Brentan®

mundhulegel 20 mg/g

McNeil Denmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Brentan 20 mg/g mundhulegel 

Miconazol 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Brentan til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Indlægssedler opdateres løbende. Du kan se den nyeste indlægsseddel for Brentan på www.indlægsseddel.dk  

  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Brentan 

 3. Sådan skal du bruge Brentan 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

Brentan er et svampemiddel. Du kan bruge Brentan mundhulegel til behandling af svampeinfektioner i munden.  

  

Lægen kan have givet dig Brentan for noget andet. Følg altid lægens anvisning.  

  

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Brentan

Brug ikke Brentan:

 • hvis du er allergisk over for det aktive stof, andre tilsvarende svampemidler eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6). 

 • til spædbørn mindre end 4 måneder, eller spædbørn hvis synkerefleks endnu ikke er tilstrækkeligt udviklet (se Særlige forholdsregler). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før du tager Brentan, hvis du 

 • har nedsat leverfunktion – Brentan bør ikke anvendes. 

 • er i behandling med et af følgende lægemidler (Brentan bør ikke anvendes sammen med disse): 

  • allergimidlerne terfenadin eller mizalostin 

  • sovemedicin (triazolam, midazolam) 

  • visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser (dofetilid, quinidin) 

  • antipsykotisk medicin (pimozid) 

  • visse kolesterolsænkende midler (statiner) 

 • er i behandling med blodfortyndende medicin, idet doseringen så skal tilpasses. 

 • er i behandling med epilepsimedicin, idet koncentrationen bør kontrolleres. 

 • er i behandling med medicin mod type 2 diabetes, da der kan ses en øget effekt, så doseringen skal tilpasses.

Særlige forholdsregler

 • Brentan mundhulegel bør anvendes efter måltider. 

 • Har du tandprotese skal du være meget omhyggelig med hygiejnen – se punkt 3

 • Ved for tidligt fødte børn og spædbørn der udviser langsom neuromuskulær udvikling bør den nedre aldersgrænse øges til 5-6 måneders alderen. 

 • Hvis Brentan Mundhulegel anvendes til små børn (fra 4 måneder til 2 år) skal man være forsigtig med påføring af gelen, så gelen ikke tilstopper halsen. Gelen bør derfor ikke anbringes i den bagerste del af svælget, og dosis bør deles i flere små portioner. Forældrene skal overvåge barnet, så det ikke kvæles. 

 • Brentan kan forårsage alvorlige allergiske reaktioner. Du skal være opmærksom på tegn på en allergisk reaktion, mens du tager Brentan. Se afsnit 4.

Brug af anden medicin sammen med Brentan

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
 

Tal med din læge, hvis du tager 

 • visse kolesterolsænkende midler (statiner som simvastatin). 

 • sovemedicin, beroligende medicin, medicin mod angst og uro eller depression (triazolam, midazolam, buspiron, alprazolam, reboxetin). 

 • visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser (dofetilid, quinidin). 

 • migrænemidler (sekalalkaloider som ergotamin). 

 • antipsykotisk medicin (pimozid). 

 • visse midler mod allergi (terfenadin, mizolastin, ebastin). 

 • blodfortyndende medicin (warfarin). 

 • visse lægemidler mod HIV og kræft. 

 • medicin mod type 2 diabetes (sulfonylurinstof). 

 • visse midler mod forhøjet blodtryk eller hjertesygdom (kalciumkanalblokkere som verapamil). 

 • visse immundæmpende midler (ciclosporin, tacrolimus, sirolimus). 

 • medicin mod epilepsi eller trigeminusneuralgi (phenytoin, carbamazepin). 

 • medicin mod nedsat potens (sildenafil). 

 • antibiotika mod tuberkulose (rifabutin). 

 • steroider (methylprednisolon). 

Brentan indeholder alkohol. Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse) må du ikke tage Brentan uden først at tale med lægen eller apoteket.  

 

Brug af Brentan sammen med mad og drikke

Du må ikke bruge Brentan mundhulegel sammen med mad og drikke. Brentan mundhulegel bør anvendes efter måltider. 

 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Brentan. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brentan påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Brentan indeholder ethanol, hvor advarsel er påkrævet

Brentan mundhulegel indeholder en mindre mængde alkohol (ethanol), mindre end 100 mg per dosis. Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse) må du ikke tage Brentan uden først at tale med lægen eller apoteket. 

3. Sådan skal du bruge Brentan

Brug altid Brentan nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

1 måleske (medfølger) indeholder 5 ml mundhulegel svarende til 124 mg miconazol. 

 

Den sædvanlige dosis er 

Voksne og børn over 2 år 

2,5 ml = 1/2 måleske, 4 gange daglig efter et måltid. 

  

Børn 4 – 24 måneder 

1,25 ml = 1/4 måleske, 4 gange daglig efter et måltid. 

  

Gelen bør ikke straks sluges, men skal beholdes i munden så længe som muligt. 

 

Sådan anvendes Brentan mundhulegel 

Åbning af tuben 

Tuben åbnes ved, at hætten skrues af, og tubens forsegling brydes ved at trykke spidsen i hættens yderside mod tubens spids. 

  

Brentan mundhulegel er til anvendelse i munden.  

  

Spædbørn over 4 måneder og små børn (4-24 måneder) 

Vask hænderne omhyggeligt. Mål den angivne dosis af i måleskeen. Dosis bør deles i flere små portioner. Kom gelen på en ren finger og smør den på det angrebne område i barnets mund. Man skal være forsigtig med påføring af gelen, så den ikke tilstopper halsen. Gelen bør derfor ikke anbringes i den bagerste del af svælget. Forældrene skal overvåge barnet, så det ikke kvæles. Hvis du ammer må du pga. kvælningsfare ikke smøre gelen på brystvorten for at give det til dit spædbarn. Behandlingen skal fortsættes mindst en uge efter symptomerne er forsvundet. 

  

Voksne og børn over 2 år 

Vask hænderne omhyggeligt. Den anviste mængde kommes på måleskeen som derefter kommes i munden. Gelen holdes i munden så længe som muligt, før den synkes. Rengør altid måleskeen efter anvendelse. Behandlingen skal fortsættes mindst en uge efter symptomerne er forsvundet. 

 

Protesebærere 

 1. Tag protesen ud og gør den ren 

 2. Opmål den angivne dosis i måleskeen 

 3. Påfør mundhulegelen på den side af protesen, som kommer i kontakt med ganen eller slimhinden. 

 4. Sæt protesen på plads, og behold den overskydende gel i munden så længe som muligt før den synkes. 

Hvis du har brugt for meget Brentan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Brentan, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

  

Hvis du har anvendt for meget Brentan mundhulegel kan du få opkastninger og diaré. 

 

Hvis du har glemt at bruge Brentan

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Hvis du holder op med at bruge Brentan

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Brentan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

  

Stop med at tage Brentan mundhulegel og kontakt straks din læge, hvis du oplever nogen af følgende bivirkninger: 

 • Hævelse af ansigt, tunge eller svælg, synkebesvær, nældefeber og åndedrætsbesvær (angioødem, anafylaktiske reaktion (ukendt hyppighed). 

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bemærker nogen af følgende bivirkninger: 

 • Udslæt med pus-fyldte bumser / blister (akut generaliseret eksantematøs pustulose) 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (indenfor minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Kvælning – se ”Særlige forholdsregler” (under punkt 2). 

 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Rød, skællende hud med buler under huden og blærer (eksantematøs pustulose). 

  Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Alvorligt udslæt, som kan være ledsaget af feber, træthed, hævelser i ansigtet eller hævede lymfekirtler, forhøjet antal af en bestemt type hvide blodlegemer (eosinofile celler), påvirkning af lever, nyrer eller lunger (en reaktion kendt som DRESS). Kontakt straks læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

Mundtørhed, kvalme, opkastning, opgylpning, ubehag i munden. 

  

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Smagsforstyrrelser 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden): 

 • Lokale hævelser af hud og slimhinder. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

 • Overfølsomhed, nældefeber, udslæt, diaré, mundbetændelse, misfarvning af tungen. 

Tal med lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. 

 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

  

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Brentan mundhulegel utilgængeligt for børn. 

 • Du kan opbevare Brentan mundhulegel ved almindelig temperatur. 

 • Brug ikke Brentan mundhulegel efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

  Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Brentan mundhulegel indeholder

 • Det aktive stof er miconazol 20 mg/g. 

 • De øvrige indholdsstoffer er: pregelatineret stivelse, ethanol, polysorbat 20 (E 432), saccharinnatrium (E 954), cacao aroma, tetrarome orange aroma, glycerol, renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser

Tube med 40 g hvid gel og en måleske på 5 ml (svarende til 124 mg miconazole). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød. 

 

Fremstiller

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., B-2340 Beerse, Belgien. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2016. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...