Kreon 10.000

enterokapsler Lipase 10.000 EP-e, Lipase 25.000 EP-e og Lipase 40.000 EP-e

2care4

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Kreon® 10.000, hårde enterokapsler 
Pankreatin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Kreon® nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kreon®
 3. Sådan skal du tage Kreon®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Kreon® indeholder fordøjelsesenzymer, som fremmer fordøjelsen.
 • Du kan tage Kreon® ved sygdomme i bugspytkirtlen.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kreon®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering en angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Kreon®

 • hvis du er allergisk overfor pankreatin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kreon® (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, inden du tager Kreon®, hvis du: 

 • Har forsnævring af tarmen (fibroserende colonopati).
 • Har usædvanlige mavesymptomer eller ændrende mavesymptomer.


Hvis du har cystisk fibrose, må du kun tage Kreon® efter lægens anvisning. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du tager anden medicin eller har taget det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

Brug af Kreon® sammen med mad og drikke 

Det er bedst at tage Kreon® i forbindelse med et måltid. 

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet 
Hvis du er gravid, må du kun tage Kreon® efter aftale med lægen.

Amning 
Du kan tage Kreon®, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Kreon® påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Kreon®

Tag altid Kreon® nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Kapslerne bør indtages under eller umiddelbart efter måltiderne. Kapslerne bør indtages sammen med rigelig mængde væske.

Du kan synke kapslerne hele, eller hvis der er problemer med at synke kapslerne, kan du åbne dem forsigtigt og granulatet kan tilsættes blød mad (pH < 5,5), der ikke skal tygges, eller granulatet kan tages sammen med væske (pH < 5,5). Dette kan være æblesauce, yoghurt eller frugtjuice med pH mindre end 5,5, f.eks. æble-, appelsin- eller ananasjuice.
Blandinger af granulat og mad eller væske skal anvendes umiddelbart og må ikke opbevares.
Du må ikke tygge eller knuse granulatet, da det kan ødelægge det beskyttende entero-overtræk, og det kan medføre nedsat effekt og irritation i slimhinderne. Det er også vigtigt at sikre, der ikke bliver noget af produktet tilbage i munden.

Drik rigeligt med væske hele tiden. Utilstrækkelig væsketilførsel kan forværre forstoppelse.

Kreon® fås i flere styrker. Du kan derfor ikke nødvendigvis opnå alle de anførte doseringer med dine kapsler. 

Den sædvanlige dosis er 

Børn og voksne med cystisk fibrose 

 • Den sædvanlige startdosis for vægtbaseret dosering til børn under 4 år er 1.000 lipase enheder/kg legemsvægt pr. måltid.
 • Den sædvanlige startdosis for vægtbaseret dosering til børn over 4 år, unge og voksne er 500 lipase enheder/kg legemsvægt pr. måltid.


Andre bugspytkirtelsygdomme  

 • Den sædvanlige dosis pr. måltid er mellem 25.000 og 80.000 lipase enheder.
 • Den sædvanlige dosis pr. mellemmåltid er det halve af dosis pr. måltid.

Hvis du har taget for meget Kreon® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Kreon®, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.

Patienter med cystisk fibrose bør straks søge læge, da der hos denne gruppe kan opstå alvorlige bivirkninger.
Dette gælder især for børn.

Store doser af Kreon® kan medføre forhøjet urinsyre  

Hvis du har glemt at tage Kreon® 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Kreon® 

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.
  overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Nedsat passage i tynd- og tyktarm hos patienter med cystisk fibrose. Tal med lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Mavesmerter


Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Kvalme, opkastning, forstoppelse, oppustet mave, diarré.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Udslæt


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Kløe
 • Nældefeber

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen,
Axel Heides Gade 1,
2300 København S.,
Websted: www.meldenbivirkning.dk,
E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Kreon® utilgængeligt for børn. 


Opbevar ikke Kreon® 10.000 ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i original beholder. 


Tag ikke Kreon® efter den udløbsdate, der står på pakningen. Efter åbning af beholderen er holdbarheden 3 måneder. 


Tag ikke Kreon®, hvis de viser tydelige tegn på nedbrydning 


Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kreon® 10.000, hårde enterokapsler indeholder: 

Pankreatin svarende til amylase 8.000 EP-enheder, lipase 10.000 EP-enheder og protease 600 EPenheder.

Øvrige indholdsstoffer: 
Macrogol 4000, cetylalkohol, triethylcitrat, hypromellosephtalat, dimeticon, gelatine, jernoxid (E 172), titandioxid (E 171), natriumlaurylsulfat. 

Pakningsstørrelse 

Kreon® fås i pakninger med 100 kapsler. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaveren af markedsføringstilladelsen 

EuroPharmaDK
Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N. 

Frigivet af

Abacus Medicine B.V.
Herculesstraat 25 

1812 PD Alkmaar
Holland 


Kreon® er et registreret varemærke, der tilhører Abbott Products Operations AG. 

Revisionsdato

Senest revideret januar 2017  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...