Hirudoid®

gel og salve 3 mg/g

Stada

Om indlægssedlen

FORBRUGERINFORMATION

Hirudoid® 

salve og gel 3 mg/g 

 

Læs denne information godt igennem, før De begynder at bruge medicinen  

 • De kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal De altid følge vejledningerne i denne information.
 • Gem informationen. De får måske brug for at læse den igen.
 • Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.

 

I denne information er der oplysninger om:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Vigtig information som De skal læse, før De bruger Hirudoid.
 3. Sådan skal De bruge Hirudoid.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Yderligere information.

 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

1. Virkning og anvendelse

 • Hirudoid salve 3 mg/g er en hvid, ensartet, glat, emulsionssalve med en lugt af thymol (brændt, røget lugt).
 • Hirudoid gel 3 mg/g er en klar, ensartet gel med en citron-lignende lugt.
 • Hirudoid virker ved at hæmme blodets evne til at størkne, og bruges til behandling af overfladisk årebetændelse, overfladiske blodpropper og blodansamlinger.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Vigtig information som De skal læse, før De bruger HIRUDOID

Brug ikke Hirudoid hvis:

De er overfølsomhed over for heparinoid eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Hirudoid salve eller gel.  

Særlige forholdsregler

Hirudoid bør kun påsmøres ubeskadiget hud.  

Brug af Hirudoid sammen med mad og drikkevarer

Ikke relevant.  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Hirudoid

 • Hirudoid salve indeholder methyl- (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), som kan give allergiske reaktioner. Disse reaktioner kan forekomme efter behandling.
 • Hirudoid salve indeholder stearylalkohol, hvilket kan give lokalt hududslæt (f.eks. i form af kontakteksem).
 • Hirudoid gel indeholder propylenglycol. Kan give irritation af huden.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin. 

 

Graviditet: 

De kan bruge Hirudoid under graviditet. 

 

Amning: 

De kan amme, selv om De bruger Hirudoid.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hirudoid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

Brug af anden medicin

Ikke relevant. 

3. Sådan skal De bruge HIRUDOID

Dosering

Voksne: 

 • Salve; det angrebne område og dets omgivelser smøres 2 - 3 gange dagligt. Salven indmasseres i huden med let hånd. Mængden af salve tilpasses skadens udbredelse.
 • Gel; det angrebne område og dets omgivelser smøres med let hånd 2 - 3 gange dagligt. Mængden af gel tilpasses skadens udbredelse

Børn: 

De må kun bruge Hirudoid til børn under 15 år efter lægens anvisning.  

Har De brugt for meget Hirudoid?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Hirudoid, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). 

 

Der foreligger ingen oplysninger om forgiftninger.  

Har De glemt at bruge Hirudoid?

Har De glemt at bruge Hirudoid, skal De blot fortsætte med sædvanlige mængde - brug ikke dobbelt mængde. 

4. Bivirkninger

Hirudoid kan som al anden medicin give bivirkninger. Bivirkningerne er nedenfor opdelt efter alvorlighed og hyppighed. Følgende er registreret.  

Ikke alvorlige bivirkninger:

 • Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): Hudirritation kan forekomme på hudområder, som har været i berøring med Hirudoid.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling. 

 

Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. 

 

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. 

 

De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted. 

5. Opbevaring

Opbevar Hirudoid utilgængeligt for børn.  

 

Anvend ikke Hirudoid efter den udløbsdato, der er anført på pakningen. 

6. Yderligere information

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.  

Hirudoid indeholder:

 • Hirudoid, 3 mg/g salve og gel.
 • Det virksomme indholdsstof i Hirudoid er heparinoid som mucopolysaccharidpolysulfat.
 • De øvrige indholdsstoffer i Hirudoid salve er: Glycerol, vandfrit eucerin, stearinsyre, kaliumhydroxid, cetostearylalkohol, emulgerende, isopropylalkohol, myristylalkohol, thymol, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat ( E216) og renset vand.
 • De øvrige indholdsstoffer i Hirudoid gel er: Isopropylalkohol, propylenglycol, natriumhydroxid, carbomer, parfumeolie, renset vand.

Markedsføring i Danmark

STADA Arzneimittel AG 

Stadastraße 2-18, D-61118 Bad Vilbel,  

Tyskland  

 

Fremstiller: 

Mobilat Produktions GmbH 

Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen,  

Tyskland 

 

Dansk repræsentant: 

PharmaCoDane ApS 

Marielundvej 46 A, 2730 Herlev 

Revisionsdato

Indlægssedlen blev senest revideret november 2011. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...