Ritalina LA

kapsler med modificeret udløsning 20 mg, 30 mg, 40 mg og 60 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ritalina® L.A. 20 mg, 30 mg 40 mg og  

60 mg  

 

Hårde kapsler med modificeret udløsning  

 

Methylphenidathydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ritalina LA
 3. Sådan skal du tage Ritalina LA
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

 

Hvis lægen har ordineret Ritalina LA til dit barn, så vær opmærksom på at al information i denne indlægsseddel er henvendt til dit barn (læs ”dit barn” i stedet for ”du” eller ”dig”). 

1. Virkning og anvendelse

Dette lægemiddel hedder Ritalina LA og indeholder det aktive stof methylphenidathydrochlorid. Navnet ’methylphenidat’ vil også blive brugt her i indlægssedlen.  

 

Anvendelse  

Ritalina LA bruges til behandling af ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).  

 • Det bruges til børn og unge mellem 6 og 18 år, og til voksne.
 • Det bruges først, når der er forsøgt med behandlinger, der ikke omfatter medicin, f.eks. rådgivning og adfærdsterapi, som har været utilstrækkelig. Ritalina LA må ikke bruges til behandling af ADHD hos børn under 6 år. Man ved ikke, om det er sikkert eller til gavn for børn under 6 år.

 

Virkning  

Ritalina LA har en gavnlig virkning på aktiviteten i visse dele af hjernen, som er underaktive. Medicinen kan være med til at forbedre opmærksomhed (varighed) og koncentration og dæmpe impulsiv adfærd. Medicinen gives som en del af et behandlingsprogram, der normalt omfatter:  

 • Psykologisk terapi
 • Undervisning
 • Socialterapi

Den skal ordineres af læger, som har erfaring inden for adfærdsproblemer. Lægen vil følge op på din videre behandling. En grundig undersøgelse er nødvendig. Hvis du er voksen og ikke er blevet behandlet før, vil lægen foretage nogle undersøgelser for at bekræfte, at du har haft ADHD siden barndommen. Ved hjælp af behandlingsprogrammer, samt medicin, kan ADHD styres.  

 

Om ADHD  

Børn og unge med ADHD har svært ved at:  

 • sidde stille
 • koncentrere sig

Det er ikke noget, de kan gøre for.  

Mange børn og unge kæmper for at gøre disse ting. På grund af ADHD kan de have problemer i hverdagen. Det kan være svært for børn og unge med ADHD at lære og at læse lektier. Det er svært for dem at opføre sig pænt hjemme, i skolen og andre steder. Voksne med ADHD har ofte svært ved at koncentrere sig. De føler sig ofte rastløse, utålmodige og uopmærksomme. De kan have svært ved at organisere deres privatliv og arbejde. Det er ikke nødvendigt at behandle alle ADHD patienter med medicin. ADHD påvirker ikke intelligensen.  

 

Undersøgelser under behandling med Ritalina LA  

Din læge vil regelmæssigt kontrollere dit helbred, mens du er i behandling med Ritalin LA (Læs grundigt punktet i afsnit 3, ”Ting, som din læge vil gøre, når du er i behandling”). Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ritalina LA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.  

Tag ikke Ritalina LA, hvis:  

 • du er allergisk over for methylphenidat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ritalina LA (angivet i afsnit 6)
 • du har problemer med skjoldbruskkirtlen
 • du har forhøjet tryk i øjet (glaukom)
 • du har en svulst i binyren (et fæokromocytom)
 • du har en spiseforstyrrelse, dvs. ikke føler sult eller lyst til at spise - f.eks. anorexia nervosa (anoreksi)
 • du har meget højt blodtryk eller forsnævring af blodkarrene, hvilket kan give smerter i arme og ben
 • du nogensinde har haft hjerteproblemer - f.eks. et hjerteanfald, ujævn hjerterytme, smerter og ubehag i brystet, hjertesvigt, hjertesygdom, eller hvis du har et medfødt hjerteproblem
 • du har haft problemer med blodkarrene i hjernen - f.eks. et slagtilfælde, hævelse og svækkelse af et blodkar (aneurisme), snævre eller blokerede blodkar eller betændelse i blodkarrene (vaskulitis)
 • du inden for de sidste 14 dage har taget en MAO hæmmer, som er en type medicin mod depression - Se ”Brug af anden medicin sammen med Ritalina LA”
 • du har psykiske helbredsproblemer, som f.eks.
  • en psykopatisk eller borderline personlighed
  • unormale tanker eller syner, eller en sygdom, der
  • hedder skizofreni
  • tegn på en alvorlig sindstilstand som f.eks.:
   • lyst til at begå selvmord
   • alvorlig depression, hvor du er meget ked af det og føler, at du er uduelig og håbløs
   • mani, hvor du føler dig ualmindeligt opstemt, hyperaktiv og uden hæmninger.

Du må ikke tage Ritalina LA, hvis noget af ovenstående passer på dig. Hvis du ikke er sikker, skal du tale med din læge eller apoteket, før du tager Ritalina LA. Ritalina LA kan gøre disse problemer værre.  

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ritalina LA, hvis:  

 • du har problemer med lever eller nyrer
 • du har haft anfald (krampeanfald, krampetrækninger eller epileptiske anfald) eller unormale fund ved hjerneskanninger (EEG’er)
 • du nogensinde har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller narkotika
 • du er en pige og er begyndt at menstruere (se ”Graviditet, amning og fertilitet”)
 • du har trækninger i kroppen, som er svære at kontrollere, eller du gentager lyde og ord (tics)
 • du har højt blodtryk
 • du har et hjerteproblem, som ikke står i afsnittet ”Tag ikke Ritalina LA” ovenfor.
 • du har et psykisk problem, som ikke står i afsnittet ”Tag ikke Ritalina LA” ovenfor. Andre psykiske problemer kan være:
  • Du lider af humørsvingninger (fordi du er manisk eller deprimeret - kaldes bipolar sygdom).
  • Du begynder at blive aggressiv eller vred, eller du bliver mere aggressiv.
  • Du ser, hører eller føler noget, der ikke er der (hallucinationer).
  • Du tror noget, der ikke er sandt (vrangforestillinger).
  • Du føler dig unormalt mistroisk (paranoia).
  • Du føler dig urolig, nervøs eller anspændt.
  • Du føler dig deprimeret eller føler skyld.

Fortæl det til din læge eller på apoteket, hvis noget af ovenstående passer på dig før behandlingen påbegyndes. Ritalina LA kan gøre disse problemer værre. Din læge vil følge med i, hvordan medicinen påvirker dig.  

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Ritalina LA. Det kan have betydning for prøveresultaterne.  

 

Spørgsmål, som din læge vil stille, før du begynder at tage Ritalina LA  

Disse spørgsmål skal bruges til at afgøre, om Ritalina LA er den rigtige medicin for dig.  

Lægen vil spørge om:  

 • eventuel anden medicin, som du tager
 • om der har været pludselige, uforklarlige dødsfald i familien
 • eventuelle andre medicinske problemer (f.eks. hjerteproblemer), som du selv eller din familie har
 • hvordan du har det, f.eks. om du er glad eller ked af det, har mærkelige tanker, eller om du har haft det sådan tidligere
 • om der er nogen i familien, der har ”tics” (ufrivillige, gentagne krampetrækninger i dele af kroppen, eller ufrivillig gentagelse af lyde eller ord)
 • alle psykiske problemer eller adfærdsproblemer, som du eller nogen i din familie nogensinde har haft. Lægen vil tale med dig for at finde ud af, om der er risiko for, at du får humørsvingninger (fra at være manisk til at blive deprimeret - det kaldes bipolar sygdom). Lægen vil undersøge, hvordan du har haft det psykisk indtil nu, og om der er nogen i familien, der har begået selvmord, eller som har bipolar sygdom eller en depression

Det er vigtigt, at du giver så mange oplysninger, som du kan. Det gør det lettere for lægen at afgøre, om Ritalina LA er den rigtige medicin for dig. Lægen vil måske beslutte, at der er brug for andre medicinske undersøgelser, før du begynder at tage denne medicin. 

Brug af anden medicin sammen med Ritalina LA 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og vitaminer og mineraler.  

Tag ikke Ritalina LA, hvis:  

 • du tager medicin af typen MAO hæmmer, som bruges mod depression, eller har taget MAO hæmmere inden for de sidste 14 dage. Hvis du tager MAO hæmmere sammen med Ritalina LA, kan det medføre en pludselig stigning i blodtrykket.

Hvis du tager andre former for medicin, kan Ritalina LA have indflydelse på, hvor godt medicinen virker, eller det kan give bivirkninger.  

Hvis du tager nogen af følgende former for medicin, skal du tale med din læge eller apoteket, før du tager Ritalina LA: · anden medicin mod depression  

 • medicin mod alvorlige psykiske problemer
 • medicin mod epilepsi
 • medicin mod lavt eller forhøjet blodtryk
 • nogle midler mod hoste og forkølelse, som indeholder stoffer, der kan påvirke blodtrykket. Det er vigtigt, at du forhører dig på apoteket, når du køber nogen af disse produkter
 • blodfortyndende medicin, som forhindrer blodpropper

Hvis du er det mindste i tvivl, om noget af den medicin, du tager, er med på listen ovenfor, skal du spørge din læge eller på apoteket, før du tager Ritalina LA.  

 

Hvis du skal opereres  

Fortæl det til din læge, hvis du skal opereres. Ritalina LA bør ikke tages på operationsdagen, hvis der bruges en bestemt type bedøvelsesmidler. Det skyldes, at der er en risiko for, at blodtrykket stiger pludseligt under operationen.  

 

Narkotikatest  

Denne medicin kan give et positivt resultat ved test for brug af narkotika. Det gælder også de dopingtests, der bruges i forbindelse med sport.  

Brug af Ritalina LA sammen med alkohol 

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager denne medicin. Det kan gøre bivirkningerne værre. Husk, at nogle former for mad og medicin indeholder alkohol.  

Graviditet, amning og frugtbarhed 

Man ved ikke, om Ritalina LA vil påvirke et ufødt barn. Der er ikke set en påvirkning af frugtbarheden hos dyr. Fortæl det til din læge eller på apoteket, før du tager Ritalina LA, hvis:  

 • du er seksuelt aktiv. Lægen vil tale med dig om prævention.
 • du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid. Lægen vil afgøre, om du må tage Ritalina LA.
 • du ammer eller har planer om at amme. Det er muligt, at Ritalina LA går over i modermælken. Lægen vil derfor afgøre, om du må amme, mens du tager Ritalina LA.

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Ritalina LA kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du kan føle dig svimmel, døsig og have synsforstyrrelser inkl. besvær med at fokusere eller se skarpt, når du tager Ritalina LA. Hvis noget af dette sker, kan det være farligt at foretage sig visse ting som f.eks. at køre bil eller betjene maskiner.  

Ritalina LA indeholder saccharose 

Ritalina LA indeholder saccharose (en sukkerart). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Ritalina LA

Tag altid Ritalina LA nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

 • Din læge vil normalt starte behandlingen med en lav dosis og øge den gradvist efter behov.
 • Børn/unge under 18 år: Den maksimale daglige dosis er 60 mg. Ritalina LA tages en gang daglig om morgenen.
 • Voksne: Den maksimale daglige dosis er 80 mg.
  • Hvis du ikke har taget Ritalina LA før, vil din læge starte din behandling med 20 mg, og l øge dosis gradvist, hvis det er nødvendigt.
  • Hvis du er blevet behandlet med Ritalin LA for ADHD i barndommen, og for nylig er fyldt 18 år, kan lægen fortsætte med at ordinere den samme dosis. Hvis du er blevet behandlet med Ritalin tabletter i barndommen, vil lægen ordinere den tilsvarende dosis af Ritalin LA.
  • Ritalina LA tages en gang daglig som regel om morgenen med eller uden mad. Du bør ikke tage Ritalina LA for sent ud på morgenen, da du så kan få problemer med at falde i søvn.
 • Tag Ritalina LA sammen med eller uden mad.
 • Kapslerne skal synkes hele og tages sammen med et glas vand.
 • Du må ikke knuse, tygge eller dele kapslerne eller indholdet.

 

Hvis du ikke kan synke kapslerne, kan du åbne kapslen og strø indholdet (små kugler) ud over lidt mad, som følgende:  

 • Åbn forsigtigt kapslen og strø kuglerne ud over lidt blød mad (fx æblemos)
 • Maden må ikke være varm, da det i så fald kan påvirke kuglernes specielle egenskaber
 • Spis straks hele blandingen af medicin/mad.

Du må ikke gemme blandingen til senere brug.  

 

Hvis du ikke har fået det bedre efter 1 måneds behandling  

Hvis du ikke får det bedre, skal du sige det til din læge. Lægen vil måske afgøre, at en anden form for behandling er nødvendig  

 

Hvis Ritalina LA ikke bruges korrekt  

Hvis Ritalina LA ikke bruges korrekt, kan det resultere i abnorm adfærd. Det kan også betyde, at du begynder at blive afhængig af medicinen. Fortæl det til din læge, hvis du nogensinde har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller narkotika. Denne medicin er kun til dig eller dit barn. Du må ikke give den til andre, selvom deres symptomer ligner dine eller dit barns.  

Hvis du har taget for mange Ritalina LA 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ritalina LA, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med og fortæl, hvor meget der er taget. Symptomer på overdosering kan f.eks. være: opkastning, føle sig urolig, rysten, ufrivillige bevægelser bliver værre, muskeltrækninger, krampeanfald (kan efterfølges af koma), føle sig meget lykkelig, forvirring, se, føle eller høre ting, der ikke er virkelige (hallucinationer), sveden, rødmen, hovedpine eller høj feber, anderledes hjerterytme (langsom, hurtig eller ujævn), højt blodtryk, udvidede pupiller og tørhed i næse og mund.  

Hvis du har glemt at tage Ritalin LA 

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer en dosis, skal du vente til tidspunktet for den næste dosis.  

Hvis du holder op med at tage Ritalin LA 

Hvis du pludselig holder op med at tage denne medicin, kan ADHD symptomerne vende tilbage, eller bivirkninger som f.eks. depression kan opstå. Lægen vil måske gradvist nedsætte mængden af den daglige medicin, før du holder op med at tage Ritalina LA. Tal med din læge, før du holder op med at tage Ritalina LA.  

 

Ting, som din læge vil gøre, når du er i behandling.  

Din læge vil foretage nogle undersøgelser  

 • før du starter - for at sikre sig, at Ritalin LA er sikkert og vil hjælpe.
 • når du er startet - undersøgelserne vil blive foretaget mindst hver 6. måned, men muligvis oftere. De vil også blive foretaget, når dosis ændres.
 • Disse undersøgelser vil omfatte:
  • forespørgsel om din appetit
  • måling af højde og vægt (børn)
  • måling af vægt for voksne
  • måling af blodtryk og hjerterytme
  • forespørgsel om du har problemer med humøret, din psykiske tilstand, eller andre usædvanlige følelser. Eller om disse er blevet værre, mens du har taget Ritalina LA.

 

Langtidsbehandling  

Det er ikke nødvendigt at blive ved med at tage Ritalina LA altid. Hvis du tager Ritalina LA i mere end et år, vil din læge stoppe behandlingen mindst en gang om året en kort tid. For børn kan det f.eks. ske i en skoleferie. Det vil vise, om der stadig er brug for medicinen.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Selvom nogle mennesker får bivirkninger, synes de fleste, at Ritalina LA hjælper dem. Din læge vil tale med dig om disse bivirkninger.  

 

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Hvis du får nogen af de bivirkninger, der er anført nedenfor, skal du straks søge læge:  

Almindelige (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Ujævn hjerterytme (palpitationer).

 

Ikke almindelige (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Tanker om eller lyst til at begå selvmord.
 • Ser, føler eller hører ting, der ikke er virkelige, disse er tegn på psykose.
 • Ukontrolleret tale eller bevægelser (Tourettes syndrom).
 • Tegn på allergi, som f.eks. udslæt, kløe eller nældefeber, hævelser i ansigtet, hævede læber, hævet tunge eller hævelser i andre kropsdele, stakåndethed, hvæsende åndedræt eller åndedrætsbesvær.
 • Humørforandringer eller humørsvingninger eller personlighedsændringer.

 

Sjældne (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Følelse af usædvanlig opstemthed, hyperaktiv og uden hæmninger (mani).
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen (angina pectoris).

 

Meget sjældne (Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Hjertestop, blodprop i hjertet.
 • Anfald (krampeanfald, krampetrækninger, epileptiske anfald).
 • Afskalning af huden eller purpurrøde pletter.
 • Muskelkramper, som du ikke kan kontrollere, som påvirker dine øjne, hoved, hals, krop og nervesystem pga. midlertidig mangel på blodtilførsel til hjernen.
 • Lammelse eller bevægelses og synsproblemer, talebesvær (kan være tegn på problemer med blodkarrene i hjernen).
 • Nedsat antal blodlegemer (røde, hvide og blodplader), hvilket kan gøre dig mere modtagelig for infektioner og gøre, at du lettere bløder og får blå mærker.
 • Pludselig stigning af kropstemperaturen, meget højt blodtryk og alvorlige krampeanfald (Malignt neuroleptikasyndrom). Det er ikke sikkert, om denne bivirkning skyldes Ritalina LA eller andre lægemidler, der tages i kombination med Ritalina LA.
 • Pludselig død.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Uønskede tanker, som bliver ved med at vende tilbage.
 • Uforklarlig besvimelse, brystsmerter, kortåndethed (kan være tegn på hjerteproblemer). Hvis du får nogen af de bivirkninger, der er anført ovenfor, skal du straks søge læge.

Andre bivirkninger kan også forekomme; hvis de bliver alvorlige, skal du fortælle det til din læge eller på apoteket:  

 

Meget almindelige (Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)  

 • Nedsat appetit.
 • Hovedpine.
 • Nervøsitet.
 • Søvnløshed.
 • Kvalme.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Ritalina LA i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Betændelse og smerter i næse og svælgrummet.

 

Almindelige (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Ledsmerter.
 • Høj temperatur (feber).
 • Usædvanligt hårtab, eller at håret bliver tyndere.
 • Usædvanlig søvnig eller døsig.
 • Appetitløshed.
 • Angstanfald.
 • Nedsat sexlyst.
 • Tandpine.
 • Kløe, udslæt eller hævet, rødt kløende udslæt (nældefeber).
 • Ekstrem megen sveden.
 • Hoste, ondt i halsen eller irritation i næse og svælg, stakåndethed eller brystsmerter.
 • Højt blodtryk, hurtig hjerterytme (takykardi), kolde hænder og fødder.
 • Rysten eller skælven, svimmelhed, bevægelser, du ikke kan kontrollere, anspændelse, usædvanlig aktiv.
 • Aggressivitet, uro, rastløshed, ængstelig, deprimeret, stresset, irritabel, unormal adfærd, søvnproblemer, træthed.
 • Mavesmerter, diarré, ubehag i maven, fordøjelsesbesvær, tørst og opkastninger. Disse bivirkninger forekommer normalt i begyndelsen af behandlingen og kan mindskes ved at tage medicinen sammen med mad.

 

Ikke almindelige (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Forstoppelse.
 • Ubehag i brystet.
 • Blod i urinen.
 • Dobbeltsyn eller sløret syn.
 • Muskelsmerter, muskeltrækninger, muskelstivhed.
 • Forhøjede levertal (ses i blodprøver).
 • Vrede, lyst til at græde, overdreven bevidsthed om omgivelserne, anspændthed.

 

Sjældne (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Ændringer i sexlyst.
 • At føle sig desorienteret.
 • Udvidede pupiller, synsbesvær.
 • Forstørrede bryster hos mænd.
 • Rødme af huden, rødt, hævet hududslæt.

 

Meget sjældne (Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Små, røde pletter på huden.
 • Unormal leverfunktion - herunder leversvigt og koma.
 • Ændringer i prøveresultater - herunder lever og blodprøver.
 • Selvmordsforsøg, unormale tanker, manglende følelser eller sindsbevægelser, gøre tingene om og om igen, være besat af én ting.
 • Fingre og tæer er følelsesløse, snurrer og skifter farve (fra hvide til blå og derefter røde), når det er koldt (Raynauds syndrom).
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel (anæmi).

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Migræne.
 • Meget høj feber.
 • Brystgener.
 • Langsomme, hurtige eller ekstra hjerteslag.
 • Et større krampeanfald (grand mal krampeanfald).
 • At tro ting, der ikke er sande, forvirring.
 • Impotens.
 • Hurtig og usammenhængende tale (logorrhea).
 • Afhængighed.

 

Virkninger på vækst  

Når Ritalina LA tages i mere end et år, kan det medføre nedsat vækst hos nogle børn. Dette rammer færre end 1 ud af 10 børn.  

 • Der kan være manglende vægtøgning eller højdevækst.
 • Din læge vil omhyggeligt holde øje med din højde og vægt, og hvor godt du spiser.
 • Hvis du ikke vokser som forventet, kan behandlingen med Ritalina LA blive stoppet i en kort periode.

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger d irekte til Lægemiddelstyrelsen via:  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK 2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

Email: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 

Opbevares i original emballage. Hold beholderen tæt tillukket. 

Brug ikke Ritalina LA efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ritalina LA kapsler med modificeret udløsning indeholder: 

 • Ritalina LA 20 mg: 1 kapsel indeholder 20 mg methylphenidathydrochlorid.
  Øvrige indholdsstoffer: ammoniummethacrylat copolymer, gelatine, methacrylsyre-methylmethacrylat copolymer, talcum, saccharosekugler, titandioxid (E 171), triethylcitrat, macrogol 6000.
 • Ritalina LA 30 mg: 1 kapsel indeholder 30 mg methylphenidathydrochlorid.
  Øvrige indholdsstoffer: ammoniummethacrylat copolymer, gelatine, methacrylsyre-methylmethacrylat copolymer, talcum, saccharosekugler, titandioxid (E 171), triethylcitrat, macrogol 6000 og gul jernoxid (E 172).
 • Ritalina LA 40 mg: 1 kapsel indeholder 40 mg methylphenidathydrochlorid.
  Øvrige indholdsstoffer: ammoniummethacrylat copolymer, gelatine, methacrylsyre-methylmethacrylat copolymer, talcum, saccharosekugler, titandioxid (E 171), triethylcitrat, macrogol 6000 og gul, rød og sort jernoxid (E 172).
 • Ritalina LA 60 mg: 1 kapsel indeholder 60 mg methylphenidathydrochlorid.
  Øvrige indholdsstoffer: ammoniummethacrylat copolymer, gelatine, methacrylsyre-methylmethacrylat copolymer, talcum, saccharosekugler, titandioxid (E171), jernoxid, rød (E172), jernoxid, gul (E172), jernoxid, sort (E172).

Udseende og pakningsstørrelser 

Ritalina LA 20 mg, 30 mg, 40 mg og 60 mg fås i en pakning med 30 hårde kapsler med modificeret udløsning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af: 

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N  

 

Ritalina LA svarer til Ritalin Uno.  

 

Ritalina er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG. 

Revisionsdato

Senest revideret juli 2016  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...