Solu-medrol®

pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 g, 40 mg, 125 mg og 500 mg

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Solu-Medrol®  

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 125 mg, 500 mg, 1 g  

methylprednisolonnatriumsuccinat  

 

Solu-Medrol® lactosefri  

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 40 mg  

methylprednisolonnatriumsuccinat  

 

Vær opmærksom på, at selvom ”lactosefri” kun fremgår af navnet på Solu-Medrol 40 mg er Solu-Medrol 125 mg, 500 mg og 1 g også lactosefri. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt, og det vil blive givet til dig af en læge eller sygeplejerske.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Solu-Medrol og Solu-Medrol lactosefri
 3. Sådan bliver du behandlet med Solu-Medrol og Solu-Medrol lactosefri
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Solu-Medrol og Solu-Medrol lactosefri er et syntetisk binyrebarkhormon, der:  

 • mindsker tegn på betændelse og irritation af vævene som rødme, kløe, hævelse, ømhed, smerter og varmefølelse.
 • nedsætter kroppens immunforsvar.
 • forhindrer eller svækker allergi.

 

Du kan blive behandlet med Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri i forbindelse med en lang række alvorlige sygdomme bl.a. leddegigt, sklerose, nervesygdomme, forebyggelse af kvalme ved kemoterapi og sygdomme i immunforsvaret. 


Du skal have Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri som en indsprøjtning. Det vil normalt være en læge eller sygeplejerske med godt kendskab til brugen af Solu-Medrol og Solu-Medrol lactosefri der giver indsprøjtningen. 


Lægen kan give dig Solu-Medrol og Solu-Medrol lactosefri for noget andet. Spørg lægen. 

2. Det skal du vide om Solu-Medrol og Solu-Medrol lactosefri

Du må ikke få Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri hvis du:

 • er allergisk over for methylprednisolon eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • har en udbredt svampesygdom, bortset fra lokale svampeinfektioner f.eks. i huden eller i mundhulen.

 

Solu-Medrol og Solu-Medrol lactosefri må ikke bruges som infusion ind i rygmarvskanalen eller under kranieknoglerne (epidural og intratekal anvendelse). 


Hvis du får Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri i doser, som dæmper immunforsvaret, må du ikke få visse vaccinationer. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri hvis du har: 

 • diabetes, da du muligvis skal have justeret insulindosis
 • for lavt stofskifte
 • skrumpelever (levercirrhose)
 • virusinfektion i øjet (herpes simplex)
 • mavesår, alvorlig tarmsygdom, som tyktarmssygdom med tendens til blødning eller betændelse i tyktarmen
 • fået en blodkar- eller tarmoperation (anastomose) for nylig
 • tuberkulose, også hvis du har haft tuberkulose
 • sklerose som påvirker hele kroppen (systemisk sklerose)
 • nedsat nyrefunktion
 • hjerteproblemer
 • for højt blodtryk eller har hjertesvigt
 • haft en blodprop eller er disponeret for det
 • knogleskørhed
 • abnorm muskeltræthed (myasthenia gravis)
 • visse psykiske lidelser f.eks. udtalte humørsvingninger eller tendens til psykose, da behandling med Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri forværre dette
 • traumatisk hjerneskade
 • grøn stær
 • måneansigt med ophobning af kropsfedt på maven og i nakken (Cushings syndrom)
 • nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen
 • kramper
 • ændringer i blodets fedtsammensætning
 • haft allergi over for et lægemiddel
 • svulst i binyremarven (fæokromocytom)

 

Husk altid at fortælle lægen eller sygeplejersken, hvis noget af ovenstående gælder for dig. 

 

Du skal straks kontakte lægen, hvis du: 

 • får blårøde svulster i huden, da det kan være tegn på hudkræft (Kaposis sarkom).
 • får feber og føler dig utilpas, da dette kan være tegn på infektion.
 • efter injektion med Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri får smerter og lokal hævelse.
 • får voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen.

 

Du skal være opmærksom på følgende: 

 • Kontakt lægen hvis du får smerter i øjet eller problemer med synet (specielt også børn).
  Ved længerevarende brug kan der opstå grå stær (især hos børn) og grøn stær (forhøjet tryk i øjet) med risiko for skader på synet, samt risiko for infektion med svamp eller virus i øjnene.
  Lægen vil derfor kontrollere dit syn, hvis du skal behandles i længere tid.
 • Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.
 • Fortæl altid, at du er i behandling med Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri, hvis du skal vaccineres.
 • Længerevarende behandling med Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri kan nedsætte sædkvaliteten hos mænd.
 • Solu-Medrol og Solu-Medrol lactosefri kan skjule tegn på infektioner, og infektionerne kan blive værre.
 • Solu-Medrol og Solu-Medrol lactosefri kan skjule tegn på mavesår, betændelse i bughinden eller andre sygdomme i mave-tarmkanalen.
 • Samtidig brug af binyrebarkhormoner og NSAID (smertestillende medicin) øger din risiko for at få mavesår.
 • Lægen kan anbefale en saltfattig og kaliumrig diæt.
 • Solu-Medrol og Solu-Medrol lactosefri kan give en nedsat reaktion på hudpriktest (allergitest), så fortæl altid, hvis du er i behandling med Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri.
 • Kontakt lægen, hvis du får en allergisk reaktion med udslæt og hævelser.
 • Kontakt lægen, hvis du inden for få dage eller uger efter behandlingsstart eller lige efter du stopper behandlingen med Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri får personlighedsændringer som humørsvingninger, bliver meget deprimeret, får selvmordstanker, hallucinationer eller søvnløshed.
 • Høje doser af binyrebarkhormoner kan give betændelse i bugspytkirtlen.
 • Ved længerevarende behandling med Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri kan der opstå fedtophobning omkring rygsøjlen.

Børn og Unge

 • Du skal undgå at blive smittet med skoldkopper eller mæslinger. Dette er især vigtigt, hvis du får store doser. Hvis du alligevel kommer i kontakt med smittede, skal du kontakte lægen. Dette er særlig vigtigt ved behandling af børn.
 • Længerevarende brug af Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri kan nedsætte udviklingen og væksten hos nyfødte og børn. Tal med lægen om kontrol.
 • Små børn, der får længerevarende behandling, kan få et forhøjet tryk i kraniet.
 • Hvis Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri gives til et spædbarn, der er født for tidligt, kan overvågning af hjertefunktionen og -strukturen være nødvendig.

 

Fortæl altid, at du er i behandling med Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri, hvis du skal opereres, har været udsat for en ulykke, får alvorlig infektioner eller er udsat for stress. Dette gælder i op til 1 år efter, at du er stoppet med behandlingen. 


Behandling med Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri kan have en negativ virkning på den måde, calcium omsættes i dine knogler på. Derfor skal du afklare risikoen for knogleskørhed (knogletab og -brud) med din læge, specielt hvis du har familiemedlemmer, der tidligere har haft knoglebrud, hvis du ikke dyrker motion regelmæssigt, hvis du er kvinde i overgangsalderen eller har overstået overgangsalderen, eller hvis du er ældre. 


Hvis du skal i behandling med Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri i længere tid, bør du bære et kort, som fortæller, hvornår behandlingen begyndte, hvilken dosis du får, hvilket præparat du er i behandling med samt navnet på den læge eller afdeling, som har ordineret behandlingen.
Dette kort skal sikre, at du får det rigtige i den rigtige dosis, hvis du bliver indlagt, og ikke selv er i stand til at oplyse, at du er i denne behandling. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri. 

Brug af anden medicin sammen med Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Solu-Medrol og Solu-Medrol lactosefri kan påvirke virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan påvirke virkningen af Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri. 


Nogle lægemidler kan øge virkningen af Solu-Medrol og Solu-Medrol lactosefri, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for hiv-medicin, herunder ritonavir og cobicistat). 


Fortæl lægen hvis du er i behandling med: 

 • medicin, der skal nedsætte immunforsvaret efter transplantation (ciclosporin, tacrolimus)
 • medicin mod epilepsi og kramper (phenobarbital, phenytoin og carbamazepin)
 • medicin mod tuberkulose (rifampicin, isoniazid)
 • medicin mod svampeinfektion (itraconazol og ketoconazol)
 • medicin mod diabetes
 • smertestillende medicin (acetylsalicylsyre og NSAID)
 • ikke-kalium besparende medicin (vanddrivende medicin, amphotericin B, xantener og beta-2-agonister)
 • blodfortyndende medicin
 • medicin mod for højt blodtryk, hjertekrampe (angina pectoris) (diltiazem)
 • muskelafslappende medicin (neuromuskulær blokker)
 • prævention (ethinylestradiol, norethindron)
 • medicin til at forebygge opkastning og kvalme efter operation (aprepitant, fosaprepitant)
 • visse typer medicin til kræft (cyclophosphamid, aminoglutetimid)
 • medicin mod infektioner (clarithromycin, erythromycin, troleandomycin)
 • medicin mod hiv (indinavir, ritonavir, cobicistat)
 • medicin mod abnorm muskeltræthed, som kaldes myasthenia gravis (kolinesterasehæmmere).

Brug af Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri sammen med mad og drikke

Du må ikke drikke grapefrugtjuice, hvis du får Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

Du vil normalt ikke blive behandlet med Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri, hvis du er gravid. Lægen vil vurdere det for hver enkelt. 

 

Amning:  

Hvis behandlingen er nødvendig, skal du normalt holde op med at amme, da Solu-Medrol og Solu-Medrol lactosefri udskilles i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Solu-Medrol og Solu-Medrol lactosefri påvirker ikke eller i ringe grad arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis du oplever svimmelhed, synsforstyrrelser, og træthed efter behandling med Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri, må du ikke køre bil eller betjene maskiner. 

Solu-Medrol og Solu-Medrol lactosefri indeholder natrium

Natrium:
Indholdet af natrium afhænger af den dosis, du får.
Hvis du får en dosis, der indeholder mere end 1 mmol (23 mg) natrium, skal du tage hensyn hertil, hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt. Spørg lægen.  

Solu-Medrol 500 mg og 1 g indeholder benzylalkohol

Benzylalkohol (konserveringsmiddel):
Solu-Medrol 500 mg og 1 g indeholder 9 mg benzylalkohol pr. ml (se punkt 6. Yderligere oplysninger).
For tidligt fødte og nyfødte må ikke få benzylalkohol som findes i ovennævnte præparater.

Benzylalkohol kan give forgiftningsreaktioner og allergiske reaktioner hos spædbørn og børn op til 3 år.  

 

Se i punkt 6 hvilke pakninger, der ikke indeholder konseveringsmidlet benzylalkohol. 

3. Sådan bliver du behandlet med Solu-Medrol og Solu-Medrol lactosefri

Dosering

Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri vil blive givet af en læge eller en sygeplejerske. Du vil få Solu-Medrol som infusion eller som indsprøjtning i en blodåre, eller i en muskel.
Lægen fastlægger dosis for hver enkelt patient afhængig af sygdommen. Det afhænger af sygdommen, hvor tit og hvor længe du skal have Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri. 

 

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 

 

Brug til børn og unge: 

 • Du skal undgå at blive smittet med skoldkopper eller mæslinger. Dette er især vigtigt, hvis du får store doser. Hvis du alligevel kommer i kontakt med smittede, skal du kontakte lægen. Dette er særlig vigtigt ved behandling af børn.
 • Ved behandling af børn og spædbørn bliver dosis reduceret.
 • Lægen kan fortælle dig, hvad dosis er, og hvor længe behandlingen varer.

Hvis du tror, at du har fået for meget Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du har fået for meget Solu-Medrol. 

 

Akut overdosering af Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri medfører ingen umiddelbare symptomer. Hyppigt gentagne doser i længere tid kan give bl.a. måneansigt, ophobning af kropsfedt på maven og i nakken (Cushings syndrom) og mange af de andre symptomer, der er nævnt i afsnittet om bivirkninger. 

Hvis en dosis af Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri er blevet glemt

Da du vil få dette lægemiddel under tæt medicinsk overvågning, er det ikke sandsynligt, at en dosis vil blive glemt. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du mener, at en dosis er blevet glemt. 

Hvis behandlingen med Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri bliver stoppet

Du må kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Skal du have en mindre dosis, skal ændringen af dosis ske langsomt. Hvis behandlingen pludseligt ophører eller dosis bliver sat kraftigt ned, kan du få en række særdeles ubehagelige symptomer som feber, led- og muskelsmerter og dårlig almen tilstand. Herudover kan der også fremkomme: dårlig appetit, kvalme, opkastning, træthed, hovedpine, hudafskalning, vægtab og/eller lavt blodtryk. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken (Cushing-lignende symptomer). Kontakt lægen.
 • Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort, ildelugtende afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
 • Nedsat vækst. Tal med lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Betændelse (infektion) som kan opstå, hvis du har et svækket immunforsvar.

 

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):  

 • Pludselige hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/anafylaktoid reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

 

Hyppigheden ikke kendt:  

 • Sløring af betændelse. Kontakt læge.
 • Opblussen af alvorlige betændelser (infektioner), f.eks. herpes, svampeinfektioner, tuberkulose. Kontakt læge.
 • Træthed, sløvhed, stigende til koma. Tendens til muskelkramper og forstyrrelser i hjerterytmen (pulsen), kramper i svælget pga. for lidt syre i blodet. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken med svækket reaktion på svære skader, infektioner og operationer. Kontakt lægen.
 • Psykoser. Kontakt læge.
 • Selvmordstanker. Kontakt straks læge.
 • Skizofreni. Kontakt lægen.
 • Forhøjet tryk i hjernen med svær hovedpine. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Forhøjet tryk i hjernen hos børn (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter bag øjnene, synsforstyrrelser). Udbuling af de bløde partier i kraniet hos spædbørn (spændte fontaneller). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Smerter i lænden med prikkende, snurrende fornemmelser samt kraftløshed i benene på grund af ophobning af fedtvæv på lokaliserede dele af kroppen (epidural lipomatose). Kontakt læge.
 • Mørk plet midt i synsfeltet samt sløret og nedsat syn (nethindeløsning) pga. sygdom i nethinden og årehinden. Kontakt læge.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Hos hjertesyge kan der opstå åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. hjertesvigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungen. Ring 112.
 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. bristning af hjertemuskulaturen efter blodprop i hjertet. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Meget medtaget almentilstand, voldsomme smerter i maven pga. betændelse i bughinden. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Methylprednisolon kan skade din lever. Leverbetændelse (hepatitis) og forhøjede levertal er rapporteret. Kløe, gul hud eller øjne, mørk urin eller influenzalignende symptomer kan være tegn på leverbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave, voldsomme smerter i maven og meget medtaget almen tilstand pga. hul i tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Betændelseslignende tilstand i en knogle med smerter og brud på knoglerne (knoglenekrose).
 • Knoglebrud, muskelsvækkelse, ledlidelse (neuropatisk artropati) med smerte og hævede led. Kontakt læge.
 • Muskelsvaghed og muskelsmerter (myopati). Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Betændelse (infektioner).
 • Tørst pga. nedsat udskillelse af salt.
 • Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væskeophobning i kroppen. Kontakt lægen.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Hævede fødder, ankler og hænder.
 • Blødninger i huden.
 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen.
 • Uren hud / akne (bumser).
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.
 • Muskelsvaghed.
 • Nedsat sårheling.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

 

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 1000 patienter): 

 • Overfølsomhed.

 

Hyppigheden ikke kendt:  

 • Nedsat dannelse af et eller flere af hypofysens hormoner (hypopituitarisme).
 • Feber, led- og muskelsmerter og dårlig almentilstand (ved ophør af behandlingen).
 • Vand i kroppen. Kantakt lægen.
 • Frembrud og forværring af sukkersyge (hyppig vandladning, tørst, træthed). Kontakt lægen.
 • Øget behov for insulin og tabletbehandling af diabetes.
 • Dannelse af fedtknuder.
 • Vægtstigning, øget appetit.
 • Psykiske forstyrrelser f.eks. nedtrykthed, opstemthed, tendens til kraftige følelsesmæssige reaktioner, afhængighed, mani, vrangforestillinger, hallucinationer, mental forstyrrelse, ændring i personlighed, forvirret, angst, humørsvingninger, unormal opførsel, søvnløshed, irritation, kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Humørsvingninger, unormal opførsel og søvnløshed (hos børn).
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.
 • Hukommelsestab. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår.
 • Svimmelhed, hovedpine.
 • Udstående øjne.
 • Sløret syn.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Vedvarende hikke ved høje doser af Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri.
 • Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse eller sår i spiserøret. Tal med lægen.
 • Mavesmerter, diarré, halsbrand, kvalme, oppustethed.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Punktformede blødninger i huden.
 • Strækmærker i huden.
 • Pigmentforandringer, f.eks. lyse pletter på huden (mindre pigment) eller brune pletter på huden (øget pigment).
 • Øget behåring hos kvinder, som skægvækst.
 • Udslæt, rødmen af huden, kløe, nældefeber, øget svedtendens, sart hud.
 • Hudforandringer med ændret fedtfordeling på maven og i nakken.
 • Muskelsvind, muskelsmerter, smerter i leddene.
 • Menstruationsforstyrrelser.
 • Betændelse på injektionsstedet (efter ikke steril injektion).
 • Træthed, utilpashed.
 • Nedsat reaktion på hudpriktest (allergitest).
 • Sammenfald i rygsøjlen.
 • Vævsdød.
 • Sprængte sener (især achillessenen).
 • Nedsat glukosetolerance.
 • Forhøjede antal hvide blodlegemer. Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.

 

Solu-Medrol og Solu-Medrol lactosefri kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. let forhøjede levertal, resultater fra urin- og blodprøver herunder kolesterol. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 


Opbevaring for ikke færdigblandet Solu-Medrol og Solu-Medrol lactosefri:
 

Hætteglas+ solvens: 40 mg, 125 mg, 500 mg, og 1 g:  

Ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Todelt hætteglas (Act-O-Vial): 40 mg og 125mg:  

Ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.. 

 

Holdbarhed for færdigblandet Solu-Medrol og Solu-Medrol lactosefri : 

Se afsnittet Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale. 


Brug ikke Solu-Medrol eller Solu-Medrol lactosefri efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Solu-Medrol 125 mg, 500 mg, 1 g og Solu-Medrol lactosefri 40 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning indeholder:

 • Aktivt stof: methylprednisolonnatriumsuccinat.
 • Øvrige indholdsstoffer:

 

40 mg, todelt hætteglas (Act-O-Vial) (ikke konserveret):
Pulver: Dinatriumphosphat, vandfri; natriumdihydrogenphosphatmonohydrat; saccharose; natriumhydroxid.
Væske til opløsning (solvens): Vand til injektionsvæsker 

 

40 mg, hætteglas og solvens (ikke konserveret):  

Pulver: Dinatriumphosphat, vandfri; natriumdihydrogenphosphatmonohydrat; saccharose; natriumhydroxid.
Væske til opløsning (solvens): Vand til injektionsvæsker 

 

125 mg, todelt hætteglas (Act-O-Vial) (ikke konserveret):  

Pulver: Dinatriumphosphat, vandfri; natriumdihydrogenphosphatmonohydrat; natriumhydroxid.
Væske til opløsning (solvens): Vand til injektionsvæsker 

 

125 mg, hætteglas og solvens (ikke konserveret):  

Pulver: Dinatriumphosphat, vandfri; natriumdihydrogenphosphatmonohydrat; natriumhydroxid.
Væske til opløsning (solvens): Vand til injektionsvæsker 

 

500 mg, hætteglas og solvens (konserveret):  

Pulver: Dinatriumphosphat, vandfri; natriumdihydrogenphosphatmonohydrat; natriumhydroxid.
Væske til opløsning (solvens): Benzylalkohol; vand til injektionsvæsker 

 

1 g, hætteglas og solvens (ikke konserveret): 

Pulver: Dinatriumphosphat, vandfri; natriumdihydrogenphosphatmonohydrat; natriumhydroxid.
Væske til opløsning (solvens): Benzylalkohol; vand til injektionsvæsker 

Udseende og pakningsstørrelse:

Solu-Medrol og Solu-Medrol lactosefri er råhvidt pulver, og væsken til at opløse pulveret i, er en klar og farveløs opløsning.
Solu-Medrol og Solu-Medrol lactosefri findes som hætteglas og todelt hætteglas (Act-O-Vial) med væske til at opløse pulveret i: 

 

40 mg: todelt hætteglas (Act-O-Vial) og væske til opløsning (solvens) (ikke konserveret) 

40 mg: hætteglas og væske til opløsning (solvens) (ikke konserveret) 

125 mg: todelt hætteglas (Act-O-Vial) og væske til opløsning (solvens) (ikke konserveret) 

125 mg: hætteglas og væske til opløsning (solvens) (ikke konserveret)  

500 mg: hætteglas og væske til opløsning (solvens)  

1 g: hætteglas og væske til opløsning (solvens) 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføring i Danmark:

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup. 

Fremstiller:

Pfizer Manufacturing Belgium N.V. Rijksweg 12. 2870 Puurs. Belgien. 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale 

Initiale doser op til 250 mg skal gives intravenøst over mindst 5 minutter, mens større doser skal indgives over mindst 30 minutter. Præparatet rekonstitueres som foreskrevet. 

 

Solu-Medrol lactosefri 40 mg (hætteglas og væske til opløsning (solvens) og Act-O-Vial)  

Holdbarhed efter rekonstitution: 

Kemisk og fysisk stabilitet efter rekonstitution er dokumenteret i 48 timer ved 2°C-8°C.
Skal anvendes straks, hvis det færdigblandede Solu-Medrol lactosefri 40 mg opbevares under 25°C. 


Holdbarhed efter rekonstitution og yderligere fortynding med andre infusionsvæsker
 

Kemisk og fysisk stabilitet efter rekonstitution og yderligere fortynding er dokumenteret i 24 timer ved 2°C-8°C.
Skal anvendes inden for 3 timer, hvis opløsningen opbevares ved 20-25°C. 


Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme med mindre åbnings-/rekonstitutions-/fortyndingsmetode udelukker risiko for kontaminering med mikroorganismer.
Hvis opløsningen ikke anvendes straks, er anvendelse af andre opbevaringstider og -betingelser på brugerens eget ansvar  

 

Solu-Medrol 125 mg, 500 mg og 1 g 

Kemisk og fysisk stabilitet efter rekonstitution er dokumenteret i 48 timer ved 2 °C-8 °C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Anvendelse af andre opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 °C-8 °C, med mindre rekonstitutionen er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser. 

Brugsanvisning for todelte hætteglas (Act-O-vial):

 1. Tryk plastikhætten hårdt nedad, således at solvens løber ned i den underste del af hætteglasset.
 2. Ryst hætteglasset indtil pulveret er opløst.
 3. Fjern den runde plastikbeskytter, der dækker gummimembranen. Desinficer gummimembranen.
 4. Stik kanylen (grøn (21G)) vinkelret ind igennem midten af gummimembranen indtil spidsen af kanylen er synlig.
  Solu-medrol® Pfizer ApS, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 g, 40 mg, 125 mg og 500 mg
 5. Vend hætteglasset om og træk den ønskede dosis op.

Fremstilling af opløsning til infusion:

De rekonstituerede opløsninger kan fortyndes med følgende: 

 • Glucoseopløsning 50 mg/ml
 • Natriumchloridopløsning 9 mg/ml
 • Glucose 50 mg/ml og natriumchloridopløsning 4,5 mg/ml
 • Glucose 50 mg/ml og natriumchloridopløsning 9 mg/ml

 

Parenterale lægemidler skal undersøges for partikler eller misfarvning ved visuel inspektion før anvendelse, når opløsningen og emballagen tillader det. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...