Picoprep

pulver til oral opløsning 10 mg+3,5 g+12 g

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

PICOPREP® Pulver til oral opløsning  

Natriumpicosulfat 10 mg, let magnesiumoxid 3,5 g, vandfri citronsyre 12 g
 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Picoprep.
 3. Sådan skal du tage Picoprep.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Picoprep er et pulver som indeholder natriumpicosulfat, der er et afføringsmiddel som virker ved at øge tarmaktiviteten.
 • Picoprep indeholder også magnesiumcitrat, som er en anden type afføringsmiddel, der virker ved at tilbageholde væsken i tarmen, hvilket giver en udrensningseffekt.
 • Picoprep bruges til at rense tarmen inden røntgenundersøgelse, endoskopi (undersøgelse af tarmen) eller operation hos voksne, unge og børn fra 1 års alderen.


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Picoprep

Tag ikke Picoprep, hvis: 

 • du er allergisk over for natriumpicosulfat, magnesiumoxidde, citronsye eller et af de øvrige indholdsstoffer i Picoprep (angivet i punkt 6).
 • du har fået af vide af din læge, at du har hjertesvigt (kongestiv hjerteinsufficiens), hvor hjertet ikke er i stand til at pumpe blodet tilstrækkeligt rundt i kroppen.
 • din mavesæk har en reduceret evne til at tømme sig pga. en sygdom i maven (ventrikelretention).
 • du har sår i mave eller tarme (gastrointestinal ulceration).
 • du lider af en tarmsygdom, hvor tyktarmen udvides (toksisk megakolon) eller hvor tarmvæggen ødelægges (toksisk kolitis).
 • du lider af tarmslyng (blokering i tarmene eller unormale tarmbevægelser).
 • du i øjeblikket har følelse af kvalme eller kaster op.
 • du har en tilstand, som kræver operation i maveregionen såsom blindtarmsbetændelse.
 • du har eller har mistanke om en blokering eller perforation (revner) i dine tarme.
 • du er meget tørstig eller svært dehydreret.
 • du har fået at vide af lægen, at du har skadede muskler, således at stoffer fra musklerne lækker ud i blodet (rabdomyolyse).
 • d har fået at vide hos din læge at du har for meget magnesium i blodet.
 • du har en aktiv inflammatorisk tarmsygdom såsom colitis ulcerosa (kronisk, blødende betændelse i tyktarmen) eller Crohn’s sygdom.
 • du har alvorlige nyreproblemer, da du kan få for meget magnesium i blodet.

Advarsler og forsigtighedsregler. 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Picoprep, hvis du:  

 • er barn, ældre, har lav kropsvægt (BMI mindre end 18), fysisk svækket eller har risiko for for lavt kalium- og natriumindhold i blodet, da du skal være påpasselig med at drikke tilstrækkelige mængder af væske og elektrolytter under behandlingen for at undgå væsketab. Indtag af vand alene vil ikke forbedre væsketabet.
 • for nylig har fået foretaget en operation i maveregionen.
 • har en hjertesygdom eller nyreproblemer.
 • har en inflammatorisk tarmsygdom såsom ulcerativ colitis eller Crohn’s sygdom (kroniske betændelsestilstande i tarmen).
 • anvender lægemidler, som har en effekt på vand og/eller elektrolytbalancen (diuretika, kortikosteroider, lithium).
 • har epilepsi. Picoprep kan ændre optagelsen af antieileptika og medføre krampeanfald.
 • har nedsat nyrefunktion eller er på kontrolleret kalium diæt.

 

 • Perioden med tarmudrensning bør ikke overstige 24 timer, da der ellers er risiko for væske- og elektrolytforstyrrelser.
 • Hvis undersøgelsen / operationen skal ske tidligt om morgenen, kan det være nødvendigt at taget den anden dosering i løbet af natten, hvilket kan give søvnforstyrrelser.
 • Picoprep må ikke anvendes som rutine afføringsmiddel.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Picoprep. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Picoprep 

Da Picoprep er et afføringsmiddel, kan det ændre optagelsen af anden medicin, du tager gennem munden.

Tal med din læge, hvis du tager:  

 • Medicin mod epilepsi (antiepileptika f.eks. carbamazepin).
 • Præventionsmidler (f.eks. p-piller, minipiller).
 • Medicin mod sukkersyge (antidiabetika).
 • Medicin mod infektion (antibiotika).
 • Vanddrivende medicin (diuretika).
 • Betændelsesdæmpende medicin (kortikosteroider).
 • Hjertemedicin (hjerteglykosider).
 • NSAID-lægemidler (enkelte smertestillende produkter og gigtmedicin).
 • Medicin mod depression (tricykliske antidepressiva, selektive serotoningenoptagshæmmere).
 • Volumen-forøgende afføringsmidler f.eks. klid (bulklaksativer).
 • Medicin mod psykoser.


Nedenstående lægemidler bør tages mindst 2 timer før eller mindst 6 timer efter indtagelsen af Picoprep:  

 • Visse typer af infektionsmedicin (tetracyklin og flourokinolon).
 • Jerntilskud.
 • Hjertemedicin (digoxin).
 • Medicin mod psykiatriske lidelser (chlorpromazin).
 • Medicin mod leddegigt (penicillamin).


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og fertilitet 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Graviditet  

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Picoprep efter aftale med lægen.

Amning  

 • Hvis du ammer, må du kun tage Picoprep efter aftale med lægen.

Fertilitet:  

 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat fertilitet hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Picoprep påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken, men du skal altid sørge for at have adgang til et toilet efter indtagelse af Picoprep indtil produktet har nået at virke.  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdstoffer i Picoprep 

 • Hvert brev indeholder 5 mmol (eller 195 mg) kalium. Du bør tale med din læge, hvis du har problemer med nyrerne eller hvis du følger en kontrolleret kaliumdiæt.
 • Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Picoprep.

3. Sådan skal du tage Picoprep

Tag altid Picoprep nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Dagen før du skal på hospitalet, anbefales kost med lavt indhold af kostfibre (lavt indhold af slagger).

For at undgå væsketab, er det vigtigt at drikke rigelige mængder af klar væske under hele behandlingen med Picoprep, indtil afføringstrangen er overstået. Generelt skal du forsøge at drikke klare væsker, når du er tørstig.
Den klare væske bør omfatte en variation af frugtjuice uden frugtkød, læskedrikke, klar suppe, te, kaffe (uden mælk, soyamælk eller fløde) og vand. Drik ikke kun vand.

Voksne (inkl. ældre) og børn fra 9 år: 
Du skal tage 2 breve (2 doseringer) Picoprep afhængigt af tidspunktet for din undersøgelse / operation på følgende måde:  

 • Det første brev tages 10 til 18 timer før din undersøgelse / operation, efterfulgt af mindst 5 glas klar væske á 250 ml fordelt over flere timer.
 • Det næste brev tages efter 4 til 6 timer før din undersøgelse / operation, efterfulgt af mindst 3 glas klar væske á 250 ml fordelt over flere timer.
 • Den klare væske må indtages indtil 2 timer før din undersøgelse / operation.


Blandingsvejledning (Voksne): 
Et brev Picoprep pulver opløses i en kop koldt vand (omkring 150 ml). Rør rundt i 2-3 minutter, opløsningen burde nu blive til en råhvid, uklar væske med svag duft af appelsin. Drik herefter opløsningen. Nogle gange bliver opløsningen varm når Picoprep opløses. Hvis dette sker, så vent indtil opløsningen er tilpas afkølet inden du drikker den.

Børn (under 9 år): 
En måleske er vedlagt pakningen. Det anbefales, at bruge den flade side af et knivblad, til at stryge henover kanten af en toppet måleske, for at opnå en jævn og flad overflade på måleskeen. Dette giver 1/4 del af et brev (4 g pulver) pr. måleskefuld.
Børn skal indtage 2 doseringer på samme tidspunkter som voksne afhængigt af tidspunktet for undersøgelsen / operationen, se anvisningerne ovenfor.

Børn fra 1 år til under 2 år: 
Første dosis er 1 måleskefuld, anden dosis er 1 måleskefuld.

Børn fra 2 år til under 4 år: 
Første dosis er 2 måleskefulde, anden dosis er 2 måleskefulde.

Børn fra 4 år til under 9 år:
 
Første dosis er 1 brev, anden dosis er 2 måleskefulde.

Blandingsvejledning (Børn):
Bland den nødvendige mængde pulver i en kop, som indeholder ca. 50 ml vand per. måleskefuld. Rør rundt i 2-3 minutter, opløsningen bliver nu til en råhvid, uklar væske med svag duft af appelsin. Drik herefter opløsningen. Nogle gange bliver opløsningen varm når Picoprep opløses. Hvis dette sker, så vent indtil opløsningen er tilpas afkølet inden du drikker den. Resterende pulver fra brevet kasseres.

Du bør forvente at hyppige, vandige afføringer kan starte når som helst efter at du har taget en dosis Picoprep. Vær venligst sikker på at du har adgang til et toilet på alle tidspunkter efterfølgende hver dosis, indtil produktet har nået at virke.

En vellykket tarmundersøgelse / operation afhænger af at din tarm er så veludrenset som muligt. Hvis tarmen ikke er tilstrækkeligt ren, kan det være at undersøgelsen / indgrebet skal gentages.

Følg venligst altid den instruktion vedrørende fødeindtagelse som lægen giver dig.  

Hvis du har taget for meget Picoprep 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Picoprep, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Symptomer:
Voldsom diaré.  

Hvis du har glemt at tage Picoprep 

Kontakt din læge, sygeplejerske eller dit apotek for råd.  

Hvis du holder op med at tage Picoprep 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Diarré og ufrivillig afføring er en primær effekt af Picoprep, men der har været isolerede tilfælde af svær diarré hos nogle patienter.  

Alvorlige bivirkninger 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hos epileptiske patienter kan der forekomme flere epileptiske anfald eller voldsomme epileptiske anfald.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Hovedpine.
 • Kvalme.
 • Smerte i endetarmen.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Overfølsomhed.
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen. • Forvirring.
 • Opkastning, mavesmerter.
 • Blister og sårdannelse i tyndtarmen.
 • Udslæt med rødme og pletter, nældefeber, mindre blødning i hud og slimhinder.


Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Diarré.
 • Ufrivillig afføring.

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Picoprep utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Picoprep efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar Picoprep i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.
 • Til engangsbrug. Ubrugt indhold kasseres.


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Picoprep indeholder: 

Aktivt stof: 

Natriumpicosulfat 10 mg, magnesiumoxid, let 3,5 g og citronsyre, vandfri 12 g. 

Øvrige indholdsstoffer: 
Kaliumhydrogencarbonat, saccarinnatrium og naturlig spraytørret appelsinsmag, som indeholder akaciegummi, lactose, ascorbinsyre og butylhydroxyanisol. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Picoprep er et pulver til oral opløsning. 

Picoprep fås i pakninger med 2 breve og en måleske til børnedosering. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 


For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2016  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...