Cerazette®

filmovertrukne tabletter 75 mikrogram

MSD

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cerazette® 75 mikrogram filmovertrukne tabletter  

desogestrel 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Cerazette til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cerazette
 3. Sådan skal du tage Cerazette
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Cerazette bruges til at forhindre uønsket graviditet. Cerazette indeholder en lille mængde af det kvindelige kønshormon, gestagenet desogestrel. Derfor betegnes Cerazette en mini-pille. I modsætning til p-piller af kombinationstypen indeholder mini-piller ikke østrogen. 

 

De fleste mini-piller virker hovedsageligt ved at forhindre sædcellerne i at trænge ind i livmoderen. Mini-pillerne forhindrer ikke altid modning af ægget, hvilket er den primære virkning for p-piller af kombinationstypen. Cerazette adskiller sig fra andre mini-piller ved at indeholde en dosis hormon, der er høj nok til at forhindre modning af ægget. Derfor yder Cerazette en høj svangerskabsforebyggende virkning. 

 

Cerazette kan i modsætning til p-piller af kombinationstypen bruges af kvinder, der ikke kan tåle østrogen, og af kvinder, der ammer. En ulempe er, at der kan forekomme uregelmæssige blødninger fra skeden ved brug af Cerazette. Det kan også ske, at din blødning helt udebliver. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cerazette

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Ligesom andre hormonelle svangerskabsforebyggende midler beskytter Cerazette ikke mod hiv infektion (aids) eller andre seksuelt overførte sygdomme. 

Tag ikke Cerazette

 • hvis du er allergisk over for desogestrel eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cerazette (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en trombose. Trombose er dannelse af en blodprop i et blodkar [fx i benene (dyb venetrombose) eller i lungerne (lungeemboli)].
 • hvis du har eller har haft gulsot (gulfarvning af huden) eller svær leversygdom, hvor din leverfunktion endnu ikke er normal.
 • hvis du har, eller der er mistanke om, at du har en kræfttype, der er følsom over for brugen af kønshormoner, så som visse typer af brystkræft.
 • hvis du har uforklarlige blødninger fra skeden.

 

Fortæl din læge om disse tilstande inden brug af Cerazette, såfremt en eller flere af disse tilstande er gældende for dig. Din læge kan anbefale dig at bruge svangerskabsforebyggende metoder uden hormoner.
Kontakt straks din læge, hvis en eller flere af disse tilstande opstår for første gang, mens du bruger Cerazette. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du starter med at tage Cerazette, hvis 

 • du har eller har haft brystkræft.
 • du har leverkræft, da det ikke kan udelukkes, at Cerazette kan påvirke tilstanden.
 • du har haft en blodprop.
 • du har sukkersyge.
 • du lider af epilepsi (se punktet: ’Brug af anden medicin sammen med Cerazette’).
 • du lider af tuberkulose (se punktet: ’Brug af anden medicin sammen med Cerazette’).
 • du har for højt blodtryk.
 • du har eller har haft chloasma (gullig-brune pigmentpletter på huden, især i ansigtet). Hvis det er tilfældet, skal du undgå at opholde dig for meget i solen eller udsætte dig for UV-stråling.

 

Såfremt du tilhører en af ovenstående grupper og samtidig bruger Cerazette, kan det være nødvendigt med en tættere kontrol. Din læge vil forklare dig, hvordan du skal forholde dig. 

 

Brystkræft
Det er vigtigt, at du jævnligt undersøger dine bryster. Du skal kontakte din læge, hvis du opdager knuder i brysterne. 

 

Brystkræft ses lidt oftere hos kvinder, som bruger p-piller, end hos kvinder i samme aldersgruppe, som ikke bruger p-piller. Hvis kvinder holder op med at bruge p-piller mindskes risikoen gradvist, således at risikoen 10 år efter ophør er den samme som for kvinder, som aldrig har brugt p-piller. Brystkræft forekommer sjældent hos kvinder under 40 år, men risikoen stiger med alderen. Derfor er risikoen for brystkræft større jo ældre kvinden er, når hun bruger p-piller. Det er mindre afgørende, hvor længe kvinden har brugt p-piller. 

 

For hver 10.000 kvinder, der tager p-piller i op til 5 år og er stoppet med det ved 20-års alderen, vil der være mindre end 1 ekstra tilfælde af brystkræft op til 10 år efter ophør med p-piller i forhold til de 4 tilfælde, der normalt diagnosticeres for ikke p-pillebrugere i samme aldersgruppe. I lighed med dette vil der for hver 10.000 kvinder, der tager p-piller i op til 5 år, og som stopper med det ved 30-års alderen, være 5 ekstra tilfælde af brystkræft i forhold til de 44 tilfælde, der normalt diagnosticeres for ikke p-pillebrugere i samme aldersgruppe. For hver 10.000 kvinder, der tager p-piller i op til 5 år, og som stopper med det ved 40-års alderen, vil der være yderligere 20 tilfælde af brystkræft i forhold til de 160 tilfælde, der normalt diagnosticeres for ikke-p-pillebrugere i denne aldersgruppe. 

 

Risikoen for brystkræft hos brugere af mini-piller, som kun indeholder gestagen som Cerazette, menes at være af samme størrelsesorden, som p-piller af kombinationstypen. Dog er der mindre afgørende beviser for piller, som kun indeholder gestagen. 

 

Brystkræft diagnosticeret hos kvinder, som bruger p-piller, ser ud til at have mindre spredning sammenlignet med brystkræft, som diagnosticeres hos kvinder, der ikke bruger p-piller. Det er ukendt, om forskellen i brystkræftrisikoen skyldes brug af p-piller. Det kan også skyldes, at kvinderne bliver undersøgt oftere, og brystkræft dermed bliver opdaget tidligere. 

 

Blodpropper
Kontakt straks din læge, hvis du bemærker tegn på en blodprop (se også under overskriften ‘Regelmæssige undersøgelser’). 

 

En blodprop er en prop af blod, der kan blokere et blodkar. Blodpropper kan opstå i de dybe vener i benene (dyb venetrombose). Hvis en sådan blodprop river sig løs fra de dybe vener, kan den muligvis nå frem til og blokere lungearterierne og forårsage en såkaldt lungeemboli. Dyb venetrombose forekommer sjældent, men kan være livstruende. Dyb venetrombose kan udvikle sig hos alle kvinder, både p-pillebrugere og ikke-p-pillebrugere. Dyb venetrombose kan også forekomme, hvis du bliver gravid. 

 

Risikoen for at få dyb venetrombose er højere hos kvinder, som bruger p-piller end hos dem, som ikke bruger p-piller. Risikoen ved mini-piller som Cerazette, der kun indeholder gestagen, menes at være lavere end ved brug af p-piller, som også indeholder østrogen (p-piller af kombinationstypen). 

 

Psykiske forstyrrelser 

Nogle kvinder, der anvender hormonelle præventionsmidler, herunder Cerazette, har rapporteret om depression eller nedtrykthed. Depression kan være alvorligt og kan nogle gange føre til selvmordstanker. Hvis du oplever humørsvingninger og depressive symptomer, skal du kontakte din læge for yderligere rådgivning så hurtigt som muligt. 

Børn og unge

Der foreligger ingen kliniske data vedrørende sikkerhed og virkning hos unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Cerazette

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Fortæl det også til andre læger eller tandlæger (eller apotekspersonalet), der udskriver anden medicin til dig, at du tager Cerazette. De kan fortælle dig, hvis du skal bruge yderligere svangerskabsforebyggelse (fx kondom) og i givet fald, i hvor lang tid eller, om det er nødvendigt at ændre anvendelsen af anden medicin, du har brug for. 

 

Anden medicin 

 • kan påvirke indholdet af Cerazette i blodet
 • kan nedsætte den svangerskabsforebyggende effekt
 • kan forårsage uventet blødning.

 

Det omfatter medicin til behandling af: 

 • epilepsi (fx primidon, phenytoin, carbamazepin, oxcarbazepin, felbamat, topiramat og phenobarbital),
 • tuberkulose (fx rifampicin, rifabutin),
 • hiv-infektion (fx ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz),
 • hepatitis C virus-infektion (fx boceprevir, telaprevir),
 • andre infektionssygdomme (fx grisofulvin),
 • forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne (bosentan),
 • nedtrykthed (naturlægemidler, som indeholder perikon (Hypericum Perforatum),
 • visse typer bakterielle infektioner (fx clarithromycin, erythromycin),
 • svampeinfektioner (fx ketoconazol, itraconazol, fluconazol),
 • højt blodtryk (hypertension), angina eller visse typer hjerterytmeforstyrrelser (fx diltiazem).

 

Hvis du tager lægemidler eller naturlægemidler, som kan nedsætte Cerazettes virkning, skal du også anvende barriereprævention. Eftersom indvirkningen af anden medicin på Cerazette kan vare op til 28 dage, efter at du er stoppet med medicinen, er det nødvendigt at anvende en supplerende barrieremetode i denne periode. Din læge kan fortælle, hvis du skal bruge yderligere svangerskabsforebyggende metoder, og hvor længe disse metoder skal bruges. 

 

Cerazette kan også påvirke virkningen af andre lægemidler enten ved at forøge virkningen (fx lægemidler indeholdende ciclosporin) eller nedsætte virkningen (fx lamotrigin). 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Graviditet og amning

Graviditet 

Du må ikke tage Cerazette, hvis du er gravid, eller tror at du er gravid. 

 

Amning 

Cerazette kan tages, hvis du ammer. Cerazette har ikke nogen indflydelse på produktionen eller kvaliteten af brystmælk. Små mængder af det aktive indholdsstof i Cerazette passerer over i brystmælken. 

 

Der er ikke set nogen påvirkning af børns vækst og udvikling i studier, hvor børnene blev ammet i 7 måneder af mødre, der tog Cerazette. Børnene blev i studiet fulgt op til de var 2,5 år gamle. 

 

Fortæl din læge, hvis du ammer dit barn og gerne vil tage Cerazette. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er intet, der tyder på, at brugen af Cerazette har nogen indvirkning på årvågenheden og koncentrationsevnen. 

Cerazette indeholder lactose

Cerazette indeholder lactose (mælkesukker). Kontakt din læge, før du tager Cerazette, hvis du har fået konstateret intolerance over for visse sukkerarter. 

Regelmæssige undersøgelser

Når du tager Cerazette, vil din læge bede dig om at komme til regelmæssige undersøgelser. Hyppigheden og arten af disse undersøgelser afhænger af, hvad din læge finder relevant for dig. 

 

Kontakt din læge så hurtigt som muligt hvis: 

 • du har stærke smerter eller hævelse i dine ben, uforklarlige smerter i brystet, stakåndethed, en usædvanlig hosten, specielt hvis der er blod i spyttet (kan være tegn på en blodprop).
 • du får pludselige kraftige mavesmerter eller gulsot (kan være tegn på mulige leverproblemer).
 • du mærker en knude i brystet (kan være tegn på brystkræft).
 • du får pludselige stærke smerter i den nederste del af maven eller maveregionen (kan muligvis være tegn på ekstrauterin graviditet, dvs. graviditet uden for livmoderen).
 • du skal være sengeliggende i længere tid eller opereres (kontakt din læge mindst 4 uger forinden)
 • du får unormal, kraftig blødning fra skeden.
 • du har mistanke om, at du er gravid.

 

3. Sådan skal du tage Cerazette

Hvornår og hvordan skal tabletterne tages?

En pakke Cerazette indeholder 28 tabletter. Forsiden af blisterkortet er påtrykt pile mellem tabletterne. Hvis du vender blisterkortet, kan du se, at ugens dage er påtrykt bagsiden. Hver dag svarer til en tablet. 

 

Hver gang du begynder på en ny pakke Cerazette, skal du tage en tablet fra den øverste række. Du må ikke bare tage en tilfældig tablet. Hvis du for eksempel starter på en onsdag, skal du tage tabletten fra den øverste række, hvor der står Ons. Du skal fortsætte med at tage en tablet dagligt indtil pakken er tom. Følg altid pilenes retning på blisterkortets forside. Ved at se på bagsiden på denne måde kan du let kontrollere, om du har taget din daglige tablet. 

 

Tag en tablet på ca. samme tidspunkt hver dag. Slug tabletten med vand. Du kan få blødninger under brugen af Cerazette, men du skal fortsætte med at tage tabletterne som normalt. Når pakken er tom, skal du starte på en ny pakke næste dag uden pause og uden at vente på blødning. 

Sådan begynder du på din første Cerazette pakke

 • Hvis du ikke har brugt svangerskabsforebyggende midler med hormoner i den sidste måned:
  Afvent din menstruation. På første blødningsdag skal du tage den første Cerazette tablet. Du behøver ikke at beskytte dig yderligere mod graviditet. Du kan også starte på dag 2-5, men så skal du samtidig bruge en anden slags svangerskabsforebyggelse (fx kondom, pessar eller lignende) de første 7 dage, hvor du tager Cerazette.

 • Ved skift fra et andet svangerskabsforebyggende middel af kombinationstypen (p-pille, p-ring, p-plaster):
  Du skal begynde at bruge Cerazette dagen efter, du har taget den sidste tablet fra din p-pille pakke, eller fjernet p-ringen eller p-plasteret (dvs. du holder ikke en pause med indtagelse af tabletter, en ringfri eller plasterfri periode). Hvis din nuværende p-pille pakke også indeholder inaktive tabletter, skal du begynde med Cerazette dagen efter den sidste aktive tablet. Hvis du er usikker på forskellen mellem de aktive og inaktive tabletter, kan du spørge din læge eller på apoteket. Hvis du følger disse instruktioner, behøver du ikke at beskytte dig yderligere mod graviditet.

  Du kan også begynde senest dagen efter den tablet-, ring- eller plasterfri periode eller efter perioden med placebotabletter med dit nuværende svangerskabsforebyggende præparat. Hvis du følger disse instruktioner, skal du samtidig bruge en anden slags svangerskabsforebyggelse (fx kondom, pessar eller lignende) de første 7 dage, hvor du tager Cerazette.

 

 • Hvis du skifter fra anden pille, som kun indeholder gestagen (minipille):
  Du kan stoppe med din nuværende pille når som helst og begynde at tage Cerazette med det samme. Du behøver ikke at beskytte dig yderligere mod graviditet.

 

 • Hvis du skifter fra injektion, implantat eller spiral, som afgiver gestagen:
  Du skal begynde at tage Cerazette den dag, du skulle have den næste injektion eller den dag implantatet eller spiralen er fjernet. Du behøver ikke at beskytte dig yderligere mod graviditet.

 

 • Efter fødsel:
  Du kan begynde med at tage Cerazette mellem 21 og 28 dage efter, at du har født. Hvis du begynder senere, skal du samtidig bruge en anden slags svangerskabsforebyggelse (fx kondom, pessar eller lignende) de første 7 dage, hvor du tager Cerazette. Hvis du allerede har haft samleje, skal graviditet udelukkes inden du kan begynde at tage Cerazette. Yderligere information for ammende kvinder findes under punkt 2. ‘Det skal du vide, før du begynder at tage Cerazette’ under overskriften ‘Graviditet og amning’. Lægen kan også rådgive dig.

 

 • Efter abort:
  Din læge vil rådgive dig.

Hvis du har glemt at tage Cerazette

 • Hvis der er gået mindre end 12 timer siden, at du skulle have taget din sidste tablet, er Cerazette stadig sikker. Tag den glemte tablet, så snart du husker det og tag resten af tabletterne som normalt.
 • Hvis der er gået mere end 12 timer siden, at du skulle have taget din sidste tablet, kan sikkerheden ved Cerazette være nedsat. Jo flere tabletter du har glemt i træk, jo større er risikoen for, at du kan blive gravid. Tag den glemte tablet, så snart du husker det, og tag resten af tabletterne som normalt. Brug anden svangerskabsforebyggelse (fx kondom) i de næste 7 dage, hvor du tager Cerazette. Hvis du glemmer en eller flere tabletter i den første uge, hvor du startede med at tage tabletterne og har haft samleje i ugen, før du glemte tabletterne, er der mulighed for, at du er blevet gravid. Kontakt din læge.

Hvis du har maveproblemer (fx opkastning, kraftig diarré)

Følg vejledningen for glemte tabletter ovenfor. 

Hvis du kaster op indenfor 3-4 timer efter, at du har taget din Cerazette tablet, kan du risikere, at det aktive indholdsstof i Cerazette ikke er fuldstændig optaget i kroppen. Det samme gælder, hvis du har kraftig diarré. 

Hvis du har taget for mange Cerazette tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Cerazette, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Der er ikke set tilfælde af alvorlige, skadelige virkninger efter indtagelse af for mange Cerazette tabletter på en gang. Der kan forekomme symptomer som kvalme, opkastning og hos unge piger kan der forekomme en let blødning fra skeden. Ønsker du yderligere oplysninger, spørg da din læge til råds. 

Hvis du holder op med at tage Cerazette

Du kan stoppe med at tage Cerazette på en hvilken som helst dag. Fra den dag du stopper, er du ikke længere beskyttet mod graviditet. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger i forbindelse med brug af Cerazette er beskrevet i punkt 2, ‘Det skal du vide, før du begynder at tage Cerazette’ under ’Brystkræft’ og ’Blodpropper’. Læs venligst dette punkt for yderligere informationer, og kontakt straks din læge, hvis det er relevant. 

 

Du skal straks kontakte lægen, hvis du oplever allergiske reaktioner (overfølsomhed) herunder hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, som giver besvær med at trække vejret eller synke (angioødem og/eller anafylaksi). 

 

Blødninger fra skeden kan optræde med uregelmæssige intervaller under brugen af Cerazette. Det kan dreje sig om pletblødning, som måske ikke engang kræver brug af et bind, eller kraftigere blødninger, som kan minde om en menstruation, og som kræver brug af et bind. Det kan også være, at du slet ikke bløder. De uregelmæssige blødninger er ikke tegn på, at den svangerskabsforebyggende virkning ved Cerazette er nedsat. Generelt behøver du ikke gøre noget ved det, men blot fortsætte med at tage Cerazette. Hvis din menstruation imidlertid er meget kraftig eller varer meget længe, skal du kontakte din læge. 

 

Cerazette-brugere har rapporteret følgende bivirkninger: 

 

Almindelige bivirkninger (kan berøre op til 1 ud af 10 kvinder) 

 • humørsvingninger, depression, nedsat sexlyst (libido)
 • hovedpine
 • kvalme
 • akne
 • smerter i brysterne, uregelmæssig eller ingen menstruation
 • vægtøgning

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan berøre op til 1 ud af 100 kvinder) 

 • infektion i skeden
 • vanskeligheder ved brug af kontaktlinser
 • opkastning
 • hårtab
 • menstruationssmerter, cyster på æggestokkene
 • træthed

 

Sjældne bivirkninger (kan berøre op til 1 ud af 1.000 kvinder) 

 • udslæt, nældefeber, smertefulde blå-røde knuder (knuderosen (erythema nodosum)) (dette er hudreaktioner)

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

 • allergisk reaktion

 

Ud over ovennævnte bivirkninger kan der forekomme udflåd fra brysterne. Kontakt straks din læge, hvis du oplever symptomer på angioødem, såsom (i) hævet ansigt, tunge eller svælg, (ii) synkebesvær, eller (iii) nældefeber og vejrtrækningsproblemer. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Cerazette utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke Cerazette efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Opbevar blisterkortet i den originale foliepose for at beskytte mod lys og fugt. Tages indenfor 1 måned fra datoen for åbning af folieposen. 

 

Det aktive stof udviser en miljømæssig risiko for fisk. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cerazette indeholder:

 • Aktivt stof: desogestrel (75 mikrogram)
 • Øvrige indholdsstoffer: silica, kolloid vandfri, α-tocopherol, majsstivelse, povidon, stearinsyre, hypromellose, macrogol 400, talcum, titandioxid (E 171), lactosemonohydrat (se også ”Cerazette indeholder lactose” i punkt 2).

Udseende og pakningsstørrelser

Et blisterkort med Cerazette indeholder 28 hvide, runde filmovertrukne tabletter. Tabletterne er mærket med KV over 2 på den ene side og ORGANON* på den modsatte side. Hver pakke med Cerazette indeholder 1, 3, 6 eller 13 blisterkort. Hvert blisterkort ligger i en foliepose. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2003 PC Haarlem, Holland 

Dansk repræsentant:

Organon Denmark ApS, Havneholmen 25, 1561 København V, tlf.: +45 4484 6800,  

info.denmark@organon.com 

Fremstiller:

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holland. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...