryk og langsom puls. Ved alvorlig forgiftning kan der opstå akut nyresvigt og leverskade. 

Hvis du har glemt at tage Arthrotec Forte

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage denne straks, du kommer i tanke om det, medmindre det snart er tid til næste tablet. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Arthrotec Forte

Du må ikke holde op med at tage Arthrotec Forte, med mindre dette er aftalt med lægen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du er bekymret for bivirkninger, kan du spørge lægen. Det er vigtigt, at du ved, hvilke bivirkninger du kan få, og at du ved, hvad du skal gøre, hvis du får en bivirkning. Arthrotec Forte kan nogle gange give bivirkninger, men disse forsvinder ofte igen ved fortsat behandling, efterhånden som din krop vænner sig til behandlingen. 

Alvorlige bivirkninge

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • Misdannelser af fosteret

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.
 • Lammelser i den ene side af kroppen, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.
 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hjertebanken, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Hævelser i ansigtet. Kontakt læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Lungebetændelse. Kontakt lægen.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, gulsot (ofte med hudkløe). Kontakt læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Smerter i brystet, som kan være tegn på en potentiel alvorlig allergisk reaktion kaldet Kounis syndrom. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Voldsomme smerter i maven og meget medtaget almen tilstand pga. hul i mave eller tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber pga. meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med hovedpine og nakkestivhed.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme, opkastninger og meget udtalt sløjhed pga. alvorlig leverbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.
 • Voldsomme smerter i underlivet og blødning fra skeden pga. bristning eller hul i livmoderen, fastsiddende moderkage eller dele af fosterhinden forbliver i livmoderen efter fødsel, livstruende reaktion hvor fostervæske trænger over i moderens blodbane, abort, fosterdød eller for tidlig fødsel. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis du er gravid. Ring evt. 112.
 • Alvorlig hudreaktion med blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (DRESS-syndrom, Stevens-Johnsons syndrom, erytema multiforme), kraftig afskalning og afstødning af hud (toksisk epidermal nekrolyse) eller alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag (eksfoliativ dermatitis). Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet (aplastisk anæmi). Kontakt lægen.
 • Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion pga. nedsat nyrefunktion eller smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder pga. nyreskade (nefrotisk syndrom, glomerulonephritis, tubulointerstitiel nefrit, papilnekrose). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot (hæmolytisk anemi). Kontakt læge eller skadestue.
 • Akut sindslidelse. Kontakt lægen.
 • Besvimelse eller bevidsthedssvækkelse, sorten for øjnene, hurtig puls, klam hud. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):  

 • Mavesmerter, diarré, kvalme, forstoppelse, luftafgang fra tarmen, sure opstød.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • Smerter i maven og bag nederste del af brystbenet, sure opstød og evt. opkastninger pga. sår i spiserør, mavesæk eller tarm. Kan være eller blive alvorligt. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort stinkende afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Forhøjede levertal (ingen symptomer).
 • Søvnløshed.
 • Hovedpine.
 • Svimmelhed.
 • Udslæt, kløe.
 • Blødningsforstyrrelser herunder kraftig eller uregelmæssig blødning eller pletblødning.
 • Unormal mængde røde blodlegemer i blodet.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter i brystet. Kontakt læge eller skadestue.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Kløe og svien i skeden.
 • Overfølsomhed.
 • Appetitmangel/madlede.
 • Angst.
 • Søvnighed og træthed.
 • Rysten.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Sløret syn.
 • Susen for ørerne (tinnitus).
 • Problemer i munden herunder mundsår, mundtørhed og betændelse.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder pga. purpura.
 • Nældefeber.
 • Feber og kuldegysninger.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser (pga. angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Mareridt.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Betændelse i tyktarmen.
 • Sygdom i spiserøret.
 • Betændelse i tungen.
 • Hævelse af tungen.
 • Øget følsomhed af huden for lys.
 • Hårtab.
 • Menstruationssmerter, ømhed i brysterne.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Unormal blødning fra skeden. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Hukommelsestab Tal med lægen.
 • Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væskeophobning i kroppen. Tal med lægen.
 • Øget tendens til blødning.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Synsnedsættelse.
 • Vejrtrækningsbesvær.
 • Mavesmerter, diarré, vægttab (pga. Crohns sygdom).
 • Udslæt på slimhinde og hud.
 • Skummende urin, pga. æggehvidestof i urinen.
 • Nedsat frugtbarhed hos kvinder

Arthrotec Forte kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

 

Tag ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Arthrotec Forte 75 mg/0,2 mg indeholder

Aktive stoffer: Diclofenacnatrium 75 mg og misoprostol 0,2 mg. 

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, povidon K 30, magnesiumstearat, methylacrylsyre copolymer type C, natriumhydroxid, talcum, triethylcitrat, hypromellose, crospovidon, kolloid vandfrit silica, hydrogeneret ricinusolie (se pkt. 2, ”Arthrotec Forte indeholder lactose og natrium”). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Hvide, runde tabletter mærket med ”SEARLE 1421” på den ene side og ”75 A” på den anden side. 

 

Pakningsstørrelser  

Arthrotec Forte leveres i blisterpakninger med 20 tabletter eller 100 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2022 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...