Depo-Provera®

injektionsvæske, susp. 50 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Depo-Provera® 50 mg/ml, injektionsvæske, suspension 

Medroxyprogesteronacetat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Depo-Provera
 3. Sådan bliver du behandlet med Depo-Provera
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Depo-Provera er en væske, som skal sprøjtes ind i en muskel. Du vil udelukkende få Depo-Provera af sundhedspersonale. Depo-Provera indeholder et syntetisk hormon, som ligner det naturligt forekommende hormon, progesteron. Depo- Provera forhindrer, at der sker ægløsning. 

 

Du kan bruge Depo-Provera som prævention, hvis lægen vurderer at andre metoder er uegnede eller uønskede for dig. 

2. Det skal du vide om Depo-Provera

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Du må ikke få Depo-Provera hvis du 

 • hvis du er allergisk over for medroxyprogesteronacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Depo-Provera (angivet i afsnit 6).
 • har kræft eller mistanke om kræft i bryster eller underliv.
 • er gravid eller har mistanke om, at du er gravid.
 • har blødninger fra skeden uden kendt årsag.
 • har alvorlig leversygdom.
 • har eller har haft en blodprop i f.eks. lungerne, benene, hjernen eller hjertet.
 • har knogleskørhed (osteoporose).
 • har en stofskiftesygdom (porfyri).

Advarsler og forsigtighedsregler 

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Depo-Provera 

Før behandling med Depo-Provera vil lægen foretage en gynækologisk undersøgelse for at udelukke, at du har sygdom i underlivet eller er gravid. Lægen vil desuden spørge, om der har været tilfælde af brystkræft i din familie, da kvinder som får Depo-Provera, har større risiko for at få brystkræft. Lægen vil kontrollere dig regelmæssigt under behandlingen.

Tal med lægen inden du får Depo-Provera, hvis du: 

 • har en knoglesygdom eller knogleskørhed.
 • har et alkoholmisbrug eller er storryger.
 • er undervægtig eller lider af en spiseforstyrrelse (f.eks. nervøs spisevægring eller bulimi).
 • er i behandling med binyrebarkhormoner eller med medicin mod epilepsi.

 

Fortæl lægen, hvis du: 

 • har meget dårlig lever, dårlige nyrer eller dårligt hjerte.
 • har astma, migræne eller epilepsi.
 • har diabetes, da du kan få brug for mere insulin eller mere tabletmedicin mod diabetes under behandling med Depo-Provera.
 • har været i behandling for depression.

 

Vær opmærksom på følgende: 

 • Ved længere tids behandling med Depo-Provera er der risiko for, at knoglerne afkalkes. Du bør derfor indtage kalktilskud samt D-vitamin. Spørg lægen.
 • Der er en let øget risiko for brystkræft, når man tager kønshormoner.
 • Depo-Provera kan give vand i kroppen.
 • Der kan gå flere måneder efter du har fået Depo-Provera, før du kan blive gravid.
  Dette er forskelligt fra kvinde til kvinde og er uafhængig af, hvor længe du har fået Depo-Provera.
 • Du kan tage på i vægt, mens du får Depo-Provera.
 • Depo-Provera beskytter ikke imod HIV eller andre seksuelt overførte sygdomme.
 • Du må ikke bruge naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum.

 

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, da behandlingen muligvis skal stoppes, hvis du 

 • får uregelmæssig blødning, eller hvis menstruationen udebliver.
 • får migræneagtig hovedpine for første gang, eller hvis du hyppigt får meget kraftig hovedpine.
 • pludselig får synsforstyrrelser.
 • får gulsot.
 • får tegn på årebetændelse, med hævet, smertende ben.
 • får blodprop i lungerne med pludselig åndenød, smerter i brystkassen.
 • får blodprop i øjet med pludselig blindhed.
 • får meget højt blodtryk (viser sig blandt andet ved meget høj puls).
 • bliver gravid.
 • får talebesvær, pludselig stærk svimmelhed, halvsidig lammelse eller føleforstyrrelser.

 

Teenagere må kun få Depo-Provera efter lægens anvisning.

De bør kun få Depo-Provera i mere end 2 år i samråd med lægen.
Oplys altid ved vævsprøver, blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Depo-Provera. 

Brug af anden medicin sammen med Depo-Provera 

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager: 

 • medicin mod brystkræft (aminogluthetimid).
 • medicin mod epilepsi (phenobarbital, phenytoin og carbamazepin).
 • antibiotika (rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz).
 • diabetesmedicin (sulfonylurinstoffer).
 • naturmedicin der indeholder prikbladet perikum. Virkningen af prikbladet perikum kan vare i mindst 1-2 uger efter, du har taget dem.

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet 

Du må ikke få Depo-Provera, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid.
Hvis du bliver gravid under behandling med Depo-Provera, skal du kontakte din læge, da behandlingen skal ophøre. 

Amning 

Hvis du ammer, kan du først få Depo-Provera 6 uger efter du har født.
Depo-Provera går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Brug af Depo-Provera kan måske give bivirkninger, der i større eller mindre grad, kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Depo-Provera indeholder methyl- og propylparahydroxybenzoat. 

Depo-Provera indeholder methyl- og propylparahydroxybenzoat, som kan forårsage allergiske reaktioner. Disse reaktioner kan optræde efter behandlingen. 

3. Sådan bliver du behandlet med Depo-Provera

Depo-Provera injektionsvæske vil udelukkende blive givet af sygehuspersonale. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

Den sædvanlige dosis er 

Voksne 

150 mg indsprøjtes dybt i en muskel hver 3. måned (12.-13. uge).
Du vil få den første indsprøjtning inden for de første 5 dage efter menstruationens begyndelse.
Hvis der går mere end 13 uger mellem dine indsprøjtninger, bør graviditet udelukkes, inden du får den næste indsprøjtning.

I barselsperioden 

Hvis du ikke ammer, kan du få din første injektion Depo-Provera inden for de første 5 dage efter, du har født.
Hvis du ammer, kan Depo-Provera anvendes fra 6 uger efter, du har født. 

 

Brug til børn og unge 

Teenager (12-18 år) 

Du må kun få Depo-Provera som svangerskabsforebyggelse, hvis lægen vurderer at andre metoder er uegnede eller uønskede for dig. 

 

Børn 

Depo-Provera må ikke gives til piger, som endnu ikke har fået menstruation.
 

Svært nedsat leverfunktion 

Du må ikke få Depo-Provera.
 

Let eller moderat nedsat leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis.
Følg lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis.
Følg lægens anvisning. 

Hvis du har mistanke om, at du har fået for meget Depo-Provera 

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har mistanke om, at du har fået mere af Depo-Provera, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Hvis du har fået for meget Depo-Provera kan du få symptomer, som dem angivet under "Bivirkninger". 

Hvis en dosis af Depo-Provera er glemt 

Da du vil få dette lægemiddel under tæt medicinsk overvågning, er det ikke sandsynligt, at en dosis vil blive glemt. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du mener, at en dosis er blevet glemt. 

Hvis behandligen med Depo-Provera bliver stoppet 

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Depo-Provera.
Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Sygdom i leveren. Kontakt lægen.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Lammelser i ansigtet eller kroppen. Kontakt lægen eller skadestuen. Ring evt. 112.
 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112.
 • Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungen. Ring 112.
 • Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112.
 • Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.
 • Hudforandringer (sklerodermi).

Ikke alvorlige bivirkninger 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Vægtstigning, vægttab.
 • Hovedpine, nervøsitet, mavegener, mavesmerter.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Nedsat lyst til sex.
 • Svimmelhed.
 • Åreknuder.
 • Kvalme, oppustethed.
 • Hårtab, uren hud/akne (bumser), udslæt.
 • Rygsmerter.
 • Brystspændinger, øget hvidt udflåd fra skeden, menstruationssmerter.
 • Kraftesløshed og svaghed.
 • Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væskeophobning i kroppen. Tal med lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • Overfølsomhed.
 • Søvnløshed.
 • Søvnighed.
 • Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.
 • Hedeture
 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Kraftig kropsbehåring hos kvinder, nældefeber, kløe
 • Øget pigmentering og skjolder på huden (chloasma).
 • Uregelmæssig blødning fra skeden (øget, nedsat eller pletblødning).
 • Mælkesekretion, smerter i bækkenet, nedsat mælkeproduktion.
 • Smerter hos kvinden ved samleje.
 • Brystsmerter.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Blødning fra endetarmen.
 • Smerter i leddene. Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.
 • Muskelspasmer.
 • Betændelse i skeden (vaginitis), udebleven menstruation, blærer i skeden.
 • Fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi). Symtomerne kan blandt andet være blødningsforstyrelser og mavesmerter.
 • Smerter i brysterne, ændringer i bryststørrelse, knuder i brystet, blødning fra brystvorten.
 • Ufrugtbarhed.
 • Feber.
 • Træthed.
 • Tørst.
 • Smerte, rødme og hævelse ved stedet for indsprøjtning.
 • Skrøbelig hud, fordybning eller hudindtrækning på stikstedet.
 • Knude eller buler på stikstedet.
 • Tendens til sukkersyge.
 • Udebleven ægløsning i en forlænget periode efter behandling.
 • Manglende orgasme ved samleje.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Talebesvær.
 • Fedtpuder ved indstiksstedet.

 

Depo-Provera kan herudover give bivirkninger, som du ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forhøjede levertal, nedsat kalkindhold i knoglerne og forandringer i blodets sammensætning, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Depo-Provera utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C. 


Brug ikke Depo-Provera efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Depo-Provera indeholder: 

 • Aktivt stof: medroxyprogesteronacetat.
 • Øvrige indholdsstoffer: macrogol 4000, polysorbat 80, natriumchlorid, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser 

Udseende 

Depo-Provera er hvid suspension i hætteglas. 

 

Pakningsstørrelser 

Depo-Provera fås i 50 mg/ml injektionsvæske, suspension i hætteglas med 3 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller: 

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Depo-Provera® er et registreret varemærke, der tilhører Pfizer Enterprises SARL. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...