Fluprosin

tabletter 250 mg

PharmaCoDane

Om indlægssedlen

FORBRUGERINFORMATION

Fluprosin 

tabletter 250 mg 

Læs denne information godt igennem før De begynder at tage medicinen. 

 • Gem denne information, De får måske brug for at læse den igen.
 • Kontakt lægen eller apoteket, hvis De har spørgsmål til behandlingen.
 • Lægen har ordineret Fluprosin til Dem personligt, lad derfor være med at give den til andre. Medicinen kan være skadelig for andre, selv om de tilsyneladende fejler det samme, som De gør.

I denne information er der oplysninger om: 

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Vigtig information, som De skal læse før De bruger Fluprosin.
 3. Sådan skal De bruge Fluprosin.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Yderligere information.

1. Virking og anvendelse

Fluprosin tabletter er lysegule, runde tabletter.

Fluprosin bruges til behandling af fremskreden kræft i blærehalskirtlen hos mænd (prostatacancer).

Fluprosin kan bruges i kombination med en LHRH agonist (LHRH agonister er betegnelsen for lægemiddelstoffer, der påvirker udskillelsen af kønshormoner fra hjernen). Fluprosin kan også bruges til operativt kastrerede patienter.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Vigtig information, som De skal læse før De bruger Fluprosin

Brug ikke Fluprosin hvis De: 

 • Er overfølsom over for flutamid eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Fluprosin.
 • Har kraftig nedsat leverfunktion.

Særlige forholdsregler 

 • Der bør udvises forsigtighed, hvis De har nedsat leverfunktion, da der er risiko for yderligere leverpåvirkning.
  Regelmæssige leverfunktionsprøver bør udføres, hvis De er i langtidsbehandling med Fluprosin.
 • Hvis De oplever tegn på påvirkning af leveren (f.eks. kløe, mørk urin, vedvarende spiseforstyrrelser, gulfarvning af huden, uforklarlige influenza-lignende symptomer eller ømhed i højre side af maven) under behandling med Fluprosin, skal De kontakte lægen.
 • Fluprosin skal anvendes med forsigtighed, hvis De har nedsat nyrefunktion.
 • Hvis De lider af hjerte/karsygdomme og ikke er operativt eller medicinsk kastreret, skal Fluprosin anvendes med forsigtighed på grund af risikoen for væskeophobninger i kroppen.

Brug af Fluprosin sammen med mad og drikkevarer 

De skal helst tage Fluprosin efter et måltid. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Fluprosin 

Da Fluprosin indeholder 220 mg lactosemonohydrat pr. tablet, bør De kontakte lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

Graviditet og amning 

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De tager nogen form for medicin.
Fluprosin bruges kun til mænd. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Fluprosin kan i nogle tilfælde i starten af behandlingen og ved øgning af dosis, påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Brug af anden medicin 

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. Forskellig medicin kan påvirke hinandens virkning, således at dosis af lægemidlerne muligvis skal ændres. For Fluprosin skal De specielt være opmærksom ved samtidig anvendelse af følgende medicin: 

 • Warfarin (blodfortyndende medicin); det kan være nødvendigt at justere dosis af warfarin.

3. Sådan skal De bruge Fluprosin

Følgende dosering anvendes normalt: 

Voksne og ældre: 1 tablet (250 mg) 3 gange daglig. Tabletterne skal helst tages efter måltider.
Hvis De samtidig skal behandles med en LHRH agonist, anbefales det at starte med Fluprosin mindst 3 dage før LHRH agonisten, for at nedsætte risikoen for at canceren blusser op.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Fluprosin skal anvendes med forsigtighed. Følg lægens anvisninger.
 

Lægen kan have anvist en anden dosering, De skal altid følge lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Har De taget for mange Fluprosin? 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Fluprosin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

Ved overdosering bør De forsøge at kaste op, for at fjerne den overskydende Fluprosin fra kroppen. 

Har De glemt at tage Fluprosin? 

Har De glemt at tage Deres Fluprosin, skal De blot fortsætte med Deres sædvanlige dosis - tag ikke dobbelt dosis. 

4. Bivirkninger

Fluprosin kan som al anden medicin have bivirkninger. Bivirkningerne er nedenfor opdelt efter alvorlighed og hyppighed. Følgende bivirkninger er registreret for behandling med Fluprosin alene: 

Alvorlige bivirkninger: 

 • Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): Leverskader.
 • Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): Leverbetændelse med gulsot, nedsat iltforsyning til hjertemuskulaturen.
 • Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): Leversvigt, ondartede knuder i brystet hos mænd, akut nyresvigt.

 

Ikke alvorlige bivirkninger: 

 • Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end l ud af 10 behandlede): Forhøjelse af leverenzymer, kvalme, opkast, diarré, hedestigninger i starten af behandlingen, ændringer i hårvækst, "kvindebryst" hos mænd, ømhed i brystet, mælkeflåd fra brystet, søvnløshed og træthed.
 • Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): Ændringer i blodbilledet, sammenklumpning af blodet og øget appetit.
 • Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): Forbigående ændringer i nyrefunktion, urinvejsinfektioner, knuder i brystet, forbigående øgning af mandligt kønshormon i blodet, svimmelhed, søvnløshed, hovedpine, svaghedsfølelse, utilpashed og tørst.
 • Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): Angst, depression, nervøsitet, manisk syndrom, forhøjet blodtryk, væskeansamlinger, muskelkramper, knoglesmerter, spiseforstyrrelser, forstoppelse, mavesårslignende smerter, halsbrand, betændelse i tyktarmen, brystsmerter, sløret syn, nedsat sexlyst, nedsat spermtal, lysfølsomhed, sårdannelser, forkølelsessår, kløe, afskalning af de øverste hudlag, blodudtrædninger under huden, eksem og grønlig eller mørk gulfarvet urin.
 • Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): Lungebetændelse, nedsat iltoptagelse i blod eller væv, ændringer i blodbilledet og bindevævssygdom (lupus erytematosus).

 

I de fleste tilfælde har ovennævnte bivirkninger ikke været tilstrækkelig alvorlige til at nødvendiggøre hverken stop med behandling eller nedsat dosis.

Når Fluprosin bruges sammen med en LHRH agonist er bivirkningerne som regel de samme, som når Fluprosin bruges alene. Nogle bivirkninger optræder dog hyppigere ved kombinationsbehandlingen (tab af appetit, nedsat sexlyst, impotens og nedsat seksuel tilfredsstillelse), mens andre bivirkninger optræder sjældnere ved kombinationsbehandling ("kvindebryst" hos mænd). 


Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Fortæl ligeledes læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/. 

5. Opbevaring

Opbevar Fluprosin i ydre karton.
Anvend ikke Fluprosin efter den udløbsdato, der er anført på pakningen. 

6. Yderligere information

Fluprosin indeholder: 

I Fluprosin er det virksomme indholdsstof flutamid. 1 tablet indeholder 250 mg flutamid. De øvrige indholdsstoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, lactosemonohydrat, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat og kolloid vandfri silica. 

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller

Markedsføring i Danmark: 

PharmaCoDane ApS 

Marielundvej 46 A 

2730 Herlev  

Fremstiller: 

Rottendorf Pharma GmbH 

Ostenfelder Strasse 51- 61 

D-59320 Ennigerloh, Tyskland 

 

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket. 

Revisionsdato

Revideret februar 2006 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...