Aerivio Spiromax

inhalationspulver 50 mikrog+500 mikrog

Teva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Aerivio Spiromax 50 mikrogram/500 mikrogram inhalationspulver
salmeterol/fluticasonpropionat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Aerivio Spiromax
 3. Sådan skal du bruge Aerivio Spiromax
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Aerivio Spiromax indeholder to lægemidler, salmeterol og fluticasonpropionat:  

 • Salmeterol tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes langtidsvirkende bronkodilatatorer. Bronkodilatatorer hjælper med at holde luftvejene i lungerne åbne. Det gør det nemmere at trække vejret. Virkningen holder sig i mindst 12 timer.
 • Fluticasonpropionat tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes kortikosteroider (binyrebarkhormon), der nedsætter hævelse og irritation i lungerne.


Din læge har ordineret dette lægemiddel til behandling af enten: 

 • svær astma, for at hjælpe med at forebygge anfald med åndenød og hvæsende vejrtrækning, eller
 • kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), for at nedsætte hyppigheden af anfald med forværring af dine symptomer.


Du skal bruge Aerivio Spiromax hver dag efter lægens anvisning for at sikre, at din astma eller KOL kommer under kontrol. 


Aerivio Spiromax hjælper med at forhindre, at du får åndenød og hvæsende vejrtrækning. Aerivio Spiromax må imidlertid ikke bruges til at lindre et anfald af åndenød eller hvæsende vejrtrækning. Hvis det sker, skal du bruge en særskilt inhalator med hurtigtvirkende anfaldsmedicin, f.eks. salbutamol, til lindring af disse symptomer. Hav altid din inhalator med hurtigtvirkende anfaldsmedicin på dig.
 Aerivio Spiromax må kun anvendes til at behandle svær astma hos voksne i alderen 18 år og derover samt voksne med KOL.  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Aerivio Spiromax

Brug ikke Aerivio Spiromax:

 • hvis du er allergisk (overfølsom) over for salmeterol, fluticasonpropionat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Aerivio Spiromax (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Aerivio Spiromax, hvis du har: 

 • hjertesygdom, herunder uregelmæssige eller hurtige hjerteslag
 • overaktiv skjoldbruskkirtel
 • forhøjet blodtryk
 • diabetes mellitus (sukkersyge, Aerivio Spiromax kan forhøje blodsukkeret)
 • lave niveauer af kalium i blodet
 • tuberkulose (TB), har haft tuberkulose, eller hvis du har en anden lungeinfektion.

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke bruges til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Aerivio Spiromax

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også anden medicin mod astma eller medicin, som ikke er købt på recept. I nogle tilfælde er det ikke hensigtsmæssigt at tage Aerivio Spiromax sammen med andre former for medicin.

Fortæl altid lægen, før du begynder at bruge Aerivio Spiromax, hvis du tager et af følgende lægemidler: 

 • Betablokkere (såsom atenolol, propranolol og sotalol). Betablokkere bruges primært mod forhøjet blodtryk eller hjertesygdomme, såsom hjertekramper (angina pectoris).
 • Lægemidler til behandling af infektioner (såsom ritonavir, ketoconazol, itraconazol og erythromycin). Nogle af disse lægemidler kan øge mængden af salmeterol eller fluticasonpropionat i kroppen. Det kan øge risikoen for, at du får bivirkninger ved Aerivio Spiromax, herunder uregelmæssige hjerteslag, eller gøre bivirkningerne værre.
 • Binyrebarkhormoner (som tabletter eller som indsprøjtninger). Hvis du for nylig har fået disse lægemidler, kan det øge risikoen for, at Aerivio Spiromax påvirker din egen hormonproduktion.
 • Diuretika, også kaldet "vanddrivende tabletter", der anvendes til at behandle for højt blodtryk.
 • Andre bronkodilatatorer (såsom salbutamol).
 • Xanthin-lægemidler, såsom theophyllin-ethylendiamin (aminophyllin) og theophyllin. De bruges ofte til at behandle astma.


Nogle lægemidler kan øge virkningen af Aerivio Spiromax, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for hiv-medicin, herunder ritonavir og cobicistat). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Det er ukendt, om dette lægemiddel udskilles i mælken hos mennesker. Hvis du ammer, skal du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Aerivio Spiromax vil påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Aerivio Spiromax indeholder lactose

Lactose er en sukkerart, der findes i mælk. Lactose indeholder små mængder mælkeprotein, som kan forårsage allergiske reaktioner. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler eller er allergisk over for lactose, andre sukkerarter eller mælk. 

3. Sådan skal du bruge Aerivio Spiromax

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 • Brug Aerivio Spiromax hver dag, indtil lægen råder dig til at stoppe. Du må ikke tage mere end den anbefalede dosis. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.
 • Du må ikke stoppe med at bruge Aerivio Spiromax eller reducere dosis uden først at tale med lægen.
 • Aerivio Spiromax skal inhaleres ned i lungerne gennem munden.


Den anbefalede dosis er: 


Svær astma hos voksne i alderen 18 år og derover

En inhalation to gange dagligt. 


Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

En inhalation to gange dagligt.

Hvis du bruger Aerivio Spiromax mod astma, vil lægen kontrollere dine symptomer regelmæssigt.

Lægen vil hjælpe dig med at behandle din astma og vil justere dosen af dette lægemiddel til den laveste dosis, der kontrollerer din astma. Hvis lægen mener, at du har behov for en lavere dosis, end du kan opnå med Aerivio Spiromax, kan lægen ordinere en anden inhalator, der indeholder de samme aktive stoffer som Aerivio Spiromax, men med en lavere dosis binyrebarkhormon. Du må imidlertid ikke tage flere eller færre inhalationer, end lægen har ordineret, uden først at tale med lægen. 


Hvis din astma bliver værre eller din vejrtrækning dårligere, skal du straks fortælle det til lægen. Hvis din vejrtrækning bliver mere hvæsende, hvis du oftere får en trykkende fornemmelse for brystet, eller hvis du hyppigere har behov for hurtigtvirkende anfaldsmedicin, kan det være, at din sygdom er blevet værre, og du kan evt. blive alvorligt syg. Du skal fortsætte med at bruge Aerivio Spiromax, men du må ikke øge det antal doser, du tager. Kontakt straks din læge, da du kan have behov for yderligere behandling.  

 

Brugervejledning

Undervisning  

 

Lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet skal sørge for, at du får vist, hvordan du bruger inhalatoren, herunder hvordan du tager en dosis effektivt. Denne træning er vigtig for at sikre, at du får den nødvendige dosis. Hvis du ikke har fået denne træning, skal du bede lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet om at vise dig, hvordan du skal bruge din inhalator korrekt, før du bruger den første gang.  

 

Lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet skal også indimellem kontrollere, hvordan du anvender Spiromax-inhalatoren, for at sikre, at du anvender den korrekt og som ordineret. Hvis du ikke anvender Aerivio Spiromax korrekt, og/eller du ikke trækker vejret kraftigt nok, kan det betyde, at du ikke får en tilstrækkelig mængde medicin ned i lungerne. Hvis du ikke får nok medicin ned i lungerne, vil medicinen ikke bedre din astma eller KOL som den skal. 

Klargøring af din Aerivio Spiromax

Før du bruger Aerivio Spiromax første gang, skal du klargøre inhalatoren på følgende måde: 

 • Kontroller dosisindikatoren for at se, at der er 60 inhalationer i inhalatoren.
 • Skriv den dato, du åbnede folien, ned på etiketten på inhalatoren.
 • Du behøver ikke at ryste inhalatoren, før du bruger den.

Sådan skal du tage en inhalation

 1. Hold din inhalator med det halvgennemsigtige gule låg på mundstykket nedad. Det er ikke nødvendigt at ryste inhalatoren.

Aerivio Spiromax Teva B.V., inhalationspulver 50 mikrog+500 mikrog 

 1. Åbn låget på mundstykket ved at folde det nedad, indtil du hører et højt klik. Din inhalator er nu klar til brug.

Aerivio Spiromax Teva B.V., inhalationspulver 50 mikrog+500 mikrog 

 1. Pust roligt ud (så længe, det er behageligt). Pust ikke ud gennem inhalatoren.
 2. Placer mundstykket mellem tænderne. Du må ikke bide i mundstykket. Luk læberne rundt om mundstykket.
  Sørg for, at du ikke blokerer luftventilerne.
  Træk vejret gennem munden, så dybt og kraftigt som du kan.
  Bemærk, at det er vigtigt, at du trækker vejret kraftigt ind.

Aerivio Spiromax Teva B.V., inhalationspulver 50 mikrog+500 mikrog 

 1. Hold vejret i 10 sekunder eller i så lang tid, det føles behageligt.
 2. Fjern inhalatoren fra din mund. Du bemærker muligvis en smag, når du tager inhalationen.
 3. Pust roligt ud (pust ikke ud gennem inhalatoren). Luk låget på mundstykket.

Aerivio Spiromax Teva B.V., inhalationspulver 50 mikrog+500 mikrog 

 

Derefter skal du skylle munden med vand og spytte det ud og/eller børste tænder. Det kan hjælpe dig med at undgå svampeinfektion i munden og/eller hæshed.

Forsøg ikke at skille inhalatoren ad eller at fjerne eller dreje låget på mundstykket. Låget på mundstykket er fastgjort på inhalatoren og må ikke tages af. Brug ikke inhalatoren, hvis den er beskadiget, eller hvis mundstykket har løsnet sig fra inhalatoren. Du må ikke åbne og lukke låget på mundstykket, medmindre du skal til at bruge din inhalator.

Hvis du åbner og lukker mundstykket uden at tage en inhalation, vil dosis opbevares sikkert inden i inhalatoren klar til den næste inhalation. Der er ikke risiko for at få en dobbeltdosis i en inhalation.

Hold altid mundstykket lukket, medmindre du skal til at bruge din inhalator. 

Rengøring af inhalatoren

Hold din inhalator tør og ren.
Hvis det er nødvendigt, kan du tørre mundstykket på inhalatoren af efter brug med en tør klud eller en serviet. 

Hvornår skal du begynde at bruge en ny Aerivio Spiromax

 • Dosisindikatoren bag på inhalatoren fortæller dig, hvor mange doser (inhalationer) der er tilbage i din inhalator, startende med 60 inhalationer, når den er fuld.
 • Dosisindikatoren viser i lige tal, hvor mange inhalationer der er tilbage.
 • Fra 20 og nedefter til ’8’, ’6’, ’4’, ’2’ vises de resterende inhalationer med røde tal på en hvid baggrund. Når tallene i vinduet bliver røde, skal du kontakte lægen og få en ny inhalator.


Bemærk: 

 • Mundstykket vil stadig ’klikke’, selv om din inhalator er tom. Hvis du åbner og lukker mundstykket uden at tage en inhalation, vil dosisindikatoren stadig tælle det som en dosis.

Hvis du har taget for mange inhalationer af Aerivio Spiromax

Det er vigtigt at bruge inhalatoren efter anvisningerne. Hvis du ved en fejl tager flere doser end anbefalet, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet. Du kan bemærke, at dit hjerte banker hurtigere end normalt, eller at du ryster. Du kan også blive svimmel, få hovedpine, muskelsvaghed og ømme led.

Hvis du har taget for mange doser Aerivio Spiromax i lang tid, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet for rådgivning. Dette er nødvendigt, da for meget Aerivio Spiromax kan nedsætte mængden af steroidhormoner, der dannes i binyrerne. 

Hvis du har glemt at bruge Aerivio Spiromax

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag blot den næste dosis til normal tid. 

Hvis du holder op med at bruge Aerivio Spiromax

Det er meget vigtigt, at du hver dag bruger din Aerivio Spiromax efter anvisningerne. Fortsæt med at tage lægemidlet, indtil lægen fortæller dig, at du skal holde op. Du må ikke holde op eller pludseligt nedsætte din dosis af Aerivio Spiromax. Det kan forværre din vejrtrækning.

Hvis du pludseligt holder op med at bruge Aerivio Spiromax, eller hvis du nedsætter din dosis, kan dette (meget sjældent) give dig problemer med dine binyrer (binyrebarkinsufficiens), hvilket til tider giver bivirkninger.

Disse bivirkninger kan omfatte følgende: 

 • mavesmerter
 • træthed og appetitløshed, kvalme
 • opkastning og diarré
 • vægttab
 • hovedpine eller døsighed
 • lavt blodsukker
 • lavt blodtryk og krampeanfald.

Hvis din krop bliver stresset af f.eks. feber, et traume (såsom et uheld eller en skade), en infektion eller en operation, kan binyrebarkinsufficiens blive værre, og du kan få de ovenfor angivne bivirkninger.

Hvis du får bivirkninger, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet. For at undgå disse symptomer kan lægen ordinere ekstra kortikosteroid i tabletform (såsom prednisolon).

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For at reducere risikoen for bivirkninger vil lægen ordinere den laveste dosis af dette kombinationslægemiddel, der er nødvendig for at kontrollere din astma eller KOL. 


Allergiske reaktioner: du kan bemærke, at din vejrtrækning pludseligt bliver dårligere lige efter, du har brugt Aerivio Spiromax. Din vejtrækning kan blive meget hvæsende, og du kan hoste og få åndenød. Du kan også få kløe, udslæt (nældefeber), hævelse (normalt i ansigt, på læber, tunge eller i svælg), eller du kan pludseligt føle, at dit hjerte banker meget hurtigt, eller du føler dig svimmel og omtåget (hvilket kan føre til, at du kollapser eller mister bevidstheden). Hvis du oplever nogen af disse virkninger, eller hvis de opstår straks efter, du har brugt Aerivio Spiromax, skal du holde op med at bruge Aerivio Spiromax og straks fortælle det til lægen. Allergiske reaktioner på grund af Aerivio Spiromax er ikke almindelige (de kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer).  

 

Andre bivirkninger er anført nedenfor: 


Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)  

 • Hovedpine - dette bliver normalt mindre udtalt ved fortsat behandling.
 • Det er blevet rapporteret, at patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) hyppigere bliver forkølede.


Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)  

 • Svampeinfektion (ømme, gullige til cremefarvede hævede plamager) i mund og hals. Desuden øm tunge og hæshed og halsirritation. Det kan hjælpe at skylle munden med vand og straks spytte vandet ud og/eller børste tænder, når du har taget en dosis. Lægen kan ordinere et lægemiddel for at bekæmpe svampeinfektionen.
 • Ømme, hævede led og muskelsmerter.
 • Muskelkramper.


Følgende bivirkninger er derudover blevet rapporteret hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL): 

 • Lungebetændelse og bronkitis (lungeinfektion). Fortæl det til lægen, hvis du bemærker nogle af følgende symptomer, mens du tager Aerivio Spiromax, da de kan være symptomer på en lungeinfektion: feber eller kulderystelser, øget slimproduktion, ændret farve på slimen, mere hosten og mere udtalte vejrtrækningsproblemer.
 • Blå mærker og knoglebrud.
 • Bihulebetændelse (sinuitis, en trykkende fornemmelse i næsen, kinderne og bag ved øjnene, til tider med en dunkende smerte).
 • En nedsat mængde kalium i blodet (dit hjerteslag kan blive uregelmæssigt, du kan opleve muskelsvaghed og få kramper).


Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • Forhøjet indhold af sukker (glucose) i blodet (hyperglykæmi). Hvis du har sukkersyge, kan det være nødvendigt med hyppigere blodsukkerkontroller og eventuel justering af din sædvanlige sukkersygebehandling.
 • Grå stær (uklar linse i øjet).
 • Meget hurtige hjerteslag (takykardi).
 • Følelse af at ryste (tremor) og af hurtige eller uregelmæssige hjerteslag (palpitationer) - dette er normalt harmløst og reduceres med fortsat behandling.
 • Brystsmerter.
 • Bekymring (selvom denne bivirkning primært opstår hos børn, når de får denne lægemiddelkombination i en lavere styrke).
 • Søvnforstyrrelser.
 • Allergisk hudreaktion.


Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)  

 • Vejrtrækningsbesvær eller hvæsende vejrtrækning, der bliver værre straks efter, du har taget Aerivio Spiromax. Hvis dette sker, skal du straks holde op med at bruge din Aerivio Spiromax- inhalator. Brug din hurtigtvirkende ’anfalds’-inhalator som hjælp til din vejrtrækning og fortæl det straks til lægen.
 • Aerivio Spiromax kan påvirke den normale produktion af steroidhormoner i kroppen, især hvis du har taget høje doser i lang tid. Virkningerne omfatter:
  • væksthæmning hos børn og unge
  • nedsat knogletæthed (skøre knogler)
  • grøn stær
  • vægtstigning
  • rundt ansigt (måneansigt  Cushings syndrom).

Lægen vil kontrollere dig regelmæssigt for disse bivirkninger og sørge for, at du tager den laveste dosis af dette kombinationslægemiddel til at kontrollere din astma. 

 • Adfærdsændringer, såsom usædvanligt højt aktivitetsniveau og irritabilitet (selvom disse bivirkninger primært opstår hos børn, når de får denne lægemiddelkombination i en lavere styrke).
 • Uensartede eller uregelmæssige hjerteslag eller et ekstra hjerteslag (arytmi). Fortæl det straks til lægen, men hold ikke op med at bruge Aerivio Spiromax, medmindre lægen fortæller dig, at du skal stoppe.
 • Svampeinfektion i spiserøret, hvilket kan gøre det vanskeligt at synke.


Hyppighed ikke kendt, men kan også opstå:  

 • Depression eller aggression (selvom disse bivirkninger er mere sandsynlige hos børn, der får denne lægemiddelkombination i en lavere styrke).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og inhalatorens etiket efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Låget på mundstykket skal holdes lukket efter, at inhalatoren er taget ud af folien.
 • Anvendes inden for 3 måneder efter, at inhalatoren er taget ud af folien. Skriv datoen for, hvornår du åbnede folien, på etiketten på inhalatoren.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aerivio Spiromax indeholder:

 • Aktive stoffer: salmeterol og fluticasonpropionat. Hver afmålt dosis indeholder 50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 500 mikrogram fluticasonpropionat. Hver leveret dosis (dosis, der forlader mundstykket) indeholder 45 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 465 mikrogram fluticasonpropionat.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat (se punkt 2 "Aerivio Spiromax indeholder lactose").

Udseende og pakningsstørrelse

Aerivio Spiromax er et inhalationspulver. 

Hver Aerivio Spiromax inhalator indeholder 60 inhalationer og har en hvid underdel med et halvgennemsigtigt gult låg på mundstykket. 


Pakninger med 1 eller 3 inhalatorer. Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført i dit land. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.
Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holland  

Fremstiller

Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Ireland
Unit 27/35, IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford, Irland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien
Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG
Tel/Tél: +32 3 820 73 73 


България
Тева Фармасютикълс България ЕООД
Teл: +359 2 489 95 82 


Česká republika
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Tel: +420 251 007 111 


Danmark
Teva Denmark A/S
Tlf: +45 44 98 55 11 


Deutschland
Teva GmbH
Tel: +49 731 402 08 


Eesti
Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal
Tel: +372 661 0801 


Ελλάδα
Teva Ελλάς Α.Ε.
Τηλ: +30 210 72 79 099 


España
Teva Pharma S.L.U.
Tél: +34 91 387 32 80 


France
Teva Santé
Tél: +33 1 55 91 7800 


Hrvatska
Pliva Hrvatska d.o.o
Tel: + 385 1 37 20 000 


Ireland
Teva Pharmaceuticals Ireland
Tel: +353 51 321 740 


Ísland
Vistor
Simi: +354 535 7000 


Italia
Teva Italia S.r.l.
Tel: +39 028 917 981 


Κύπρος
Teva Ελλάς Α.Ε. Ελλάδα
Τηλ: +30 210 72 79 099 


Latvija
Sicor Biotech filiāle Latvijā
Tel: +371 67 323 666 


Lietuva
UAB “Sicor Biotech”
Tel: +370 5 266 02 03 


Luxembourg/Luxemburg
Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG
Tel/Tél: +32 3 820 73 73 


Magyarország
Teva Gyógyszergyár Zrt
Tel.: +36 1 288 64 00 


Malta
Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda
Tel: +353 51 321 740 


Nederland
Teva Nederland B.V.
Tel: +31 800 0228 400 


Norge
Teva Norway AS
Tlf: +47 6677 55 90 


Österreich
ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH
Tel: +43 1 97007 0 


Polska
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 345 93 00 


Portugal
Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda
Tel: +351 21 476 75 50 


România
Teva Pharmaceuticals S.R.L
Tel: +4021 230 6524 


Slovenija
Pliva Ljubljana d.o.o.
Tel: +386 1 58 90 390 


Slovenská republika
Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Tel: +421 2 5726 7911 


Suomi/Finland
Teva Finland
Puh /Tel: +358 20 180 5900 


Sverige
Teva Sweden AB
Tel: +46 42 12 11 00 


United Kingdom
Teva UK Limited
Tel: +44 1977 628 500 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...