Orlistat "Orifarm"

hårde kapsler 120 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Orlistat Orifarm  

120 mg hårde kapsler
Orlistat 


Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Orlistat Orifarm til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunden bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Orlistat Orifarm.
 3. Sådan skal du tage Orlistat Orifarm.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Orlistat Orifarm er et lægemiddel, der anvendes til behandling af fedme. Det virker i fordøjelsessystemet, hvor det forhindrer, at ca. en tredjedel af det fedt du spiser optages.
 • Orlistat Orifarm virker ved, at det binder sig til enzymer i dit fordøjelsessystem (lipaser) og forhindrer, at de nedbryder dele af det fedt, du har spist i forbindelse med et måltid. Det fedt, der ikke bliver nedbrudt, kan ikke optages og vil blive udskilt af din krop.
 • Orlistat Orifarm anvendes sammen med en kaloriefattig diæt til behandling af adipøse patienter (BMI større eller lig med 30 kg/m2) eller overvægtige patienter (BMI større eller lig med 28 kg/m2).


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Orlistat Orifarm

Tag ikke Orlistat Orifarm 

 • hvis du er allergisk over for orlistat, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Orlistat Orifarm (angivet i punkt 6).
 • hvis du har forstyrrelser i tarmen, nedsat optagelse af føde fra tarmen (kronisk malabsorptionssyndrom).
 • hvis du har en leversygdom (kolestase).
 • hvid du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Orlistat Orifarm  

 • hvis du har diabetes (type 2).
 • hvis du tager medicin som nedsætter kroppens immunsystem (ciclosporin).
 • hvis du er i behandling med medicin mod blodpropper, medicin der virker antikoagulerende/ ophæver blodets evne til at styrke (antikoagulantia).
 • hvis du har en kronisk nyresygdom, da det kan give anledning til nyresten.
 • hvis du har epilepsi.
 • hvis du er i behandling mod HIV.

 

 • For at opnå de største fordele ved Orlistat Orifarm-behandlingen bør du følge de kostvejledninger, din læge har anbefalet. Ligesom det gælder for andre vægttabsprogrammer, kan for høj indtagelse af fedt og kalorier reducere ethvert vægttab.
 • Hvis Orlistat Orifarm indtages sammen med en kost med højt fedtindhold, kan du få bivirkninger, herunder mavesmerter, ændringer i dit afføringsmønster i form af en mere fedtrig eller olielignende afføring, da afføringen indeholder uomdannet fedt. Derfor bør den daglige fedtindtagelse fordeles på tre hovedmåltider.
 • Der bør anvendes et supplerende præventionsmiddel, da præventionsmidler der indtages gennem munden kan miste sin virkning, hvis du oplever kraftig diarré.
 • Kontakt lægen, hvis du oplever blødning fra åbningen af endetarmen.
 • Kontakt lægen, hvis du oplever træthed, kuldskærhed, tør, fortykket hud, hårtab, langsom puls, forstoppelse og hæshed pga. for lavt stofskifte (nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen).
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Orlistat Orifarm. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Orlistat Orifarm 

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • forstyrrelser i immunsystemet , f.eks. ved leddegigt, andre svære bindevævslidelser eller i forbindelse med organtranspllantation (ciclosporin).
  • type 2-diabetes (acarbose).
  • blodpropper (warfarin eller andre antikoagulantia).
  • hjerterytmeforstyrrelser (amiodaron).
  • epilepsi (valproat, lamotrigin).
  • for lavt stofskifte (levothyroxin, jodsalte).
  • HIV (antiretrovirale lægemidler).
  • psykiske forstyrrelser (antidepressiva, antipsykotika (herunder lithium), benzodiazepiner).

Orlistat Orifarm kan muligvis nedsætte evnen til at optage visse fedtopløselige vitaminer (A-, D-, E-, K-vitamin og betakaroten). Du bør derfor følge din læges anvisninger og spise en velafbalanceret kost med meget frugt og grønt. Du kan også anbefales at tage et multivitaminpræparat, men dette skal indtages mindst 2 timer efter, at du har taget Orlistat Orifarm eller ved sengetid.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.  

Brug af Orlistat Orifarm sammen med mad og drikke og alkohol 

 • Du skal tage Orlistat Orifarm umiddelbart før, under eller op til en time efter hvert måltid.

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Orlistat Orifarm efter aftale med lægen.

Amning:  

 • Du må ikke tage Orlistat Orifarm, hvis du ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Orlistat Orifarm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Orlistat Orifarm

Tag altid Orlistat Orifarm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Kapslerne bør indtages hele sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).  

Den sædvanlige dosis er 

Voksne: 
1 kapsel (120 mg) tre gange daglig. Tag en kapsel til hvert af de tre hovedmåltider. Orlistat Orifarm indtages med vand umiddelbart før, under eller op til en time efter hvert hovedmåltid.
Hvis et måltid springes over eller ikke indeholder fedt, bør du undlade at indtage Orlistat Orifarm.

Orlistat Orifarm bør anvendes sammen med en kaloriefattig diæt, hvor 30 % af kalorierne kommer fra fedt. Det anbefales at kosten er rig på frugt og grønt, og den daglige indtagelse af fedt, kuldhydrat og protein bør fordeles over tre hovedmåltider.

Din læge vil stoppe behandlingen med Orlistat Orifarm efter 12 uger, hvi du ikke har tabt mindst 5 % af din startvægt.

Ældre (over 65 år):
 
Virkningen af Orlistat Orifarm er ikke undersøgt.

Brug til børn og unge: 
Virkningen af Orlistat Orifarm er ikke undersøgt.

Nedsat nyre - og leverfunktion:
Virkningen af Orlistat Orifarm er ikke undersøgt.  

Hvis du har taget for mange Orlistat Orifarm 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Orlistat Orifarm, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.  

Hvis du har glemt at tage Orlistat Orifarm 

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.  

Hvis du holder op med at tage Orlistat orifarm 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Alvorlige bivirkninger 

Hyppigheden er ikke kendt (sandsynligvis sjælden):  

 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/ shock. Ring 112.
 • Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene på højre side pga. galdesten. Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse (hepatitis). Symptomerne kan omfatte gulfarvning af hud og øjne, kløe, mørkfarvet urin, mavesmerter og ømhed hen over leveren (mærkes som smerter foran i højre side under brystkassen), sommetider med appetitløshed. Kontakt læge eller skadestue.
 • Oxalatnefropati (ophobning af calciumoxalat, hvilket kan give nyresten/nyresvigt). Ved nyresten kan symptomer som smerter, ofte turevise i siden og bagtil i lænden og evt. blod i urinen forekomme. Ved nyresvigt kan symptomer som kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse forekomme. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Hovedpine.
 • Betændelse i næse, bihuler, svælg og hals med hoste, snue og feber (infektion i øvre luftveje).
 • Mavesmerter.
 • Olielignende sekret fra endetarmen.
 • Tarmluft med udflåd.
 • Stærk trang til eller hyppig afføring.
 • Olieagtig afføring.
 • Luftafgang fra tarmen.
 • Vandige afføringer.
 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose).
 • Influenza.


Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Infektion i nedre luftveje ( strubehoved, luftrøret, lunger).
 • Smerter/ubehag i endetarmen.
 • Blød afføring.
 • Ufrivillig luftafgang/afføring.
 • Oppustedhed.
 • Tand- og tandkødssygdomme.
 • Urinvejsinfektion.
 • Træthed.
 • Ureglmæssige menstruationer.
 • Angst.


Hyppigheden er ikke kendt (sandsynligvis sjælden):  

 • Betændelse i tyktarmen (diverticulitis).
 • Blødning fra endetarmen.
 • Betændelse i huden med blærer.
 • Overfølsomhed (f.eks. kløe, udslæt, nældefeber).
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.


Orlistat Orifarm kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forhøjende levertransaminaser og alkalisk phosphatase, reduceret protrombin (koagulationsfaktor) og forhøjet INR (koagulationsfaktor).  

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Orlistat Orifarm utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Orlistat Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.
 • Opbevar ikke Orlistat Orifarm ved temperaturer over 25 °C.
 • Opbevar Orlistat Orifarm i orginal emballage, da det er følsomt for lys og fugt.


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Orlistat Orifarm, 120 mg, hårde kapsler indeholder: 

Aktivt stof: 
Orlistat 120 mg.
Øvrige indholdsstoffer: 
Kapselindhold: Mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat (type A), silica koloid vandfri, natriumlaurylsulfat. Kapeselskal: Gelatine, indigotin I (E 132), titandioxid (E 171).  

Udseende og pakningsstørrelser: 

Orlistat Orifarm kapslerne er blå.

Orlistat Orifarm fås i:
Orlistat Orifarm 120 mg i pakninger med 42 kapsler.
Orlistat Orifarm 120 mg i pakninger med 84 kapsler.

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller: 

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 253 01 Hostivice, CZ. 


I Danmark markedsføres Orlistat Orifarm også som Orlistat Teva. 


For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...