Nicorette®

tyggegummi 2 mg og 4 mg

McNeil Denmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Nicorette® 2 mg og 4 mg medicinsk tyggegummi

Nikotin 

 

Nicorette®, medicinsk tyggegummi findes i følgende smagsvarianter: 

Nicorette® Classic  

Nicorette® Freshmint  

Nicorette® Fruitmint  

Nicorette® Whitemint 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Nicorette tyggegummi nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får en bivirkning, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

 

Indlægssedler opdateres løbende. Du kan se den nyeste indlægsseddel for Nicorette tyggegummi på www.indlaegsseddel.dk. 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse. 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nicorette tyggegummi. 

 3. Sådan skal du bruge Nicorette tyggegummi. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

Nicorette er et middel til hjælp ved rygeophør. Det virker på din nikotintrang og på dine abstinenser. Nicorette tyggegummi giver dig den nikotin, som du plejer at få fra tobakken, fordi tyggegummierne afgiver nikotin ved tygning. Behandlingen er beregnet til rygere på 15 år og derover.  

  

Du kan tage Nicorette, når du vil 

 • holde op med at ryge. 

 • stoppe midlertidigt med at ryge. 

 • nedsætte dit tobaksforbrug.

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. Hvis din læge har sagt, at du skal tage Nicorette for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge NICORETTE TYGGEGUMMI

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning. 

  

Brug ikke Nicorette tyggegummi, hvis:

 • du er allergisk over for nikotin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nicorette tyggegummi (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Nicorette tyggegummi. 

  

Tal med lægen, hvis 

 • du ryger og har dårligt hjerte og/eller kredsløb. Du bør holde op med at ryge ved hjælp af rådgivning. Tal med din læge, hvis det ikke lykkes. 

 • du har alvorligt forhøjet blodtryk, smerter i brystet eller dårligt hjerte. 

 • du har forkalkning i hjernens blodkar, har haft hjerneblødning eller blodprop i hjernen. 

 • du har tillukning af blodkar langt fra hjertet. 

 • du for nylig har fået en bypass operation i hjertet, ballonudvidelse af kranspulsårerne eller en anden hjerteoperation. 

 • du har diabetes. Du kan have behov for mindre insulin eller færre tabletter mod diabetes som følge af tobaksafvænningen. Husk at måle dit blodsukker, så du undgår ubehag som følge af svingninger i koncentrationen. 

 • du har for højt stofskifte, som ikke er behandlet. 

 • du har en svulst i binyremarven (fæokromocytom). 

 • du har dårlig lever. 

 • du har meget dårlige nyrer. 

 • du har mavesår og sår på tolvfingertarmen. 

 • du har tandprotese. Tyggegummiet kan klæbe til tandprotesen og i sjældne tilfælde beskadige den.

  

Vær opmærksom på, at 

 • nikotindoser, som en voksen ryger kan tåle, kan give en dødelig forgiftning hos små børn. Du skal derfor opbevare tyggegummiet utilgængeligt for børn og smide brugt tyggegummi væk uden for børns rækkevide. 

 • du kan få behov for at bruge Nicorette ud over den anbefalede behandlingsperiode. Den mulige risiko ved langtidsbrug af Nicorette er mindre end risikoen ved at begynde at ryge igen. Nicorette indeholder kun nikotin. Tobak derimod indeholder både nikotin og mange andre skadelige kemiske stoffer, som du får ned i lungerne, når du ryger, f.eks. tjære og kulilte. 

 • hvis du synker nikotin kan det forværre dine symptomer, hvis du har betændelse i spiserøret, munden, svælget eller i mavesækken.

Børn og unge

Børn under 15 år bør ikke bruge Nicorette.
Vær opmærksom på, at nikotindoser, som en voksen ryger kan tåle, kan give en dødelig forgiftning hos små børn. 

  

Brug af anden medicin sammen med Nicorette tyggegummi

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod 

 • asthma og KOL (rygerlunger) (f. eks. theophyllin). 

 • skizofreni eller andre sindslidelser (f. eks. clozapin; olanzapin). 

 • Parkinsons sygdom eller uro i benene (f. eks. ropinirol). 

 • uregelmæssig hjerterytme (f. eks. flecainid). 

 • depression (f. eks. imipramin, clomipramin, fluvoxamin).

  

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
 

Nicorette kan påvirke virkningen af andre lægemidler, ligesom andre lægemidler kan påvirke virkningen af Nicorette.
 

Brug af Nicorette tyggegummi sammen med mad og drikke

Lad være med at drikke noget samtidigt med, at du tygger Nicorette tyggegummi, så virker tyggegummiet bedst.
 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Du skal holde op med at ryge, hvis du bliver gravid. Fortsat rygning skader fostret/det nyfødte barn alvorligt. 

  

Graviditet: 

Hvis du er gravid, må du kun tage Nicorette efter vejledning fra læge eller sundhedspersonale.
Som gravid ryger skal du normalt stoppe med at ryge uden brug af rygeafvænningsprodukter. Hvis du ikke kan holde op med at ryge uden brug af Nicorette eller lignende, er der mindre risiko ved det end ved at fortsætte med at ryge.
 

Nikotin påvirker fosterets hjerte og det nyfødte barns åndedræt. Tal med lægen.
 

Amning: 

Hvis du ammer, må du kun tage Nicorette efter aftale med lægen eller sundhedspersonalet, da nikotin går over i mælken. Hvis du tager Nicorette skal du tage det lige efter amning eller senest 2 timer før, du skal amme. På den måde giver du dit barn mindst nikotin.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nicorette påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

  

Nicorette tyggegummi indeholder butylhydroxytoluen

Nicorette tyggegummi indeholder butylhydroxytoluen (E321) som kan give lokalt udslæt og irritation af slimhinderne.
 

Nicorette Freshmint, Nicorette Fruitmint og Nicorette Whitemint tyggegummi indeholder xylitol

Hvis du får mere end 10 g om dagen kan xylitol have en afførende virkning. Det svarer til at du tager 16stykker tyggegummi.
Energi (xylitol) per stk. tyggegummi:5,8-6,1 kJ (1,4-1,6 kcal)
 

Nicorette Classic tyggegummi indeholder sorbitol

Kontakt lægen, før du bruger denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Energi (sorbitol) per stk. tyggegummi:1,9-2,0 kJ (0,5 kcal). 

3. Sådan skal du bruge NICORETTE TYGGEGUMMI

Du skal søge råd og vejledning i forbindelse med brugen af Nicorette. Det gør det normalt lettere at holde op med at ryge. Brug altid Nicorette tyggegummi nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Du skal tage 1 stykke Nicorette tyggegummi, når du normalt ville have røget en cigaret eller når du får trang til at ryge. Du må højst tage 24 stykker over en 24 timers periode. Du bør altid have Nicorette ved hånden, da rygetrangen pludselig kan opstå. For at maksimere chancerne for et succesrigt rygestop er det vigtigt, at du tager et tilstrækkeligt antal stykker tyggegummi hver dag. 

  

Du kan bruge Nicorette tyggegummi alene eller i kombination med Nicorette Invisi depotplastre. 

  

Din dosis afhænger af din nikotinafhængighed. Det er individuelt, hvor længe du skal tage Nicorette. 

Du skal normalt ikke bruge Nicorette tyggegummi længere end i 12 måneder. Du kan få behov for længere behandling for at undgå, at du begynder at ryge igen. Tal med lægen eller med sundhedspersonalet. 

  

Brugsanvisning for Nicorette tyggegummi: 

Tyggeteknik: 

Tyg langsomt 10-15 gange til smagen bliver stærk. Den stærke smag betyder, at nikotinen nu er frigivet. Nikotinen optages i mundslimhinden. Lad tyggegummiet hvile under tungen eller i kinden indtil den stærke smag forsvinder. 

Gentag proceduren i cirka 30 minutter indtil nikotinen er tygget helt ud af tyggegummiet. 

  

Den sædvanlige dosis er: 

Voksne: 

  

Rygestop 

Du skal stoppe helt med at ryge, når du begynder at tage Nicorette. 

  

Tag 1 stykke tyggegummi ved rygetrang 

 • Du skal bruge Nicorette 2 mg tyggegummi, hvis du ryger færre end 20 cigaretter daglig. 

 • Du skal bruge Nicorette 4 mg tyggegummi, hvis du ryger mere end 20 cigaretter daglig eller hvis du ikke kan stoppe med 2 mg tyggegummi: 

 • Du skal bruge tilstrækkeligt med tyggegummi. 8-12 stykker tyggegummi daglig plejer at være nok. 

 • Du må højst bruge 24 stykker tyggegummi over en 24 timers periode. 

 • Du skal bruge Nicorette tyggegummi i mindst 3 måneder, før du langsomt trapper forbruget ned. 

 • Du skal stoppe din behandling, når du er nede på at bruge 1-2 Nicorette tyggegummi om dagen. Det sker som regel efter 6 måneder. 

  

Rygereduktion eller midlertidig rygestop 

 • Du skal tage Nicorette tyggegummi ved rygetrang for at forlænge dine rygefri perioder så meget som muligt. På den måde nedsætter du dit tobaksforbrug. 

 • Du kan tage Nicorette tyggegummi i rygefri perioder eller hvis du ønsker at undgå rygning f.eks. i røgfri områder. 

 • Du skal bruge et tilstrækkeligt antal tyggegummi. 

 • Du må normalt ikke tygge mere end 24 stykker tyggegummi over en 24 timers periode. 

 • Du skal prøve at stoppe med at ryge, så snart du er klar til det, dog senest efter 6 måneders behandling. 

  

Du skal søge faglig rådgivning 

 • hvis du ikke har fået nedsat dit daglige cigaretforbrug efter 6 måneders behandling. 

 • hvis du ikke alvorligt har prøvet at holde op med at ryge efter 9 måneders behandling. 

  

Rygestop, ved hjælp af Nicorette Invisi depotplastre sammen med Nicorette 2 mg tyggegummi: 

Du kan kombinere brugen af Nicorette 2 mg tyggegummi med Nicorette Invisi depotplastre, som virker længere, 

 • hvis du ikke kan stoppe med at ryge ved hjælp af Nicorette tyggegummi. 

 • hvis du vil nedsætte dit daglige forbrug af Nicorette tyggegummi fordi du får irritation i mund, svælge eller svien eller smerter i spiserøret.

 

Du skal stoppe helt med at ryge, når du begynder behandlingen med Nicorette. Læs indlægssedlen for Nicorette Invisi depotplastre før du begynder kombinationsbehandlingen.
Sæt et Nicorette Invisi depotplaster på et rent, tørt og ubeskadiget hudområde uden hår om morgenen (f.eks. på hoften eller overarmen). Tag plastret af igen, når du går i seng. Sæt ikke plastret på samme sted hver dag, men skift mellem f.eks. højre og venstre overarm.
 

Behandling:

I de første 6-12 uger skal du bruge 

 • et Nicorette Invisi depotplaster på 25 mg/16 timer dagligt. 

 • Nicorette tyggegummi på 2 mg efter behov, normalt 5-6 stk. dagligt. 

 • Du må højst bruge 24 stykker Nicorette tyggegummi over en 24 timers periode.

Nedtrapning

Efter 6-12 uger nedtrapper du behandlingen, på en af følgende 2 måder:
 

1. Du nedsætter styrken på Nicorette Invisi depotplastre. 

 • Du skal først bruge et Nicorette Invisi 15 mg/16 timer daglig depotplaster i 3-6 uger sammen med Nicorette 2 mg tyggegummi efter behov, ligesom du gjorde i de første 6-12 uger. 

 • Efter de 3-6 uger skifter du til et Nicorette Invisi 10 mg/16 timer depotplaster i 3-6 uger sammen med Nicorette 2 mg tyggegummi efter behov, ligesom du gjorde i de første 6-12 uger. 

 • Til sidst stopper du brugen af Nicorette Invisi depotplastre og nedsætter antallet af Nicorette 2 mg tyggegummi. 

 • Du må højst bruge Nicorette tyggegummi i 12 måneder.

 

Eller
 

2. Du stopper med at bruge Nicorette Invisi 25 mg/16 timer depotplastre og 

 • nedsætter antallet af Nicorette 2 mg tyggegummi i løbet af 12 måneder eller indtil du ikke har brug for dem mere. 

  

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. 

  

Brug til børn og unge: 

Børn under 15 år bør ikke bruge Nicorette. 

Vær opmærksom på, at nikotindoser, som en voksen ryger kan tåle, kan give en dødelig forgiftning hos små børn. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Du skal følge lægens anvisninger. 

  

Hvis du har brugt for mange Nicorette tyggegummi

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Nicorette tyggegummi, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

  

Hvis du har fået for meget nikotin enten fra rygeafvænningsprodukter og/eller fra rygning, kan du få symptomer på overdosering. Du kan få kvalme, øget spytflåd, mavesmerter, diarré, svedudbrud, hovedpine, svimmelhed, høreforstyrrelser, afkræftelse og du kan kaste op. Ved høje doser kan du også få lavt blodtryk med besvimelse, svag og uregelmæssig puls, meget hurtig puls; åndedrætsbesvær, fysisk og psykisk udmættelse og kramper. Kontakt lægen, skadestuen eller ring evt. 112 hvis du får disse symptomer. 

  

Hvis du sluger tyggegummiet er risikoen for forgiftning meget ringe, da optagelsen af nikotin er meget lille, når tyggegummiet ikke tygges. 

  

Vær opmærksom på, at nikotindoser, som en voksen ryger kan tåle, kan give en dødelig forgiftning hos små børn. 

  

Hvis du har glemt at bruge Nicorette

Har du glemt at bruge Nicorette skal du blot tage 1 Nicorette tyggegummi næste gang ved rygetrang. Du må ikke bruge dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

  

Hvis du holder op med at bruge Nicorette

Du skal langsomt nedtrappe dit forbrug af Nicorette, inden du stopper behandlingen. Du vil få en øget trang til at begynde med at ryge igen, hvis du holder op med at tage Nicorette før du har nedtrappet brugen af Nicorette. 

  

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne fra Nicorette er afhængig af din dosis. De svarer til de bivirkninger du kan få, hvis du ryger. 

  

Hvis du tygger for hurtigt kan du få irritation i halsen, svimmelhed og utilpashed, hikke, luft i tarmen og mavesmerter, kvalme, opkastning. 

  

Tyggegummiet kan klæbe til tandproteser. Det kan i sjældne tilfælde beskadige protesen. 

  

De fleste, som får bivirkninger ved brug af Nicorette tyggegummi, får bivirkningerne i løbet af de første 3-4 uger af behandlingen. 

  

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):  

Kortåndethed /Åndenød / Astmalignende anfald / Åndedrætsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

  

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

Hurtig og meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

  

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden): 

Pludselig hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

  

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 ud af 10 behandlede):  

Hovedpine, kvalme, fordøjelsesforstyrrelser, hikke, ømhed og irritation i halsen, hoste. 

  

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

Overfølsomhed, brændende, prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, smagsforstyrrelse, mavesmerter, opkastning, øget mængde spyt, mundbetændelse, halsbrand, luftafgang fra tarmen, diare, mundtørhed, træthed. 

  

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. 

Hjertebanken, talebesvær, spænding i halsen, nysen, tilstoppet næse, rødme af huden, nældefeber, kraftig sveden, kløe, ræben, afskalning af hud og blærer i mundhulen, brændende, prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i munden, betændelse i tungen, smerter i tyggemusklen, kraftesløshed og svaghed, ubehag og træthed, brystsmerter og ubehag i brystet, unormale drømme (kun identificeret for formuleringer anvendt i løbet af natten). 

  

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

Allergiske reaktioner inkl. udslæt og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge kan det være livsfarligt. Ring 112. 

Synkebesvær, nedsat følelse ved berøring, opkastningsfornemmelser. 

  

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden) 

Sløret syn, øget tåreflåd, halstørhed, læbesmerter, ubehag i maven, udslæt, rødmen af huden, muskelspænding. 

  

Vær opmærksom på,

Du kan få abstinenssymptomer, som f.eks. svimmelhed, hovedpine og søvnløshed når du er holdt op med at ryge. Du kan også få blister i munden. 

  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Nicorette tyggegummi utilgængeligt for børn. 

Brugt tyggegummi bør smides væk uden for børns rækkevide. 

 

Nicorette Classic: 

Kan opbevares ved almindelig temperatur.  

Nicorette Freshmint og Nicorette Fruitmint  

Må ikke opbevares over 25° C. 

Opbevares i ydre karton, da de er følsomme overfor lys. 

Nicorette Whitemint 

Du kan opbevare disse ved almindelig temperatur. Opbevar Nicorette Whitemint i ydre karton, da det er lysfølsomt. 

 

Brug ikke Nicorette tyggegummi efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

 

Rygetrang kan opstå pludselig. Gem derfor evt. overskydende Nicorette tyggegummi. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nicorette tyggegummi indeholder: 

Aktivt stof: nikotin. 

1 tyggegummi indeholder 20% nicotin-resin kompleks. Der svarer til 2 mg eller 4 mg nikotin.  

  

Øvrige indholdsstoffer: 

Nicorette Classic:  

2 mg: 

Tyggegummibase (indeholder butylhydroxytoluen; BHT; E321), natriumhydrogencarbonat (E500), natriumcarbonat (E500), sorbitol (E420), glycerol (E422), Haverstroo ZD49284; flavour for smoker 84.6422. 

  

4 mg: 

Tyggegummibase (indeholder butylhydroxytoluen; BHT; E321); natriumcarbonat (E500), sorbitol (E420), glycerol (E422), quinolingult (E104), Haverstroo ZD49284; flavour for smoker 84.6422. 

  

Nicorette Freshmint  

2 mg: 

Tyggegummibase (indeholder butylhydroxytoluen; BHT; E321), xylitol (E967), pebermynteolie, vandfri natriumcarbonat (E500), natriumhydrogencarbonat (E500), acesulfamkalium (E950), levomenthol, let magnesiumoxid (E530), akaciegummi (E414), titandioxid (E171), carnaubavoks (E903). 

  

4 mg: 

Tyggegummibase (indeholder butylhydroxytoluen; BHT; E321), xylitol (E967), pebermynteolie, vandfri natriumcarbonat (E500), acesulfamkalium (E950), levomenthol, let magnesiumoxid (E530), akaciegummi (E414), titandioxid (E171), carnaubavoks (E903), quinolingult (E104). 

  

Nicorette Fruitmint:  

2 mg: 

Tyggegummibase (indeholder butylhydroxytoluen; BHT; E321), xylitol (E967), pebermynteolie, vandfri natriumcarbonat (E500), natriumhydrogencarbonat (E500), acesulfamkalium (E950), levomenthol, let magnesiumoxid (E530), akaciegummi (E414), titandioxid (E171), carnaubavoks (E903), Tuttifrutti QL84441, hypromellose, sucralose (E955), polysorbat 80. 

  

4 mg: 

Tyggegummibase (indeholder butylhydroxytoluen; BHT; E321), xylitol (E967), pebermynteolie, vandfri natriumcarbonat (E500), acesulfamkalium (E950), levomenthol, let magnesiumoxid (E530), akaciegummi (E414), titandioxid (E171), carnaubavoks (E903), quinolingult (E104), Tuttifrutti QL84441, hypromellose, sucralose (E955), polysorbat 80. 

  

Nicorette Whitemint:  

2 mg: 

Tyggegummibase (indeholder butylhydroxytoluen; BHT; E321), xylitol (E967), pebermynteolie, vandfri natriumcarbonat (E500), natriumhydrogencarbonat (E500), acesulfamkalium (E950), levomenthol, let magnesiumoxid (E530), hypromellose, pregelatineret stivelse, titandioxid (E171), Wintherfresh, sucralose (E955), carnaubavoks (E903), polysorbat 80. 

  

4 mg: 

Tyggegummibase (indeholder butylhydroxytoluen; BHT; E321), xylitol (E967), pebermynteolie, vandfri natriumcarbonat (E500), acesulfamkalium (E950), levomenthol, let magnesiumoxid (E530), hypromellose, pregelatineret stivelse, titandioxid (E171), Wintherfresh, sucralose (E955), carnaubavoks (E903), quinolingult (E104), polysorbat 80. 

  

Nicorette tyggegummis udseende og pakningstørrelse

Nicorette tyggegummi er pakket i et blisterkort. 

  

Nicorette 2 mg tyggegummi er hvide (Fruitmint, Freshmint, Whitemint) eller beigefarvede (Classic) kvadratiske tyggegummi. 

  

Nicorette 4 mg tyggegummi er lys cremefarvede (Fruitmint, Freshmint, Whitemint) eller gullige (Classic) kvadratiske tyggegummi. 

  

Nicorette Fruitmint, Nicorette Freshmint og Nicorette Whitemint er bløde, overtrukne tyggegummi. 

Nicorette Classic har en fast konsistens og er ikke overtrukne. 

  

Nicorette tyggegummi findes i følgende pakningsstørrelser:  

30 stk., 105 stk. og 210 stk. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød. 

 

Fremstiller

McNeil AB, Norrbroplatsen 2, Helsingborg, Sverige. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli 2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...