Viread®

granulat 33 mg/g

Gilead

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Viread 33 mg/g granulat  

tenofovirdisoproxil 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Viread
 3. Sådan skal De tage Viread
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

 

Hvis Viread er ordineret til Deres barn, bedes De bemærke, at alle oplysninger i indlægssedlen er henvendt til Deres barn (i dette tilfælde bedes De læse „Deres barn“ i stedet for „De“).  

 

1. Virkning og anvendelse

Viread indeholder det aktive stof tenofovirdisoproxil. Dette aktive stof er en form for medicin, der kaldes antiretroviral eller antiviral medicin, som anvendes til behandling af enten hiv- eller HBV-infektion eller begge dele. Tenofovir er en såkaldt nukleotid reverse transkriptase hæmmer, generelt kaldet en NRTI. Tenofovir virker ved at gribe ind i den måde, som enzymer normalt arbejder på, og som er nødvendige, for at virus kan formere sig (ved hiv hedder enzymet reverse transkriptase; ved hepatitis B hedder det dna-polymerase). Viread bør altid anvendes i kombination med anden medicin for at behandle en hiv-infektion. 

 

Viread 33 mg/g granulat anvendes til behandling af infektion med hiv (humant immundefektvirus).  

Det er egnet til:  

 • voksne
 • børn og unge i alderen 2 til under 18 år, der allerede er blevet behandlet med anden hiv-medicin, der ikke længere er helt effektivt på grund af udvikling af resistens, eller der forårsagede bivirkninger.

 

Viread 33 mg/g granulat anvendes også til behandling af kronisk hepatitis B, som er en infektion med HBV (hepatitis B-virus). Det er egnet til:  

 • voksne
 • børn og unge i alderen 2 til under 18 år.

 

De behøver ikke nødvendigvis have hiv for at blive behandlet med Viread for HBV. 

 

Denne medicin helbreder ikke hiv-infektion. Mens De tager Viread, kan De stadig udvikle infektioner eller andre sygdomme, der er forbundet med hiv-infektion. De kan også smitte med hiv og HBV, så det er vigtigt at tage forholdsregler for at undgå at smitte andre. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Viread

Tag ikke Viread‌

 • Hvis De er allergisk over for tenofovir, tenofovirdisoproxil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Viread angivet i punkt 6.
  →Hvis dette gælder for Dem, skal De omgående fortælle Deres læge det og lade være med at tage Viread.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Viread. 

 

 • Tag forholdsregler for at undgå at smitte andre. De kan stadig smitte andre med hiv, selvom De tager dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer. Viread nedsætter ikke risikoen for at smitte andre med HBV ved seksuel kontakt eller med inficeret blod. De skal fortsat tage forholdsregler for at undgå dette.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De tidligere har haft nyresygdomme, eller hvis undersøgelser har vist, at De har nyreproblemer. Viread bør ikke gives til børn med eksisterende nyreproblemer. Før De påbegynder behandlingen, kan Deres læge bestille blodprøver for at bedømme Deres nyrefunktion. Viread kan have indvirkning på Deres nyrer under behandlingen. Deres læge kan bestille blodprøver under behandlingen for at overvåge, hvordan Deres nyrer fungerer. Hvis De er voksen, kan Deres læge måske råde Dem til at reducere Deres daglige dosis af granulatet. Tag ikke mindre end den ordinerede dosis, medmindre Deres læge har sagt, at De skal gøre det.

  Viread tages normalt ikke sammen med anden medicin, som kan skade Deres nyrer (se Brug af anden medicin sammen med Viread). Hvis dette ikke kan undgås, vil Deres læge overvåge Deres nyrefunktion en gang om ugen.
 • Knogleproblemer. Nogle af de voksne hiv-patienter, der får antiretroviral kombinationsbehandling, kan udvikle en knoglesygdom, der kaldes knoglenekrose (knoglevævet dør på grund af nedsat blodtilførsel til knoglen). Til de mange risikofaktorer for udvikling af denne sygdom hører blandt andre: Varigheden af kombinationsbehandlingen, anvendelse af kortikosteroider, alkoholforbrug, alvorligt nedsat immunforsvar, samt (over-)vægt (højere Body Mass Index (BMI)). Stivhed, ømhed og smerter i leddene (især hofte, knæ og skulder) samt bevægelsesbesvær kan være tegn på knoglenekrose. Hvis De bemærker et eller flere af disse symptomer, skal De fortælle det til Deres læge.

  Knogleproblemer (som viser sig som vedvarende eller forværrede knoglesmerter og nogle gange resulterer i knoglebrud) kan også forekomme på grund af skader på celler i nyrerne (de tubulære celler) (se pkt. 4, Bivirkninger). Fortæl Deres læge, hvis De har knoglesmerter eller brud.

  Tenofovirdisoproxil kan også forårsage tab af knoglemasse. Det mest udprægede knogletab blev set i kliniske studier, hvor patienter blev behandlet med tenofovirdisoproxil i kombination med en boostet proteasehæmmer.

  Tenofovirdisoproxils virkning på langsigtet knoglesundhed og fremtidig risiko for brud hos voksne og pædiatriske patienter er uvis.

  Fortæl Deres læge, hvis De ved, at De lider af osteoporose. Patienter med osteoporose har højere risiko for brud.
 • Tal med Deres læge, hvis De tidligere har haft en leversygdom, herunder gulsot (hepatitis). Patienter, som har en leversygdom, inklusive kronisk hepatitis B eller C, og som behandles med antiretroviral medicin, har en forhøjet risiko for at få alvorlige bivirkninger i leveren, som kan være livsfarlige. Hvis De har en hepatitis B-infektion, vil Deres læge nøje overveje, hvilken behandling, der er den bedste for Dem. Hvis De tidligere har haft en leversygdom eller en kronisk hepatitis B-infektion, vil Deres læge muligvis tage blodprøver for at overvåge Deres leverfunktion.
 • Vær opmærksom på infektioner. Hvis De har en fremskreden hiv-infektion (aids) og har en infektion, kan De udvikle symptomer på infektion og betændelse eller opleve en forværring af symptomerne på en eksisterende infektion, når behandlingen med Viread påbegyndes. Disse symptomer kan være tegn på, at kroppens forbedrede immunforsvar bekæmper infektionen. Hold øje med tegn på betændelse eller infektion i tiden lige efter, De begynder at tage Viread. Hvis De bemærker tegn på betændelse eller infektion, skal De omgående fortælle Deres læge det.

  Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (skyldes, at immunsystemet angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter De er begyndt at tage medicin til behandling af Deres hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, De er påbegyndt behandling. De skal straks informere Deres læge for at få den nødvendige behandling, hvis De bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten eller hyperaktivitet.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De er over 65 år. Viread er ikke undersøgt hos patienter over 65 år. Hvis De er over 65 år og får ordineret Viread, vil Deres læge overvåge Dem nøje.

Børn og unge

Viread 33 mg/g granulat er kun egnet til: 

 • Hiv-inficerede børn og unge i alderen 2 til under 18 år, som allerede er blevet behandlet med anden hiv-medicin, der ikke længere er helt effektivt på grund af udvikling af resistens, eller der forårsagede bivirkninger
 • HBV-inficerede børn og unge i alderen 2 til under 18 år.

 

Viread 33 mg/g granulat er ikke egnet til følgende grupper: 

 • Ikke til hiv-inficerede børn under 2
 • Ikke til HBV- (hepatitis B-virus) inficerede børn under 2 år

 

Se pkt. 3, Sådan skal De tage Viread, for dosering. 

Brug af anden medicin sammen med Viread

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 

 

 • De skal fortsætte med at tage al Deres medicin mod hiv-infektion, som er ordineret af Deres læge, når De påbegynder behandlingen med Viread, hvis De har både HBV og hiv.
 • Tag ikke Viread, hvis De allerede tager anden medicin, der indeholder tenofovirdisoproxil eller tenofoviralafenamid. Tag ikke Viread sammen med medicin, der indeholder adefovirdipivoxil (medicin, der anvendes til at behandle kronisk hepatitis B).
 • Det er meget vigtigt at fortælle Deres læge det, hvis De tager anden medicin, som kan skade Deres nyrer.

  Det kan f.eks. være:
 • aminoglykosider, pentamidin eller vancomycin (mod bakteriel infektion),
 • amphotericin B (mod svampeinfektion),
 • foscarnet, ganciclovir eller cidofovir (mod virusinfektion),
 • interleukin-2 (til behandling af kræft),
 • adefovirdipivoxil (mod HBV),
 • tacrolimus (for undertrykkelse af immunsystemet),
 • non-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID’er, til at lindre knogle- eller muskelsmerter).

 

 • Anden medicin, som indeholder didanosin (mod hiv-infektion): Hvis De tager Viread sammen med anden antiviral medicin, som indeholder didanosin, kan det øge indholdet af didanosin i blodet og reducere CD4-celletallet. Der er rapporteret om sjældne tilfælde af betændelse i bugspytkirtlen og laktatacidose (overskud af mælkesyre i blodet), der somme tider har medført dødsfald, når medicin, der indeholder tenofovirdisoproxil og didanosin, blev indtaget samtidigt. Deres læge vil nøje tage stilling til, om det er nødvendigt at behandle Dem med kombinationer af tenofovir og didanosin.

 

 • Det er også vigtigt at fortælle Deres læge det, hvis De får ledipasvir/sofosbuvir, sofosbuvir/velpatasvir eller sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir til behandling af hepatitis C-infektion.

Brug af Viread sammen med mad og drikke

Viread granulat skal blandes med blød mad, der ikke skal tygges (f.eks. yoghurt, æblemos eller babymad). Hvis granulatblandingen tygges, vil den have en meget bitter smag. 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel. 

 

 • Hvis De har taget Viread under Deres graviditet, kan lægen anmode om regelmæssige blodprøver og andre diagnostiske undersøgelser for at overvåge barnets udvikling. For de børn, hvis mødre har taget NRTI'er i løbet af graviditeten, opvejede fordelen ved beskyttelse mod hiv risikoen ved bivirkningerne.
 • Hvis De er mor og har HBV, og Deres barn er blevet behandlet for at forebygge overførslen af hepatitis B ved fødslen, kan De amme Deres spædbarn, men tal først med Deres læge for at få flere oplysninger.
 • Hvis De er mor og har hiv, må De ikke amme for at undgå at smitte barnet via mælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Viread kan forårsage svimmelhed. Kør ikke bil eller motorcykel, lad være med at cykle og lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner, hvis De bliver svimmel, når De tager Viread. 

Viread granulat indeholder mannitol

Mannitol kan have en mild afførende virkning. 

3. Sådan skal De tage Viread

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

Den anbefalede dosis er:

 • Voksne og unge i alderen 12 til under 18 år, som vejer mindst 35 kg: 245 mg, hvilket svarer til 7,5 måleskeer med granulat, en gang dagligt.
 • Børn i alderen 2 til under 12 år: Den daglige dosis til børn afhænger af deres vægt. Deres barns læge vil bestemme den rette dosis af Viread granulat baseret på Deres barns vægt.


Viread granulat skal afmåles med den medfølgende måleske (se figur A):  

 

Hver strøget måleske giver 1 g granulat, der indeholder 33 mg tenofovirdisoproxil (som fumarat). 

 

Viread Gilead Sciences Ireland UC granulat 33 mg/g 

 

 • Fyld måleskeen helt op.
 • Brug den flade kant af en ren kniv til at fjerne overskydende granulat fra måleskeens top (se figur B).
  Viread Gilead Sciences Ireland UC granulat 33 mg/g
 • For ½ måleske:
  • Fyld måleskeen op til den ”½ linje” på siden (se Figur C).
   Viread Gilead Sciences Ireland UC granulat 33 mg/g
 • Afmål det korrekte antal strøgne måleskeer med granulat i en beholder.
 • De skal blande granulatet med blød mad, der ikke skal tygges, f.eks. yoghurt, æblemos eller babymad. Der kræves en spiseskefuld (15 ml) blød mad pr. strøget måleske granulat. Granulatet må ikke blandes med væsker.
 • De skal tage granulatet blandet med mad øjeblikkeligt.
 • Tag altid hele blandingen, De har lavet.

 

 • Tag altid den dosis, Deres læge har anbefalet for at sikre, at medicinen er så effektiv som muligt og for at reducere udviklingen af resistens mod behandlingen. De må ikke ændre Deres dosis, medmindre De har fået besked på det af Deres læge.

 

 • Hvis De er voksen og har problemer med Deres nyrer, kan Deres læge råde Dem til at reducere Deres daglige dosis af granulatet.

 

 • Hvis De har HBV, kan Deres læge tilbyde Dem en hiv-test for at se, om De har både HBV og hiv.


De bedes læse indlægssedlerne til den anden retrovirale medicin, som De behandles med, for at få vejledning i at indtage medicinen korrekt. 

Hvis De har taget for meget Viread

Hvis De ved et uheld tager for meget Viread, kan De have en øget risiko for mulige bivirkninger af denne medicin (se pkt. 4, Bivirkninger). Kontakt lægen eller den nærmeste skadestue for at få råd. Tag beholderen med granulatet med, så De let kan vise, hvad De har taget. 

Hvis De har glemt at tage Viread

Det er vigtigt, at De husker at tage hver dosis af Viread. Hvis De har glemt en dosis, skal De finde ud af, hvor lang tid der er gået, siden De skulle have taget den. 

 

 • Hvis det er mindre end 12 timer efter, dosis normalt tages, skal De tage den så hurtigt som muligt og derefter tage den næste dosis på det normale tidspunkt.
 • Hvis det er mere end 12 timer siden De skulle have taget den, skal De ikke tage den glemte dosis. Vent og tag den næste dosis på det normale tidspunkt. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

 

Hvis De kaster op mindre end en time efter, at De har taget Viread, skal De tage en ny dosis. De behøver ikke tage en ny dosis, hvis De kaster op mere end en time efter, at De tog Viread granulat. 

Hvis De holder op med at tage Viread

De må ikke holde op med at tage Viread, medmindre Deres læge har anbefalet det. Ophør med Viread kan nedsætte virkningen af den behandling, som Deres læge har anbefalet. 

 

Hvis De har hepatitis B eller både hiv og hepatitis B samtidig (co-infektion), er det meget vigtigt, at De ikke ophører med behandlingen med Viread uden først at tale med Deres læge. Nogle patienter har symptomer på, eller deres blodprøver viser, at deres hepatitis er blevet forværret efter ophør med behandlingen med Viread. Det kan være nødvendigt at få taget blodprøver i flere måneder efter ophør med behandlingen. Hos patienter med fremskreden leversygdom eller levercirrose bør behandlingen ikke ophøre, da det hos nogle patienter kan medføre forværring af deres hepatitis. 

 

 • Tal med Deres læge, før De holder op med at tage Viread, uanset årsagen, især hvis De oplever bivirkninger eller har en anden sygdom.
 • Bemærker De nogle nye eller usædvanlige symptomer efter behandlingens ophør, skal De omgående oplyse Deres læge herom, især hvis det drejer sig om symptomer, som De normalt ville forbinde med hepatitis B-infektion.
 • Kontakt Deres læge, før De igen begynder at tage Viread granulat.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer. 

 

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger: Kontakt Deres læge omgående

 • Laktatacidose (overskud af mælkesyre i blodet) er en sjælden (kan opstå hos op til 1 ud af 1.000 personer), men alvorlig bivirkning, som kan være dødelig. Følgende bivirkninger kan være tegn på laktatacidose:
  • dyb, hurtig vejrtrækning
  • døsighed
  • kvalme, opkastning og mavesmerter

→ Hvis De tror, at De har laktatacidose, skal De omgående kontakte Deres læge

Andre alvorlige bivirkninger

Følgende bivirkninger er ikke almindelige (kan opstå hos op til 1 ud af 100 personer): 

 

 • mavesmerter på grund af betændelse i bugspytkirtlen
 • beskadigelse af celler i nyrerne (de tubulære celler)

 

Følgende bivirkninger er sjældne (kan opstå hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 

 • nyrebetændelse, udskillelse af store mængder urin og en fornemmelse af at være tørstig

 

 • ændringer i urinen og rygsmerter på grund af nyreproblemer, inklusive nyresvigt

 

 • kalktab fra knoglerne (med knoglesmerter; kan nogle gange resultere i knoglebrud), som kan forekomme på grund af skader på celler i nyrerne (de tubulære celler)

 

 • fedtlever

  Hvis De tror, at De har nogle af disse alvorlige bivirkninger, skal De kontakte Deres læge.

 

Hyppigste bivirkninger 

 

Følgende bivirkninger er meget almindelige (kan opstå hos mere end 10 ud af 100 personer): 

 

 • diarré, opkastning, kvalme, svimmelhed, udslæt, svaghedsfølelse

 

Prøver kan også vise: 

 

 • fald i phosphat i blodet

Andre bivirkninger

Følgende bivirkninger er almindelige (kan opstå hos op til 1 ud af 10 personer): 

 

 • hovedpine, mavesmerter, træthed, oppustethed, afgang af tarmluft (flatulens)

 

Prøver kan også vise: 

 • problemer med lever

 

Følgende bivirkninger er ikke almindelige (kan opstå hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 

 • nedbrydning af muskelvæv, smerter eller svaghed i musklerne

 

Prøver kan også vise: 

 

 • fald i blodets kaliumniveau
 • øget kreatinin i blodet
 • problemer med bugspytkirtlen

 

Nedbrydning af muskelvæv, kalktab fra knoglerne (med knoglesmerter; kan nogle gange resultere i knoglebrud), muskelsmerter, muskelsvaghed og fald i blodets kalium- og phosphatniveau kan forekomme på grund af skader på celler i nyrerne (de tubulære celler). 


Følgende bivirkninger er sjældne (kan opstå hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 

 • mavesmerter på grund af betændelse i leveren
 • hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder: 

 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på beholderen og pakningen efter (Exp).
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Viread indeholder‌

 • Aktivt stof: tenofovir. Et gram Viread granulat indeholder 33 mg tenofovirdisoproxil (som fumarat).

 

 • Øvrige indholdsstoffer: ethylcellulose (E462), hydroxypropylcellulose (E463), mannitol (E421) og siliciumdioxid (E551). Se pkt. 2 „Viread granulat indeholder mannitol“.

Udseende og pakningsstørrelser

Dette lægemiddel består af et hvidt overtrukket granulat. Granulatet leveres i en beholder, der indeholder 60 g granulat og er pakket med en måleske. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Gilead Sciences Ireland UC
Carrigtohill 

County Cork, T45 DP77
Irland 

Fremstiller:

Gilead Sciences Ireland UC 

IDA Business & Technology Park
Carrigtohill 

County Cork
Irland 

 

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien 

Gilead Sciences Belgium SRL-BV
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 

Lietuva 

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
Tel: + 48 22 262 8702 

България 

Gilead Sciences Ireland UC 

Тел.: + 353 (0) 1 686 1888 

Luxembourg/Luxemburg 

Gilead Sciences Belgium SRL-BV
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 

Česká republika
Gilead Sciences s.r.o.
Tel: + 420 910 871 986 

Magyarország 

Gilead Sciences Ireland UC
Tel.: + 353 (0) 1 686 1888 

Danmark 

Gilead Sciences Sweden AB
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 

Malta 

Gilead Sciences Ireland UC
Tel: + 353 (0) 1 686 1888 

Deutschland 

Gilead Sciences GmbH
Tel: + 49 (0) 89 899890-0 

Nederland 

Gilead Sciences Netherlands B.V.
Tel: + 31 (0) 20 718 36 98 

Eesti 

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
Tel: + 48 22 262 8702 

Norge 

Gilead Sciences Sweden AB
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 

Ελλάδα 

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.
Τηλ: + 30 210 8930 100 

Österreich 

Gilead Sciences GesmbH
Tel: + 43 1 260 830 

España 

Gilead Sciences, S.L.
Tel: + 34 91 378 98 30 

Polska 

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
Tel.: + 48 22 262 8702 

France 

Gilead Sciences 

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00 

Portugal 

Gilead Sciences, Lda.
Tel: + 351 21 7928790 

Hrvatska 

Gilead Sciences Ireland UC
Tel: + 353 (0) 1 686 1888 

România 

Gilead Sciences Ireland UC
Tel: + 353 (0) 1 686 1888 

Ireland 

Gilead Sciences Ireland UC
Tel: + 353 (0) 214 825 999 

Slovenija 

Gilead Sciences Ireland UC
Tel: + 353 (0) 1 686 1888 

Ísland 

Gilead Sciences Sweden AB
Sími: + 46 (0) 8 5057 1849 

Slovenská republika 

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.
Tel: + 421 232 121 210 

Italia 

Gilead Sciences S.r.l.
Tel: + 39 02 439201 

Suomi/Finland 

Gilead Sciences Sweden AB
Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 

Κύπρος 

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.
Τηλ: + 30 210 8930 100 

Sverige 

Gilead Sciences Sweden AB
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 

Latvija 

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
Tel: + 48 22 262 8702 

United Kingdom (Northern Ireland)
Gilead Sciences Ireland UC
Tel: + 44 (0) 8000 113 700 

 

De kan finde yderligere oplysninger om Viread på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...