Bromhexin "DAK"

tabletter 8 mg

Takeda Pharma A/S

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Bromhexin DAK 8 mg tabletter

Bromhexinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Bromhexin DAK nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bromhexin DAK 

 3. Sådan skal du tage Bromhexin DAK 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Bromhexin DAK (herefter kaldet Bromhexin) er et slimløsnende middel mod hoste med sejt slim.  

Når du tager Bromhexin, vil der i luftvejene opstå en øget mængde slim, som kan hostes op. 

Bromhexin bruges endvidere ved tørre slimhinder i mund, svælg og øjne (Sjögrens syndrom). 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bromhexin DAK

Tag ikke Bromhexin hvis du

 • for nylig har hostet blod op 

 • er overfølsom over for bromhexin eller et af de øvrige indholdsstoffer 

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet inden du bruger Bromhexin, hvis du har mavesår eller sår på tolvfingertarmen eller i spiserøret. 

 

Der er set alvorlige hudreaktioner, der kan være forårsaget af bromhexinhydrochlorid. Hvis du udvikler hududslæt (herunder forandringer i slimhinderne i f.eks. munden, halsen, næsen, øjnene eller på kønsorganerne), skal du stoppe med at tage Bromhexin og omgående kontakte din læge. 

Brug af anden medicin sammen med Bromhexin

Fortæl det altid til lægen eller til apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det er især vigtigt, hvis du i forvejen tager medicin mod infektion (f.eks. cefuroxim, amoxicillin, erythromycin eller doxycyclin) 

Brug af Bromhexin sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Bromhexin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun tage Bromhexin efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du ikke tage Bromhexin, da Bromhexin går over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bromhexin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Bromhexin indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Bromhexin DAK

Hvis din læge har ordineret Bromhexin til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Tag tabletten med rigelig væske; tabletten kan eventuelt deles, tygges eller knuses. 

Den sædvanlige dosis er

Hoste 

Voksne og børn over 10 år: 1 - 2 tabletter (8 - 16 mg) 3 gange daglig 

Børn 6 - 10 år: ½ - 1 tablet (4 - 8 mg) 3 gange daglig 

 

Sjögrens syndrom 

Op til 4 tabletter (32 mg) 3 gange daglig. 

 

Børn under 6 år må kun få Bromhexintabletter efter lægens anvisning. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat leverfunktion 

Det er nødvendigt at ændre dosis ved svært nedsat leverfunktion. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Bromhexin

Kontakt lægen eller apoteket hvis du har taget flere Bromhexin, end der står i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Tegn på overdosering er kvalme og opkastninger. 

Hvis du har glemt at tage Bromhexin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Bromhexin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Stop med at tage Bromhexin, hvis du oplever en alvorlig bivirkning og kontakt lægen. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede): 

Ikke alvorlige: Kvalme, diaré, opkastning, mavesmerter. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede): 

Alvorlige: Svær åndenød. 

Ikke alvorlige: Overfølsomhedsreaktioner, udslæt, urticaria. 

 

Ikke kendt: Hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data 

Anafylaktiske reaktioner, herunder anafylaktisk shock, angioødem (allergisk reaktion med hurtig udvikling af hævelse i ansigt, læber, mund, tunge og/eller hals) og kløe 

Alvorlige bivirkninger i huden (herunder erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse og akut generaliseret eksematøs pustulose). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

 

Lægemiddelstyrelsen, 

Axel Heides Gade 1, 

DK-2300 København S, 

Websted: www.meldenbivirkning.dk, 

Email: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Bromhexin utilgængeligt for børn. 

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel.  

Brug ikke Bromhexin efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bromhexin DAK 8 mg tabletter indeholder

Det virksomme indholdsstof er bromhexinhydrochlorid. De øvrige indholdsstoffer er gelatine, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b) og talcum (E 553b). 

Udseende og pakningsstørrelser

Bromhexin DAK er en hvid, rund tablet med delekærv. 

 

Bromhexin DAK findes i pakningsstørrelser à 20 og 100 stk.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S  

Dybendal Alle 10  

DK-2630 Taastrup 

Fremstiller

Takeda Pharma Sp.z o.o.  

12 Księstwa Łowickiego ST.  

99-420 Łyszkowice 

Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...