Seractiv®

filmovertrukne tabletter 300 mg og 400 mg

Nordic Drugs

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Seractiv, 300 og 400 mg filmovertrukne tabletter  

 

Dexibuprofen  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Seractiv til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

 

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Seractiv
 3. Sådan skal du tage Seractiv
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dexibuprofen, det aktive indholdsstof i Seractiv, tilhører gruppen af lægemidler, som kaldes non- steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID). NSAID’ere, såsom dexibuprofen, anvendes som smertestillende middel og til at kontrollere betændelsestilstande. De virker ved at reducere mængden af prostaglandiner (stoffer som har indflydelse på inflammation og smerte) som din krop producerer. 

 

Anvendelse 

Seractiv anvendes til at lindre: 

 • smerter og inflammation forårsaget af slidgigt (når dine led bliver slidt)
 • menstruationssmerter
 • lette til moderate smerter, som f.eks. smerter i muskler og led og tandpine.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Seractiv

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Seractiv hvis

 • du er allergisk over for dexibuprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Seractiv (angivet i pkt. 6);
 • du er allergisk overfor acetylsalicylsyre eller andre smertestillende midler (din allergi kan medføre åndedrætsbesvær, astma, næseflåd, udslæt eller hævelse i ansigtet)
 • du tidligere har haft blødninger eller perforation i mave-tarmkanalen på grund af NSAID’ere
 • du tidligere har haft tilbagevendende mavesår eller sår på tolvfingertarmen (blodige opkastninger, sort afføring eller blodige diarréer kan være tegn på blødninger i din mavesæk eller tarm)
 • du har blødninger i hjernen (cerebrovaskulære blødninger) eller andre aktive blødninger
 • du for tiden har opblussen i en inflammatorisk sygdom i tarmen (tyktarmsbetændelse, Crohns sygdom)
 • du har alvorlig hjertesvigt eller alvorlig lever- eller nyresygdom
 • fra begyndelsen af 6. svangerskabsmåned.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Seractiv hvis 

 • du på noget tidspunkt har haft mavesår eller sår på tolvfingertarmen
 • du har haft sår i tarmene, tyktarmsbetændelse eller Crohns sygdom
 • du har en lever- eller nyresygdom eller du er afhængig af alkohol
 • du har en blødningsforstyrrelse (se også under afsnittet ”Brug af anden medicin”)
 • du har ødemer (når væske ophobes i kroppen)
 • du har en hjertesygdom eller forhøjet blodtryk
 • du har astma eller andre åndedrætsproblemer
 • du lider af systemisk lupus erythematosus (en sygdom der kan påvirke led, muskler og hud) eller blandet bindevævssygdom (en sygdom der påvirker bindevævet) eller du har problemer med at blive gravid. I sjældne tilfælde kan medicin som Seractiv påvirke en kvindes frugtbarhed/forplantningsevne. Din frugtbarhed vil normaliseres, når du holder op med at tage Seractiv.

 

Hvis du har brug for højere doser, især hvis du er over 60 år, eller hvis du har haft mavesår eller sår på tolvfingertarmen, er der en højere risiko for bivirkninger fra mave-tarmkanalen. Din læge vil muligvis ordinere forebyggende midler sammen med Seractiv.
 

Anti-inflammatorisk (hæmmer betændelseslignende tilstande)/smertestillende medicin som f.eks. dexibuprofen kan være forbundet med en let øget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde, særligt når det bruges i høje doser. Tag ikke mere medicin end anbefalet, og tag ikke medicinen i længere tid end anbefalet.
 

Tal med lægen eller apotekspersonalet om din behandling, før du tager Seractiv, hvis du: 

 • har hjerteproblemer, herunder hjertesvigt eller angina (brystsmerter), eller hvis du har haft et hjerteanfald, har fået foretaget en bypass-operation, har haft sygdom i perifere arterier (dårligt blodomløb i benene eller fødderne på grund af snævre eller blokerede blodårer) eller har haft nogen form for slagtilfælde (herunder ”mini-slagtilfælde” eller forbigående blodprop i hjernen)
 • har forhøjet blodtryk, sukkersyge eller forhøjet kolesterol, hvis der er nogen i din familie, der har eller har haft hjertesygdomme eller slagtilfælde, eller hvis du ryger.

 

Din læge kan være nødt til at foretage regelmæssige kontrolundersøgelser hos dig hvis: 

 • du har hjerte-, lever- eller nyreproblemer
 • du er ældre end 60 år
 • det er nødvendigt, at du er i langtidsbehandling med denne medicin.

 

Din læge vil fortælle dig, hvor ofte det er nødvendigt med disse kontrolundersøgelser.
 

Du kan få hovedpine, hvis du tager store doser smertestillende medikamenter over en lang periode (anden dosis en foreskrevet). I tilfælde af dette må du ikke tage Seractiv mod hovedpinen.
 

Du bør undgå brug af NSAID’ere, hvis du har skoldkopper (en infektion forårsaget af et virus, der kaldes ”varicella zoster”).
 

Nogle patienter kan opleve en forsinket virkning hvis Seractiv tages for hurtigt at opnå en smertestillende virkning ved akutte smerter, især når tabletterne tages sammen med mad (se også pkt. 3). 

Brug af anden medicin sammen med Seractiv

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Seractiv kan påvirke eller blive påvirket af visse andre lægemidler. For eksempel: 

 • lægemidler, som hindrer blodet i at størkne (dvs. som fortynder blodet eller forebygger blodpropper, f.eks. acetylsalicylsyre, warfarin, ticlopidin) kan forlænge blødningstiden.
 • lægemidler, som nedsætter et forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere som f.eks. captopril, betablokkere som f.eks. atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister som f.eks. losartan)

 

Visse andre lægemidler kan også påvirke eller blive påvirket af behandlingen med Seractiv. Derfor skal du altid spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager Seractiv sammen med andre lægemidler. Det er især vigtigt, at du fortæller din læge eller apotekspersonalet, hvis du tager nogen af følgende lægemidler ud over dem, der er nævnt ovenfor:
 

Du bør ikke tage følgende lægemidler sammen med Seractiv, med mindre du overvåges tæt af din læge: 

 • smertestillende, febersænkende og betændelseshæmmende lægemidler (NSAID’ere). Der er en højere risiko for sår og blødninger i mave-tarmkanalen, hvis du tager Seractiv sammen med anden NSAID eller acetylsalicylsyre som smertestillende lægemiddel.
 • Lithium, som anvendes til behandling af psykiske lidelser. Seractiv kan øge virkningen af lithium.
 • Methotrexat, som er et lægemiddel mod kræft. Seractiv kan øge methotrexats bivirkninger.

 

Du kan muligvis tage følgende lægemidler, men bør for en sikkerheds skyld fortælle det til lægen: 

 • visse former for hjertemedicin kaldet ACE-hæmmere eller Angiotensin II receptorantagonister. De kan i sjældne tilfælde øge risikoen for nyreproblemer.
 • vandrivende tabletter (diuretika).
 • binyrebarkhormoner (steroider). Risikoen for sår og blødninger kan øges.
 • visse antidepressiva (selektive serotoningenoptagelseshæmmere) kan medføre en øget risiko for mavetarmblødninger.
 • hjertemedicin (digoxin). Seractiv kan øge digoxins bivirkninger.
 • medicin, der hæmmer immunforsvaret, som f. eks. ciclosporin.
 • medicin mod infektioner (aminoglykosid-antibiotika).
 • lægemidler som øger kaliumindholdet i blodet: ACE hæmmere, Angiotensin-II- receptorantagonister, ciclosporin, tacrolimus, trimethoprim og hepariner.
 • phenytoin til behandling af epilepsi. Seractiv kan øge fenytoins bivirkninger.
 • phenytoin, phenobarbital og rifampicin: Samtidig indtagelse kan nedsætte virkningen af Seractiv.
 • visse tabletter, mod sukkersyge (sulfonylurea).
 • lægemidler til behandling af visse former for kræft (pemetrexed).
 • lægemidler til behandling af hiv/AIDS (zidovudin).

Brug af Seractiv sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Seractiv uden mad, men det er bedst at tage det sammen med et måltid, da det kan være medvirkende til at undgå maveproblemer, især hvis du tager det langsigtet.
Du skal begrænse eller undgå indtagelse af alkohol, når du tager Seractiv, fordi det kan øge bivirkninger i mave-tarm-kanalen. 

Graviditet, amning og fertilitet‌

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Seractiv.
Du må ikke tage Seractiv fra begyndelsen af 6. måned af graviditeten, da det kan medføre alvorlige skader på dit ufødte barn, selv ved meget lave doser.
I de første fem graviditetsmåneder må du kun tage Seractiv efter lægens anvisning.
Du bør heller ikke tage Seractiv, hvis du planlægger at blive gravid, da denne medicin kan gøre det sværere at blive gravid.
 

Kun små mængder Seractiv udskilles i modermælk. Hvis du ammer, bør du dog ikke tage Seractiv i længere tid eller i høje doser. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du har bivirkninger som følelse af svimmelhed eller træthed eller hvis du har sløret syn, efter at have taget Seractiv, bør du undgå at køre eller anvende farlige maskiner (se afsnit 4 ”Bivirkninger”). 

3. Sådan skal du tage Seractiv

Tag altid lægemidlet nøjagtig efter lægens eller apotekspersonalets anvisninger. Er du er i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Du bør tage Seractiv med et glas vand eller anden væske. Seractiv virker hurtigere, hvis du tager det uden mad. At tage dem med mad anbefales, da det kan være medvirkende til at undgå maveproblemer, især hvis du tager dem over længere tid. 

 

300 mg 

Tag ikke mere end 1 tablet Seractiv 300 mg som en enkelt dosis. 

Tag ikke mere end 4 tabletter Seractiv 300 mg dagligt. 

 

400 mg 

Tag ikke mere end 1 tablet Seractiv 400 mg som en enkelt dosis. 

Tag ikke mere end 3 tabletter Seractiv 400 mg dagligt.  

 

Osteoarthritis 

300 mg 

Den anbefalede dosis er 1 tablet Seractiv 300 mg 2 til 3 gange dagligt. Ved akutte symptomer vil din læge muligvis øge denne dosis til 4 tabletter Seractiv 300 mg dagligt. 

 

400 mg 

Den anbefalede dosis er 1 tablet Seractiv 400 mg 2 gange dagligt (1 om morgenen og 1 om aftenen), Ved akutte symptomer vil din læge muligvis øge denne dosis til 3 tabletter Seractiv 400 mg dagligt. 

 

Menstruationssmerter  

300 mg 

Den anbefalede dosis er 1 tablet Seractiv 300 mg 2 til 3 gange dagligt. 

 

400 mg 

Den anbefalede dosis er 1 tablet Seractiv 400 mg 2 gange dagligt. 

 

Lette til moderate smerter  

300 mg 

Den anbefalede dosis er 1 tablet Seractiv 300 mg 2 gange dagligt. Ved akutte symptomer vil din læge muligvis ordinere op til 4 tabletter Seractiv 300 mg. 

 

400 mg 

Den anbefalede dosis er 200 mg Seractiv (halv 400 mg tablet) 3 gange dagligt. Hvis højere dosis er nødvendig, vil din læge evt. ordinere 1 Seractiv 400 mg tablet op til 3 gange dagligt. Afhængig af dine symptomer vil lægen muligvis ordinere en lavere styrke Seractiv tabletter (300 mg). 

 

400 mg 

Delekærven på tabletterne (se afsnittet ”Udseende og pakningsstørrelser”) gør det muligt for dig at dele tabletterne i to lige store doser. 

 

Patienter med lever- eller nyresygdom: Din læge kan have ordineret en lavere dosis end den normale dosis Seractiv. Du må ikke øge den dosis din læge har ordineret. 

 

Ældre patienter: Hvis du er over 60 år, kan din læge have ordineret en lavere dosis end normalt. Hvis du ikke har problemer med at tage Seractiv, vil din læge muligvis øge din dosis. 

 

Børn og unge: Da der ikke er nok erfaring med børn og unge, bør Seractiv ikke benyttes under 18 år. 

 

Hvis du føler at virkningen af dine Seractiv tabletter er for stærk eller for svag, tal med din læge eller apoteket. 

Hvis du har taget for meget Seractiv

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Seractiv

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt tablet.  

 

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Disse forekommer ikke så ofte, hvis du tager en lav dosis eller du kun tager Seractiv en kort periode. 

 

Du skal holde op med at tage Seractiv og henvende dig til lægen, 

 • hvis du får stærke mavesmerter, især når du begynder med at tage Seractiv.
 • hvis du får sort afføring, blodig diarré eller hvis du kaster blod op.
 • hvis du får hududslæt, alvorlig blæredannelse eller afskalning af huden, slimhindelæsioner eller andre tegn på overfølsomhed.
 • hvis du får symptomer som feber, ondt i halsen og munden, influenzalignende symptomer, træthedsfølelse, næse- og hudblødning. Dette kan skyldes et nedsat antal af hvide blodlegemer i din krop (agranulocytose).
 • hvis du får stærk eller vedvarende hovedpine.
 • hvis din hud og det hvide i dine øjne bliver gult (gulsot).
 • hvis du får hævelse af ansigt, tunge eller svælg, besvær med at synke eller trække vejret (angioødem).

 

Meget almindelige bivirkninger: forekommer hos mere end 1 ud af 10 patienter.  

 • Fordøjelsesproblemer, mavesmerter.

 

Almindelige bivirkninger: forekommer hos mere end 1 ud af 100 patienter:  

 • Diarré, opkastning eller kvalmefølelse af udmattelse eller døsighed, svimmelhed, hovedpine
 • Udslæt.

 

Ikke almindelige bivirkninger: forekommer hos mere en 1 ud af 1.000 patienter.  

 • Sår og blødninger fra mave eller tarm, sort afføring, sår i munden, mavekatar
 • Purpura (violette mærker), kløe, et hævet kløende udslæt
 • Hævelse af ansigt eller svælg (angioødem)
 • Søvnproblemer, rastløshed, angst, sløret syn, susen eller ringen for øret (tinnitus)
 • Næseflåd, åndedrætsbesvær.

 

Sjældne bivirkninger: forekommer hos mere end 1 ud af 10.000 patienter.  

 • En stærk allergisk reaktion
 • Psykotiske reaktioner, depression, irritabilitet
 • Forvirring, desorienteret eller urolig
 • Høreproblemer
 • Tarmluft, forstoppelse, perforationer i mavetarmsystemet (symptomer er alvorlige mavesmerter, feber, kvalme), inflammation i spiserøret, opblussen i divertikelsygdom (små udposninger i tarmene, som kan blive inficerede eller betændte), colitis eller Crohns sygdom
 • Leverproblemer, hepatitis (leverbetændelse) og gulsot (gulfarvning af hud eller øjne)
 • Forandringer i blodet, deriblandt forandringer som reducerer antallet af hvide eller røde blodlegemer eller blodplader.

 

Meget sjældne bivirkninger: forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter.  

 • Overfølsomhedsreaktioner, deriblandt symptomer som feber, udslæt, smerter i maven, hovedpine, kvalme og opkastning
 • Lysfølsomhed
 • Aseptisk meningitis (symptomerne er hovedpine, feber, nakkestivhed og påvirket almentilstand), alvorlig allergisk reaktion (åndedrætsbesvær, astma, hurtig hjerterytme, lavt blodtryk og chok), allergisk reaktion med betændelse i de små blodårer
 • Rødme af hud, slimhinder eller svælg
 • Blærer på hænder og fødder (Stevens-Johnson syndrom)
 • Hudafskalning (epidermal nekrolyse)
 • Hårtab
 • Nyrebetændelse, nyresygdom eller nyresvigt
 • Systemisk lupus erythematosus (autoimmun sygdom)
 • Meget sjælden infektion, som angriber vævet omkring muskler, kan forværres.

 

Ødem (hævede ben), højt blodtryk og hjertesvigt kan forekomme ved behandling med NSAID.
 

Medicin såsom Seractiv kan forbindes med en lidt forhøjet risiko for hjertetilfælde (myokardieinfarkt) eller slagtilfælde. 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

 

Brug ikke lægemidlet efter udløbsdatoen, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Seractiv indeholder 

 • Aktivt stof: dexibuprofen. En filmovertrukket tablet indeholder 300 mg eller 400 mg dexibuprofen.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose, carmellosecalcium, kolloid vandfri silica, talcum.
  Filmovertræk: hypromellose, titandioxid (E171), triacetin, talcum, macrogol 6000.

Udseende og pakningsstørrelser

300 mg 

Seractiv 300 mg tabletter er hvide, runde tabletter. Seractiv tabletter leveres i pakninger med 10, 20, 30, 50, 60, 90 og 100 tabletter. 

 

400 mg 

Seractiv 400 mg tabletter er hvide, aflange tabletter og har en delekærv på begge siderne. Seractiv tabletter leveres i pakninger med 4, 10, 20, 30, 50, 60, 90 og 100 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn, Sverige 

Fremstiller 

Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Østrig 

Repræsentant i Danmark 

Nordic Drugs Danmark 

Gl. Kongevej 135 B, mezz., tv.  

1850 Frederiksberg C 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:: 

Østrig: Dexibuprofen "Gebro" 300, 400 mg Filmtabletten  

Storbritannien: Seractil 300, 400 mg film-coated tablets  

Portugal: Seractil 300, 400 mg comprimidos revestidos 

Sverige: Tradil 300, 400 mg filmdragerade tabletter 

Danmark: Seractiv 300, 400 mg filmovertrukne tabletter 

Spanien: Seractil 300, 400 mg comprimidos recubiertos con película  

Grækendland: Seractil 300, 400 mg film-coated tablets 

Tyskland: Dolomagon 300, 400 mg Filmtabletten 

Italien: Seractil 300, 400 mg compresse rivestite con film 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11/2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...