Minodiab

tabletter 5 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Minodiab 5 mg tabletter
Glipizid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Minodiab
 3. Sådan skal du tage Minodiab
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Minodiab virker ved at sænke indholdet af sukker i blodet, som er forhøjet ved type 2 diabetes.
 

Minodiab øger bugspytkirtlens produktion af insulin og øger kroppens følsomhed for insulin.
 

Minodiab er medicin til behandling af ikke-insulinkrævende diabetes (type 2 diabetes), når diæt, motion og vægttab ikke er nok.
 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Minodiab

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Minodiab:

 • hvis du er allergisk over for glipizid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Minodiab (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er allergisk over for anden medicin af samme type som glipizid (sulfonylurinstoffer)
 • hvis du har diabetes, som kræver behandling med insulin (type 1 diabetes)
 • hvis du har svær diabetes
 • hvis du har ustabil diabetes med meget svingende blodsukker
 • hvis du har syre i blodet eller urinen
 • hvis du har alvorlig nyre- eller leversygdom
 • hvis du skal have foretaget en større operation
 • hvis du har en alvorlig infektion
 • hvis du er kommet alvorligt til skade.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Minodiab, hvis: 

 • du er allergisk over for medicin mod blærebetændelse (sulfonamider)
 • dine nyrer eller lever ikke virker, som de skal
 • du er underernæret eller har fastet i længere tid
 • du spiser uregelmæssigt og springer måltider over
 • du tager medicin mod forhøjet blodtryk (betablokkere)
 • du indtager alkohol
 • du ændrer dine kost- eller motionsvaner væsentligt
 • du har en stofskiftelidelse, lidelse i skjoldbruskkirtlen, sygdomme i hypofyseforlappen, eller mangel på binyrebarkhormon
 • du ofte får symptomer på lavt blodsukker
 • du lider af en arvelig sygdom (hepatisk eller kutan porfyri).


Det er vigtigt, at du overholder din diæt og følger kostvejledningen, og at du motionerer regelmæssigt.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Minodiab. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Ældre og svækkede patienter er særligt følsomme over for Minodiabs virkning på blodsukkeret. 

Brug af anden medicin sammen med Minodiab

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Virkningen af Minodiab kan øges, hvis du tager: 

 • Medicin mod mavesår (f.eks. cimetidin og ranitidin)
 • Smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, NSAID som fenylbutazon)
 • Medicin mod svampeinfektioner (miconazol, fluconazol)
 • Medicin mod bakterieinfektion (quinoloner)
 • Medicin mod forhøjet blodtryk (ACE- hæmmere)
 • Medicin mod depression og Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere).


Virkningen af Minodiab kan nedsættes, hvis du tager: 

 • Vanddrivende medicin (thiazider)
 • Medicin mod psykoser (chlorpromazin)
 • Binyrebarkhormon (kortikosteroider)
 • Stofskiftehormoner (thyroideahormoner)
 • Nikotinsyre (B-vitamin - niacin)
 • Medicin mod astma (ritodrin, salbutamol, terbutalin)
 • Hormonpræparater (østrogener, progesteroner)
 • P-piller, minipiller eller fortrydelsespiller
 • Medicin mod forhøjet blodtryk (calciumantagonister)
 • Medicin mod epilepsi (phenytoin)
 • Medicin mod tuberkulose (isoniazid).


Det kan være nødvendigt at justere dosis. Tal med lægen. 


Du skal være opmærksom på, at visse typer hjerte- og blodtryksmedicin (uspecifikke betablokkere) slører symptomerne på lavt blodsukker.
 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Minodiab, eller Minodiab kan påvirke virkningen af anden medicin. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom så spørg lægen eller apoteket. 

Brug af Minodiab sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal tage Minodiab ½ time før et måltid med et glas vand.
 

Hvis du drikker alkohol, samtidig med du tager Minodiab, kan du i sjældne tilfælde opleve en ubehagelig antabus-lignende virkning. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet 

Du må ikke tage Minodiab, hvis du er gravid eller ønsker at blive det. 

Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, inden du tager Minodiab. Ved graviditet eller ønske herom bør du have behandlingen ændret til insulin. Tal med lægen.
 

Amning 

Du må ikke tage Minodiab, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Minodiab kan hos enkelte give for lavt blodsukker, som påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Minodiab indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Minodiab

Tag altid Minodiab nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. 

Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1-8 tabletter (5-40 mg) daglig. 


Start med 1 tablet (5 mg) 1 gang daglig, som skal tages ½ time før et måltid. Hvis denne dosis ikke er nok, kan dosis øges med ½-1 tablet (2,5-5 mg) ad gangen til den bedste mulige virkning. 


Der bør gå flere dage mellem dosisreguleringerne. 


Hvis virkningen af en enkelt dosis ikke er tilfredsstillende, kan dosis deles i 2 daglige doser. Du må højst tage 3 tabletter 

(15 mg) som enkeltdosis. 


Hvis den daglige dosis er mere end 3 tabletter (15 mg), skal den deles i 2 doser. Begge doser skal tages ½ time før et hovedmåltid. 


Du må højst tage 8 tabletter (40 mg) om dagen. 


Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat. 


Brug til børn 

Minodiab må kun bruges til børn efter lægens anvisning.
 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. 

Hvis du har taget for mange Minodiab

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Minodiab, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
 

Hvis du har taget for mange Minodiab kan du få for lavt blodsukker. Du kan få for lavt blodsukker op til 2 døgn eller længere efter, du har taget Minodiab.
 

Symptomerne på for lavt blodsukker er: Hovedpine, kraftig sult, kvalme, opkastninger, træthed, sløvhed, søvnforstyrrelser, ophidselse, aggressivitet, koncentrationsbesvær, manglende årvågenhed, nedsat reaktionsevne, depression, forvirring, tale- og synsforstyrrelser, manglende evne til at finde ord, rystelser, lammelser, føleforstyrrelser, kraftesløshed, tab af selvkontrol, delirium, kramper, stakåndethed, lav puls, svimmelhed og besvimelse som kan føre til koma. Her udover kan du opleve sved, klam hud, anspændthed, hjertebanken, højt blodtryk, smerter i brystet og uregelmæssig puls.
 

Hvis du har for lavt blodsukker, skal du have noget at spise, gerne brød eller andet, der virker i længere tid på 

blodsukkeret. Du skal være opmærksom på, at der kan gå flere dage, før virkningen af Minodiab er væk. Tal med din læge. 

Hvis du har glemt at tage Minodiab

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Minodiab

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen med det samme og stop med at tage Minodiab.


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue. (Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen).
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelse som fx angst. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose).
 • Mavesmerter, diarré, kvalme.
 • Smerter opadtil i maven og svien bag nederste del af brystbenet pga. irritation af spiserør og mavesæk.


Ikke almindelige bivirkninger
(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Antabus-lignende reaktion med rødmen i huden og opkastning.
 • Svimmelhed, døsighed, rysten.
 • Sløret syn.
 • Opkastning.
 • Eksem og rødmen af huden.


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Forvirring.
 • Hovedpine.
 • Synsforstyrrelser med nedsat, aftagende og unormalt syn.
 • Dobbeltsyn. Kan blive alvorligt. Kontakt lægen eller evt. skadestue.
 • Forstoppelse.
 • Påvirkning af leverens funktion.
 • Udslæt / hududslæt, allergiske hudreaktioner, kløe, nældefeber og øget følsomhed af huden for lys.
 • Almen utilpashed.


Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Eksem eller irritation af huden / udslæt.


Minodiab kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. 

Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urinprøver, blodprøver og leverfunktionstest, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige 

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Minodiab indeholder:

 • Aktivt stof: Glipizid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, stearinsyre og lactosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Minodiab tabletter er hvide, runde tabletter med delekærv på begge sider. 


Minodiab findes i blisterpakninger med 100 eller 300 tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4
Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 


Minodiab svarer til Mindiab®

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...