Propranolol "DAK"

filmovertrukne tabletter 10 mg og 40 mg

Takeda Pharma

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Propranolol DAK 10 mg og 40 mg filmovertrukne tabletter

Propranololhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Propranolol DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

 • Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Propranolol DAK 

 3. Sådan skal du tage Propranolol DAK 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Propranolol DAK (herefter kaldet Propranolol) er et lægemiddel (betablokker), der virker på hjerte og blodkar.  

 

Du kan bruge Propranolol ved: 

 • forhøjet blodtryk 

 • uregelmæssig hurtig hjerterytme 

 • forebyggende behandling mod hjertekrampe (angina pectoris) og migræne 

 • forebyggende behandling efter blodprop i hjertet 

 • arvelig og aldersbetinget rysten 

 • for højt stofskifte (tyreotoksikose) 

Lægen kan have givet dig Propranolol for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Propranolol DAK

Tag ikke Propranolol hvis du:

 • har astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger) 

 • har for lavt blodtryk 

 • har alvorlige sygdomme i hjerte eller kredsløb 

 • har højt blodtryk på grund af en svulst i binyrerne eller andre steder (fæokromocytom) 

 • er overfølsom over for det aktive stof eller ét eller flere af de øvrige indholdsstoffer 

Vær ekstra forsigtig med at tage Propranol

Tal med lægen hvis du: 

 • har smerter, når du går på grund af dårlig blodforsyning i benene (claudicatio intermittens) 

 • lider af hvide fingre og tæer (Raynauds syndrom) 

 • har alvorligt nedsat nyrefunktion 

 • har en alvorlig leversygdom 

 • har psoriasis 

 • får allergiske reaktioner ved insektstik eller lignende 

Vær opmærksom på at: 

 • Propranolol kan sløre tegn på lavt blodsukker. Tal med lægen hvis du har diabetes, eller du har fastet i lang tid 

 • Propranolol kan forårsage hypoglykæmi (meget lavt blodsukker, der kan vise sig ved rysten, svaghed og sult) hos ikke-diabetikere f.eks. hos børn, ældre, patienter i dialyse eller patienter med kronisk leversygdom 

 • hvis du skal bedøves, skal du oplyse lægen om, at du er i behandling med Propranolol 

 • du altid ved blod- og urinprøvekontrol skal oplyse, at du er i behandling med Propranolol 

Du må ikke selv stoppe behandlingen med Propranolol, da der vil være risiko for en pludselig stigning i blodtrykket, hjertekramper og blodprop i hjertet. I samråd med lægen skal du gradvist nedsætte dosis i løbet af 1 - 2 uger.  

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Tal med lægen hvis du er i behandling med: 

 • øjendråber, der gør pupillerne større eller øjendråber mod irriterede øjne (phenylephrin) 

 • medicin mod migræne (ergotamin, rizatriptan, clonidin) 

 • medicin mod epilepsi (phenobarbital) 

 • medicin mod psykiske sygdomme (chlorpromazin) 

 • medicin mod depression (fluoxetin, fluvoxamin) 

 • medicin mod for megen mavesyre og mavesår (cimetidin) 

 • medicin mod smerter i led og muskler (NSAID, for eksempel flurbiprofen, ibuprofen, indometacin, naproxen, piroxicam) 

 • medicin mod tuberkulose (rifampicin) 

 • medicin mod malaria (mefloquin) 

 • medicin mod astma/KOL (teofyllin) 

 • medicin mod for højt blodtryk, herunder vanddrivende medicin eller medicin mod andre sygdomme i hjerte og kredsløb (amiodaron, flecainid, propafenon, quinidin, digoxin eller verapamil, diltiazem samt nifedipin eller andre calciumantagonister). Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning. 

 • medicin mod diabetes, da Propranolol kan skjule tegn på for lavt blodsukker (insulinshock) og forlænge tiden, indtil dit blodsukker igen er normalt 

Brug af Propranolol sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Propranolol i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin. 

  

Graviditet 

Du må kun tage Propranolol efter lægens anvisning. 

  

Amning 

Du kan tage Propranolol, selv om du ammer. Propranolol går over i modermælken. Din læge kan fortælle dig, hvordan du skal observere dit barn for bivirkninger. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Propranolol kan give bivirkninger (træthed, svimmelhed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Propranolol DAK

Tag altid Propranolol nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Tabletten synkes med rigelig væske; den kan eventuelt deles, tygges eller knuses. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Forhøjet blodtryk: Individuel dosering; normalt 2 - 8 tabletter à 40 mg daglig, fordelt på 2 - 4 doser (320 mg/8 tabletter à 40 mg daglig). 

 

Forstyrrelser i hjerterytmen: 1 tablet à 10 eller 40 mg 4 gange daglig. 

 

Forebyggende ved hjertekramper (angina pectoris): 20 - 40 mg daglig, f.eks. 2 tabletter à 10 mg daglig eller 1 tablet à 40 mg daglig. 

 

Forebyggende ved migræne og rysten: 1 - 2 tabletter à 40 mg 2 - 3 gange daglig. 

 

Forebyggende efter blodprop i hjertet: Individuelt, normalt 1 tablet à 40 mg 3 gange daglig. Lægen kan vælge at øge dosis. 

 

For højt stofskifte: 1 - 3 tabletter à 10 mg 3 - 4 gange daglig. 

 

Ældre 

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Børn 

Dosis afhænger af barnets vægt. Hvis barnet vejer 30 kg, vil dosis normalt være ½ - 2 tabletter à 10 mg 4 gange daglig. Følg lægens anvisning. 

 

Du bør ikke bruge Propranolol til børn under 7 år til at forebygge migræne. 

 

Nedsat lever- og nyrefunktion 

Det kan være nødvendigt at justere dosis ved alvorligt nedsat lever- og nyrefunktion. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Propranolol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Propranolol, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag emballagen med. 

 

Tegn på overdosering kan være svimmelhed (eventuelt besvimelse) på grund af meget langsom puls og for lavt blodtryk, hjerteproblemer, opkastning, vejrtrækningsproblemer, nyrepåvirkning, kramper og dyb bevidstløshed (koma). 

Hvis du har glemt at tage Propranolol

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Propranolol

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Propranolol kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Stop med at tage Propranolol hvis du oplever en alvorlig bivirkning og kontakt lægen. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede): 

Langsom puls, søvnforstyrrelser, mareridt, kolde hvide hænder og fødder, muskelsvaghed, åndenød, diaré, sure opstød, kvalme, opkastning, træthed. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):  

Alvorlige: Paranoide forestillinger, hallucinationer, forværring af vejrtrækningsproblemer, hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. 

Ikke alvorlige: Rastløshed, uro, forvirring, humørsvingninger, usikre bevægelser, hududslæt, psoriasislignende udslæt, forværring af psoriasis, hornagtige fortykkelser af huden, negleforandringer, kløe, nældefeber, mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper på grund af lavt blodsukker, forhøjet stofskifte (feber, diaré, uro, uklarhed, hurtig hjerterytme). 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede): 

Alvorlige: Depression, tilbagevendende hjertekramper ved brat ophør med behandling, forværring af hjerteproblemer. 

Ikke alvorlige: Besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår, svimmelhed, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, øjentørhed, synsforstyrrelser, svimmelhed og evt. besvimelse på grund af lavt blodtryk, impotens. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

Alvorlige: Forandringer i blodet, der kan vise sig ved almen sløjhed, træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber, overfølsomhedsreaktioner, for eksempel pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse, kraftig afskalning og afstødning af hud, blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom), feber, udslæt i ansigt og på arme og ben, symptomer på eller forværring af muskelsygdommen myasthenia gravis, der viser sig ved abnorm træthed og lammelser af muskler, især øjenlåg og åndedrætsbesvær. 

Ikke alvorlige: Hårtab, vægtøgning ved langvarig behandling. 

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

Ikke alvorlige: Hovedpine. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til  

 

Lægemiddelstyrelsen, 

Axel Heides Gade 1,  

DK-2300 København S,  

Websted: www.meldenbivirkning.dk,  

Email: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Propranolol utilgængeligt for børn. 

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel.  

Brug ikke Propranolol efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Propranolol DAK 10 mg og 40 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Det virksomme indholdsstof er propranololhydrochlorid. De øvrige indholdsstoffer er crospovidon (E 1202), gelatine, kartoffelstivelse, magnesiumstearat (E 470b), hypromellose 15 (E 464), mikrokrystallinsk cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520), talcum (E 553b). 

Udseende og pakningsstørrelser

Propranolol DAK er hvide, hvælvede, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side. 

 

Propranolol DAK filmovertrukne tabletter fås i pakningsstørrelser à 25, 100, 250 eller 10x100 stk.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S  

Dybendal Alle 10  

DK-2630 Taastrup 

Fremstiller

Takeda Pharma Sp. z o.o.  

12 Księstwa Łowickiego ST.  

99-420 Łyszkowice 

Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...