Depo-Medrol®

injektionsvæske, susp. 40 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Depo-Medrol® 40 mg/ml injektionsvæske, suspension
Methylprednisolonacetat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt og det vil blive givet til dig af en læge eller sundhedspersonale.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Depo-Medrol
 3. Sådan bliver du behandlet med Depo-Medrol
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Depo-Medrol er et syntetisk binyrebarkhormon.  

 • Det mindsker tegn på betændelse og irritation af vævene som rødme, kløe, hævelse, ømhed, smerter og varmefølelse.
 • Det nedsætter kroppens immunforsvar.
 • Det forhindrer eller svækker allergi.


Du kan blive behandlet med Depo-Medrol ved f.eks. sæsonallergi, visse hudsygdomme og betændelse i ét eller flere led.

Depo-Medrol har en depotvirkning, dvs. en langvarig virkning. Ved indsprøjtning direkte i et betændt led giver Depo-Medrol en lindring, der varer 3-4 uger.

Det er en læge eller sygeplejerske med godt kendskab til brugen af Depo-Medrol, der giver dig indsprøjtningen.

Lægen kan give dig indsprøjtning med Depo-Medrol for noget andet. Spørg lægen.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide om Depo-Medrol

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Du må ikke få Depo-Medrol, hvis du:

 • er overfølsom over for methylprednisolon eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • har en udbredt svampeinfektion, bortset fra lokale svampeinfektioner f.eks. i huden eller i mundhulen.


Depo-Medrol må ikke bruges som infusion ind i rygmarvskanalen eller under kranieknoglerne (epidural og intratekal anvendelse), eller gives som en indsprøjtning direkte i blodåren (intravenøs anvendelse).

Hvis du får Depo-Medrol i doser, som dæmper immunforsvaret, må du ikke få visse typer vacciner. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være særlig forsigtig med at behandle dig med Depo-Medrol, hvis du har: 

 • diabetes, da du muligvis skal have justeret insulindosis.
 • for lavt stofskifte.
 • skrumpelever (levercirrhose).
 • virusinfektion i øjet (herpes simplex).
 • mavesår, alvorlig tarmsygdom, som tyktarmssygdom med tendens til blødning eller betændelse i tyktarmen.
 • fået en blodkar- eller tarmoperation (anastomose) for nylig.
 • tuberkulose, også hvis du har haft tuberkulose.
 • sklerose som påvirker hele kroppen (systemisk sklerose).
 • nedsat nyrefunktion.
 • hjerteproblemer.
 • for højt blodtryk eller har hjertesvigt.
 • haft en blodprop eller er disponeret for det.
 • knogleskørhed.
 • abnorm muskeltræthed (myasthenia gravis).
 • visse psykiske lidelser f.eks. nedtrykthed, udtalte humørsvingninger eller tendens til psykose, da behandling med Depo-Medrol kan forværre dette.
 • traumatisk hjerneskade.
 • grøn stær.
 • måneansigt med ophobning af kropsfedt på maven og i nakken (Cushings syndrom).
 • nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen.
 • kramper.
 • ændringer i blodets fedtsammensætning.
 • haft allergi over for et lægemiddel.
 • svulst i binyremarven (fæokromocytom).
 • taget eller tager lægemidler mod hiv/aids (cobicistat eller andre lignende lægemidler).

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Du skal straks kontakte lægen, hvis du: 

 • får blårøde svulster i huden, da det kan være tegn på hudkræft (Kaposis sarkom).
 • får feber og føler dig utilpas, da det kan være tegn på infektion.
 • efter en indsprøjtning får smerter og hævelse på indsprøjtningsstedet, da det kan være tegn på betændelse.
 • får yderligere nedsat bevægelighed i leddene, da det kan være tegn på betændelse.
 • får voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen.


Du skal være opmærksom på følgende: 

 • Kontakt lægen hvis du får smerter i øjet eller problemer med synet (specielt også børn). Ved længerevarende brug kan der opstå grå stær (især hos børn) og grøn stær (forhøjet tryk i øjet) med risiko for skader på synet samt risiko for infektion med svamp eller virus i øjnene. Lægen vil derfor kontrollere dit syn, hvis du behandles i længere tid.
 • Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.
 • Fortæl det altid til lægen, at du er i behandling med Depo-Medrol, hvis du skal vaccineres.
 • Længerevarende behandling med Depo-Medrol kan nedsætte sædkvaliteten hos mænd.
 • Depo-Medrol kan skjule tegn på betændelse, og betændelse kan blive værre.
 • Lægen kan anbefale en saltfattig og kaliumrig diæt.
 • Depo-Medrol kan skjule tegn på mavesår, betændelse i bughinden eller andre sygdomme i mave- tarmkanalen.
 • Samtidig brug af binyrebarkhormoner og NSAID (smertestillende medicin) øger din risiko for at få mavesår.
 • Depo-Medrol kan give en nedsat reaktion på hudpriktest (allergitest), så fortæl det altid til lægen, hvis du er i behandling med Depo-Medrol.
 • Kontakt lægen, hvis du får en allergisk reaktion med udslæt og hævelser.
 • Kontakt lægen, hvis du inden for få dage eller uger efter behandlingsstart eller lige efter du stopper behandlingen med Depo-Medrol får personlighedsændringer som humørsvingninger, bliver meget deprimeret, får selvmordstanker, hallucinationer eller søvnløshed.
 • Høje doser af binyrebarkhormoner kan give betændelse i bugspytkirtlen.
 • Ved længerevarende behandling med Depo-Medrol kan der opstå fedtophobning omkring rygsøjlen.

Børn og unge

 • Du skal undgå at blive smittet med skoldkopper eller mæslinger. Dette er især vigtigt, hvis du får store doser. Hvis du alligevel kommer i kontakt med smittede, skal du kontakte lægen. Dette er særlig vigtigt ved behandling af børn.
 • Længerevarende brug af Depo-Medrol kan nedsætte udviklingen og væksten hos nyfødte og børn. Tal med lægen om kontrol.
 • Små børn, der får længerevarende behandling, kan få et forhøjet tryk i kraniet.


Fortæl det altid til lægen, at du er i behandling med Depo-Medrol, hvis du skal opereres, har været udsat for en ulykke, får alvorlige infektioner eller er udsat for stress. Dette gælder i op til 1 år efter, at du er stoppet med behandlingen.

Behandling med Depo-Medrol kan have en negativ virkning på den måde, calcium omsættes på i dine knogler. Derfor skal du afklare risikoen for knogleskørhed (knogletab og -brud) med din læge, specielt hvis du har familiemedlemmer, der tidligere har haft knoglebrud, hvis du ikke dyrker motion regelmæssigt, hvis du er kvinde i overgangsalderen eller har overstået overgangsalderen, eller hvis du er ældre.

Hvis du skal i behandling med Depo-Medrol i længere tid, bør du bære et kort, som fortæller, hvornår behandlingen begyndte, hvilken dosis du får, hvilket præparat du er i behandling med, samt navnet på den læge eller afdeling, som har ordineret behandlingen. Dette kort skal sikre, at du får det rigtige i den rigtige dosis, hvis du bliver indlagt, og ikke selv er i stand til at oplyse, at du er i denne behandling.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Depo-Medrol. 

Brug af anden medicin sammen med Depo-Medrol

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Nogle lægemidler kan øge virkningen af Depo-Medrol, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for hiv- medicin, herunder ritonavir og cobicistat).

Depo-Medrol kan påvirke virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan påvirke virkningen af Depo-Medrol.
Fortæl det til lægen hvis du er i behandling med: 

 • medicin, der skal nedsætte immunforsvaret efter transplantation (ciclosporin, tacrolimus).
 • medicin mod epilepsi og kramper (phenobarbital, phenytoin og carbamazepin).
 • medicin mod tuberkulose (rifampicin, isoniazid).
 • medicin mod svampeinfektion (itraconazol og ketoconazol).
 • medicin mod diabetes.
 • smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, NSAID).
 • ikke-kalium besparende medicin (vanddrivende medicin, amphotericin B, xantener og beta-2- agonister).
 • blodfortyndende medicin.
 • muskelafslappende medicin (neuromuskulær blokker, som pancuronium, vecuronium).
 • medicin til at forebygge opkastning og kvalme efter operation (aprepitant, fosaprepitant).
 • medicin mod hiv (indinavir, ritonavir, cobicistat).
 • visse typer medicin til kræft (cyclophosphamid, aminoglutetimid).
 • medicin mod for højt blodtryk, hjertekrampe (angina pectoris) (diltiazem).
 • prævention (ethinylestradiol, norethindron).
 • medicin mod infektioner (clarithromycin, erythromycin, troleandomycin).
 • medicin mod abnorm muskeltræthed, som kaldes myasthenia gravis (kolinesterasehæmmere).

Brug af Depo-Medrol sammen med mad og drikke

Du må ikke drikke grapefrugtjuice, hvis du får Depo-Medrol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel. 


Graviditet
 

Du vil normalt ikke blive behandlet med Depo-Medrol, hvis du er gravid. Lægen vil vurdere det for hver enkelt. 


Amning
 

Hvis behandlingen er nødvendig, skal du normalt holde op med at amme, da Depo-Medrol udskilles i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om Depo-Medrol påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal være opmærksom på, hvordan 

medicinen påvirker dig. Hvis du oplever svimmelhed, synsforstyrrelser, træthed eller besvimer efter behandling med Depo-Medrol, må du ikke køre bil eller betjene maskiner. 

Depo-Medrol indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan bliver du behandlet med Depo-Medrol

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 

Brugsanvisning

Depo-Medrol skal omrystes før brug. 


Depo-Medrol bliver indsprøjtet i en muskel eller direkte i det syge led. 

Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og er afhængig af sygdommens art, og af om du får indsprøjtningen i musklen eller direkte i leddet. 


Ved indsprøjtning i leddet er dosis bestemt af, hvilket led det er. 

Indsprøjtning med Depo-Medrol vil sædvanligvis blive givet af en læge eller en sygeplejerske. Skal du have en mindre dosis, skal ændringen af dosis ske langsomt. 

Hvis du har mistanke om, at du har fået for meget Depo-Medrol

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har mistanke om, at du har fået mere af Depo-Medro, end der står i denne information, eller mere end lægen har forskrevet (og du føler dig utilpas). 

Akut overdosering af Depo-Medrol medfører ingen umiddelbare symptomer. 

Hvis en dosis af Depo-Medrol er blevet glemt

Da du vil få dette lægemiddel under tæt medicinsk overvågning, er det ikke sandsynligt, at en dosis vil blive glemt. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du mener, at en dosis er blevet glemt. 

Hvis behandlingen med Depo-Medrol bliver stoppet

Du må kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Skal du have en mindre dosis, skal ændringen af dosis ske langsomt. Hvis behandlingen pludseligt ophører eller dosis bliver sat kraftigt ned, kan du få en række særdeles ubehagelige symptomer som feber, led- og muskelsmerter og dårlig almen tilstand. Herudover kan der også fremkomme: dårlig appetit, kvalme, opkastning, træthed, hovedpine, hudafskalning, vægttab og/eller lavt blodtryk. 


Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Nogle bivirkninger afhænger af dosis og behandlingens varighed. 

Mange bivirkninger forsvinder, når behandlingen ophører, og bliver sædvanligvis mindre udtalte, hvis dosis bliver sat ned. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger 

(det sker hos flere end 1 ud af 100 patienter): 

 • Opblussen af alvorlige betændelsestilstande (infektioner), f.eks. herpes, svampeinfektioner, tuberkulose. Kontakt lægen.
 • Sløring af alvorlig betændelse. Kontakt lægen.
 • Frembrud og forværring af sukkersyge (hyppig vandladning, tørst, træthed). Kontakt lægen.
 • Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken (Cushing-lignende symptomer). Kontakt lægen.
 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken med svækket reaktion på svære skader, infektioner og operationer. Kontakt lægen.
 • Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort, ildelugtende afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Nedsat vækst. Tal med lægen.


Ikke almindelige bivirkninger
(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Pludselige hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/anafylaktoid reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Betændelse (infektion) som kan opstå, hvis du har et svækket immunforsvar.
 • Meget medtaget almentilstand, voldsomme smerter i maven pga. betændelse i bughinden. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Muskelsvaghed og muskelsmerter (myopati). Kontakt lægen.
 • Grå stær (uklart syn). Kontakt læge.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Sindssygdom (psykoser). Kontakt lægen.


Sjældne - meget sjældne bivirkninger
(det sker hos færre end 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter bag øjnene, synsforstyrrelser). Udbuling af de bløde partier i kraniet hos spædbørn (spændte fontaneller).
  Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Hyppigheden er ikke kendt for følgende bivirkninger: 

 • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Træthed, sløvhed, stigende til koma. Tendens til muskelkramper og forstyrrelser i hjerterytmen (pulsen), kramper i svælget pga. for lidt syre i blodet. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Selvmordstanker. Kontakt straks læge.
 • Skizofreni. Kontakt lægen.
 • Nedsat dannelse af et eller flere af hypofysens hormoner (hypopituitarisme).
 • Feber, led- og muskelsmerter og dårlig almentilstand (ved ophør af behandlingen).
 • Smerter i lænden med prikkende, snurrende fornemmelser samt kraftløshed i benene på grund af ophobning af fedtvæv på lokaliserede dele af kroppen (epidural lipomatose). Kontakt læge.
 • Mørk plet midt i synsfeltet samt sløret og nedsat syn (nethindeløsning) pga. sygdom i nethinden og årehinden. Kontakt læge.
 • Blindhed ved behandling direkte i læsioner i hoved og ansigt.
 • Hos hjertesyge kan der opstå åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. hjertesvigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungen. Ring 112.
 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Voldsomme smerter i maven og meget medtaget almen tilstand pga. hul i tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge eller skadestuen. Ring 112.
 • Methylprednisolon kan skade din lever. Leverbetændelse (hepatitis) og forhøjede levertal er rapporteret. Kløe, gul hud eller øjne, mørk urin eller influenzalignende symptomer kan være tegn på leverbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.
 • Betændelseslignende tilstand i en knogle med smerter og brud på knoglerne (knoglenekrose). Kontakt læge.
 • Sprængte sener (især achillessenen). Kontakt læge.
 • Sammenfald i rygsøjlen. Kontakt læge.
 • Ledlidelse (neuropatisk artropati) med smerter og hævede led. Kontakt læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger
(det sker hos flere end 1 ud af 100 patienter): 

 • Betændelse (infektioner).
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.
 • Øget behov for insulin og tabletbehandling af diabetes.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Tørst pga. nedsat udskillelse af salt.
 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen.
 • Hudforandringer med ændret fedtfordeling på maven og i nakken.
 • Strækmærker i huden.
 • Punktformede blødninger i huden.
 • Blødninger i huden.
 • Uren hud / akne (bumser).
 • Vand i kroppen. Kontakt lægen.
 • Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væskeophobning i kroppen. Tal med lægen.
 • Muskelsvaghed.
 • Menstruationsforstyrrelser.
 • Nedsat sårheling.
 • Øget behåring hos kvinder, som skægvækst.
 • Hævede fødder, ankler og hænder.
 • Irritabilitet (hos børn).
 • Nedsat glukosetolerance.


Ikke almindelige bivirkninger
(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Betændelse på injektionsstedet (efter ikke steril injektion).
 • Psykiske forstyrrelser, f.eks. nedtrykthed, opstemthed, søvnløshed, humørsvingninger, personlighedsændringer.
 • Humørsvingninger, unormal opførsel og søvnløshed (hos børn).
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Knoglebrud og sammenfald af knogler.


Sjældne - meget sjældne bivirkninger
(det sker hos færre end 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Smerter, rødme og hævelser efter indsprøjtning i ledet, steril absces.
 • Hukommelsestab. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår.
 • Svimmelhed, hovedpine.
 • Sure opstød/halsbrand.


Hyppigheden er ikke kendt for følgende bivirkninger: 

 • Overfølsomhed over for lægemidler.
 • Ændringer i blodets fedtsammensætning.
 • Øget appetit (kan give vægtøgning).
 • Dannelse af fedtknuder.
 • Psykiske forstyrrelser, f.eks. tendens til kraftige følelsesmæssige reaktioner, afhængighed, mani, vrangforestillinger, hallucinationer, forvirring, mental forstyrrelse, angst, unormal opførsel og irritabilitet. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Udstående øjne.
 • Sløret syn.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Hikke.
 • Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i spiserøret.
 • Mavesmerter, oppustethed, diarré, kvalme.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Pigmentforandringer, f.eks. lyse pletter på huden (mindre pigment) eller brune pletter på huden (øget pigment).
 • Udslæt, rødmen af huden, kløe, nældefeber, kraftig svedtendens.
 • Muskelsvind, vævsdød, smerter i leddene, muskelsmerter.
 • Reaktion på indsprøjtningsstedet.
 • Forbigående hævelse og rødme på indsprøjtningssted efter indsprøjtning i et led.
 • Træthed, utilpashed, irritabilitet (voksne).
 • Nedsat reaktion på hudpriktest (allergitest).
 • Forhøjede antal hvide blodlegemer. Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.


Depo-Medrol kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forhøjede levertal, resultater fra urin- og blodprøver herunder kolesterol. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Depo-Medrol utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C. 


Brug ikke Depo-Medrol efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Depo-Medrol indeholder:

 • Aktivt stof: methylprednisolonacetat.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, macrogol 3350, myristyl-Gamma-picoliniumhydrochlorid, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Depo-Medrol er en mælkehvid suspension i hætteglas. 


Depo-Medrol fås i pakningsstørrelser á 1 hætteglas á 1 ml, 2 ml eller 5 ml og 24 hætteglas á 1 ml eller 2 ml. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Depo-Medrol® er et registreret varemærke, der tilhører Pfizer Inc. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...