Laktulose "NMI"

oral opløsning 660 mg/ml

Pharmanovia

Om indlægssedlen

INFORMATION TIL BRUGEREN

Laktulose NMI, 660 mg/ml, oral opløsning

lactulose 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

 • Du kan få Laktulose NMI uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Laktulose NMI. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

 

Den nyeste indlægsseddel for dette produkt kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Laktulose NMI 

 3. Sådan skal du tage Laktulose NMI 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

 • Laktulose NMI binder vand i tarmen og blødgør afføringen.
 • Du kan bruge Laktulose NMI mod kronisk forstoppelse. 

 • Du kan også bruge Laktulose NMI til at forebygge og behandle bevidstløshed pga. svigtende funktion af leveren (hjernesvækkelse ved leversvigt).

 

Lægen kan have givet dig Laktulose NMI for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage LAKTULOSE NMI

Tag ikke Laktulose NMI, hvis:

 • tarmen er blokeret (ved svulst eller betændelse) 

 • du har blindtarmsbetændelse 

 • du er overfølsom (allergisk) over for galactose 

 • du er overfølsom (allergisk) over for lactulose

Vær ekstra forsigtig med at tage Laktulose NMI

Tal med lægen, hvis du har brug for afføringsmiddel hver dag, så årsagen til forstoppelsen kan blive undersøgt.
 

Hvis du har sukkersyge og tager mere end 100-150 ml Laktulose NMI dagligt, skal du måske have mere insulin. Tal med lægen.
 

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Tal med lægen hvis du tager vanddrivende midler, digoxin (hjertemedicin), binyrebarkhormoner (hydrocortison, prednison m.v.) eller svampemidlet amphotericin B.
 

Brug af Laktulose NMI sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Laktulose NMI uafhængigt af måltiderne.
 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
 

Graviditet: Du kan tage Laktulose NMI under graviditet.  

Amning: Du kan tage Laktulose NMI, selvom du ammer.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Laktulose NMI påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage LAKTULOSE NMI

Den sædvanlige dosis er:

Mod forstoppelse: 

Voksne og børn over 14 år: Du begynder med at tage 15-30 ml dagligt. 

  

Når Laktulose NMI virker, kan du nøjes med den halve dosis. Hvis Laktulose NMI ikke virker efter 3 dage, kan du fordoble dosis. Tal med din læge, hvis det ikke hjælper. 

  

Du skal tage en dosis, så din afføring bliver halvfast. 

  

Til behandling af hjernesvækkelse ved leversvigt 

Akut behandling: Du begynder med at tage 50 ml hver 2. time, til du har haft 2 afføringer. Derefter tilpasser du dosis, så du har 2-3 bløde afføringer dagligt. Det svarer normalt til, at du skal tage 30-50 ml 3 gange dagligt. 

  

Børn: Mod forstoppelse: 

Børn under 5 måneder: 3-6 ml dagligt fordelt på 2 doser.   

Børn 5-12 måneder: 10 ml dagligt fordelt på 1-2 doser.  

Børn 1-14 år: 5-15 ml dagligt fordelt på 1-2 doser.
 

Barnet skal have Laktulose NMI, indtil afføringen er blevet normal. Det sker normalt i løbet af 7-10 dage. Derefter skal barnet have mindre og mindre doser de følgende uger, indtil behandlingen stoppes.
 

Du må ikke bruge Laktulose NMI til børn under 2 år uden lægens anvisning.
 

Hvis din læge har ordineret Laktulose NMI til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Har du taget for meget Laktulose NMI?

 • Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Laktulose NMI, oral opløsning, end der står her eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 • Tag pakningen med. 

  

Hvis du har taget for meget Laktulose NMI, kan du få diarré og tab af vand og salte. 

4. Bivirkninger

Laktulose NMI kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

Lette mavesmerter, oppustet mave og afgang af luft fra tarmen. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

Kvalme, opkastning og diarré ved høje doser. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

Forhøjet surhedsgrad i blodet (pH er nedsat). 

Forøget koncentration af glukose i blodet. 

Forhøjet natriumindhold i blodet ved behandling af hjernesvækkelse ved leversvigt. 

 

Hvis du igennem lang tid tager Laktulose NMI, og du har tynd afføring, kan du miste vand og salte. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

 

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Sundhedsstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Sundhedsstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk. 

5. Opbevaring

Opbevar Laktulose NMI utilgængeligt for børn. 

Tag ikke Laktulose NMI efter den udløbsdato, der står på pakningen.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Laktulose NMI, 660 mg/ml, oral opløsning indeholder:

Det aktive stof er lactulose. 

Derudover indeholder Lactulose NMI renset vand. 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Laktulose NMI er en oral opløsning. Væsken skal være klar, lidt tyktflydende og farveløs til svagt brunliggul.  

 

Pakningsstørrelser: 200 ml, 300 ml, 500 ml og 1000 ml 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pharmanovia A/S  

Jægersborg Allé 164  

2820 Gentofte 

 

Fremstiller

Thorpe Laboratories Limited  

Enterprise Road 

Golf Road Industrial Estate  

Mablethorpe 

Lincolnshire  

LN12 1NB 

England 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2015.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...