Atarax®

filmovertrukne tabletter 25 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

Atarax® 25 mg, filmovertrukne tabletter 

Hydroxyzinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Atarax® til dig personligt.
  Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atarax®
 3. Sådan skal du tage Atarax®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Atarax® er et beroligende middel, der desuden dæmper overfølsomhedsreaktioner. Atarax® kan derfor også lindre kløe og andre overfølsomhedsreaktioner. 

 • Du kan tage Atarax® til behandling af angst.
 • Du kan tage Atarax® til behandling af kløe.

 

Lægen kan have givet dig Atarax® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atarax®

Tag ikke Atarax® 

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for hydroxyzinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • hvis du tager medicin mod høfeber (cetirizin).
 • hvis du tager medicin mod sindslidelser (f.eks. perphenazin, prochlorperazin).
 • hvis du tager medicin mod astma (teophyllin).
 • hvis du lider af arvelige forstyrrelser i stofskiftet (porfyri).
 • hvis du er gravid.
 • hvis du ammer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Atarax® 

Tal med lægen inden du tager Atarax®, hvis du 

 • lider af krampeanfald.
 • har grøn stær.
 • har vandladningsbesvær.
 • lider af forstoppelse.
 • lider af alvorlig muskelsvækkelse (myastenia gravis).
 • lider af demens.
 • har eller har haft dårligt hjerte med uregelmæssig puls.
 • tager medicin mod uregelmæssig puls (f.eks.
  digoxin).
 • Har for lavt kalium eller magnesium nivaeu i blodet.

 

Alkohol forstærker den sløvende virkning af Atarax®.
Du må derfor ikke drikke alkohol, når du tager Atarax®.
 

Stop behandling med Atarax® senest 5 dage før en allergitest eller methacholin bronkie-test. Atarax® kan påvirke prøveresultaterne. Tal med lægen.
 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Atarax®.
Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Tal med lægen inden du tager Atarax®, hvis du også tager 

 • beroligende medicin (f.eks. nitrazepam, triazolam).
 • sovemedicin (f.eks. zopiclone, zolpidem).
 • medicin mod svimmelhed og øresusen (betahistin).
 • medicin mod Alzheimers sygdom (rivastigmin, galantamin, donepezil).
 • medicin mod depression (f.eks. amitriptylin, nortriptylin, isocarboxazid).
 • medicin mod epilepsi (phenytoin).
 • medicin mod mavesår (cimetidin).

Brug af Atarax® sammen med mad og drikke 

Du kan tage Atarax® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
 

Alkohol forstærker den sløvende virkning af Atarax®.
Du må derfor ikke drikke alkohol, når du tager Atarax®. 

Graviditet og amning 

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
 

Graviditet: 

Du må ikke tage Atarax® under graviditet. Tal med lægen. Der er risiko for at Atarax® kan skade fostret.
Hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du kontakte din læge.
 

Amning: 

Du må ikke tage Atarax®, hvis du ammer. Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Atarax® er nødvendig. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle og du må heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner.
Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant.
Det betyder, at Atarax® virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
 

Alkohol forstærker den sløvende virkning af Atarax®. Du må derfor ikke drikke alkohol, når du tager Atarax®. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Atarax® 

Atarax® tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Atarax®

Tag altid Atarax® nøjagtigt efter lægens anvisning.
Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Den sædvanlige dosis er 

Voksne: 

Behandling af angst: 

Tag ½ tablet på 25 mg om morgenen, ½ tablet på 25 mg midt på dagen og 1 tablet på 25 mg om aftenen. Nogle patienter kan have brug for doser på op til 12 tabletter på 25 mg (300 mg) dagligt.
 

Behandling af kløe: 

Startdosis er 1 tablet på 25 mg før hvile. Nogle patienter kan have brug for doser på op til 1 tablet på 25 mg 3 til 4 gange dagligt.
 

Den højeste dosis du må tage på én gang er 8 tabletter på 25 mg (200 mg). Højeste daglige dosis, du må tage om dagen er 12 tabletter på 25 mg (300 mg).
 

Ældre: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Børn: 

Behandling af kløe: 

Dosis afhænger af barnets vægt.
Fra 12 måneder til 6 år: 1 til 2½ mg pr. kg kropsvægt pr. dag fordelt på flere doser. Følg lægens anvisninger.
Fra 6 år: 1 til 2 mg pr. kg kropsvægt pr. dag fordelt på flere doser. Følg lægens anvisninger.
 

Nedsat leverfunktion: 

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyrefunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
 

Atarax® fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har taget for mange Atarax® tabletter 

Kontakt lægen, skadestue eller apoteket, hvis du har taget flere Atarax® tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
 

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastning, hurtig puls, feber, døsighed, rysten, forvirring, hallucination. Dette kan efterfølges af nedsat bevidsthed, svækket vejrtrækning, krampeanfald, lavt blodtryk eller uregelmæssig puls, hvilket kan ende i koma, hjertestop eller vejrtrækningsstop. 

Hvis du har glemt at tage Atarax® 

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis Atarax®. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Atarax® 

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
 

Fortæl det straks til lægen, hvis du føler dig syg igen efter behandlingen med Atarax® er stoppet. 

4. Bivirkninger

Atarax® kan som al anden medicin give bivirkninger, med ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
 

 • Vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga.
  overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.


Hyppighed ikke kendt:
 

 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue ring. Ring evt. 112.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Døsighed.


Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
 

 • Sløvhed, døsighed, hovedpine.
 • Mundtørhed, kvalme.
 • Træthed / udmattelse.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
 

 • Svimmelhed, søvnløshed, rysten.
 • Utilpashed, feber.
 • Rastløs uro, forvirring.


Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
 

 • Ufrivillige bevægelser.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Nedsat evne til at se skarpt, sløret syn.
 • Forstoppelse, opkastning.
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Kløe, nældefeber, rødmen af huden, plettet knudret udslæt, eksem eller irritation af huden / udslæt.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Overfølsomhed. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
 • Desorientering / forvirring, hallucinationer, mareridt. Hallucinationer kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
 

 • Øget svedtendens.
 • Udslæt pga. medicinen.

 

Atarax® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver på grund af påvirkning af leveren. 


Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger til sundhedsstyrelsen 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
Tag ikke Atarax® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet, må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Atarax® 25 mg, filmovertrukne tabletter indeholder 

 • Aktivt stof: Hydroxyzinhydrochlorid 25 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, OPADRY Y-1-7000 (titaniumdioxid (E171), hypromellose (E464), macrogol 400).

Udseende og pakningsstørrelse 

Atarax® 25 mg er hvide, filmovertrukne tabletter med delekærv.
 

Atarax® findes i pakninger med 50 og 100 filmovertrukne tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

EuroPharmaDK, 

Oddesundvej 39, 

6715 Esbjerg N. 

Ompakket og frigivet af 

EuroPharmaDK, 

Oddesundvej 39, 

6715 Esbjerg N.
 

Den seneste udgave af indlægssedlen kan ses på www. indlaegsseddel.dk 

 

Atarax® er et registreret varemærke, der tilhører UCB Pharma, S.A. 

Revisionsdato

Senest revideret februar 2013 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...