Evo-Conti®

depotplastre 170+50mikrog/24timer

Janssen-Cilag

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Evo-Conti, 50 mikrogram/24 timer + 170 mikrogram/24 timer, depotplaster

Estradiol + Norethisteronacetat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Evo-Conti til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

  

Bemærk, at den seneste indlægsseddel for dette produkt er på www.indlaegsseddel.dk. 

 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Evo-Conti
3. Sådan skal du bruge Evo-Conti
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Evo-Conti er et lægemiddel til hormonbehandling (Hormone Replacement Therapy, HRT). Det indeholder to typer kvindeligt kønshormon – østrogen og progesteron. Evo-Conti anvendes til kvinder i overgangsalderen.
Evo-Conti bruges til: 

 

 • Lindring af symptomerne efter menopausen
  Evo-Conti anvendes til behandling af gener ved utilstrækkelig østrogen- og progesteronproduktion. I overgangsalderen aftager kvindens egen produktion af østrogen. Det kan give symptomer såsom
  hedeture i ansigtet og på halsen og overkroppen. Evo-Conti lindrer disse symptomer efter menopausen. Du vil kun få ordineret Evo-Conti, hvis dine symptomer udgør en alvorlig hindring i dagligdagen.

  Lægen kan have givet dig Evo-Conti for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Evo-Conti

Sygehistorie og regelmæssig kontrol

Hormonbehandling indebærer visse risici, som bør overvejes, når du beslutter, om du vil have behandlingen eller fortsætte med den.
Der er begrænset erfaring med behandling af kvinder, som holdt op med at menstruere pga. svigt af æggestokkene eller en operation. Hvis du tidligt holdt op med at menstruere, kan det ændre risikoen ved
hormonbehandling. Tal med din læge. 

Før du begynder (eller genoptager) hormonbehandling, vil din læge spørge dig om din egen og familiens sygdomshistorie. Lægen kan beslutte om en fysisk undersøgelse. Den kan omfatte undersøgelse af dine bryster og/eller underlivet.
Når du begynder at tage Evo-Conti, skal du gå til regelmæssig kontrol hos din læge (mindst én gang om året). Tal med lægen ved disse kontrolbesøg om fordele og ulemper ved at fortsætte med Evo-Conti.
Gå regelmæssigt til mammografi, hvis din læge anbefaler det. 

 

Tag ikke Evo-Conti

hvis et af følgende punkter passer på dig. Tal med din læge, hvis du er usikker på nogle af punkterne herunder.
 

Tag ikke Evo-Conti 

 • hvis du har eller tidligere har haft brystkræft, eller hvis der er mistanke om at du har det
 • hvis du har kræft, som er følsom over for østrogen, såsom kræft i livmoderens slimhinde (endometriet), eller hvis der er mistanke om at du har det
 • hvis du har uforklarlige underlivsblødninger
 • hvis livmoderens slimhinde er fortykket (endometriehyperplasi), og du ikke er i behandling for dette
 • hvis du har eller tidligere har haft en blodprop i en vene (trombose) – f.eks. i benene (dyb vene trombose) eller lungerne (lungeemboli).
 • hvis du lider af forstyrrelser af blodets størknen (f.eks. på grund af mangel på protein C, protein S eller antitrombin)
 • hvis du har eller for nylig har haft en sygdom, der skyldes blodpropper i arterierne, såsom et

 

Hjerteanfald, slagtilfælde eller hjertekrampe (angina pectoris)

 • hvis du har eller tidligere har haft en leversygdom, og dine leverfunktionsprøver endnu ikke er normaliseret
 • hvis du har en sjælden blodsygdom kaldet ”porfyri”, og er arvelig
 • hvis du er allergisk over for estradiol eller norethisteronacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Evo-Conti (angivet i punkt 6 Yderligere information)

Hold straks op med at tage Evo-Conti, hvis du får en af ovennævnte lidelser for første gang i løbet af behandlingen, og kontakt straks din læge. 

 

Situationer der kræver ekstra forsigtighed

Tal med din læge, før du begynder på behandlingen, hvis du nogensinde har haft et af følgende
problemer, da de kan vende tilbage eller blive værre under behandling med Evo-Conti. I så fald skal du gå hyppigere til kontrol hos lægen: 

 • muskelknuder (fibromer) i livmoderen
 • forekomst af væv, der ligner livmoderslimhinde, uden for livmoderen (endometriose) eller tidligere tilfælde med fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi)
 • øget risiko for at få blodpropper (se under 'Veneblodpropper (trombose)')
 • øget risiko for at få en kræftform, som er følsom over for østrogen (f.eks. hvis din mor, søster eller bedstemor har haft brystkræft)
 • højt blodtryk
 • en leversygdom såsom en godartet leversvulst
 • diabetes
 • galdesten
 • migræne eller svær hovedpine
 • en sygdom i immunsystemet, der påvirker mange af kroppens organer (systemisk lupus erythematosus, SLE)
 • epilepsi
 • astma
 • en sygdom, der påvirker ørets trommehinde og hørelsen (otosklerose)
 • et meget højt indhold af fedtstoffer (triglycerider) i blodet
 • væskeophobning på grund af hjerte- eller nyreproblemer
 • nedsat leverfunktion
 • hvis du tidligere har haft gulsot.

 

Hold op med at tage Evo-Conti, og kontakt straks lægen

Hvis du bemærker et af følgende problemer, mens du får hormonbehandling: 

 • en af de lidelser, der omtales i afsnittet 'Tag ikke Evo-Conti '
 • gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot). Dette kan være tegn på leversygdom
 • en større stigning i blodtrykket (med symptomer som hovedpine, træthed, svimmelhed)
 • migrænelignende hovedpine, som optræder for første gang
 • hvis du bliver gravid
 • hvis du bemærker tegn på en blodprop såsom:
  • smertefuld hævelse og rødme på benene
  • pludselige smerter i brystkassen
  • vejrtrækningsbesvær.
   Yderligere oplysninger – se 'Veneblodpropper (trombose)'.

 

OBS!

Evo-Conti er ikke beregnet til prævention. Hvis det er mindre end 12 måneder siden, at du sidst fik menstruation, eller hvis du er under 50 år gammel, kan du stadig have behov for at bruge prævention til at forebygge graviditet. Spørg din læge til råds. 

 

Hormonbehandling og kræft

 

Fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometriecancer)

Hormonbehandling med østrogen alene øger risikoen for fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometriecancer).
 

Progesteronet i Evo-Conti beskytter mod denne risikoøgning. 

 

Uregelmæssige blødninger

Du kan få uregelmæssige blødninger eller pletblødninger i løbet af de første 3-6 måneder af behandlingen
med Evo-Conti, men hvis de uregelmæssige blødninger: 

 • varer ved ud over de første 6 måneder
 • begynder, efter at du har taget Evo-Conti i over 6 måneder
 • bliver ved, efter at du er holdt op med at tage Evo-Conti

skal du snarest muligt opsøge læge. 

 

Brystkræft

Data tyder på, at brug af medicin, der kombinerer østrogen og progesteron, og muligvis også
hormonbehandling med østrogen alene øger risikoen for brystkræft. Den øgede risiko afhænger af, hvor længe du får hormonbehandling. Risikoøgningen fremgår klart i løbet af få år. Situationen bliver dog atter normal i løbet af nogle få (højst 5) år efter endt behandling. 

 

Sammenligning 

Gennemsnitligt 9-14 ud af 1.000 kvinder i alderen 50-79 år, som ikke får hormonbehandling, vil få stillet diagnosen brystkræft i løbet af 5 år. Hos kvinder i alderen 50-79, som får hormonbehandling med østrogen og progesteron i 5 år, ses 13-20 tilfælde blandt 1.000 behandlede (dvs. 4-6 ekstra tilfælde). 

 

Undersøg dine bryster hyppigt. Gå til lægen i tilfælde af forandringer såsom:

 • fordybninger i huden
 • forandringer i brystvorten
 • knuder, der kan ses eller føles.

Kræft i æggestokkene

Kræft i æggestokkene forekommer sjældent. Der ses en lettere øget risiko for kræft i æggestokkene hos
kvinder, der får hormonbehandling i mindst 5-10 år.
Gennemsnitligt 2 ud af 1.000 kvinder i alderen 50-69 år, som ikke får hormonbehandling, vil få stillet diagnosen kræft i æggestokkene i løbet af 5 år. Hos kvinder, som har fået hormonbehandling i 5 år, vil der forekomme 2-3 tilfælde blandt 1.000 behandlede (dvs. op til 1 ekstra tilfælde). 

 

Hormonbehandlings virkninger på hjerte og kredsløb

 

Veneblodpropper (trombose)

Risikoen for blodpropper i venerne er ca. 1,3 til 3 gange højere hos kvinder, der får hormonbehandling 

 • især i løbet af behandlingens første år.

 

Blodpropper kan være alvorlige, og hvis en blodprop vandrer til lungerne, kan det føre til smerter i brystet, åndenød, besvimelse og dødsfald.
 

Med alderen stiger risikoen for at få blodpropper i venerne, og det samme gælder i følgende situationer. 

 

Fortæl det til lægen: 

 • hvis du ikke kan gå i længere tid på grund af en større operation, en skade eller sygdom (se også afsnit 3 under 'I tilfælde af en operation')
 • hvis du er svært overvægtig (BMI over 30 kg/m2)
 • hvis du lider af forstyrrelser af blodets størkning, der kræver langtidsbehandling med et lægemiddel til at forebygge blodpropper
 • hvis du eller et nært familiemedlem har haft en blodprop i ben, lunger eller andre organer
 • hvis du lider af systemisk lupus erythematosus (SLE)
 • hvis du har kræft.

For symptom på blodpropper se afsnit 'Hold op med at tage Evo-Conti, og kontakt straks lægen'. 

Sammenligning 

Hos kvinder i 50'erne, som ikke får hormonbehandling, må det forventes, at gennemsnitligt 4-7 ud af
1.000 får en blodprop i en vene.
Hos kvinder i 50'erne, som har fået hormonbehandling med østrogen og progesteron i over 5 år, ses 9-12 tilfælde blandt 1.000 behandlede (dvs. 5 ekstra tilfælde). 

 

Hjertesygdom (hjerteanfald)

Det er ikke påvist, at hormonbehandling forebygger hjerteanfald.
Kvinder over 60 år, som får hormonbehandling med østrogen og progesteron, er lidt mere tilbøjelige til at få hjertesygdom end dem, der ikke får hormonbehandling. 

 

Slagtilfælde

Risikoen for at få et slagtilfælde er ca. 1,5 gang større hos kvinder, der får hormonbehandling. Antallet af ekstra slagtilfælde, der skyldes hormonbehandling, øges med alderen. 

 

Sammenligning 

Hos kvinder i 50'erne, som ikke får hormonbehandling, må det forventes, at gennemsnitligt 8 ud af 1.000 kvinder får et slagtilfælde i løbet af en periode på 5 år. Hos kvinder i 50'erne, som får hormonbehandling, vil der forekomme 11 tilfælde blandt 1.000 behandlede i løbet af 5 år (dvs. 3 ekstra tilfælde). 

 

Andre lidelser

 • Hormonbehandling forebygger ikke hukommelsestab. Der findes data, som tyder på en øget
 • risiko for hukommelsestab hos kvinder, som begyndte at få hormonbehandling, da de var over 65 år. Spørg din læge til råds.
 • Østrogener kan forårsage eller forværre symptomerne på angioødem (haevelser af hud og slimhinder) – især hos kvinder med arveligt angioødem.
 • Alle lægemidler, der anvendes på huden, kan forårsage allergiske hudreaktioner. Kontakt lægen, hvis du får hududslæt på de hudområder, hvor du sætter plastret på.

 

Brug af anden medicin sammen med Evo-Conti

Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af Evo-Conti. Det kan f.eks. medføre uregelmæssige
blødninger. Det gælder følgende lægemidler: 

 • Medicin mod epilepsi (såsom phenobarbital, phenytoin og carbamazepin)
 • Medicin mod tuberkulose (såsom rifampicin, rifabutin)
 • Medicin mod hiv-infektion (såsom nevirapin, efavirenz, ritonavir og nelfinavir)
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon (Hypericum perforatum)
 • meprobamat (beroligende og muskelafslappende middel)
 • bosentan (medicin mod forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne)
 • phenylbutazon (medicin til behandling af smerte og betændelse)

Evo-Conti kan nedsætte virkningen af epilepsimedicinen lamotrigin hvilket kan øge risikoen for krampeanfald.
 

Hvis cyclosporin gives samtidig, kan der forekomme forhøjet indhold af cyclosporin i blodet.
 

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

 

Laboratorieprøver

Hvis du skal have taget blodprøver, skal du fortælle din læge eller laboratoriepersonalet, at du tager Evo-
Conti, da dette lægemiddel kan påvirke resultaterne af visse prøver. 

 

Graviditet og amning

Evo-Conti er kun beregnet til kvinder, der ikke længere menstruerer. Hold op med at tage Evo-Conti, hvis du bliver gravid, og kontakt din læge.
 

Hvis du ammer, må du ikke bruge Evo-Conti. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Evo-Conti påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Evo-Conti

Brug altid Evo-Conti nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. Inden du begynder at bruge Evo-Conti, skal du stoppe anden tidligere HRT behandling.
 

Hvis du ikke har menstruation og ikke er i HRT behandling, kan du begynde at bruge Evo-Conti når som helst.
 

Hvis du er i kontinuert kombineret HRT behandling og ønsker at skifte til Evo-Conti kan du begynde at bruge Evo-Conti når som helst.
 

Hvis du er i cyklisk eller kontinuert sekventiel HRT behandling og ønsker at skifte til Evo-Conti kan du gøre det ved cyklusafslutning af den behandling du er i gang med eller efter 7 dage uden hormonbehandling.
 

Lægen bestræber sig på at ordinere den lavest mulige dosis til behandling af dine symptomer så kortvarigt som muligt. Tal med din læge, hvis du mener, at din dosis er for stærk eller ikke stærk nok. 

 

I tilfælde af en operation

Hvis du skal opereres, skal du fortælle kirurgen, at du bruger Evo-Conti. Du skal måske holde op med at
bruge Evo-Conti 4-6 uger før operationen for at nedsætte risikoen for en blodprop (se afsnit 2,
'Veneblodpropper'). Spørg din læge, hvornår du atter kan begynde at bruge Evo-Conti. 

 

Voksne: 

1 depotplaster sættes på huden 2 gange om ugen f.eks. mandag og torsdag. Evo-Conti gives som kontinuert behandling. 

 

Ældre: 

Erfaring med behandling af kvinder over 65 år er begrænset. 

  

Nedsat leverfunktion: 

Du må ikke bruge Evo-Conti, hvis du har alvorlig nedsat leverfunktion. 

 

Brugsanvisning: 

Anbring plastret på et rent, tørt, hårfrit og uskadet sted på huden nedenfor taljen, som f.eks. på hoften, låret eller den nederste del af ryggen. Undgå at anvende creme, hudlotion eller pudder på det sted på huden, hvor plastret skal sættes på. Når plastret skiftes, skal det nye plaster sættes på et andet sted. Der skal gå mindst en uge, inden samme hudområde anvendes igen. Området omkring taljen må ikke anvendes, da tætsiddende tøj kan forskubbe plastret.
 

Tag depotplastret ud af aluminiumsbrevet og fjern halvdelen af filmen ved den S-formede perforering. Anbring straks den frigjorte del af plastret på huden fra kanten ind mod midten uden at rynke plastret. Tag derefter den anden del af filmen af og hæft resten af plastret på uden at rynke det. For at plastret hæfter bedst muligt skal du presse plastret mod huden med håndfladen i et kort stykke tid, så det får hudens temperatur. Du skal så vidt muligt undgå, at dine fingre kommer i kontakt med plastrets hæftemasse.
 

Plastret må ikke sættes på brystet.
 

Plastret må ikke udsættes for direkte sollys.
 

Plastret kan blive siddende på huden, når du tager bruse- eller karbad. Du bør dog fjerne plastret hvis du går i sauna. Hvis plastret falder af eller løsner sig skal du sætte et nyt på.
 

Plastret fjernes ved at løsne et hjørne og trække det af med et let tag. Eventuelle rester af klæbemasse fjernes ved at gnide med fingrene eller med vand og sæbe.
 

Brugte plastre foldes sammen og kasseres med husholdningsaffaldet, så de er utilgængelige for børn. Du må ikke smide plastret i toilettet. 

 

Hvis du har brugt for mange Evo-Conti depotplastre

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Evo-Conti depotplastre, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag æsken med.
 

Symptomer på overdosering kan være kvalme, ømme bryster og/eller gennembrudsblødninger, mavekramper og/eller en følelse af at være oppustet, depression, træthed, akne og øget behåring. 

 

Hvis du har glemt at bruge Evo-Conti

Du skal du sætte et depotplaster på, så snart du kommer i tanke om, at du har glemt det. Hvis det er blevet
tid til at sætte det næste depotplaster på, så skal du kun sætte 1 depotplaster på. Du må ikke bruge 2 Evo- Conti depotplastre på samme tid. Fortsæt behandlingen, som før du glemte at sætte et depotplaster på. Afbrydelse af behandlingen kan øge risikoen for uregelmæssige blødninger samt pletblødninger. 

 

Hvis du holder op med at bruge Evo-Conti

Kontakt lægen hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Evo-Conti.
 

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Følgende sygdomme forekommer hyppigere hos kvinder, der får hormonbehandling:

 • brystkræft
 • unormal vækst af eller kræft i livmoderslimhinden (endometriehyperplasi eller endometriecancer)
 • kræft i æggestokkene
 • veneblodpropper i ben eller lunger (venøs tromboemboli)
 • hjertesygdom
 • slagtilfælde
 • sandsynligvis hukommelsestab ved start på hormonbehandling i alderen over 65 år.

For yderligere oplysninger om disse bivirkninger, se afsnit 2. 

 

De hyppigste bivirkninger i kliniske forsøg med Evo-Conti var reaktioner på applikationsstedet, menstruationsforstyrrelser, hovedpine og smerter i brysterne.
 

Inklusive disse bivirkninger er følgende bivirkninger rapporteret i kliniske forsøg og efter markedsføring af Evo-Conti: 

 

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • epilepsi

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

 • lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.
 • pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungen. Ring 112.
 • smertende og hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • pludselige kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene på højre side pga. galdesten. Kontakt læge eller skadestue.
 • brystkræft
 • kræft i livmoderslimhinden (endometriecancer)
 • blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

 

Ikke alvorlige bivirkninger:

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

 • rødme, kløe, udslæt og reaktion på applikationsstedet.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

 • overfølsomhed, inklusiv mathed, udslæt og kløe
 • depression
 • søvnløshed
 • angst
 • nervøsitet
 • prikkende fornemmelser i huden
 • hovedpine
 • hjertebanken
 • blodtryksstigning
 • åreknuder
 • karudvidelse
 • mavesmerter
 • diarré
 • kvalme
 • smerter i leddene
 • rygsmerter
 • brystsmerter
 • polypper i livmoderhalsen
 • øget vækst af livmoderslimhinden
 • udflåd fra skeden
 • menstruationssmerter
 • længere og/eller kraftigere menstruationer
 • menstruationsforstyrrelser
 • uregelmæssig, kraftig blødning
 • smerte, hævelse på applikationsstedet
 • traethed
 • vægtøgning.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

 • svamp i skeden
 • nedsat sexlyst
 • migræne
 • luftafgang fra tarmen
 • kløe
 • udslæt
 • muskelsmerter
 • hævelse på grund af vand i kroppen (ødem). Kontakt lægen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

 • humørsvingninger
 • svimmelhed
 • oppustethed
 • brystforstørrelse.

 

Der er indberettet følgende bivirkninger af andre lægemidler til hormonbehandling:

 • sygdom i galdeblæren
 • forskellige hudsygdomme:
 • misfarvning af huden, især i ansigtet eller på halsen (kloasma)
 • smertefulde rødlige knuder i huden (knuderosen - erythema nodosum)
 • udslæt med kokardelignende røde felter eller sår (erythema multiforme)

 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også
indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af
dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Evo-Conti utilgængeligt for børn.
 

Opbevar ikke Evo-Conti ved temperaturer over 25 C. Opbevar Evo-Conti i den originale pakning.
 

Brug ikke Evo-Conti efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Evo-Conti indeholder:

Evo-Conti depotplaster: 

 • Aktive stoffer: estradiol som estradiolhemihydrat og norethisteronacetat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Guargummi, copolymer af vinyl/PVC & ethylenvinylacetat/LDPE.

 

Evo-Contis udseende og pakningstørrelse

Evo-Conti er et depotplaster. Hvert depotplaster er pakket i et aluminiumsbrev.
 

Evo-Conti findes i pakningsstørrelserne:
8 depotplastre
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag
Hammerbakken 19
DK-3460 Birkerød 

 

Fremstiller

Janssen Pharmaceutica N.V.
2340 Beerse
Belgien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2013.

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...