Picoprep

pulver til oral opløsning 10 mg+3,5 g+12 g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Picoprep® 10 mg+3,5 g+12 g pulver til oral opløsning  

natriumpicosulfat/let magnesiumoxid/vandfri citronsyre 

 

Picoprep® er et registreret varmærke som tilhører Ferring B.V. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet, har givet Dem.
 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Picoprep®
 3. Sådan skal De tage Picoprep®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Picoprep® er et pulver, som indeholder natriumpicosulfat, der er et afføringsmiddel og som virker ved at øge tarmaktiviteten. Picoprep® indeholder ligeledes magnesiumcitrat, som er en anden type afføringsmiddel, der virker ved at tilbageholde væsken i tarmen og giver herved en udrensende effekt.  

 

Picoprep® bruges til at rense tarmen inden røntgenundersøgelse, endoskopi (undersøgelse af tarmen) eller operation.  

 

Picoprep® kan anvendes af voksne, unge og børn fra 1 års alderen. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Picoprep®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Picoprep®, hvis: 

 • De er allergisk over for natriumpicosulfat, magnesiumoxid, citronsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Picoprep® (angivet i punkt 6).
 • Deres mave har en reduceret evne til at tømme sig (pga. ventrikelretention, en sygdom i maven).
 • De har sår i mave eller tarme.
 • De har alvorlige nyreproblemer.
 • De har en blokering eller perforation (revner) i Deres tarme.
 • De i øjeblikket har følelse af kvalme eller kaster op.
 • De har en tilstand, som kræver operation i maveregionen, såsom blindtarmsbetændelse.
 • De har kongestiv hjertefejl (hjertet er ikke i stand til at pumpe blodet tilstrækkeligt rundt i kroppen).
 • De har en aktiv inflammatorisk tarmsygdom såsom colitis ulcerosa (kronisk, blødende betændelse i tyktarmen) eller Crohn’s sygdom.
 • De har for meget magnesium i blodet.
 • De er meget tørstig eller svært dehydreret.
 • De har skadede muskler, således at stoffer derfra lækker ud i blodet (rabdomyolyse).
 • De har én af følgende lidelser:
  • tarmslyng (blokering i tarmene eller unormale tarmbevægelser)
  • toksisk kolitis (ødelæggelse af tarmvæggen)
  • toksisk megakolon (udvidelse af tyktarmen)

I disse tilfælde kan tarmindholdets bevægelser blive nedsat eller forhindret. Symptomerne inkluderer kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter, ømhed eller oppustethed, koliklignende smerter og feber.  

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Picoprep®, hvis De:  

 • for nylig har fået foretaget en operation i maveregionen.
 • har en hjertesygdom eller nyreproblemer.
 • har en inflammatorisk tarmsygdom såsom colitis ulcerosa eller Crohn’s sygdom (kroniske betændelsestilstande i tarmen).
 • har epilepsi.
 • tager medicin som har indflydelse på væske og/eller elektrolytbalancen (f.eks. diuretika, kortikosteroider, lithium).
 • er i risiko for lavt kalium og/eller for lavt natrium i blodet (børn, ældre, har lav kropsvægt, handikappede, fysisk svækkede). Vær påpasselig med at indtage tilstrækkelige mængder af væske og elektrolytter (sukker og salte) under behandlingen.
 • anvender Picoprep® før operation i tarmene.

 

Hvis noget af det ovenstående gælder for Dem, eller hvis De ikke er sikker på om det gælder for Dem, kontakt venligst Deres læge inden De tager Picoprep®.  

 

Vær opmærksom på følgende  

Picoprep® bør ikke bruges som et rutinemæssigt afføringsmiddel.  

 

Hvis undersøgelsen/operationen skal ske tidligt om morgenen, kan det være nødvendigt at tage et brev i løbet af natten, og dermed kan søvnforstyrrelser forekomme.  

Brug af anden medicin sammen med Picoprep® 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Tal med Deres læge, hvis De tager:  

 • Medicin mod epilepsi (carbamazepin).
 • Præventionsmidler (f.eks. p-piller, minipiller).
 • Medicin mod sukkersyge (antidiabetika).
 • Medicin mod infektion (antibiotika).
 • Vanddrivende medicin (diuretika).
 • Betændelses-dæmpende medicin (kortikosteroider).
 • Hjertemedicin (hjerteglykosider).
 • NSAID-lægemidler (smertestillende medicin og gigtmedicin).
 • Medicin mod depresssion (tricykliske antidepressanter, selektive serotoningenoptagshæmmere).
 • Volumen-forøgende afføringsmidler (f.eks. klid).
 • Medicin mod psykose (antipsykotika).

 

Nedenstående lægemidler bør tages mindst 2 timer før eller mindst 6 timer efter indtagelse af Picoprep®.  

 • Visse typer af infektionsmedicin (tetracyklin og flourokinolon).
 • Jernstilskud.
 • Hjertemedicin (digoxin).
 • Medicin mod psykiatriske lidelser (chlorpromazin).
 • Medicin mod leddegigt (penicillamin).

Brug af Picoprep® sammen med mad og drikke 

Picoprep® skal opløses i et glas koldt vand.  

Graviditet og amning 

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.  

 

Graviditet  

Hvis De er gravid, må De kun tage Picoprep® efter aftale med lægen.  

 

Amning  

Hvis De ammer, må De kun tage Picoprep® efter aftale med lægen.  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Picoprep® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. De skal dog altid sørge for at have adgang til et toilet efter indtagelse af Picoprep® indtil efter, at produktet har nået at virke.  

Picoprep® indeholder lactose og kalium 

Picoprep® indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. Picoprep® indeholder kalium. Hvert brev indeholder 5 mmol (eller 195 mg) kalium. De bør tale med Deres læge, hvis De har problemer med nyrerne, eller hvis De følger en kontrolleret kaliumdiæt. 

3. Sådan skal de tage Picoprep®

Tag altid Picoprep® nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Et brev Picoprep® pulver opløses i en kop koldt vand (omkring 150 ml). Hvis Picoprep® skal anvendes til børn under 9 år, skal Picoprep® opløses i ca. 50 ml vand pr. måleske (4 g). 

 

Rør rundt i 2-3 minutter og opløsningen burde blive til en råhvid uklar væske med mild appelsinsmag. Drik opløsningen. 

Nogle gange kan opløsningen blive varm når Picoprep® opløses. Hvis dette sker, så vent indtil opløsningen er tilpas afkølet, inden De drikker den. Picoprep® skal anvendes umiddelbart efter åbning. Hvis der er mere pulver tilbage i brevet, kasseres dette. 

Den anbefalede dosis er 

Voksne og børn fra 9 år: 

De to Picoprep breve indtages afhængigt af det planlagte tidspunkt for undersøgelsen/ operationen. 

 • Det første brev indtages 10 til 18 timer før undersøgelsen/operationen, efterfulgt af mindst fem glas klar væske à 250 ml spredt over flere timer.
 • Det andet brev indtages 4 til 6 timer før undersøgelsen/operationen, efterfulgt af mindst tre glas klar væske à 250 ml spredt over flere timer.
 • Den klare væske må indtages indtil 2 timer før undersøgelsen/operationen.

 

Børn under 9 år
En måleske er vedlagt pakningen. Det anbefales at bruge en tynd flad kant, f.eks. den flade side af et knivblad, til at stryge henover kanten af en toppet måleske, for at opnå en jævn og flad overflade på måleskeen. Dette giver ¼ del af et brev (4 g pulver) pr. måleskefuld.
 

Børn fra 1 år til under 2 år: 

 • 1 måleskefuld indtages 10 til 18 timer før undersøgelsen/operationen.
 • 1 måleskefuld indtages 4 til 6 timer før undersøgelsen/operationen.

 

Børn fra 2 år til under 4 år: 

 • 2 måleskefulde indtages 10 til 18 timer før undersøgelsen/operationen.
 • 2 måleskefulde indtages 4 til 6 timer før undersøgelsen/operationen.

 

Børn fra 4 år til under 9 år: 

 • 1 brev indtages 10 til 18 timer før undersøgelsen/operationen.
 • 2 måleskefulde indtages 4 til 6 timer før undersøgelsen/operationen.

 

Børn fra 9 år og ældre: Voksendosis.
 

De bør forvente, at hyppige, vandige afføringer kan starte når som helst efter, at De har taget en dosis Picoprep®. Vær derfor sikker på, at De har adgang til et toilet på alle tidspunkter efter hver dosis, indtil produktet har nået at virke.
 

For at undgå væsketab, er det vigtigt at drikke rigelige mængder af klar væske under hele behandlingen med Picoprep®, indtil afføringstrangen er overstået. Det anbefales at drikke 250 ml vand eller anden klar væske hver time f.eks. frugtjuice uden frugtkød, læskedrikke, klar suppe, the, kaffe (uden mælk, soyamælk eller fløde), så længe effekten af Picoprep® varer.
Den klare væske må indtages indtil 2 timer før undersøgelsen/operationen.
 

En vellykket tarmundersøgelse/operation afhænger af, at Deres tarm er så veludrenset som muligt. Hvis tarmen ikke er tilstrækkeligt ren, kan det være at undersøgelsen/indgrebet skal gentages.
 

Ældre
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Kontakt lægen eller apoteket.
 

Nedsat nyre- og leverfunktion
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Kontakt lægen eller apoteket. 

Hvis De har taget for meget Picoprep® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere Picoprep®, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med.
Symptomer på en overdosis er voldsom diarré. 

Hvis De har glemt at tage Picoprep® 

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Kontakt læge, sygeplejerske eller apoteket hvis De har glemt en dosis. 

Hvis De holder op med at tage Picoprep® 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Der har været isolerede tilfælde af langvarige mavesmerter hos nogle patienter. Dette kan være tegn på en alvorlig tilstand og kræver umiddelbar medicinsk behandling. Der har også været isolerede tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner som kan føre til vejrtræknings- problemer. Isolerede tilfælde af sår (i mild grad) i tyndtarmen er også blevet rapporteret. 

I tilfælde af allergiske reaktioner eller kraftige og langvarige mavesmerter, skal De kontakte læge eller den nærmeste skadestue med det samme. 

Alvorlige bivirkninger 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skade- stue. Ring evt. 112.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Kvalme.
 • Smerter i endetarmen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Udslæt, nældefeber, mindre blødning i hud og slimhinder, rødt udslæt.
 • Overfølsomhed.
 • Forvirring.
 • Epilepsi.
 • Opkastning og alvorlig diarré (tynd mave) kan føre til væskemangel i kroppen, hovedpine og forvirring, hvis ikke der indtages tilstrækkeligt af væske og salte.
 • Mavesmerter.
 • Opkastning.
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlige med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Sårdannelse og blister i tyndtarmen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Lægemidlets effekt medfører regelmæssige, løse afføringer eller diarré (tynd mave). Hvis afføringerne bliver generende eller vækker bekymring, bør De kontakte lægen.
 • Ufrivillig afføring.

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Picoprep® utilgængeligt for børn.
 • Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.
 • Skal anvendes umiddelbart efter åbning. Til engangsbrug. Ubrugt indhold kasseres.
 • Brug ikke Picoprep® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Picoprep® indeholder: 

Aktivt stof: Natriumpicosulfat 10 mg, let magnesiumoxid 3,5 g og vandfri citronsyre 12 g.  

Øvrige indholdsstoffer: Kaliumhydrogencarbonat, saccarinnatrium og naturlig spraytørret appelsinsmag, som indeholder akaciegummi, lactose, ascorbinsyre og butyleret hydroxyanisol. 

Udseende og pakningsstørrelser: 

Picoprep® er et hvidt krystallinsk pulver til oral opløsning. 

 

Picoprep® fås i pakningsstørrelsen 2 breve + 1 måleske til børnedosering. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen: 

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af: 

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...